Člověk v tísni – propaganda pod pláštíkem charity

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V souvislosti s blížící se olympiádou v Soči se do protiruské kampaně zapojila také společnost Člověk v tísni a spustila nové webové stránky, na kterých představuje propagandistickou kampaň následujícím úvodem:

Sledujte utajené disciplíny! Pokuty za demonstrace, cenzura na internetu nebo diskriminace homosexuálů jsou jen některé z utajených disciplín za olympijským ohněm. Sledujte www.utajenediscipliny.cz

Já se k této kampani vyjádřím pouze z hlediska homosexuality, která však dnes představuje klíčovou součást všech protiruských kampaní a není tomu jinak ani v případě kampaně vedené Člověkem v tísni.

Nebudu se zabývat jednotlivými detaily kampaně, ale samotným jádrem jejich homosexuální propagandy. Tímto jádrem přístupu k homosexualitě je definice homosexuality, kterou najdeme na webových stránkách Varianty, což je vzdělávací program Člověka v tísni. Totožná definice je uvedena též v „Informaci pro učitele“, vytvořené v rámci téhož projektu Varianty.

Úvodní část „Informace pro učitele“ vidíme na následujícím výřezu z této webové stránky:

Člověk v tísni

Od A do Z lživá definice homosexuality propagandistické organizace Člověk v tísni.


První charakteristikou homosexuality podle této definice je, že se jedná o geneticky podmíněný stav.

V „Informaci pro učitele“ se sice dále v textu uvádí 4 skupiny teorií o vzniku homosexuality, což však autorům nebrání uvést v definici jako příčinu výlučně dědičnost. Ideologům Člověka v tísni je jasné, že odkazování na celou řadu vědeckých studií a teorií jim umožňuje zaštiťovat se vědou, ale zároveň dobře ví, že s odstupem několika měsíců po přednášce posluchačům ulpí v hlavě pouze několik málo informací, mezi které patří právě to, co bylo v nadpisu, v definici, v rámečku, co učitel nadiktoval žákům, aby si napsali doslovně do sešitu.

Tvrzení o dědičnosti homosexuality můžeme snadno vyvrátit s pomocí bohatě odkazovaných údajů v anglické Wikipedii v článku Biologie a sexuální orientace (Biology and sexual orientation), zejména v oddílu „Studie na dvojčatech“ (Twin studies).

Vysokou hodnotu mají zejména studie na jednovaječných dvojčatech (monozygotic twins), protože tito lidé mají stejnou genetickou výbavu a navíc prožili i období prenatálního života v jedné děloze té samé matky. Jsou tedy nejen geneticky totožní, ale zažívali společně s matkou v době těhotenství její nálady, stresy, onemocnění, byli společně intoxikováni alkoholem, nikotinem atd. Navíc pokud nebyli rozděleni ihned po porodu, což se stává velmi vzácně, tak se na nich projevilo i období společné výchovy v rodině. (I mezi jednovaječnými dvojčaty existují nepatrné rozdíly v genetické výbavě a drobné rozdíly v prostředí, ve kterém se nacházela v době prenatálního života.)

Studie na jednovaječných i dvojvaječných dvojčatech však ukazují, že vliv dědičnosti je překvapivě malý. Novější studie, které zohledňují, že do výzkumů mají tendenci se hlásit spíše dvojčata, kde jsou oba gayové, zjistily, že vliv dědičnosti se pohybuje okolo jedné třetiny. Mezi studiemi jsou velké rozdíly, Bearman and Brückner (2002) dokonce uvádějí shodu mezi mužskými jednovaječnými dvojčaty pouze 7,7 %.

Studie Stejnopohlavní sexuální chování ve Švédsku uvádí, že u mužů činil vliv dědičnosti 34 – 39 % a u žen jenom 18 – 19 %.

Souvislostí mezi homosexualitou a v dětství prožitým traumatem se v článku Dětské trauma souvisí s homosexualitou. No a co? zabývá David Hosier  a ukazuje tak na to, že homosexualita vzniká často pod vlivem prostředí.

Těmito studiemi lze spolehlivě vyvrátit tvrzení Člověka v tísni o genetické podmíněnosti homosexuality a naopak dokázat, že největší vliv na vznik homosexuality má prostředí.

 

Definice dále tvrdí, že se jedná o celoživotní a neměnný stav. Tak to nepochybně u některých homosexuálních jedinců skutečně je. Takových homosexuálů je však velmi málo, méně než jedno procento populace, zejména u leseb, kde je celoživotní výlučná orientace na ženy poměrně vzácná. Tímto tématem jsem se poměrně rozsáhle zabýval v článku Mýtus 4 % a tak na něj zájemce odkazuji.

Člověk v tísni však odstavec věnovaný výskytu homosexuality uvádí větou:

Nejčastěji uváděný výskyt homosexuality jsou 4% (až 10%) u mužů, 1% a více u žen.

Dále tuto problematiku probírají detailněji a uvádějí celou řadu studií s velikým rozptylem hodnot. Je však jasné, že hlavní poselství pro běžného žáka, studenta, nebo učitele je v té první větě, to znamená 4 % (možná až 10 %), u žen nejméně 1 %. Při zběžném optickém vyhodnocení vychází závěr, že pro celou populaci asi zhruba platí ta 4 % uvedená na prvním místě.

Abychom nějak dali do hromady ta 4 %, tak bychom do skupiny lidí, kteří mají něco společného s homosexualitou, museli počítat bisexuály, dále lidi kteří se sami cítí homosexuály jenom část svého života, případně i jedince, kteří s homosexualitou jenom experimentovali. Tímto je ovšem vyvrácena i ta část definice, která říká, že homosexuál dává přednost stejnému pohlaví. Co když má rád sex s muži i s ženami, nebo si to s chutí rozdá se zvířetem?

Podvodem je tedy i tato část definice, která definuje homosexualitu jako celoživotní a neměnný stav.  Pro 4 % taková definice rozhodně neplatí, maximálně pro 1 % populace.

 

Poslední definiční charakteristikou homosexuality podle Člověka v tísni je, že „takto vytvořený vztah se svojí kvalitou plně vyrovná vztahu heterosexuálnímu“.

Jaké jsou podstatné charakteristiky pro určení kvality heterosexuálního vztahu? Osobně bych bez přípravy řekl, že záleží na tom, do jaké míry jsou si lidé věrní a jsou si navzájem oporou, na lásce, vzájemném porozumění, stabilitě vztahů, nakolik se podílejí na společné péči o děti a společném zabezpečení rodiny.

Při pohledu na statistiky o gayích však zjišťujeme, že homosexuálové běžně vystřídají za život stovky partnerů, někteří i tisíce. I v případě, že s někým pár let žijí, si obvykle nechávají volnost k sexu s jinými partnery. Mezi gayi je téměř nemožné najít páry, které jsou si věrné po více let. Sexuologické a sociologické údaje o promiskuitě gayů jsou spolehlivě potvrzeny medicínskými výzkumy, které dokazují extrémní rozšíření mnoha druhů sexuálně přenosných nemocí (pohlavních nemocí) mezi gayi.

Také pojítko v podobě dětí, kdy se v rámci heterosexuální rodiny vytváří mnohem komplexnější soustava mezilidských vztahů, v homosexuálních párech chybí.

Někdo by mohl namítnout, že definice je pouhá teorie, která není pro praktické řešení problémů každodenního života a postavení gayů ve společnosti podstatná. To je však velký omyl.

Každý ze tří prvků definice má hluboký smysl pro homosexuální propagandu. Tím že nebohým učitelům, žákům a studentům vštípí představu o dědičnosti homosexuality se již dopředu vyvrací možnost léčby. Takto také  staví všechny odpůrce homosexuální propagandy do role zločinců; je to přece stejné, jako kdyby napadali od narození postižené vozíčkáře za to, že nepracují a společnost je musí živit.

Tvrzení o celoživotním a neměnném stavu má opět tu funkci, že popírá možnost léčby a staví homosexuály do role nezaslouženě pronásledovaných.

Definování homosexuálních vztahů jako rovnocenných s heterosexuálními vyvrací, že by se chovali jinak a byli povahově odlišní od heterosexuálů. Tím se kromě jiného připravuje půda pro prosazení adopcí dětí homosexuály a obecně pro jejich neomezený přístup k dětem mužského pohlaví. K tomu je třeba jasně říci, že informovaní lidé, kteří lobbují za uzákonění adopcí dětí do superpromiskuitního prostředí gayů plného pedofilů a za jejich volný přístup k dětem, jsou bestiální zločinci. Snahy o vyčlenění nepiofilů, infantofilů, hebefilů a efebofilů z kategorie pedofilů nic nemění na tom, že jsou to pořád kriminálníci. (Závažnost jednotlivých případů samozřejmě musí zhodnotit soud.) Na první pohled by se mohlo zdát, že s blížící se dospělostí se snižuje škodlivost sexuálního styku s dětmi. Tak jednoduché to však není. Pokud nedochází ke zranění nebo vyvolání bolesti, což je však nejběžnější situace, potom zneužívání dětí infantofily (podle Davida Greenberga je vzrušují děti do pěti let) může zanechávat menší následky, než zneužívání efebofily, protože malé děti si sexuální zneužívání nemusí později vůbec pamatovat.

Už jen na základě od A do Z lživé definice homosexuality Člověka v tísni je jasné, že tato organizace je pouze jedním z nástrojů zahraniční politiky, pomocí kterých se uvadající západ snaží izolovat a oslabit sílící východ. S postupem druhé dekády 21. století se tento geopolitický zápas proměňuje v zoufalý boj o holé přežití a tak se západ začíná uchylovat k  jakýmkoli prostředkům, i když částečně se jedná o pouhý projev setrvačnosti liberální ideologie.

Člověk v tísni, společnost založená třemi zakladateli: Českou televizí, Jaromírem Štětinou a Šimonem Pánkem, současným ředitelem, se svým šikovným maskováním za charitativní činnost k realizaci geopolitických cílů hodí. Zdroje financování, které tečou převážně od státu a EU, jasně ukazují, kdo v této organizaci rozhoduje, nehledě na to, že Česká televize je v podstatě státní institucí. Skladba příjmů této organizace s rozpočtem 628 milionů korun je přehledně strukturována ve výsečích následujícího grafu:

Člověk v tísni

Člověk v tísni – "zahraniční agent" prosazující geopolitické zájmy západu.


Jak vidíme ze zdrojů financí a především z propagandistického zaměření Člověka v tísni, tak je nanejvýše žádoucí, aby se tato organizace v Rusku zaregistrovala, jak je to tamními zákony požadováno, jako „zahraniční agent“.

Ruský zákon z roku 2013 zakazuje šířit mezi dětmi informace směřované k podpoře utváření homosexuálních vztahů, o tom, že homosexuální vztahy jsou rovnocenné s tradičními heterosexuálními vztahy, vyvolávat dojem, že takové vztahy jsou atraktivní, vyvolávat u dětí zájem o takové vztahy atd.

Pokud tedy zaměstnanci Člověka v tísni šíří v Rusku informace, které obsahuje výše uvedená definice homosexuality a informace, které z takové definice logicky vyplývají, potom je třeba ruským bezpečnostním složkám jedině doporučit, aby každého zaměstnance Člověka v tísni, který se na tom podílí, v souladu se zákonem neprodleně zatkli, pokutovali a vyhostili.

Je však také třeba odpovědět na vážné námitky vznášené proti represivnímu postupu. Proč by Rusové měli někoho zatýkat a pokutovat? Nebylo by naopak známkou morální převahy vypořádat se s propagandou, pokud je prokazatelně lživá, formou argumentace a diskuse?

Obrovská propagandistická síla Hollywoodu a vůbec celého komplexu západních masmédií dnes prostupuje do každého sebezapadlejšího koutu světa, natož tam, kde má většina domácností internet. Nesmíme zapomínat, že propaganda v moderním slova smyslu nemá svůj původ u Ejzenštejna, nebo jeho obdivovatele Goebbelse, ale že se zrodila za prezidenta Wilsona, v prostředí Creelova úřadu, jehož úkolem bylo přesvědčit Američany o nutnosti vstupu do války. Pokud by měl někdo o tuto problematiku zájem, tak zrod a logiku představ o potřebě usměrňování demokratické společnosti novými prostředky skvěle popsal Edward Bernays v knize přiléhavě nazvané „Propaganda“. Od vzniku moderní propagandy uplynulo již téměř sto let a za tu dobu byla právě v tomto prostředí svého zrodu dovedena k vysokému stupni dokonalosti. Dnes prostupuje většinou americké filmové a televizní produkce, která se jako záplava valí do celého světa. Šíření informací na straně jedné se doplňuje s děsivě dokonalým systémem sběru informací na straně druhé, jak dnes vychází najevo například díky odhalením Edwarda Snowdena. Fenoménu Hollywoodu, hlavní indoktrinační centrály západního světa a příčinám jeho monstrózního vlivu se budu věnovat později, takže zatím ponechám tato tvrzení bez důkazů.

Proto si myslím, že ruský zákon na ochranu dětí a dospívajících je přiměřený a potřebný. Není žádoucí dětem do určitého věku vysvětlovat statistiky o promiskuitě a promořenosti gayů, problematiku análního sexu, fistingu, BDSM a další lahůdky gay subkultury, což uvádím jen namátkově jako příklady argumentačně důležitých témat v polemice s homosexuální propagandou.

Zákon vytváří určitou hráz proti homosexuálnímu smogu, který by se při dostatečné koncentraci, pod líbivým pozlátkem hollywoodských hvězdiček a s nádechem rebelantství mohl pozvolna mladým lidem vstřebávat pod kůži. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou a zejména snadno ovlivnitelné děti a dospívající, kteří jsou zároveň nejčastějšími návštěvníky kin, snadno přijmou určité hodnoty za vlastní.

Lidé z vedení Člověka v tísni jasně předvedli, co jsou zač. Svojí lživou propagandou otevírají prostor pro zločiny na dětech a celou řadu dalších společensky škodlivých jevů. Nemyslím si, že by se Rusové jen tak snadno zaprodali za pár mrzkých grošů od české vlády, ale je třeba dávat si pozor i tady ve střední Evropě, protože hlavním cílem Člověka v tísni je poštvat lidi proti Rusku.

 

 

Dodatečně jsem zjistil, že spoluzakladatel Člověka v tísni Jaromír Štětina byl spolupracovníkem STB. http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

Štětina se dnes vymlouvá, že podepsal spolupráci, aby kryl protistátní aktivity. Na druhé straně tehdy uvedl, že jeho babička byla zakládající členka KSČ, otec členem KSČ již v předválečném období a on sám členem závodního výboru KSČ. Už jenom z počtu zahraničních cest je jasné, že se mu za komunistického režimu nedařilo špatně, a to ani po roce 1968, kdy byl z KSČ vyškrtnut.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

11001)  EverettNeign (18.02.2022 05:01)

Внимание - внимание. Супер акционное предложение. Таких цен вы ещё не видели!
[url=https://srubrussia.ru/proekty/sruby-ban/proekt-bani-5h6/]проект бани 5 на 6[/url]

11002)  EverettNeign (19.02.2022 03:12)

Внимание - внимание. Супер акционное предложение. Таких цен вы ещё не видели!
[url=https://srubrussia.ru]проект бани 6x6[/url]

11003)  EverettNeign (21.02.2022 00:13)

Внимание - внимание. Супер акционное предложение. Таких цен вы ещё не видели!
[url=https://srubrussia.ru]проект бани 6 на 7[/url]

11004)  JamesToort (28.02.2022 10:54)

Clovek v tisni – propaganda pod plastikem charity | Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbicka problematika
-
Гидра шоп https://hydraruzxpsnew4af.top - официальная платформа торговой площадки, на которой можно найти абсолютно любой позицию. Здесь имеются десятки категорий, которые предлагают разнообразные товары и услуги. Потенциальному клиенту достаточно перейти, указать необходимый раздел и посмотреть все предложения. Также имеется возможность связи с продавцом, для уточнения информации доставки. Для перехода на сайт Гидра достаточно лишь пройти проверку капчей и быструю регистрацию (или же авторизацию, если вы уже посещали его). Больше ничего не потребуется. Далее вы можете просматривать товары, изучать отзывы о шопах и оформить свой заказ. А при возникновении каких-либо проблем, можно обратиться к администрации сайта, которая всегда готова помочь в их решении. гидра сайт

11005)  EverettNeign (02.03.2022 05:17)

Здоровое состояние зубов и дёсен – залог их естественной красоты и долговечности.
Вот почему своевременное выявление кариеса и лечение зубов позволяет в дальнейшем избежать необходимости обращаться к процедурам восстановительной стоматологии.
[url=https://www.personadent.ru/implantologija-i-hirurgija/podnyatie-dna-gajmorovoj-pazuhi/]Резекция зуба[/url]RHzs43hgndIpuiSy

11006)  EverettNeign (04.03.2022 22:25)

Здоровое состояние зубов и дёсен – залог их естественной красоты и долговечности.
Вот почему своевременное выявление кариеса и лечение зубов позволяет в дальнейшем избежать необходимости обращаться к процедурам восстановительной стоматологии.
[url=https://www.personadent.ru/otbelivanie_zubov/]Протезирование металлокерамической коронкой[/url]RHzs43hgndIpuiSy

11007)  EverettNeign (05.03.2022 21:47)

Здоровое состояние зубов и дёсен – залог их естественной красоты и долговечности.
Вот почему своевременное выявление кариеса и лечение зубов позволяет в дальнейшем избежать необходимости обращаться к процедурам восстановительной стоматологии.
[url=https://www.personadent.ru/articles/prorezyvanie_zubov/]Лечение зуба мудрости[/url]RHzs43hgndIpuiSy

11008)  Jamesovaws (15.03.2022 21:16)

Clovek v tisni – propaganda pod plastikem charity | Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbicka problematika
-
Хотите найти место, где можно купить все, что угодно? Тогда вам подойдет сайт Hydra, https://hydraruzspsnew4af.com где можно найти любые вещи. Это самая крупная в РФ торговая площадка, которая специализируется на разных услугах. На сайте https://xn--hydr2wb-dn4cki.com Вы сможете найти для себя нужные вещи. Это уникальная площадка и мы предоставляем вам ссылку на официальное зеркало Гидры от администрации проекта. Нужно только перейти по ней, зайти на сайт и подобрать нужные для себя товары. Площадка полностью анонимна, работает 24/7, а кроме того, не требует соединения TOR или VPN. Достаточно перейти на сайт Гидра анион и начать работу с проектом. Для этого понадобится быстрая регистрация, и буквально несколько кликов. А при возникновении любых вопросов вы всегда можете обратиться к администрации проекта. гидра сайт ссылка

11009)  Alesyaovaws (18.03.2022 05:28)

Clovek v tisni – propaganda pod plastikem charity | Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbicka problematika
-
Самый крупный магазин в СНГ - Hydra, предлагает каждому пользователю получить доступ к неограниченным возможностям и разносторонним товарам. Это лучшая площадка, которая обеспечивает 100% анонимность каждому пользователю, гарантирует скорость и безопасность. Здесь можно найти тысячи магазинов с разными товарами. Потому стоит выбирать наиболее выгодные предложения и рассматривать каждого. Это свободный рынок, что позволяет конкурировать. Гидра онион работает по адресу https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com , и не требует подключения TOR или VPN. Достаточно перейти на сайт и быстро попасть в огромный магазин. Потому не теряйте время, и окунитесь в новый для себя мир. Hydra официальный

11010)  VernieNPiova (26.03.2022 11:44)

Clovek v tisni – propaganda pod plastikem charity | Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbicka problematika

Raid Data Recovery: https://asapdatarecovery.com/data-recovery/raid-data-recovery/
Data Recovery Service: https://asapdatarecovery.com/
Data Recovery Services: https://asapdatarecovery.com/
Ssd Data Recovery: https://asapdatarecovery.com/data-recovery/ssd-data-recovery/
Memory Card Recovery: https://asapdatarecovery.com/data-recovery/memory-card-data-recovery/

[url=https://asapdatarecovery.com/]Cheap Data Recovery in Los Angeles
[/url]

11011)  Slaviksovaws (01.04.2022 12:46)

Clovek v tisni – propaganda pod plastikem charity | Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbicka problematika
-
Хотите найти площадку, на которой можно купить любые вещи? Тогда стоит рассмотреть официальный сайт Hydra: https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com . Здесь каждый сможет подобрать подходящий для себя товар или отдельную категорию. Сама площадка полностью анонимна и безопасна. Здесь можно совершать покупки, не беспокоясь о потере денег или личных данных. Кроме того, Гидра union является не частным магазином, а скорей своеобразным маркетплейсом. Тут выкладывают свои товары тысячи продавцов, и всегда можно найти что-то максимально выгодное для себя. Потому, стоит уже сейчас пройти быструю регистрацию на проекте Гидра Union и перейти в магазин, в котором Вы быстро найдете нужные товары. А при возникновении любых проблемных ситуаций, администрация сайта всегда готова помочь в их решении. hydra ссылка


[url=https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com]hydraruzxpnew4af
[/url]

11012)  EverettNeign (10.04.2022 17:57)

Официальный сайт Государственного Военного госпиталя Китая.
Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан. Профессиональный коллектив которого проводит лечение пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и клинической ординатуры. Китайские врачи работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний. В знак признания выдающегося результатов в области обслуживания международных пациентов с 1947 года китайское правительство наградило госпиталь званием «Международный госпиталь Далянь Красного Креста» в июне 2015. В июле 2016 года, был получен особый статус — «Международный госпиталь традиционной китайской медицины Красного Креста ». В 2021 году, во время пандемии короновируса, госпиталь начал провдить программы удаленного лечения, с помощью видео консультации с профессорами и отправки китайских лекарств пациентам почтой.
Рекомендации и назначение плана удаленного лечения [url=https://medchina.kz/catalog/kupit-kitajskoe-lekarstvo-ot-raka-grudi/]лекарство из китая для лечения дцп[/url]
для иностранных пациентов составляются индивидуально и бесплатно.
RHzs43hgndIpuiSy

11013)  EverettNeign (13.04.2022 20:46)

Официальный сайт Государственного Военного госпиталя Китая.
Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан. Профессиональный коллектив которого проводит лечение пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и клинической ординатуры. Китайские врачи работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний. В знак признания выдающегося результатов в области обслуживания международных пациентов с 1947 года китайское правительство наградило госпиталь званием «Международный госпиталь Далянь Красного Креста» в июне 2015. В июле 2016 года, был получен особый статус — «Международный госпиталь традиционной китайской медицины Красного Креста ». В 2021 году, во время пандемии короновируса, госпиталь начал провдить программы удаленного лечения, с помощью видео консультации с профессорами и отправки китайских лекарств пациентам почтой.
Рекомендации и назначение плана удаленного лечения [url=https://medchina.kz/diagnozy/lechenie-bas-motornyy-neyron/]купить китайское лекарство от лимфомы[/url]
для иностранных пациентов составляются индивидуально и бесплатно.
RHzs43hgndIpuiSy

11014)  KiskaLmeari (15.04.2022 05:51)

Официальный интернет магазин нашей иконописной мастерской https://familyicon.ru


[url=https://familyicon.ru/dlya-domashnej-molitvy ]чётки вервица
[/url]

11015)  EverettNeign (21.04.2022 14:48)

Официальный сайт Государственного Военного госпиталя Китая.
Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан. Профессиональный коллектив которого проводит лечение пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и клинической ординатуры. Китайские врачи работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний. В знак признания выдающегося результатов в области обслуживания международных пациентов с 1947 года китайское правительство наградило госпиталь званием «Международный госпиталь Далянь Красного Креста» в июне 2015. В июле 2016 года, был получен особый статус — «Международный госпиталь традиционной китайской медицины Красного Креста ». В 2021 году, во время пандемии короновируса, госпиталь начал провдить программы удаленного лечения, с помощью видео консультации с профессорами и отправки китайских лекарств пациентам почтой.
Рекомендации и назначение плана удаленного [url=https://medchina.kz/diagnozy/lechenie-psoriaza-v-kitae/]лечение ревматологии в китае[/url]
лечения для иностранных пациентов составляются индивидуально и бесплатно.
RHzs43hgndIpuiSy

11016)  EverettNeign (22.04.2022 09:40)

Официальный сайт Государственного Военного госпиталя Китая.
Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан. Профессиональный коллектив которого проводит лечение пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и клинической ординатуры. Китайские врачи работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний. В знак признания выдающегося результатов в области обслуживания международных пациентов с 1947 года китайское правительство наградило госпиталь званием «Международный госпиталь Далянь Красного Креста» в июне 2015. В июле 2016 года, был получен особый статус — «Международный госпиталь традиционной китайской медицины Красного Креста ». В 2021 году, во время пандемии короновируса, госпиталь начал провдить программы удаленного лечения, с помощью видео консультации с профессорами и отправки китайских лекарств пациентам почтой.
Рекомендации и назначение плана удаленного лечения [url=https://medchina.kz/diagnozy/lechenie-bas-motornyy-neyron/]Лечение БАС[/url]
для иностранных пациентов составляются индивидуально и бесплатно.
RHzs43hgndIpuiSy

11017)  KiskaAmeari (23.04.2022 20:57)

Официальный сайт нашей иконописной мастерской https://familyicon.ru


[url=https://familyicon.ru/podarki ]икона в подарок
[/url]

11018)  Beverlyfonia (28.04.2022 04:04)

Re:Clovek v tisni – propaganda pod plastikem charity | Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbicka problematika

Медицинская практика, опыт врача, наработанный годами наблюдения за пациентами, ежедневным обучением у постели пациента в итоге формирует такое понятие, как искусство врача. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем все меньше искусства и постепенно врачевание превращается в ремесло, которое, в свою очередь, переходит в прейскурант и платные медицинские услуги. Тем не менее, реалии таковы, что современная медицинская и урологическая помощь, в клинике и на дому требует расходов как от врачей, так и от пациентов. Когда требуется срочная урологическая помощь для пожилого или маломобильного больного вызов уролога на дом платно становится удобным вариантом решения медицинской проблемы, ведь платная урологическая помощь позволяет специалисту не экономить на качественных расходных материалах, использовать лучшее современной УЗИ оборудование и выполнять дорогостоящие лабораторные анализы с значительным дисконтом. В этом случае шикарным вариантом будет обращение за качественной платной урологической помощью к специалисту с 20 летним стажем работы в практической урологии https://dr-egorov.ru/urolog_vizovdom.html в совершенстве владеющим всеми видами урологических и УЗИ исследований, специалисту с ученой степенью кандидата медицинских наук и высшей врачебной категорией. Эти звания свидетельствуют о многолетнем опыте специалиста - и докторе, потратившем годы на обучение искусству врачевания, которое, в настоящее время, встречается все реже.[url=https://dr-egorov.ru/vyzov-urologa-na-dom/165-kak-vyzvat-urologa-na-dom-k-lezhachemu-bolnomu.html]Уролог на дом в Москве
[/url]

11019)  Jamesovaws (28.04.2022 10:31)

Clovek v tisni – propaganda pod plastikem charity | Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbicka problematika
-
Вернется ли Гидра к работе после сокрушительного удара Германии? Конечно да! Наши создатели позаботились об этом задолго, бэкапы храняться на десятках серверов по всему миру, а так же на оффлайн носителях. Процесс дешифрования занимает огромное количество времени, чтобы обработать огромное количество данных, на данный момент идут работы по восстановлению. Чтобы продолжить пользоваться ресурсом, необходимо верифицировать свой аккаунт путём пополнения баланса, а далее создать форму с темой "восстановление акканута".Перейдите на страницу регистрации и заполните поля так, чтобы логин обязательно отличался от отображаемого имени. Ссылка на официальный сайт гидра: https://hydraruzspsnew4af.com/

11020)  Antoniozgz (05.05.2022 12:29)

При оформлении публичных территорий современных городов очень популярны сухие фонтаны. Это отличный метод преобразить парк, площадку перед магазином, отелем, офисным зданием, рестораном или культурно-досуговым объектом. Такие пространства будут любимым местом встреч городских жителей всех возрастных групп.
Сухой фонтан характеризуется тем, что этот вид можно размещать везде, где имеется ровная поверхность. Водный резервуар данных конструкций монтируется ниже уровня земли, благодаря чему в зимний период территория подходит для использования с другой целью.
Компания https://fontans.top
с радостью предлагает купить пешеходные фонтаны обычного или интерактивного вида: с разноцветной подсветкой, музыкой, кнопками управления. У нас можно оформить заказ на конструирование сухого фонтана для открытых пространств или строений из качественных материалов с профессиональным монтажом. Цена сухого фонтана рассчитывается индивидуально исходя из масштаба , а также сложности работ.
Все услуги по проектированию и строительству фонтанов -
<a href=https://fontans.top>стоимость строительства фонтана</a>
<a href=https://fontans.net.ua>строительство фонтанов под ключ</a>
<a href=https://fontans.top>строительство бассейнов фонтанов</a>
<a href=https://fontan-ua.com>строительство и реконструкция фонтанов</a>
<a href=https://fontan-bud.kiev.ua>строительство городских фонтанов</a>
<a href=https://fontan.kiev.ua>заказать строительство фонтана</a>
<a href=https://fontan-ua.com>пешеходные фонтаны цена</a>
<a href=https://fontan.kiev.ua>строительство бассейнов фонтанов</a>
<a href=https://fontan-bud.kiev.ua>фонтан пешеходный купить</a>
<a href=https://fontans.net.ua>строительство и реконструкция фонтанов</a>
<a href=https://fontan.kiev.ua>строительство прудов и фонтанов</a>
<a href=https://fontan-bud.kiev.ua>фонтаны строительство</a>
<a href=http://fontania.top>строительство пешеходного фонтана</a>
<a href=https://fontan-stroy.net.ua>сухой фонтан</a>
<a href=https://fontan-ua.com>фонтаны строительство</a>
<a href=https://fontan.kiev.ua>фонтаны строительство</a>
<a href=https://fontan-ua.com>строительство фонтанов под ключ</a>
<a href=https://fontan-stroy.net.ua>строительство прудов и фонтанов</a>
<a href=https://fontan-stroy.net.ua>строительство фонтанов под ключ</a>
<a href=http://fontania.top>строительство бассейнов фонтанов</a>
<a href=https://fontan-stroy.net.ua>пешеходные фонтаны цена</a>
<a href=https://fontan-bud.kiev.ua>строительство фонтанов под ключ</a>
<a href=https://fontana-art.net.ua>строительство фонтана цена</a>
<a href=https://fontan.kiev.ua>стоимость строительства фонтана</a>
<a href=https://fontana-art.net.ua>строительство пешеходного фонтана</a>
<a href=https://fontans.top>строительство прудов и фонтанов</a>
<a href=https://fontan-bss.top>проектирование сухого фонтана</a>
<a href=https://fontans.top>фонтаны строительство</a>
<a href=https://fontan-stroy.net.ua>строительство фонтанов киев</a>
<a href=https://fontana-art.net.ua>фонтан пешеходный купить</a>

11021)  נערות ליווי (06.05.2022 18:24)

"When I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Cheers!"
http://okhotsktelekom.ru/comfortzone-%d7%a2%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%a2%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa/

11022)  ejufvp (07.05.2022 13:14)

hydrochloquine <a href="https://keys-chloroquinehydro.com/#">what does hydroxychloroquine do</a>

11023)  EverettNeign (08.05.2022 12:26)

Официальный сайт Государственного Военного госпиталя Китая.
Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан. Профессиональный коллектив которого проводит лечение от <a href=https://medchina.kz/catalog/kupit-kitajskoe-lekarstvo-ot-raka-grudi/>Купить китайское лекарство от рака груди</a>
пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и клинической ординатуры. Китайские врачи работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний. В знак признания выдающегося результатов в области обслуживания международных пациентов с 1947 года китайское правительство наградило госпиталь званием «Международный госпиталь Далянь Красного Креста» в июне 2015. В июле 2016 года, был получен особый статус — «Международный госпиталь традиционной китайской медицины Красного Креста ». В 2021 году, во время пандемии короновируса, госпиталь начал провдить программы удаленного лечения, с помощью видео консультации с профессорами и отправки китайских лекарств пациентам почтой.
Рекомендации и назначение плана удаленного <a href=https://medchina.kz/kupit-kitayskiye-lekarstva/>Купить китайские лекартства</a>
лечения для иностранных пациентов составляются индивидуально и бесплатно.
RHzs43hgndIpuiSy

11024)  EverettNeign (11.05.2022 08:59)

Официальный сайт Государственного Военного госпиталя Китая.
Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан. Профессиональный коллектив которого проводит лечение пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и клинической ординатуры. Китайские врачи работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний. В знак признания выдающегося результатов в области обслуживания международных пациентов с 1947 года китайское правительство наградило госпиталь званием «Международный госпиталь Далянь Красного Креста» в июне 2015. В июле 2016 года, был получен особый статус — «Международный госпиталь традиционной китайской медицины Красного Креста ». В 2021 году, во время пандемии короновируса, госпиталь начал провдить программы удаленного лечения, с помощью видео консультации с профессорами и отправки китайских лекарств пациентам почтой.
Рекомендации и назначение плана удаленного <a href=https://medchina.kz/catalog/kupit-lekarstvo-ot-diabeta-iz-kitaja/>Китайское лекарство для лечения сахарного диабета</a>
лечения для иностранных пациентов составляются индивидуально и бесплатно.
RHzs43hgndIpuiSy

11025)  Lucilleswefs (12.05.2022 09:27)

Clovek v tisni – propaganda pod plastikem charity | Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbicka problematika
-
Warning!
[url=https://nani.bg]spam[/url]
[url=https://nani.bg]мошеници[/url]
[url=https://nani.bg]спамери[/url]
[url=https://nani.bg]лъжат клиентите[/url]
[url=https://nani.bg]sex[/url]

https://nani.bg - porno
https://nani.bg - child porno
https://nani.bg - spam
https://nani.bg - мошеници
https://nani.bg - спамери

11026)  EverettNeign (13.05.2022 20:45)

Делюсь своим отзывом о лечении сахарного диабета в Китае. Я сам с из Казахстана, лечился там 2 года, в итоге этого лечения, я получил инсулин, мое здоровье не улучшалось. Я решил попробовать <a href= "https://medchina.kz/diagnozy/lechenie-diabeta-v-kitae/ Нашел в интернете сайт www.medchina.kz"> лечение диабета в Китае. </a> написал заявку, мне ответили, что из-за пандемии в Китае, приезжать иностранцам до сих пор нельзя и визу нельзя получить без китайской прививки. Мне предложили бесплатно составить план <a href= " https://medchina.kz/diagnozy/lechenie-diabeta-v-kitae/ ">лечения диабета китайской медициной </a> для моей ситуации и назначить лекарство, если я захочу потом, смогу купить это лекарство и мне отправят почтой. Когда я получил очень развернутый план лечения и к тому же за прошлые года, я не увидел ничего подобного от моих врачей, я был очень удивлен совершенно другим походом к лечению. Это мне показалось необычно, и я увидел в этом надежду на улучшение моего состояния. Посылка пришла за месяц с небольшой задержкой на 10 дней, но об это сразу предупредили, что возможно такое, потому что почта во время коронавируса работает медленнее. Китайское лекарство в домашних условиях не сложно приготовить, я принимал 2 раза в день 3 месяца, в итоге я снизил дозировки инулина и перешел на более простое питание, чего я очень долго ждал и не верил, что смогу есть такую же еду и в таком же режиме, как люди без диабета. Сейчас я очень благодарен <a href= "https://s7med.com/vrach-kitaiskoi-meditsiny/">профессору Xiao Fan </a> и в целом ,<a href= " https://medchina.kz/oficialnyj-sajt-kitajskogo-voennogo-gospitalja/ "> госпиталю в Китае,</a> <что помогли мне, я действительно начал новую жизнь - это важно для каждого человека и я всем желаю здоровья и верьте и обращайтесь к медицине Китая, она действительно превосходит все ожидания, наши врачи в это не верят , но это возможно! Еще раз с большой благодарностью отзыв о <a href= " https://hoschina.ru/otzyvy ">лечении диабета в Китае </a> для Вашего госпиталя!RHzs43hgndIpuiSy

11027)  Anthonyarcar (17.05.2022 03:19)

Clovek v tisni – propaganda pod plastikem charity | Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbicka problematika
-
[url=https://omginfo.xyz]omg маркет
[/url]

omg omg площадка отзывы: https://omginfos.xyz

11028)  Evgeneet (18.05.2022 04:49)

Доброго времени суток господа
Наша предприятие предоставялет интим услуги, лучшие телки с буферами, голые письки, отборная порнушка, анал, лесбиянки, все на нашем сайте.
Наша сайт - https://aquarium-msk.ru/

Заходи и дрочи по полной !!!

11029)  AntitaVen (19.05.2022 17:59)

Propecia Et Cialis Pas Cher https://newfasttadalafil.com/ - Cialis <a href=https://newfasttadalafil.com/>Cialis</a> HDAC may be inhibited by drug binding to the catalytic center of HDACs as shown for valproate. She denies chest pain. Rcplqd https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

11030)  EverettNeign (22.05.2022 22:04)[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/0NTz2XPK/2-1.jpg[/img][/url]


Считаю своим долгом сказать огромное спасибо за сердечное отношение <a href= " https://s7med.com/dr-li-juan-yang/,"> профессору Li Juan Yang </a> и военному госпиталю в городе Далянь. Мы уже более двух лет покупаем лекарство от профессора и остановили у папы начало болезни моторного нейрона!! Наши врачи в Казахстане не верят, что такое возможно, но нам повезло, что мы нашли этого профессора. Во время пандемии, в 2021 году нашему папе поставили синдром моторного нейрона. Прочитав много информации и отзывов о лечении БАС , <a href= " https://medchina.kz/otzyvy/ ,">отзывов о лечении БАС</a> мы поняли, что диагноз развивается очень быстро и нужно срочно начать правильное лечение, хотя все врачи говорили, что излечение при моторном нейроне есть, но это очень редкие случаи в <a мире. Мы сразу решили срочно вылететь в Китай для лечения. <a href= " https://medchina.kz/nashi_gospitali/ ,">Китай для лечения</a> К сожалению, визу не получилось оформить, и граница была закрыта, мы узнали, что все пациенты перешли на лечение удаленно в этой ситуации и получают из Китая по почте <a href= " https://online-tkm.com/lekarstvo-ot-bas/ ,"> лекарства от БАС которые создаются по рецепту</a> у профессора Li Juan Yang . </a> <a href= " https://s7med.com/dr-li-juan-yang/,"> профессора Li Juan Yang</a> Мы заказали срочную доставку и первый курс на 3 месяца. Улучшения начались сразу же с первого месяца лечения, в итоге в конце первого курса, начала восстанавливаться сила в мышцах, значительно улучшилось передвижение и легче стало дышать.
На сегодняшний день, мы уже пропили 6 курсов, сейчас папа ходит на работу, сам управляет автомобилем и в целом чувствует себя полностью здоровым человеком. <a href= " https://s7med.com/dr-li-juan-yang/,"> профессор Li Juan Yang</a> рекомендовала проходить плановые обследования и пить курсы по 2 раза в год, как профилактическое лечение. Нам действительно повезло, как профессор сказала, потому что мы срочно начали правильное лечение моторного нейрона на самой начальной стадии заболевания. Поэтому хотелось бы поделиться с людьми, кто столкнулся с такой же болезнью, что шанс на <a href= " https://medchina.kz/diagnozy/lechenie-bas-motornyy-neyron/,"> лечение БАС </a> есть, не опускайте руки, пробуйте все варианты лечения, возможно какой-то подойдет именно вам! Китайская медицина действительно творит чудеса! С большой благодарностью к нашему профессору!RHzs43hgndIpuiSyенгкш

11031)  EverettNeign (23.05.2022 06:05)

<center>[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/y8kBBwFj/1-1.jpg[/img][/url]</center>Меня зовут Андрей. В 2022 году я запланировал поездку на лечение в Китай из Казахстана. Через моих знакомых, которые раньше уже были там в военном госпитале, поэтому я смог у низ взять прямые контакты государственного госпиталя в городе Далянь. Я написал обращение о <a href= " https://medchina.kz/diagnozy/lechenie-adenomy-v-kitae/ "> лечение аденомы простатиты в Китае, </a> также отправил анализы и обследования на рабочую почту госпиталя. Мне пришёл ответ от переводчика, что приезд все еще невозможен сейчас и визу невозможно получить, не имея китайской прививки, поэтому более 2 лет уже все пациенты перешли на лечение удаленно. Мне предложили выслать срочной доставкой <a href= " https://medchina.kz/catalog/kupit-kitajskoe-lekarstvo-ot-adenomy-prostaty/ "> лекарства из Китая от аденомы простаты </a>по рецепту профессора китайской медицины, в общем то мои друзья, которые были в Китае, сказали, что точно такое же лекарство они принимали во время лечения в Китае. Так что я подумал разницы особенно не будет, возможно я сэкономлю даже на перелете и проживании, а когда граница откроется смогу поехать на <a href= " https://medchina.kz/oficialnyj-sajt-kitajskogo-voennogo-gospitalja/ ,"> лечение в Китай</a> сейчас предварительно я решил пройти лечение простатита китайским лекарством<a href= " . https://medchina.kz/catalog/kupit-kitajskoe-lekarstvo-ot-adenomy-prostaty/,"> лечение простатита китайским лекарством</a> О целебной силе китайской медицины известны удивительные истории про чудесное излечение неизлечимых болезней. <a href= " https://online-tkm.com/professor-sun-delin/ ,"> Профессор Sun Delin</a> рассмотрел мои обследования, китайская сторона связалась со мной, и я получил подробно расписанный план <a href= " https://medchina.kz/diagnozy/lechenie-adenomy-v-kitae/ ,"> лечения аденомы китайской медициной </a> и рекомендации по питанию и образу жизни, что очень даже было приятно, это все было абсолютно бесплатно. Потом я купил лекарства из Китая, посылка пришла в срок, все было быстро и без каких- либо проблем. Мой переводчик Ален всегда на связи, все мои вопросы терпеливо и внимательно отвечает. Сейчас уже 7 недель я принимаю лекарство, поэтому решил в письменной форме поблагодарить госпиталь, самочувствие изменилось, я сразу почувствовал на первой неделе лечения значительные улучшения состояния: прошли боли, чувствую, что нормализовался мышечный тонус и ушла отечность в области простаты, значительно улучшился мочеиспускательный процесс. В итоге я очень доволен <a href= " https://medchina.kz/oficialnyj-sajt-kitajskogo-voennogo-gospitalja/ ,">лечением из Китая </a> очень благодарен профессору и моему переводчику Алену, буду надеяться, что у меня будет возможность посетить Китай, после окончания пандемии.RHzs43hgndIpuiSyенгкш

11032)  EverettNeign (23.05.2022 06:12)


[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/zfccLWcg/5-1.jpg[/img][/url]Пишу благодарность в Китай для Центрального госпиталя города Далянь. Проходил <a href= " https://medchina.kz/diagnozy/lechenie-psoriaza-v-kitae/ ">лечение псориаза в Китае</a> в 2019 году. Сразу скажу, что только это <a href= " https://online-tkm.com/tury-v-kitay/ ">лечение китайской медициной</a> и помогло мне. Поэтому решил поблагодарить письменно <a href= " https://medchina.kz/oficialnyj-sajt-kitajskogo-voennogo-gospitalja/ ">госпиталь в Китае </a> за то, что я наконец могу забыть про мои проблемы и жить спокойной жизнью, я даже не думал, что такое возможно будет в моей жизни. Спасибо вам большое, я всем мои знакомым рассказываю сейчас, как вы помогли мне. Отдельно большое спасибо профессору Бао ,за его рекомендации, старюсь придерживаться! Всем моим знакомых в Казахстане очень рекомендую <a href= " https://medchina.kz/diagnozy/lechenie-psoriaza-v-kitae/ ">лечение псориаза в Китае</a> проводить, это будет действительно эффективно и всегда будете благодарны китайским врачам!


RHzs43hgndIpuiSyенгкш

11033)  MarthaDwery (24.05.2022 22:03)

Наша [url=https://poollife.ru]компания[/url]- предлагает пероксид водорода для очистки водоемов и бассейнов.


[url=https://poollife.ru]перекись водорода 37[/url]

11034)  EverettNeign (26.05.2022 10:36)

Официальный сайт Государственного Военного госпиталя Китая.
Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан. Профессиональный коллектив которого проводит лечение пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и клинической ординатуры. Китайские врачи работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний. В знак признания выдающегося результатов в области обслуживания международных пациентов с 1947 года китайское правительство наградило госпиталь званием «Международный госпиталь Далянь Красного Креста» в июне 2015. В июле 2016 года, был получен особый статус — «Международный госпиталь традиционной китайской медицины Красного Креста ». В 2021 году, во время пандемии короновируса, госпиталь начал провдить программы удаленного лечения, с помощью видео консультации с профессорами и отправки китайских лекарств пациентам почтой.
Рекомендации и назначение плана удаленного лечения для иностранных пациентов составляются индивидуально и бесплатно.
RHzs43hgndIpuiSy

11035)  IsaacKic (31.05.2022 00:19)

база ссылок хрумера

Вы занимаетесь продвижением сайтов? Тогда вам к нам. [url=https://goo.su/4zRx]Наша группа в телеграмме[/url].У нас вы можете выбрать любую нужную для вашей работы базу для прогонов Xrumer и GSA, allsubmitter по разной ценовой категории.база для хрумера 20 миллионов

11036)  IsaacKic (31.05.2022 11:10)

базы хрумера 2021

Вы занимаетесь продвижением сайтов? Тогда вам к нам. [url=https://goo.su/4zRx]Наша группа в телеграмме[/url].У нас вы можете выбрать любую нужную для вашей работы базу для прогонов Xrumer и GSA, allsubmitter по разной ценовой категории.успешные базы для хрумера

11037)  qbxldjjk (31.05.2022 12:38)

http://erythromycin1m.com/# erythromycin eye ointment for newborns

11038)  qkfnysxn (31.05.2022 13:00)

<a href="http://erythromycinn.com/#">allergic reaction to erythromycin eye ointment</a>

11039)  sknmodtx (31.05.2022 20:48)

<a href="https://erythromycinn.com/#">erythromycin gastroparesis</a>

11040)  fzbitlps (31.05.2022 22:30)

https://erythromycinn.com/# erythromycin gastroparesis

«   1 ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... 282   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek