Člověk v tísni – propaganda pod pláštíkem charity

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V souvislosti s blížící se olympiádou v Soči se do protiruské kampaně zapojila také společnost Člověk v tísni a spustila nové webové stránky, na kterých představuje propagandistickou kampaň následujícím úvodem:

Sledujte utajené disciplíny! Pokuty za demonstrace, cenzura na internetu nebo diskriminace homosexuálů jsou jen některé z utajených disciplín za olympijským ohněm. Sledujte www.utajenediscipliny.cz

Já se k této kampani vyjádřím pouze z hlediska homosexuality, která však dnes představuje klíčovou součást všech protiruských kampaní a není tomu jinak ani v případě kampaně vedené Člověkem v tísni.

Nebudu se zabývat jednotlivými detaily kampaně, ale samotným jádrem jejich homosexuální propagandy. Tímto jádrem přístupu k homosexualitě je definice homosexuality, kterou najdeme na webových stránkách Varianty, což je vzdělávací program Člověka v tísni. Totožná definice je uvedena též v „Informaci pro učitele“, vytvořené v rámci téhož projektu Varianty.

Úvodní část „Informace pro učitele“ vidíme na následujícím výřezu z této webové stránky:

Člověk v tísni

Od A do Z lživá definice homosexuality propagandistické organizace Člověk v tísni.


První charakteristikou homosexuality podle této definice je, že se jedná o geneticky podmíněný stav.

V „Informaci pro učitele“ se sice dále v textu uvádí 4 skupiny teorií o vzniku homosexuality, což však autorům nebrání uvést v definici jako příčinu výlučně dědičnost. Ideologům Člověka v tísni je jasné, že odkazování na celou řadu vědeckých studií a teorií jim umožňuje zaštiťovat se vědou, ale zároveň dobře ví, že s odstupem několika měsíců po přednášce posluchačům ulpí v hlavě pouze několik málo informací, mezi které patří právě to, co bylo v nadpisu, v definici, v rámečku, co učitel nadiktoval žákům, aby si napsali doslovně do sešitu.

Tvrzení o dědičnosti homosexuality můžeme snadno vyvrátit s pomocí bohatě odkazovaných údajů v anglické Wikipedii v článku Biologie a sexuální orientace (Biology and sexual orientation), zejména v oddílu „Studie na dvojčatech“ (Twin studies).

Vysokou hodnotu mají zejména studie na jednovaječných dvojčatech (monozygotic twins), protože tito lidé mají stejnou genetickou výbavu a navíc prožili i období prenatálního života v jedné děloze té samé matky. Jsou tedy nejen geneticky totožní, ale zažívali společně s matkou v době těhotenství její nálady, stresy, onemocnění, byli společně intoxikováni alkoholem, nikotinem atd. Navíc pokud nebyli rozděleni ihned po porodu, což se stává velmi vzácně, tak se na nich projevilo i období společné výchovy v rodině. (I mezi jednovaječnými dvojčaty existují nepatrné rozdíly v genetické výbavě a drobné rozdíly v prostředí, ve kterém se nacházela v době prenatálního života.)

Studie na jednovaječných i dvojvaječných dvojčatech však ukazují, že vliv dědičnosti je překvapivě malý. Novější studie, které zohledňují, že do výzkumů mají tendenci se hlásit spíše dvojčata, kde jsou oba gayové, zjistily, že vliv dědičnosti se pohybuje okolo jedné třetiny. Mezi studiemi jsou velké rozdíly, Bearman and Brückner (2002) dokonce uvádějí shodu mezi mužskými jednovaječnými dvojčaty pouze 7,7 %.

Studie Stejnopohlavní sexuální chování ve Švédsku uvádí, že u mužů činil vliv dědičnosti 34 – 39 % a u žen jenom 18 – 19 %.

Souvislostí mezi homosexualitou a v dětství prožitým traumatem se v článku Dětské trauma souvisí s homosexualitou. No a co? zabývá David Hosier  a ukazuje tak na to, že homosexualita vzniká často pod vlivem prostředí.

Těmito studiemi lze spolehlivě vyvrátit tvrzení Člověka v tísni o genetické podmíněnosti homosexuality a naopak dokázat, že největší vliv na vznik homosexuality má prostředí.

 

Definice dále tvrdí, že se jedná o celoživotní a neměnný stav. Tak to nepochybně u některých homosexuálních jedinců skutečně je. Takových homosexuálů je však velmi málo, méně než jedno procento populace, zejména u leseb, kde je celoživotní výlučná orientace na ženy poměrně vzácná. Tímto tématem jsem se poměrně rozsáhle zabýval v článku Mýtus 4 % a tak na něj zájemce odkazuji.

Člověk v tísni však odstavec věnovaný výskytu homosexuality uvádí větou:

Nejčastěji uváděný výskyt homosexuality jsou 4% (až 10%) u mužů, 1% a více u žen.

Dále tuto problematiku probírají detailněji a uvádějí celou řadu studií s velikým rozptylem hodnot. Je však jasné, že hlavní poselství pro běžného žáka, studenta, nebo učitele je v té první větě, to znamená 4 % (možná až 10 %), u žen nejméně 1 %. Při zběžném optickém vyhodnocení vychází závěr, že pro celou populaci asi zhruba platí ta 4 % uvedená na prvním místě.

Abychom nějak dali do hromady ta 4 %, tak bychom do skupiny lidí, kteří mají něco společného s homosexualitou, museli počítat bisexuály, dále lidi kteří se sami cítí homosexuály jenom část svého života, případně i jedince, kteří s homosexualitou jenom experimentovali. Tímto je ovšem vyvrácena i ta část definice, která říká, že homosexuál dává přednost stejnému pohlaví. Co když má rád sex s muži i s ženami, nebo si to s chutí rozdá se zvířetem?

Podvodem je tedy i tato část definice, která definuje homosexualitu jako celoživotní a neměnný stav.  Pro 4 % taková definice rozhodně neplatí, maximálně pro 1 % populace.

 

Poslední definiční charakteristikou homosexuality podle Člověka v tísni je, že „takto vytvořený vztah se svojí kvalitou plně vyrovná vztahu heterosexuálnímu“.

Jaké jsou podstatné charakteristiky pro určení kvality heterosexuálního vztahu? Osobně bych bez přípravy řekl, že záleží na tom, do jaké míry jsou si lidé věrní a jsou si navzájem oporou, na lásce, vzájemném porozumění, stabilitě vztahů, nakolik se podílejí na společné péči o děti a společném zabezpečení rodiny.

Při pohledu na statistiky o gayích však zjišťujeme, že homosexuálové běžně vystřídají za život stovky partnerů, někteří i tisíce. I v případě, že s někým pár let žijí, si obvykle nechávají volnost k sexu s jinými partnery. Mezi gayi je téměř nemožné najít páry, které jsou si věrné po více let. Sexuologické a sociologické údaje o promiskuitě gayů jsou spolehlivě potvrzeny medicínskými výzkumy, které dokazují extrémní rozšíření mnoha druhů sexuálně přenosných nemocí (pohlavních nemocí) mezi gayi.

Také pojítko v podobě dětí, kdy se v rámci heterosexuální rodiny vytváří mnohem komplexnější soustava mezilidských vztahů, v homosexuálních párech chybí.

Někdo by mohl namítnout, že definice je pouhá teorie, která není pro praktické řešení problémů každodenního života a postavení gayů ve společnosti podstatná. To je však velký omyl.

Každý ze tří prvků definice má hluboký smysl pro homosexuální propagandu. Tím že nebohým učitelům, žákům a studentům vštípí představu o dědičnosti homosexuality se již dopředu vyvrací možnost léčby. Takto také  staví všechny odpůrce homosexuální propagandy do role zločinců; je to přece stejné, jako kdyby napadali od narození postižené vozíčkáře za to, že nepracují a společnost je musí živit.

Tvrzení o celoživotním a neměnném stavu má opět tu funkci, že popírá možnost léčby a staví homosexuály do role nezaslouženě pronásledovaných.

Definování homosexuálních vztahů jako rovnocenných s heterosexuálními vyvrací, že by se chovali jinak a byli povahově odlišní od heterosexuálů. Tím se kromě jiného připravuje půda pro prosazení adopcí dětí homosexuály a obecně pro jejich neomezený přístup k dětem mužského pohlaví. K tomu je třeba jasně říci, že informovaní lidé, kteří lobbují za uzákonění adopcí dětí do superpromiskuitního prostředí gayů plného pedofilů a za jejich volný přístup k dětem, jsou bestiální zločinci. Snahy o vyčlenění nepiofilů, infantofilů, hebefilů a efebofilů z kategorie pedofilů nic nemění na tom, že jsou to pořád kriminálníci. (Závažnost jednotlivých případů samozřejmě musí zhodnotit soud.) Na první pohled by se mohlo zdát, že s blížící se dospělostí se snižuje škodlivost sexuálního styku s dětmi. Tak jednoduché to však není. Pokud nedochází ke zranění nebo vyvolání bolesti, což je však nejběžnější situace, potom zneužívání dětí infantofily (podle Davida Greenberga je vzrušují děti do pěti let) může zanechávat menší následky, než zneužívání efebofily, protože malé děti si sexuální zneužívání nemusí později vůbec pamatovat.

Už jen na základě od A do Z lživé definice homosexuality Člověka v tísni je jasné, že tato organizace je pouze jedním z nástrojů zahraniční politiky, pomocí kterých se uvadající západ snaží izolovat a oslabit sílící východ. S postupem druhé dekády 21. století se tento geopolitický zápas proměňuje v zoufalý boj o holé přežití a tak se západ začíná uchylovat k  jakýmkoli prostředkům, i když částečně se jedná o pouhý projev setrvačnosti liberální ideologie.

Člověk v tísni, společnost založená třemi zakladateli: Českou televizí, Jaromírem Štětinou a Šimonem Pánkem, současným ředitelem, se svým šikovným maskováním za charitativní činnost k realizaci geopolitických cílů hodí. Zdroje financování, které tečou převážně od státu a EU, jasně ukazují, kdo v této organizaci rozhoduje, nehledě na to, že Česká televize je v podstatě státní institucí. Skladba příjmů této organizace s rozpočtem 628 milionů korun je přehledně strukturována ve výsečích následujícího grafu:

Člověk v tísni

Člověk v tísni – "zahraniční agent" prosazující geopolitické zájmy západu.


Jak vidíme ze zdrojů financí a především z propagandistického zaměření Člověka v tísni, tak je nanejvýše žádoucí, aby se tato organizace v Rusku zaregistrovala, jak je to tamními zákony požadováno, jako „zahraniční agent“.

Ruský zákon z roku 2013 zakazuje šířit mezi dětmi informace směřované k podpoře utváření homosexuálních vztahů, o tom, že homosexuální vztahy jsou rovnocenné s tradičními heterosexuálními vztahy, vyvolávat dojem, že takové vztahy jsou atraktivní, vyvolávat u dětí zájem o takové vztahy atd.

Pokud tedy zaměstnanci Člověka v tísni šíří v Rusku informace, které obsahuje výše uvedená definice homosexuality a informace, které z takové definice logicky vyplývají, potom je třeba ruským bezpečnostním složkám jedině doporučit, aby každého zaměstnance Člověka v tísni, který se na tom podílí, v souladu se zákonem neprodleně zatkli, pokutovali a vyhostili.

Je však také třeba odpovědět na vážné námitky vznášené proti represivnímu postupu. Proč by Rusové měli někoho zatýkat a pokutovat? Nebylo by naopak známkou morální převahy vypořádat se s propagandou, pokud je prokazatelně lživá, formou argumentace a diskuse?

Obrovská propagandistická síla Hollywoodu a vůbec celého komplexu západních masmédií dnes prostupuje do každého sebezapadlejšího koutu světa, natož tam, kde má většina domácností internet. Nesmíme zapomínat, že propaganda v moderním slova smyslu nemá svůj původ u Ejzenštejna, nebo jeho obdivovatele Goebbelse, ale že se zrodila za prezidenta Wilsona, v prostředí Creelova úřadu, jehož úkolem bylo přesvědčit Američany o nutnosti vstupu do války. Pokud by měl někdo o tuto problematiku zájem, tak zrod a logiku představ o potřebě usměrňování demokratické společnosti novými prostředky skvěle popsal Edward Bernays v knize přiléhavě nazvané „Propaganda“. Od vzniku moderní propagandy uplynulo již téměř sto let a za tu dobu byla právě v tomto prostředí svého zrodu dovedena k vysokému stupni dokonalosti. Dnes prostupuje většinou americké filmové a televizní produkce, která se jako záplava valí do celého světa. Šíření informací na straně jedné se doplňuje s děsivě dokonalým systémem sběru informací na straně druhé, jak dnes vychází najevo například díky odhalením Edwarda Snowdena. Fenoménu Hollywoodu, hlavní indoktrinační centrály západního světa a příčinám jeho monstrózního vlivu se budu věnovat později, takže zatím ponechám tato tvrzení bez důkazů.

Proto si myslím, že ruský zákon na ochranu dětí a dospívajících je přiměřený a potřebný. Není žádoucí dětem do určitého věku vysvětlovat statistiky o promiskuitě a promořenosti gayů, problematiku análního sexu, fistingu, BDSM a další lahůdky gay subkultury, což uvádím jen namátkově jako příklady argumentačně důležitých témat v polemice s homosexuální propagandou.

Zákon vytváří určitou hráz proti homosexuálnímu smogu, který by se při dostatečné koncentraci, pod líbivým pozlátkem hollywoodských hvězdiček a s nádechem rebelantství mohl pozvolna mladým lidem vstřebávat pod kůži. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou a zejména snadno ovlivnitelné děti a dospívající, kteří jsou zároveň nejčastějšími návštěvníky kin, snadno přijmou určité hodnoty za vlastní.

Lidé z vedení Člověka v tísni jasně předvedli, co jsou zač. Svojí lživou propagandou otevírají prostor pro zločiny na dětech a celou řadu dalších společensky škodlivých jevů. Nemyslím si, že by se Rusové jen tak snadno zaprodali za pár mrzkých grošů od české vlády, ale je třeba dávat si pozor i tady ve střední Evropě, protože hlavním cílem Člověka v tísni je poštvat lidi proti Rusku.

 

 

Dodatečně jsem zjistil, že spoluzakladatel Člověka v tísni Jaromír Štětina byl spolupracovníkem STB. http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

Štětina se dnes vymlouvá, že podepsal spolupráci, aby kryl protistátní aktivity. Na druhé straně tehdy uvedl, že jeho babička byla zakládající členka KSČ, otec členem KSČ již v předválečném období a on sám členem závodního výboru KSČ. Už jenom z počtu zahraničních cest je jasné, že se mu za komunistického režimu nedařilo špatně, a to ani po roce 1968, kdy byl z KSČ vyškrtnut.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

3241)  Writers Online (12.01.2018 03:20)

essay writing <a href="https://essaywritingservice.us.org">essay writing service</a> research paper on abortion <a href=https://essaywritingservice.us.org>essay writing service</a>

3242)  Cash Advance (12.01.2018 04:14)

cash loans <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance lenders</a> cash loans <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance loan</a>

3243)  Help With My Essay (12.01.2018 05:19)

writing the research paper <a href="https://collegeessays.us.com">i need help with my essay</a> college essay prompts <a href=https://collegeessays.us.com>college essays</a>

3244)  Loan (12.01.2018 06:50)

advance cash payday loan <a href="https://payday.us.com">payday loans no credit check</a> payday loan online <a href=https://payday.us.com>payday loan</a>

3245)  car insurance prices (12.01.2018 07:29)

car insurance <a href="https://carinsurance.us.org">cheap auto insurance quotes online</a> car insurance <a href=https://carinsurance.us.org>auto insurance</a>

3246)  PamKic (12.01.2018 07:47)

cfnm show <a href="https://cfnmshow.cricket">live porn cam</a> show girls <a href=https://cfnmshow.cricket>nude show</a> college paper <a href="https://collegepaper.cricket">term paper</a> college essay <a href=https://collegepaper.cricket>college paper</a> free sex chats <a href="https://freeadultwebcamchat.science">free sex webcam chat</a> mature cams <a href=https://freeadultwebcamchat.science>free nude cams</a> free web cam sex <a href="https://freewebcamporn.bid">free webcam porn</a> free webcam porn <a href=https://freewebcamporn.bid>free sex chats</a> online payday loan lender <a href="https://onlinepaydayloanlender.loan">online payday loan lender</a> online payday loan lender <a href=https://onlinepaydayloanlender.loan>online payday loan lender</a> loans <a href="https://bestpaydayloan.stream">best payday loan online</a> best payday loan online <a href=https://bestpaydayloan.stream>best payday loan</a> fast online payday loans <a href="https://fastpaydayloans.cricket">fast online payday loans</a> fast online payday loans <a href=https://fastpaydayloans.cricket>fast online payday loans</a> research writing <a href="https://researchwriting.webcam">research report</a> dissertation proposal writing help <a href=https://researchwriting.webcam>research essay</a> a payday loan <a href="https://fastestpaydayloan.bid">payday loans online no credit check</a> payday loans with no credit check <a href=https://fastestpaydayloan.bid>fastest payday loan</a> free chat rooms <a href="https://freechatrooms.bid">free adult chat</a> free porn cams <a href=https://freechatrooms.bid>sex chat free</a>

3247)  JamesKic (12.01.2018 10:22)

easy fast payday loans <a href="https://fastpaydayloans.cricket">fast online payday loans</a> short term payday loan <a href=https://fastpaydayloans.cricket>fast online payday loans</a> advance payday loans <a href="https://internetpaydayloans.stream">pay day lenders</a> online payday loans <a href=https://internetpaydayloans.stream>payday loans on line</a> essay writing <a href="https://paperwriting.webcam">term paper</a> dissertation writing <a href=https://paperwriting.webcam>paper writing</a> paydayloans online <a href="https://cashadvanceloan.science">same day loans</a> cash advance loan <a href=https://cashadvanceloan.science>loan cash</a>

3248)  Personal Loans (12.01.2018 16:15)

loan cash <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance</a> payday advance loans <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance</a>

3249)  auto club insurance (12.01.2018 16:31)

auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes</a> motorcycle insurance quotes online comparison <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>auto insurance quotes</a>

3250)  Online Loan (12.01.2018 20:28)

payday <a href="https://payday.us.com">payday</a> payday loans <a href=https://payday.us.com>payday loan online</a>

3251)  The Assignments (12.01.2018 21:11)

assignment writing services uk <a href="https://collegeessays.us.com">college essays</a> buy college essays <a href=https://collegeessays.us.com>college essay prompts</a>

3252)  Money Loan (12.01.2018 21:32)

bad credit <a href="https://loan.us.org">direct lenders payday loans</a> loans online <a href=https://loan.us.org>loans</a>

3253)  Loans For Bad Credit (13.01.2018 03:47)

payday advance loan <a href="https://payday.us.com">payday</a> quick cash loans <a href=https://payday.us.com>payday loans no credit check</a>

3254)  Quick Loan (13.01.2018 03:50)

advance cash payday loan <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance</a> cash advance <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance</a>

3255)  Spotloan (13.01.2018 05:09)

loans online <a href="https://loan.us.org">payday loans for bad credit</a> payday loan <a href=https://loan.us.org>cash loan lenders</a>

3256)  Cash Loan (13.01.2018 12:18)

payday <a href="https://payday.us.com">payday</a> advance cash payday loan <a href=https://payday.us.com>advance cash payday loan</a>

3257)  Assignment Notebooks (13.01.2018 12:49)

college paper writing service <a href="https://argumentativeessay.us.com">paper writing</a> argumentative essay <a href=https://argumentativeessay.us.com>holt mcdougal homework help</a>

3258)  Speedycash (13.01.2018 16:26)

payday loans online <a href="https://payday.us.com">payday advance loan</a> payday loan online <a href=https://payday.us.com>payday loans</a>

3259)  Direct Lenders (13.01.2018 18:25)

personal loans no credit <a href="https://personalloans.us.org">personal loans</a> personal loans <a href=https://personalloans.us.org>personal loans</a>

3260)  JamesKic (13.01.2018 18:32)

online payday loans direct lenders <a href="https://onlineloansdirectlenders.stream">get a loan</a> online loans direct lenders <a href=https://onlineloansdirectlenders.stream>online payday loans direct lenders</a> bad credit loans direct lenders <a href="https://easyonlinepaydayloans.bid">easy online payday loans</a> payday cash loan <a href=https://easyonlinepaydayloans.bid>payday bad credit loan</a> free webcam sex chat <a href="https://freewebcamsex.stream">free webcam sex</a> free webcam sex chat <a href=https://freewebcamsex.stream>free sex webcam</a> adult webcams <a href="https://adultcamsites.trade">web cam adult</a> adult cam sites <a href=https://adultcamsites.trade>adult cam sites</a> a payday loan <a href="https://moneyloan.trade">money loan</a> money loan <a href=https://moneyloan.trade>online lenders</a> web cam pussy <a href="https://chatsex.trade">chat sex</a> sex chat <a href=https://chatsex.trade>sex chat</a>

3261)  Speedycash (13.01.2018 18:48)

unsecured personal loans <a href="https://personalloansonline.us.org">online personal loans</a> personal loans unsecured <a href=https://personalloansonline.us.org>loans for bad credit</a>

3262)  Online Payday Loans (13.01.2018 23:14)

cash loans no credit check <a href="https://cashloans.us.com">cash loans</a> a payday loan <a href=https://cashloans.us.com>cash loans no credit check</a>

3263)  Bad Credit (14.01.2018 03:57)

quick loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">emergency payday loans</a> easy loans no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>easy loans no credit check</a>

3264)  Homework Good Or Bad (14.01.2018 04:44)

college essay <a href="https://essay.us.org">misd homework online</a> essay <a href=https://essay.us.org>argument essay</a>

3265)  JamesKic (14.01.2018 05:06)

help with essays <a href="https://buyessayonline.cricket">online essay</a> buy essay online <a href=https://buyessayonline.cricket>buy essay online</a> sex chat free <a href="https://freechatrooms.webcam">free sex web chat</a> free adult sex chat <a href=https://freechatrooms.webcam>chat with sluts</a> easy payday loans online <a href="https://instantonlinepaydayloan.cricket">instant online payday loan</a> instant online payday loan <a href=https://instantonlinepaydayloan.cricket>payday loans online direct lender</a> common application essay prompts <a href="https://illustrationessay.trade">illustration essay</a> buying an essay <a href=https://illustrationessay.trade>illustration essay</a> easy cash payday loan <a href="https://cashadvanceloan.bid">cash advance loan</a> cash advance loan <a href=https://cashadvanceloan.bid>get a loan</a> payday loans no credit check <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">payday loans for bad credit</a> online payday loan lenders <a href=https://paydayloansnocreditcheck.webcam>small loans no credit check</a> best payday loans online <a href="https://easypaydayloansonline.science">best payday loans online</a> easy payday loans online <a href=https://easypaydayloansonline.science>easy payday loans online</a> essay writer <a href="https://collegeessaywriter.bid">college essay writer</a> english paper <a href=https://collegeessaywriter.bid>need help writing an essay</a> school papers <a href="https://schoolpapers.trade">college essay help</a> school papers <a href=https://schoolpapers.trade>school papers</a>

3266)  Online Payday Loan (14.01.2018 05:51)

bad credit loans <a href="https://loansforbadcredit.us.org">guaranteed payday loan lenders</a> unsecured loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>payday loans direct lender no teletrack</a>

3267)  Pay To Do Homework (14.01.2018 08:41)

writing a paper <a href="https://researchpaper.us.com">language arts homework help</a> write my essay <a href=https://researchpaper.us.com>online essays</a>

3268)  Best Online Loans (14.01.2018 10:53)

bad credit loans uk <a href="https://personalloans.us.org">loans for anyone</a> personal loans for bad credit <a href=https://personalloans.us.org>bad credit personal loans</a>

3269)  Get A Loan (14.01.2018 12:25)

loans online <a href="https://loansonline.us.com">loans online</a> loans online <a href=https://loansonline.us.com>money facts</a>

3270)  Payday Loan Online (14.01.2018 16:53)

payday advance <a href="https://paydayadvance.us.com">payday advance</a> need a loan for bad credit <a href=https://paydayadvance.us.com>payday loans massachusetts</a>

3271)  Get A Loan (14.01.2018 19:27)

best personal loans <a href="https://personalloansonline.us.org">payday advance loans online</a> personal loans unsecured <a href=https://personalloansonline.us.org>personal loans online</a>

3272)  Buy Essay (14.01.2018 22:52)

buy custom essays online <a href="https://essaywritingservice.us.org">writing my essay</a> cheap custom research papers <a href=https://essaywritingservice.us.org>essay writing service</a>

3273)  Best Payday Loan (15.01.2018 00:35)

small loans australia <a href="https://onlineloan.us.com">online loan</a> loan site <a href=https://onlineloan.us.com>loan application</a>

3274)  Direct Lenders (15.01.2018 02:56)

good payday loans <a href="https://cashadvanceloan.us.com">payday loans seattle</a> express cash advance <a href=https://cashadvanceloan.us.com>cash advance loans</a>

3275)  Money Loan (15.01.2018 04:58)

loan no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">how to get a loan with no credit</a> loan repayment <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>low doc loans</a>

3276)  Writer Essay (15.01.2018 13:43)

research paper <a href="https://researchpaper.us.com">research paper</a> misd homework online <a href=https://researchpaper.us.com>writing a paper</a>

3277)  JamesKic (15.01.2018 14:05)

nude show <a href="https://cfnmshow.cricket">cfnm show</a> nude show <a href=https://cfnmshow.cricket>cfnm show</a> write a research paper for me <a href="https://scholarshipessay.science">scholarship essay</a> buy a college essay <a href=https://scholarshipessay.science>write essay</a> fast online payday loans <a href="https://easyonlinepaydayloans.science">online payday loan instant approval</a> easy online payday loans <a href=https://easyonlinepaydayloans.science>no credit loans guaranteed approval</a>

3278)  A Payday Loan (15.01.2018 14:52)

payday loans in one hour <a href="https://paydayadvance.us.com">advance payday</a> advance payday <a href=https://paydayadvance.us.com>advance payday</a>

3279)  Speedy Cash (15.01.2018 15:02)

ace cash <a href="https://loansonline.us.com">online loan</a> online loan <a href=https://loansonline.us.com>payday loans idaho</a>

3280)  Payday Loans Online (15.01.2018 15:52)

personal loan emi <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday lenders direct</a> direct lenders for bad credit <a href=https://paydayloansonline.us.org>payday loans online</a>

«   1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 156   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek