Člověk v tísni – propaganda pod pláštíkem charity

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V souvislosti s blížící se olympiádou v Soči se do protiruské kampaně zapojila také společnost Člověk v tísni a spustila nové webové stránky, na kterých představuje propagandistickou kampaň následujícím úvodem:

Sledujte utajené disciplíny! Pokuty za demonstrace, cenzura na internetu nebo diskriminace homosexuálů jsou jen některé z utajených disciplín za olympijským ohněm. Sledujte www.utajenediscipliny.cz

Já se k této kampani vyjádřím pouze z hlediska homosexuality, která však dnes představuje klíčovou součást všech protiruských kampaní a není tomu jinak ani v případě kampaně vedené Člověkem v tísni.

Nebudu se zabývat jednotlivými detaily kampaně, ale samotným jádrem jejich homosexuální propagandy. Tímto jádrem přístupu k homosexualitě je definice homosexuality, kterou najdeme na webových stránkách Varianty, což je vzdělávací program Člověka v tísni. Totožná definice je uvedena též v „Informaci pro učitele“, vytvořené v rámci téhož projektu Varianty.

Úvodní část „Informace pro učitele“ vidíme na následujícím výřezu z této webové stránky:

Člověk v tísni

Od A do Z lživá definice homosexuality propagandistické organizace Člověk v tísni.


První charakteristikou homosexuality podle této definice je, že se jedná o geneticky podmíněný stav.

V „Informaci pro učitele“ se sice dále v textu uvádí 4 skupiny teorií o vzniku homosexuality, což však autorům nebrání uvést v definici jako příčinu výlučně dědičnost. Ideologům Člověka v tísni je jasné, že odkazování na celou řadu vědeckých studií a teorií jim umožňuje zaštiťovat se vědou, ale zároveň dobře ví, že s odstupem několika měsíců po přednášce posluchačům ulpí v hlavě pouze několik málo informací, mezi které patří právě to, co bylo v nadpisu, v definici, v rámečku, co učitel nadiktoval žákům, aby si napsali doslovně do sešitu.

Tvrzení o dědičnosti homosexuality můžeme snadno vyvrátit s pomocí bohatě odkazovaných údajů v anglické Wikipedii v článku Biologie a sexuální orientace (Biology and sexual orientation), zejména v oddílu „Studie na dvojčatech“ (Twin studies).

Vysokou hodnotu mají zejména studie na jednovaječných dvojčatech (monozygotic twins), protože tito lidé mají stejnou genetickou výbavu a navíc prožili i období prenatálního života v jedné děloze té samé matky. Jsou tedy nejen geneticky totožní, ale zažívali společně s matkou v době těhotenství její nálady, stresy, onemocnění, byli společně intoxikováni alkoholem, nikotinem atd. Navíc pokud nebyli rozděleni ihned po porodu, což se stává velmi vzácně, tak se na nich projevilo i období společné výchovy v rodině. (I mezi jednovaječnými dvojčaty existují nepatrné rozdíly v genetické výbavě a drobné rozdíly v prostředí, ve kterém se nacházela v době prenatálního života.)

Studie na jednovaječných i dvojvaječných dvojčatech však ukazují, že vliv dědičnosti je překvapivě malý. Novější studie, které zohledňují, že do výzkumů mají tendenci se hlásit spíše dvojčata, kde jsou oba gayové, zjistily, že vliv dědičnosti se pohybuje okolo jedné třetiny. Mezi studiemi jsou velké rozdíly, Bearman and Brückner (2002) dokonce uvádějí shodu mezi mužskými jednovaječnými dvojčaty pouze 7,7 %.

Studie Stejnopohlavní sexuální chování ve Švédsku uvádí, že u mužů činil vliv dědičnosti 34 – 39 % a u žen jenom 18 – 19 %.

Souvislostí mezi homosexualitou a v dětství prožitým traumatem se v článku Dětské trauma souvisí s homosexualitou. No a co? zabývá David Hosier  a ukazuje tak na to, že homosexualita vzniká často pod vlivem prostředí.

Těmito studiemi lze spolehlivě vyvrátit tvrzení Člověka v tísni o genetické podmíněnosti homosexuality a naopak dokázat, že největší vliv na vznik homosexuality má prostředí.

 

Definice dále tvrdí, že se jedná o celoživotní a neměnný stav. Tak to nepochybně u některých homosexuálních jedinců skutečně je. Takových homosexuálů je však velmi málo, méně než jedno procento populace, zejména u leseb, kde je celoživotní výlučná orientace na ženy poměrně vzácná. Tímto tématem jsem se poměrně rozsáhle zabýval v článku Mýtus 4 % a tak na něj zájemce odkazuji.

Člověk v tísni však odstavec věnovaný výskytu homosexuality uvádí větou:

Nejčastěji uváděný výskyt homosexuality jsou 4% (až 10%) u mužů, 1% a více u žen.

Dále tuto problematiku probírají detailněji a uvádějí celou řadu studií s velikým rozptylem hodnot. Je však jasné, že hlavní poselství pro běžného žáka, studenta, nebo učitele je v té první větě, to znamená 4 % (možná až 10 %), u žen nejméně 1 %. Při zběžném optickém vyhodnocení vychází závěr, že pro celou populaci asi zhruba platí ta 4 % uvedená na prvním místě.

Abychom nějak dali do hromady ta 4 %, tak bychom do skupiny lidí, kteří mají něco společného s homosexualitou, museli počítat bisexuály, dále lidi kteří se sami cítí homosexuály jenom část svého života, případně i jedince, kteří s homosexualitou jenom experimentovali. Tímto je ovšem vyvrácena i ta část definice, která říká, že homosexuál dává přednost stejnému pohlaví. Co když má rád sex s muži i s ženami, nebo si to s chutí rozdá se zvířetem?

Podvodem je tedy i tato část definice, která definuje homosexualitu jako celoživotní a neměnný stav.  Pro 4 % taková definice rozhodně neplatí, maximálně pro 1 % populace.

 

Poslední definiční charakteristikou homosexuality podle Člověka v tísni je, že „takto vytvořený vztah se svojí kvalitou plně vyrovná vztahu heterosexuálnímu“.

Jaké jsou podstatné charakteristiky pro určení kvality heterosexuálního vztahu? Osobně bych bez přípravy řekl, že záleží na tom, do jaké míry jsou si lidé věrní a jsou si navzájem oporou, na lásce, vzájemném porozumění, stabilitě vztahů, nakolik se podílejí na společné péči o děti a společném zabezpečení rodiny.

Při pohledu na statistiky o gayích však zjišťujeme, že homosexuálové běžně vystřídají za život stovky partnerů, někteří i tisíce. I v případě, že s někým pár let žijí, si obvykle nechávají volnost k sexu s jinými partnery. Mezi gayi je téměř nemožné najít páry, které jsou si věrné po více let. Sexuologické a sociologické údaje o promiskuitě gayů jsou spolehlivě potvrzeny medicínskými výzkumy, které dokazují extrémní rozšíření mnoha druhů sexuálně přenosných nemocí (pohlavních nemocí) mezi gayi.

Také pojítko v podobě dětí, kdy se v rámci heterosexuální rodiny vytváří mnohem komplexnější soustava mezilidských vztahů, v homosexuálních párech chybí.

Někdo by mohl namítnout, že definice je pouhá teorie, která není pro praktické řešení problémů každodenního života a postavení gayů ve společnosti podstatná. To je však velký omyl.

Každý ze tří prvků definice má hluboký smysl pro homosexuální propagandu. Tím že nebohým učitelům, žákům a studentům vštípí představu o dědičnosti homosexuality se již dopředu vyvrací možnost léčby. Takto také  staví všechny odpůrce homosexuální propagandy do role zločinců; je to přece stejné, jako kdyby napadali od narození postižené vozíčkáře za to, že nepracují a společnost je musí živit.

Tvrzení o celoživotním a neměnném stavu má opět tu funkci, že popírá možnost léčby a staví homosexuály do role nezaslouženě pronásledovaných.

Definování homosexuálních vztahů jako rovnocenných s heterosexuálními vyvrací, že by se chovali jinak a byli povahově odlišní od heterosexuálů. Tím se kromě jiného připravuje půda pro prosazení adopcí dětí homosexuály a obecně pro jejich neomezený přístup k dětem mužského pohlaví. K tomu je třeba jasně říci, že informovaní lidé, kteří lobbují za uzákonění adopcí dětí do superpromiskuitního prostředí gayů plného pedofilů a za jejich volný přístup k dětem, jsou bestiální zločinci. Snahy o vyčlenění nepiofilů, infantofilů, hebefilů a efebofilů z kategorie pedofilů nic nemění na tom, že jsou to pořád kriminálníci. (Závažnost jednotlivých případů samozřejmě musí zhodnotit soud.) Na první pohled by se mohlo zdát, že s blížící se dospělostí se snižuje škodlivost sexuálního styku s dětmi. Tak jednoduché to však není. Pokud nedochází ke zranění nebo vyvolání bolesti, což je však nejběžnější situace, potom zneužívání dětí infantofily (podle Davida Greenberga je vzrušují děti do pěti let) může zanechávat menší následky, než zneužívání efebofily, protože malé děti si sexuální zneužívání nemusí později vůbec pamatovat.

Už jen na základě od A do Z lživé definice homosexuality Člověka v tísni je jasné, že tato organizace je pouze jedním z nástrojů zahraniční politiky, pomocí kterých se uvadající západ snaží izolovat a oslabit sílící východ. S postupem druhé dekády 21. století se tento geopolitický zápas proměňuje v zoufalý boj o holé přežití a tak se západ začíná uchylovat k  jakýmkoli prostředkům, i když částečně se jedná o pouhý projev setrvačnosti liberální ideologie.

Člověk v tísni, společnost založená třemi zakladateli: Českou televizí, Jaromírem Štětinou a Šimonem Pánkem, současným ředitelem, se svým šikovným maskováním za charitativní činnost k realizaci geopolitických cílů hodí. Zdroje financování, které tečou převážně od státu a EU, jasně ukazují, kdo v této organizaci rozhoduje, nehledě na to, že Česká televize je v podstatě státní institucí. Skladba příjmů této organizace s rozpočtem 628 milionů korun je přehledně strukturována ve výsečích následujícího grafu:

Člověk v tísni

Člověk v tísni – "zahraniční agent" prosazující geopolitické zájmy západu.


Jak vidíme ze zdrojů financí a především z propagandistického zaměření Člověka v tísni, tak je nanejvýše žádoucí, aby se tato organizace v Rusku zaregistrovala, jak je to tamními zákony požadováno, jako „zahraniční agent“.

Ruský zákon z roku 2013 zakazuje šířit mezi dětmi informace směřované k podpoře utváření homosexuálních vztahů, o tom, že homosexuální vztahy jsou rovnocenné s tradičními heterosexuálními vztahy, vyvolávat dojem, že takové vztahy jsou atraktivní, vyvolávat u dětí zájem o takové vztahy atd.

Pokud tedy zaměstnanci Člověka v tísni šíří v Rusku informace, které obsahuje výše uvedená definice homosexuality a informace, které z takové definice logicky vyplývají, potom je třeba ruským bezpečnostním složkám jedině doporučit, aby každého zaměstnance Člověka v tísni, který se na tom podílí, v souladu se zákonem neprodleně zatkli, pokutovali a vyhostili.

Je však také třeba odpovědět na vážné námitky vznášené proti represivnímu postupu. Proč by Rusové měli někoho zatýkat a pokutovat? Nebylo by naopak známkou morální převahy vypořádat se s propagandou, pokud je prokazatelně lživá, formou argumentace a diskuse?

Obrovská propagandistická síla Hollywoodu a vůbec celého komplexu západních masmédií dnes prostupuje do každého sebezapadlejšího koutu světa, natož tam, kde má většina domácností internet. Nesmíme zapomínat, že propaganda v moderním slova smyslu nemá svůj původ u Ejzenštejna, nebo jeho obdivovatele Goebbelse, ale že se zrodila za prezidenta Wilsona, v prostředí Creelova úřadu, jehož úkolem bylo přesvědčit Američany o nutnosti vstupu do války. Pokud by měl někdo o tuto problematiku zájem, tak zrod a logiku představ o potřebě usměrňování demokratické společnosti novými prostředky skvěle popsal Edward Bernays v knize přiléhavě nazvané „Propaganda“. Od vzniku moderní propagandy uplynulo již téměř sto let a za tu dobu byla právě v tomto prostředí svého zrodu dovedena k vysokému stupni dokonalosti. Dnes prostupuje většinou americké filmové a televizní produkce, která se jako záplava valí do celého světa. Šíření informací na straně jedné se doplňuje s děsivě dokonalým systémem sběru informací na straně druhé, jak dnes vychází najevo například díky odhalením Edwarda Snowdena. Fenoménu Hollywoodu, hlavní indoktrinační centrály západního světa a příčinám jeho monstrózního vlivu se budu věnovat později, takže zatím ponechám tato tvrzení bez důkazů.

Proto si myslím, že ruský zákon na ochranu dětí a dospívajících je přiměřený a potřebný. Není žádoucí dětem do určitého věku vysvětlovat statistiky o promiskuitě a promořenosti gayů, problematiku análního sexu, fistingu, BDSM a další lahůdky gay subkultury, což uvádím jen namátkově jako příklady argumentačně důležitých témat v polemice s homosexuální propagandou.

Zákon vytváří určitou hráz proti homosexuálnímu smogu, který by se při dostatečné koncentraci, pod líbivým pozlátkem hollywoodských hvězdiček a s nádechem rebelantství mohl pozvolna mladým lidem vstřebávat pod kůži. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou a zejména snadno ovlivnitelné děti a dospívající, kteří jsou zároveň nejčastějšími návštěvníky kin, snadno přijmou určité hodnoty za vlastní.

Lidé z vedení Člověka v tísni jasně předvedli, co jsou zač. Svojí lživou propagandou otevírají prostor pro zločiny na dětech a celou řadu dalších společensky škodlivých jevů. Nemyslím si, že by se Rusové jen tak snadno zaprodali za pár mrzkých grošů od české vlády, ale je třeba dávat si pozor i tady ve střední Evropě, protože hlavním cílem Člověka v tísni je poštvat lidi proti Rusku.

 

 

Dodatečně jsem zjistil, že spoluzakladatel Člověka v tísni Jaromír Štětina byl spolupracovníkem STB. http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

Štětina se dnes vymlouvá, že podepsal spolupráci, aby kryl protistátní aktivity. Na druhé straně tehdy uvedl, že jeho babička byla zakládající členka KSČ, otec členem KSČ již v předválečném období a on sám členem závodního výboru KSČ. Už jenom z počtu zahraničních cest je jasné, že se mu za komunistického režimu nedařilo špatně, a to ani po roce 1968, kdy byl z KSČ vyškrtnut.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

11401)  KevinHIC (25.08.2023 16:36)

2 mg cialis <a href="https://tadalafilise.cyou/">when to take cialis</a> cialis 20mg vs viagra 100mg

11402)  KevinHIC (26.08.2023 05:56)

cialis 5 mg daily side effects <a href="https://tadalafilise.cyou/">tadalafil 5mg daily</a> liquid tadalafil for sale

11403)  KevinHIC (26.08.2023 06:55)

cialis dosage vs viagra <a href="https://tadalafilise.cyou/">buy discount cialis online</a> acheter tadalafil en ligne

11404)  KevinHIC (26.08.2023 12:27)

cialis 80 mg 30 pills <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis 20 mg canada pharmacy</a> cialis originale

11405)  KevinHIC (26.08.2023 13:53)

cialis from mexico <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis generique discount</a> 200 cialis coupon

11406)  KevinHIC (27.08.2023 04:59)

cialis medicamento generico <a href="https://tadalafilise.cyou/">tadalafil for sale online</a> tadalafil cialis from india

11407)  KevinHIC (27.08.2023 06:41)

vardenafil hcl 20mg tablet <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis 20 mg from canada</a> cialis 10mg

11408)  CarlosJoria (27.08.2023 10:02)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
https://google.fi/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=54&msg=NEW_READY>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> <a href=http://www.atos-it.ru/blog/news/111117.html?page=59#comment-1174801>Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network</a> <a href=http://www.atos-it.ru/blog/news/111117.html?page=59#comment-1174788>Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network</a> <a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=112&msg=NEW_READY>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> <a href=http://babajons.com/product/walnuts-quarters/#comment-488349>Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network</a> 6e0f595

11409)  CarlosJoria (27.08.2023 10:13)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
https://google.ac/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=2&msg=NEW_READY>Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs</a> <a href=http://ancc.org.br/forums/topic/depositing-physical-currency-in-cambodian-banks-for-thai-baht-2/>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://dindersim.com/haberler/page,1,4,616-1donem-1yazililar-web-sitemize-eklenmistir.html#comment>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://www.nano-mac.com.my/uncategorized/a-ride-of-one-lifetime-toward-already-wholesale-jerseys/#comment-454108>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> <a href=http://nakatasho.knsdo.com/news/nakata-first-homerun-in-pro/comment-page-270/#comment-1691443>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> f59543a

11410)  CarlosJoria (27.08.2023 10:48)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
http://www.google.lv/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=68&msg=NEW_READY>Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs</a> <a href=http://milkywaygalaxynews.com/sky/a-butterfly/comment-page-4/#comment-3822159>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://liecebnarieka.sk/forums/topic/seo-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0-7/page/30/#post-2615560>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> <a href=http://www.foodshap.com/blog/what-meats-are-safe-to-eat-raw/#comment-157485>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://www.autocaut.ro/forum-auto/Opel-21/800-%281969-1984%29-780/Free-Porn-Galleries---Hot-Sex-Pictures-445.html>Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network</a> 0c4c71e

11411)  CarlosJoria (27.08.2023 10:54)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
https://google.com.qa/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://www.atos-it.ru/blog/news/111117.html?page=59#comment-1174915>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> <a href=http://25ewahren.25blogs.aes.ac.in/2015/04/02/design-and-build/#comment-353323>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> <a href=http://xn--10-plcq.my-forum.ru/thread-917006.html>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> <a href=http://xn--10-plcq.my-forum.ru/thread-916989.html>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://brilliant.s18.xrea.com/archives/2004/08/ljtf.html>Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network</a> 9757_78

11412)  CarlosJoria (27.08.2023 11:10)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
https://images.google.lv/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://46.38.251.115/html/wordpress/index.php/forums/topic/answers-about-autism/page/45/#post-2021661>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> <a href=http://sweetmelange.cz/node/153?page=24#comment-5466829>Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network</a> <a href=http://sweetmelange.cz/node/153?page=24#comment-5466824>Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs</a> <a href=http://xn--10-plcq.my-forum.ru/thread-917021.html>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://nordgallery.ru/product/bird-of-happiness-without-painting/#comment-309804>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> 09754_0

11413)  CarlosJoria (27.08.2023 11:17)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
https://google.fm/url?q=https://khrtothb.com
[url=http://25ewahren.25blogs.aes.ac.in/2015/04/02/design-and-build/#comment-353323]Cross-border fund transfers made easier with currency conversion[/url] [url=http://songsproject.com/bbs/zboard.php?id=freeboard&page=1&page_num=20&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=973406&category=]Cross-border fund transfers made easier with currency conversion[/url] [url=http://ai110zjyfv.smartrelease.jp/forum/forums/topic/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0-6/page/22/#post-1653360]Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs[/url] [url=http://sweetmelange.cz/node/153?page=23#comment-5466806]Cross-border fund transfers made easier with currency conversion[/url] [url=http://xn--10-plcq.my-forum.ru/thread-916989.html]Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht[/url] 6e0f595

11414)  CarlosJoria (27.08.2023 11:30)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
http://images.google.com.bo/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://xn--10-plcq.my-forum.ru/thread-917057.html>Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs</a> <a href=http://seiman.mex.tl/?gb=1#top>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> <a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=92&msg=NEW_READY>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> <a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=103&msg=NEW_READY>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://www.foodshap.com/blog/food-safety-certificate-program-for-hospitality-and-tourism-management/#comment-157497>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> 753_09f

11415)  CarlosJoria (27.08.2023 11:40)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
https://www.google.pl/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://sweetmelange.cz/node/153?page=24#comment-5466842>Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs</a> <a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=15&msg=NEW_READY>Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs</a> <a href=http://www.yosikekomo.com/2014/09/17/mis-frutas-para-esta-temporada/#comment-726340>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> <a href=http://www.autocaut.ro/forum-auto/Daihatsu-51/Focus-C-Max-%282003-2007%29-872/Nude-Sex-Pics--Sexy-Naked-Women--Hot-Girls-Porn-448.html>Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs</a> <a href=http://www.op-engine-news.com/forums/topic/bjyzsx-gdjdum/#post-943155>Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network</a> 0c4c71e

11416)  CarlosJoria (27.08.2023 12:02)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
http://google.sn/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://www.nano-mac.com.my/uncategorized/a-ride-of-one-lifetime-toward-already-wholesale-jerseys/#comment-454108>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> <a href=http://www.atos-it.ru/blog/news/111117.html?page=59#comment-1175063>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://gornostay.com/forums/topic/turinabol-ne-ise-yarar-turinabol-kuru/page/63/#post-1773834>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> <a href=http://brilliant.s18.xrea.com/archives/2004/08/uroad_to_aden_l_1.html>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://xn--10-plcq.my-forum.ru/thread-917190.html>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> e0f5954

11417)  KevinHIC (27.08.2023 12:10)

prices of cialis daily use <a href="https://tadalafilise.cyou/">generic cialis india</a> cialis 5 mg daily side effects

11418)  KevinHIC (27.08.2023 12:20)

linktr cialis tadalafil 20mg tablets <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis 100mg online</a> cialis 20mg shopping

11419)  CarlosJoria (27.08.2023 12:26)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
https://images.google.is/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://www.atos-it.ru/blog/news/111117.html?page=59#comment-1175047>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> <a href=http://sweetmelange.cz/node/153?page=24#comment-5466815>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=144&msg=NEW_READY>Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs</a> <a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=163&msg=NEW_READY>Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network</a> <a href=http://www.autocaut.ro/forum-auto/Kia-16/FS-7-%281991-1996%29-1237/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------466.html>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> 0cc80c4

11420)  CarlosJoria (27.08.2023 13:28)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
http://images.google.lk/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://sweetmelange.cz/node/153?page=23#comment-5466806>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> <a href=http://www.atos-it.ru/blog/news/111117.html?page=59#comment-1174807>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> <a href=http://www.foodshap.com/blog/what-meats-are-safe-to-eat-raw/#comment-157485>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://milkywaygalaxynews.com/sky/a-bit-of-cosmos-is-here/comment-page-1/#comment-3822533>Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network</a> <a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=11&msg=NEW_READY>Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht</a> 3a0cc80

11421)  CarlosJoria (27.08.2023 13:28)

Currency exchange service for Cambodian riels to Thai baht
Cross-border fund transfers made easier with currency conversion
Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht
Convenient cash withdrawal in Thailand using Krungsri bank ATMs
Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network
http://maps.google.fi/url?q=https://khrtothb.com
<a href=http://www.kinoman.net/library/view.php?id=161&msg=NEW_READY>Seamless money transfer to designated bank accounts within the Thai banking network</a> <a href=http://sweetmelange.cz/2018/05/jak-jsem-prozivala-7-mesic-tehotenstvi.html?page=1623#comment-5466870>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://lapalabrareflexion.mex.tl/?gb=1#top>Depositing physical currency in Cambodian banks for Thai baht</a> <a href=http://sweetmelange.cz/node/153?page=24#comment-5466836>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> <a href=http://www.atos-it.ru/blog/news/111117.html?page=60#comment-1175356>Cross-border fund transfers made easier with currency conversion</a> a0cc80c

11422)  JerryKax (27.08.2023 22:51)

Лучшие отлеи рядом с вами - [url=https://luchshie-oteli.clients.site/]лучшее бронирование отелей[/url]:
Лучшие выгодные предложения отелей всегда рядом - доступны. Вне зависимости от вашего бюджета, можно найти отель, сочетающее в себе удобства и доступные цены.

Не забывайте, что даже выбирая дешевый отель, вы можете наслаждаться интересными экскурсиями, которые предлагает место, куда вы направляетесь. Оцените близость к достопримечательностям отеля, чтобы максимально полноценно провести свое время.

Не стесняйтесь использовать специальные предложения, которые могут сделать ваш выбор еще более выгодным. И помните, что даже при ограниченном бюджете, можно создать замечательные воспоминания с помощью правильно подобранного проживания. Лучшие предложение всегда здесь - [url=https://luchshie-oteli.clients.site/]хороший отель СЂСЏРґРѕРј[/url]

11423)  Sheilahig (28.08.2023 01:28)

Компания РедМетСплав — один из ведущих поставщиков редких металлов, включая вольфрам и молибден, и изделий из них. Существующие запасы редких металлов и современное оборудование дают нам возможность выполнения заказов любой сложности и масштаба, соблюдая самые высокие стандарты качества. Непрерывное развитие и технологические новшества в технологиях помогают нам удовлетворять запросы клиентов даже с самыми специфическими требованиями, в то время как мы гарантируем надежность при каждой сделке благодаря нашему опыту и профессионализму.

Наши товары:
[url=https://redmetsplav-w-mo.ru/catalog/tu/tungsten-iridium-stream-mouth/]Вольфрамово-иридиевая воронка[/url]
[url=https://redmetsplav-w-mo.ru/catalog/mo/molybdenum-screen/]Молибденовый экран[/url]
[url=https://redmetsplav-w-mo.ru/catalog/tu/tungsten-iridium-stream-mouth/]Вольфрамово-иридиевая воронка[/url]
[url=https://redmetsplav-w-mo.ru/catalog/tu/tungsten-washer-for-high-temperature-furnace/]Вольфрамовая шайба для высокотемпературной печи[/url]
[url=https://redmetsplav-w-mo.ru/catalog/tu/tungsten-iridium-stream-mouth/]Вольфрамово-иридиевая воронка[/url]

11424)  KevinHIC (28.08.2023 06:29)

difference viagra cialis <a href="https://tadalafilise.cyou/">how long for cialis to take effect</a> buy brand name cialis

11425)  KevinSheex (28.08.2023 08:09)

price of cialis 20 mg at walmart <a href="https://tadalafilise.cyou/">is there a generic for cialis</a> tadalafil vs cialis reviews

11426)  KevinHIC (28.08.2023 12:05)

cialis sample pack <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis everyday</a> viagra or cialis or levitra

11427)  KevinHIC (28.08.2023 12:47)

cialis tadalafil original <a href="https://tadalafilise.cyou/">does generic cialis work</a> order cialis from canada

11428)  KevinHIC (28.08.2023 16:43)

20mg cialis pill <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis dapoxetine 24 tab</a> sublingual cialis

11429)  KevinHIC (28.08.2023 17:15)

20 mg cialis too much <a href="https://tadalafilise.cyou/">how much tadalafil to take</a> online tadalafil

11430)  KevinSheex (28.08.2023 17:46)

generic cialis vs generic viagra <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis 20 mg buy online</a> cialis originale

11431)  KevinSheex (28.08.2023 22:41)

cialis refills online <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis vs mylan tadalafil</a> buy tadalafil 20mg

11432)  KevinHIC (28.08.2023 23:23)

cialis vs sildenafil <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis coupon walgreens</a> generic cialis usa

11433)  KevinHIC (28.08.2023 23:46)

10mg cialis review <a href="https://tadalafilise.cyou/">get doctor prescription online</a> cialis daily use

11434)  KevinHIC (29.08.2023 01:13)

online canadian pharcharmy <a href="https://tadalafilise.cyou/">tadalafil 10mg supplier</a> cialis 5mg canada pharmacy

11435)  KevinSheex (29.08.2023 04:39)

para que es cialis tadalafil <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis 20mg vs viagra 100mg</a> how to get cialis ciais2022qke com

11436)  KevinSheex (29.08.2023 05:49)

tadalafil generico precio mexico <a href="https://tadalafilise.cyou/">5mg cialis reviews</a> cost of tadalafil 5mg

11437)  JerryKax (29.08.2023 07:09)

Лучшие отлеи рядом с вами - [url=https://luchshie-oteli.clients.site/]лучшие отели петербурга[/url]:
Лучшие выгодные предложения отелей всегда рядом - ожидают вас. Вне зависимости от вашего бюджета, можно найти гостиницу, сочетающее в себе удобства и доступные цены.

Не забывайте, что даже выбирая дешевый отель, вы можете наслаждаться красивыми видами, которые предлагает место, куда вы направляетесь. Оцените удобную локацию отеля, чтобы максимально интересно провести свое время.

Не стесняйтесь использовать специальные предложения, которые могут сделать ваш выбор еще более привлекательным. И помните, что даже при ограниченном бюджете, можно создать приятные впечатления с помощью правильно подобранного проживания. Лучшие предложение всегда здесь - [url=https://luchshie-oteli.clients.site/]лучшие отели адлера[/url]

11438)  JerryKax (29.08.2023 20:28)

Лучшие отлеи рядом с вами - [url=https://luchshie-oteli.clients.site/]лучшие отели адлера[/url]:
Лучшие выгодные предложения отелей всегда рядом - ожидают вас. Вне зависимости от вашего бюджета, можно найти гостиницу, сочетающее в себе качество и приемлемую стоимость.

Не забывайте, что даже выбирая дешевый отель, вы можете наслаждаться разнообразными развлечениями, которые предлагает место, куда вы направляетесь. Оцените удобную локацию отеля, чтобы максимально полноценно провести свое время.

Не стесняйтесь использовать акции, которые могут сделать ваш выбор еще более выгодным. И помните, что даже при ограниченном бюджете, можно создать замечательные воспоминания с помощью правильно подобранного проживания. Лучшие предложение всегда здесь - [url=https://luchshie-oteli.clients.site/]самый лучший отель[/url]

11439)  JerryKax (31.08.2023 17:27)

Лучшие отлеи рядом с вами - [url=https://luchshie-oteli.clients.site/]рейтинги лучших отелей[/url]:
Лучшие выгодные предложения отелей всегда рядом - ожидают вас. Вне зависимости от вашего бюджета, можно найти гостиницу, сочетающее в себе качество и доступные цены.

Не забывайте, что даже выбирая дешевый отель, вы можете наслаждаться интересными экскурсиями, которые предлагает место, куда вы направляетесь. Оцените близость к достопримечательностям отеля, чтобы максимально эффективно провести свое время.

Не стесняйтесь использовать акции, которые могут сделать ваш выбор еще более привлекательным. И помните, что даже при ограниченном бюджете, можно создать незабываемые моменты с помощью правильно подобранного проживания. Лучшие предложение всегда здесь - [url=https://luchshie-oteli.clients.site/]лучшие отели РјРѕСЃРєРІС‹[/url]

11440)  Albertsouth (26.09.2023 07:58)

Заказать прогон
Xrumer и GSA, allsubmitter

Если Вы хотите, чтоб Ваш сайт привлекал как можно больше посетителей,
то нужно, чтоб он был не только полезным и удобным, но и хорошо оптимизированным для поисковиков.
Это потребует немало усилий и затрат, однако если хотите здорово ускорить процесс и ощутимо поднять сайт в результате выдачи, то можно использовать прогон сайта хрумером.
Таким образом Вы можете не только быстрей получить желаемый результат,
но и даже сэкономить время и деньги.

<a href=https://seoprofisional.ru/bazy/progon-po-baze>прогоны хрумером</a>
Хрумер — это софт для массовой рассылки комментариев на различные блоги,
сайты, доски объявлений и даже социальные сети.
Прогон по форумам происходит автоматически, ведь алгоритмы программы способны самостоятельно регистрировать
аккаунты на сайтах, обходить капчи и любую другую защиту от автоматических регистраций и публикаций.
Данный программный продукт развивается уже много лет и может работать с разнообразными CMS

ЗАКАЗТЬ ПРОГОНЫ МОЖНО ЧЕРЕЗ СКАЙП ЛОГИН POKRAS7777
ИЛИ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАММ @pokras777
ИЛИ ПИШИТЕ НА ПОЧТУ BIKON777@YANDEX.RU

Фухты1

«   1 ... 282 283 284 285 286 287 288   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek