Titulní strana

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Homosexualita

Homosexualita

Autor: Pavel Čermák

Boj proti uzákonění homosexuálních manželství a další legitimizaci homosexuality dnes považují i mnozí konzervativci za prohraný. Zdá se, že je vše jasné a rozhodnuté. Kdo by si ještě dnes v dvacátém prvním století troufl prohlašovat sex dvou mužů za nenormální!?

Krušnohorský kanibal Detlev Günzel je také homosexuál

Pavel Čermák

V Drážďanech začíná proces s krušnohorským kanibalem Detlevem Günzelem. Pro ty, kteří četli můj článek Homosexuální sérioví vrazi a příčiny homosexuality v knize Andreje Drbohlava nemůže být překvapením, že krušnohorský kanibal je homosexuál a že mezi kanibaly obecně nacházíme mimořádný podíl homosexuálů. Mám na mysli kanibaly, kteří pojídají lidské tkáně kvůli sexuálnímu vzrušení (sexuální kanibalismus) nebo jiným deviantním pohnutkám mysli, ne kanibaly pojídající lidské maso z hladu.

T. G. Masaryk o pederastii Oscara Wildea: Je to svinstvo a smrt

Pavel Čermák

Za druhou nejvýznamnější osobnost českých dějin, hned po Karlu IV., bývá označován Tomáš Garrigue Masaryk. Kdekdo se i dnes hlásí k jeho odkazu, včetně mnoha politiků. Pokud se však podíváme na Masarykovy názory, tak zjistíme, že se často radikálně liší od těch, které současná mocenská elita a velká část společnosti zastává, nebo brzy zastávat bude. Dobře to vidíme na procesu s Oscarem Wildem v roce 1895, ke kterému se Masaryk vyslovil pod pseudonymem Sursum.

Pederastie a homosexualita

Pederastie a homosexualita

David Thorstad

Pederastie je hlavní forma, kterou mužská homosexualita získala v západní civilizaci – a nejen na západě! Pederastie je neoddělitelná od nejvyššího okamžiku západní kultury – antického Řecka a renesance.

V Německu na konci devatenáctého století byla pederastie integrální součástí nového hnutí gayů. První gay časopis na světě – Der Eigene, vydávaný od roku 1896 – byl pederastní a anarchistický časopis „pro mužskou kulturu“...

Proč Hitler zpřísnil tresty za homosexuální styk

Proč Hitler zpřísnil tresty za homosexuální styk

Autor: Pavel Čermák

Paragraf 175, který kriminalizoval homosexuální styk, byl součástí německého trestního zákoníku v letech 1871 – 1994. Po nástupu Hitlera k moci roku 1933 začala policie jeho porušování přísněji stíhat a v roce 1935 byl novelizací jeho dosah poněkud rozšířen. V západním Německu byl roku 1969 zmírněn na postih vyjmenovaných případů a v roce 1994 zrušen.

V tomto článku nemám ambici popsat všechny důvody, které mohly vést Hitlera k rozhodnutí potlačit homosexuální ideologii a homosexuální chování. Zásadní roli hrály všeobecné důvody, jako zneužívání dětí homosexuály, sexuálně přenosné nemoci a stabilita rodin. Existovaly však také aspekty specifické pro Německo třicátých let.


Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Pavel Čermák

V diskusích o homosexualitě se často setkáme s argumentem, že nikomu není nic do toho, co dospělí lidé dělají dobrovolně doma v ložnici. Lidé, kteří užívají tento typ argumentace se často pozastavují nad tím, že ještě dnes vůbec někdo řeší problematiku sexuální orientace. Tato názorová pozice byla precizně formulována například již ve zprávě Wolfendenovy komise, která se vyslovila pro dekriminalizaci homosexuálního chování:

Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Homosexuální zneužívání v americké armádě na vzestupu

Pavel Čermák

Podle právě vydané zprávy o rozsahu sexuálního zneužívání v americké armádě došlo za poslední rok ke zvýšení počtu případů o 50 %.

Homosexuální sérioví vrazi a příčiny homosexuality v knize Andreje Drbohlava

Homosexuální sérioví vrazi a příčiny homosexuality v knize Andreje Drbohlava

Pavel Čermák

V roce 2013 vyšla v nakladatelství GRADA kniha

PhDr Andreje Drbohlava

Psychologie sériových vrahů

200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů současnosti.

Autor hned v úvodu uvádí čtyři důvody, proč tuto publikaci napsal:

Lidský T – lymfotropní virus HTLV u homosexuálů a transsexuálů

Pavel Čermák

Lidský T – lymfotropní virus se vyskytuje převážně ve dvou typech známých pod anglickou zkratkou HTLV-1 a HTLV-2. Jsou to retroviry příbuzné s viry HIV-1 a HIV-2, které vyvolávají onemocnění AIDS.

Papilomaviry (HPV) u homosexuálů

Pavel Čermák

Lidské papilomaviry jsou zodpovědné za 90 – 99 % případů rakoviny děložního čípku a 70 – 100 % případů rakoviny konečníku.

Jejich genetická informace je kódovaná v DNA a jsou známé pod anglickou zkratkou HPV (Human papillomavirus).

GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?

Pavel Čermák

Gemini, sdružení dětí, mládeže a dospělých se ve své činnosti inspiruje antikou, jak sami uvádí na svých webových stránkách:

A je to antika, kdo na vrchol umění staví lidské tělo, jeho zobrazení a napodobení, odhalování jeho skryté krásy, dokonalost křivek a tvarů. Právě antická kultura v obdivu k lidskému tělu nabádá občany své obce či republiky k pravidelné očistě těla v lázních, kde každý odkládá svůj šat a kde císař nebo bohatý patricij není k rozpoznání s prodavačem z trhu nebo hrnčířem.

Karel Vašíček, homosexuální pedofil v kroužku radioamatérů

Karel Vašíček, homosexuální pedofil v kroužku radioamatérů

Pavel Čermák

Před čtyřmi měsíci jsem v článku Junák – svaz skautů a skautek vytváří podmínky pro zneužívání dětí homosexuály citoval výběr případů zneužívání dětí v oddílech, mezi kterými byla uvedena též kauza vedoucího kroužku radioamatérů Karla Vašíčka. Nyní jsem na internetu objevil vynikající pořad televize Prima Temná minulost radioamatéra Karla Vašíčka, který celoživotní řádění tohoto homosexuálního pedofila podrobně mapuje.

Ester Janečková pokračuje v trestuhodné funerální show

Ester Janečková pokračuje v trestuhodné funerální show

Pavel Čermák

Po krátké odmlce Ester Janečková opět zaútočila na údajně homofobní část společnosti, tentokrát na Římskokatolickou církev a osobně na faráře královéhradecké diecéze Mariána Benka, který Filipa pohřbíval. Já jsem o kampani Janečkové již psal v článku Gay-Palach, nebo dítě, jehož problémy nikdo „neřešil“. Nechci se stále opakovat a tak je tento článek jen doplněním k tomu prvnímu v reakci na nový, adresnější výpad Janečkové. Navíc zde uvedu další informace k nestabilitě sexuální orientace u dětí.

Čeští gayové - nový rekord v šíření HIV

Čeští  gayové - nový rekord v šíření HIV

Pavel Čermák

Podle údajů Státního zdravotního ústavu byl v roce 2013 nově zjištěn virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) u 235 lidí. Oproti roku 2012, kdy byl virus diagnostikován u 212 lidí, tak došlo k nárůstu o 11 %. Pokud jde o způsob přenosu, tak s přehledem vedli gayové, kterých se v roce 2013 nakazilo 180. V následujícím grafu vidíme, počínaje rokem 2007, doslova raketový nástup této nepočetné menšiny, která suverénně trumfla celou heterosexuální populaci, jak mužskou, tak ženskou dohromady. Pod černou křivkou symbolizující spojení GAY - SMRT si musíme představit homo/bi muže, kteří se postarali o tento čtyřnásobný náskok. Lesby se na tomto způsobu přenosu prakticky nepodílí.

Gay-Palach, nebo dítě, jehož problémy nikdo „neřešil“?

Gay-Palach, nebo dítě, jehož problémy nikdo „neřešil“?

Pavel Čermák

2. února 2014 spáchalo sebevraždu čtrnáctileté dítě Filip. Ester Janečková a ostatní, kteří spustili nechutný cirkus okolo jeho smrti, mají jasno v tom, že Filip byl gay. Přitom děti tohoto věku často mají pochybnosti o své sexuální orientaci, a pokud v tomto věku uvedou, že se cítí být homosexuály, nebo si nejsou jisti svou sexuální orientací, tak o deset let později většina z nich uvede, že se považují za heterosexuály. Přehledně to vidíme na následujícím grafu sestaveném na základě Kinseyho výzkumů, jež jsou pro LGBT aktivisty něčím jako Kapitál pro marxisty.

Homosexuální vrah Trynkiewicz - Satan z Piotrkowa

Homosexuální vrah Trynkiewicz - Satan z Piotrkowa

Pavel Čermák

Propuštění homosexuála Mariusze Trynkiewicze z vězení vzbudilo velkou pozornost v Polsku, na Slovensku i v Čechách. Trynkiewicz již v době vojenské služby sexuálně zneužíval mladé chlapce a byl odsouzen. Poté, co se dostal z vězení, čtyři jiné chlapce zabil a v únoru 2014 byl po vypršení trestu opět propuštěn na svobodu.

Nyní se objevily zprávy, že se údajně nachází se změněnou identitou v Čechách nebo na Slovensku. Já se těmito neověřitelnými zprávami zabývat nebudu, ale zaměřím se pouze na to, co tisk zcela opomíjí, a to na Trynkiewiczovu sexuální orientaci.

Člověk v tísni – propaganda pod pláštíkem charity

Pavel Čermák

V souvislosti s blížící se olympiádou v Soči se do protiruské kampaně zapojila také společnost Člověk v tísni a spustila nové webové stránky, na kterých představuje propagandistickou kampaň následujícím úvodem:

Sledujte utajené disciplíny! Pokuty za demonstrace, cenzura na internetu nebo diskriminace homosexuálů jsou jen některé z utajených disciplín za olympijským ohněm. Sledujte www.utajenediscipliny.cz

Já se k této kampani vyjádřím pouze z hlediska homosexuality, která však dnes představuje klíčovou součást všech protiruských kampaní a není tomu jinak ani v případě kampaně vedené Člověkem v tísni.

Dětské trauma souvisí s homosexualitou. No a co?

Dětské trauma souvisí s homosexualitou. No a co?

David Hosier BSc Hons; MSc ; PGDE(FAHE). 14. 12. 2013

Přeložil Pavel Čermák z článku Childhood trauma linked to homosexuality. So what?

Do jaké míry se dědičnost a prostředí (nature and nurture) podílejí na vzniku homosexuality?

To je politicky citlivá debata, ale ve světle seriózních vědeckých poznatků je nezbytné najít odvahu vyslovit se k těmto záležitostem. V několika vědeckých studiích byla prokázána souvislost mezi dětským traumatem a sexuální adikcí a kompulzivitou, kvůli disociativním stavům které při traumatu vznikají, sadomasochismem, prostitucí a homosexualitou.

Homosexuální struktury ve Vatikánu jsou bezpečnostní hrozbou.

Homosexuální struktury ve Vatikánu jsou bezpečnostní hrozbou.

Autor: Pavel Čermák

Bývalý velitel Papežské švýcarské gardy tvrdí, že homosexuální struktury ve Vatikánu mohou představovat bezpečnostní hrozbou pro Papeže.

Elmar Mäder, který byl velitelem Papežské švýcarské gardy v letech 2002 – 2008, řekl, že nemůže popřít tvrzení, že ve Vatikánu je síť homosexuálů a že jeho zkušenosti ukazují na existenci takových homosexuálních struktur.

Židovský porno-mogul versus nejznámější ruský gay aktivista

Židovský porno-mogul versus nejznámější ruský gay aktivista

Pavel Čermák

Židovský porno-mogul Michael Lucas napsal v srpnu 2013 článek The Kremlin’s New Pocket Gay, ve kterém ostře napadl ruského gay aktivistu Nikolaje Alexejeva, hlavního organizátora pochodu Gay Pride v Moskvě.

Alexejev totiž částečně změnil názory a již neříkal jako dříve, že ruská homofobie dosáhla hysterických proporcí, ale že hysterická je naopak reakce západu. „Nejsem nijak utiskován, jsem nyní v Moskvě a tady není vidět jediná známka oprese gayů.“

Gay metastázy v Ruské pravoslavné a Římskokatolické církvi

Gay metastázy v Ruské pravoslavné a Římskokatolické církvi

Autor: Pavel Čermák

Protodiakon Ruské pravoslavné církve Andrej Kurajev vyhlásil křížovou válku mocné gay lobby v této církvi.

Prof. PhDr. Andrej Kurajev, Th.D., jak uvádí jeho tituly česká Wikipedie, pochází z ateistické rodiny, v dětství žil několik let v Praze a vystudoval filosofii na Moskevské státní univerzitě. V současnosti vede na svém blogu rozsáhlý útok proti gay strukturám v církvi.

Je Putin jedním z nás?

Patrick J. Buchanan,   17. prosince 2013

(Z článku Patricka Buchanana Is Putin One of Us? přeložil Pavel Čermák.)

Je Vladimír Putin paleokonzervativcem?

Je jedním z nás v kulturní válce o budoucnost lidstva?

Transgendeři - ještě promořenější než homosexuálové

Transgendeři - ještě promořenější než homosexuálové

Autor: Pavel Čermák

Podle Wikipedie se pod pojmem transgender skrývá celá řada identit, jako transsexuál, transvestita nebo cross-dresser, genderqueer, androgyne, bigender, drag kings and queens (králové a královny draga). Transsexualita je stav, kdy se jedinec neztotožňuje se svým anatomickým pohlavím.

Junák – svaz skautů a skautek vytváří podmínky pro zneužívání dětí homosexuály

Vaněk-Permoník-1.jpgAutor: Pavel Čermák

Dva homosexuální vedoucí Junáku – svazu skautů a skautek ČR zneužívali v průběhu několika let desítky chlapců. Odsouzeni byli za to, že zneužili 39 obětí ve věku 12 – 18 let, z toho 36 chlapců a 3 dívky. Dívky však sloužily spíše jako návnada na mladé chlapce. Obětí bylo ve skutečnosti mnohem více. Homosexuální predátoři se skautskými přezdívkami Piškot a Meluzín si totiž všechny pořízené záběry uchovávali v počítači. Mnohé oběti se však podle snímků nepodařilo identifikovat. Policie postupovala zpočátku laxně a obviněné stíhala na svobodě. Umožnila tak homosexuálním skautům, aby opakovaně kontaktovali zneužité děti a pokoušeli se ovlivňovat jejich výpovědi. Důkazů však bylo naštěstí dost a tak soud poslal oba homosexuály na deset let do vězení.

Herpes virus asociovaný s Kaposiho sarkomem u homosexuálů

Pavel Čermák

Herpes virus asociovaný s Kaposiho sarkomem, nově označovaný jako lidský herpes virus 8 (HHV-8) je spojován s Kaposiho sarkomem, Primárním efuzním lymfomem a Castlemanovou chorobou.

Virus se objevuje ve zvýšené míře též u pacientů s lupénkou (SLE). Podle jedné studie (ZDROJ) byla DNA viru nalezena u 10,3 % pacientů s lupénkou v porovnání s 0,8 % u zdravých jedinců a protilátky byly nalezeny u 17,8 % pacientů s lupénkou v porovnání s 1,6 % u zdravých lidí.

Globální šíření HIV homosexuály

Globální šíření HIV homosexuály

Autor: Pavel Čermák

Autoři sami upozorňují na to, že počty nakažených HIV jsou velmi podobné v mnoha regionech, počínaje Severní Amerikou, přes Střední a Jižní Ameriku, subsaharskou Afriku, až po jižní a jihovýchodní Asii. Výskyt HIV u MSM (mužů kteří mají sex s muži) se v celé této ohromné oblasti pohybuje v pásmu 14 -18 %, což znamená, že je nakažen každý šestý nebo sedmý MSM.

S Papežem proti homoherezi

S Papežem proti homoherezi

Autor: Darius Oko PhD., ThD

Nejenom počet těžkých sexuálních deliktů tedy dokazuje moc zmíněného podzemí... Jak obtížné je v případě homosexuála vyvodit z jeho deliktů zdánlivě samozřejmé důsledky, naráží se na spoustu podivných těžkostí a nepatrný úspěch v tomto směru bývá omezený, polovičatý a dočasný. Děje se však něco hrozného. Ukazuje se totiž, že komfort homoviníků je důležitější než situace dětí a mládeže, situace celé církve.

Syfilis – AIDS předantibiotické éry novověku

Syfilis – AIDS předantibiotické éry novověku

Autor: Pavel Čermák

Syfilis je sexuálně přenosná nemoc vyvolaná spirálovitou bakterií Treponema pallidum z kmene Spirochet. Pokud jde o původ syfilidy na evropském kontinentu, tak dnes máme dvě hypotézy, kolumbovskou a předkolumbovskou. Kolumbovská teorie říká, že syfilis přivezli do Evropy námořníci, kteří se účastnili objevitelských výprav Kryštofa Kolumba. Předkolumbovská teorie předpokládá, že se bakterie Treponema pallidum vyskytovala již před rokem 1492 a buď o jejím výskytu nemáme záznamy, nebo se v Evropě vyskytovaly méně patogenní kmeny, na které byli Evropané zvyklí a nevyvolávaly tak masivní epidemie.

Mýtus 4 %

Mýtus 4 %

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Léčba homosexuality související s kongenitální adrenální hyperplazií

Léčba homosexuality související s kongenitální adrenální hyperplazií

Autor: Pavel Čermák

Téma léčby či údajné neléčitelnosti homosexuality otevřu poněkud netradičním způsobem. Nebudu se snažit pokrýt celé spektrum problematiky, ale proberu poruchu, se kterou je homosexualita úzce spojena a která obecně naznačí, že homosexuality lze vědecky zkoumat i léčit. Aby bylo zřejmé, s jakým typem tvrzení vedu polemiku a že se nejedná o protivníka vymyšleného, uvedu nejprve jeden konkrétní příklad.

Láska, která si netroufá vyslovit své jméno (2.část)

Láska, která si netroufá vyslovit své jméno (2.část)

dokončení článku: Láska, která si netroufá vyslovit své jméno (1.část)

Nedal si pokoje, dokud mne nezatáhl do bordelu. Podle způsobu, jímž to říkám, mohlo by se zdát, že jsem dělal nesnáze; ale nikoli, zakládal jsem si na tom, že si již nic neodpírám, a následoval jsem ho tedy bez velikého zdráhání do „Hvězd Andalusie“, jakési to taneční kavárny, na níž nebylo nic arabského, ba ani španělského, a jejíž sprostota se mi ihned zhnusila.

Zoo pro zoofily

Zoo pro zoofily

Autor: Pavel Čermák

V tomto malém článečku bych chtěl upozornit na zásadní nesrovnalost mezi rostoucí oblibou zoofilie a tvrzením o vrozenosti různých sexuálních deviací, které zde bude představovat psychiatr Prof. MUDr Cyril Höschl, DrSc., bývalý prezident Asociace evropských psychiatrů a bývalý předseda České lékařské akademie.

Srdce gayů by se měla pálit (někdy)

Srdce gayů by se měla pálit (někdy)

Autor: Pavel Čermák

Zástupce generálního ředitele ruské státní televizní a rádiové společnosti VGTRK Kiselev si dovolil v roce 2012 prohlásit:

„Myslím si, že nestačí uzákonit pokuty gayům za homosexuální propagandu mezi teenagery. Mělo by jím být zakázáno darovat krev a semeno. A jejich srdce by v případě automobilové havárie mělo být pohřbeno do země, nebo spáleno, jako nevhodné pro záchranu života.“

Láska, která si netroufá vyslovit své jméno (1.část)

Láska, která si netroufá vyslovit své jméno (1.část)

Věta „láska, která si netroufá vyslovit své jméno“ (the love that dare not speak its name)
pochází z básně Alfreda Douglase, homosexuálního milence Oscara Wildea. Wilde jí použil při své obhajobě před soudem a od té doby se stala jedním ze symbolů homosexuálního hnutí. Wilde má v dnešní společnosti tak vysoký kredit, že jej profesor Jan Keller nedávno označil za anglického aristokrata ducha. V představách dnešního vzdělaného člověka Wilde spočívá kdesi hodně vysoko, ve společnosti velikánů umění, pokroku a humanismu.

Homosexuální prostituce dětí a dospívajících v Čechách

Homosexuální prostituce dětí a dospívajících v Čechách

Problematiku homosexuální prostituce v Čechách uvedu pořadem České televize a dvěma články v časopisu Romea, protože jsem dosud nenalezl žádný výzkum, který by problematiku české homosexuální prostituce statisticky zpracoval.

Homosexuální nekrofilové se konečně dočkali!!!

Homosexuální nekrofilové se konečně dočkali!!!

Autor: Pavel Čermák

I neprávem stigmatizovaná menšina homosexuálních nekrofilů konečně získala vědecké důkazy, na základě kterých bude moci dosáhnout plného zrovnoprávnění s občany jiných sexuálních orientací.

Vděčí za to mimořádně pečlivému vědci C. W. Moelikerovi z Natuurmuseum Rotterdam, který případ homosexuální nekrofilie u ptáků precizně zdokumentoval a následně publikoval v článku: 
První případ homosexuální nekrofilie u kachny divoké Anas platyrhynchos (Aves: Anatidae)“.

Homosexualita, bestialita a zoofilie v knize Hani Miletski

Homosexualita, bestialita a zoofilie v knize Hani Miletski

Autor: Pavel Čermák

Pokud jde o souvislosti mezi homosexualitou a zoofilií, tak v tomto článku uvedu alespoň pár informací z dvě stě sedmdesáti stránkové knihy Porozumění bestialitě a zoofilii (Understanding Bestiality and Zoophila) z roku 2002, jejímž autorem je sexuoložka Hani Miletski, Ph.D., M.S.W.

Dětská homosexuální prostituce a homosexuální prostituce dospívajících

Dětská homosexuální prostituce a homosexuální prostituce dospívajících

Autor: Pavel Čermák

Charles Thomas Swinscow, 15 let. Chlapec, který pracoval v bordelu pro bohaté londýnské homosexuály. Skandál, u jehož zrodu stál, vzbudil značné rozhořčení britské společnosti a měl velký vliv na soudní proces s pederastem Wildem. (Cleveland Street scandal 1889).

AIDS a homosexualita

AIDS a homosexualita

Autor: Pavel Čermák

V tomto článku nechám mluvit především grafy a fakta v nich obsažená.

 

Homosexuální nacisté

Homosexuální nacisté

Autor: Pavel Čermák

Homosexuální nacisté, neofašističtí gayové, či gayové, kteří pomohli Hitlerovi k moci. To jsou spojení natolik absurdní, že je normální člověk vychovaný západním školským systémem nutně považuje za výplod jakéhosi chorobného mozku, nebo zlovolného extremisty.

Vliv židovských lídrů v masmédiích je nezměrný, je nezměrný…

Vliv židovských lídrů v masmédiích je nezměrný, je nezměrný…

Autor: Pavel Čermák

V tomto smyslu se vyjádřil víceprezident Spojených států Joseph Biden k vlivu židovských lídrů v amerických médiích. Stalo se tak při recepci během letošního Měsíce židovského amerického dědictví (Jewish American Heritage Month), což jsou oslavy toho, co Židé dosáhli ve Spojených státech a jak přispěli k jejich rozvoji. Oslavy byly uzákoněny za prezidenta Bushe v roce 2006 a zabírají vždy měsíc květen každého roku.

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek