Gay metastázy v Ruské pravoslavné a Římskokatolické církvi

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/Gay metastazy.jpg

Autor: Pavel Čermák

Protodiakon Ruské pravoslavné církve Andrej Kurajev vyhlásil křížovou válku mocné gay lobby v této církvi.

Prof. PhDr. Andrej Kurajev, Th.D., jak uvádí jeho tituly česká Wikipedie, pochází z ateistické rodiny, v dětství žil několik let v Praze a vystudoval filosofii na Moskevské státní univerzitě. V současnosti vede na svém blogu rozsáhlý útok proti gay strukturám v církvi.

 

Vyšetřování homosexuálního zneužívání dětí a dospívajících začalo v důsledku mnoha stížností studentů kazaňského pravoslavného semináře, kteří si stěžovali na skandální sexuální nátlak ze strany učitelů a vedení semináře. V prosinci dorazila do semináře vyšetřovací komise Učené rady moskevské duchovní akademie a zjistila, že stížnosti byly oprávněné. V semináři bylo 74 posluchačů, z nichž 42 potvrdilo, že byli vystaveni sexuálnímu nátlaku.

Kurajev, jak je jeho zvykem, vystoupil s ostrým odsouzením gay lobby a krátce poté následovalo propuštění z Moskevské duchovní akademie, byť v odůvodnění nebyly výpady proti gay lobby výslovně uvedeny. Propuštění však Kurajeva jedině povzbudilo v rozhodnutí proti gay metastázám v Ruské pravoslavné církvi bojovat. Ze svého propuštění obvinil gay lobby a říká, že tato lobby homosexuálů rychle konsoliduje svůj vliv v církvi: „Je to velmi silná skupina lidí, někteří z nich sedí na důležitých postech, včetně synodu. Nejsmutnější je, že oni ovlivňují personální politiku církve. Jmenují jeden druhého do uprázdněných pozic a nyní je těch uprázdněných míst hodně.“

Kurajev postupně zveřejňuje na blogu i svědectví bývalých seminaristů, ministrantů a duchovních, kteří hovoří o sexuálním zneužívání biskupy a výše postavenými kněžími. Jeden ze zneužitých například vypověděl, jak biskup „do mě nalil skoro plnou lahev vodky a začal mě osahávat. To mě úplně šokovalo – vůbec jsem si neuměl něco takového představit – že jsem dokonce vystřízlivěl“.

 

Gay metastazy

 

Andrej Kurajev zahájil křížovou válku za očištění Ruské pravoslavné církve od gay-metastáz.

Kurajev je vyhlášen svými odvážnými názory. Obvinil židovské oligarchy z toho, že vysávali Rusko, nebo se zastával punkerek z Pussy Riot. V ruském prostředí, kde se v hlavních sdělovacích prostředcích smí svobodně diskutovat všechny souvislosti působení členek Pussy Riot, je jejich subverzivní potenciál minimální. Při volbě způsobu potrestání je třeba pečlivě zvažovat, zda není výhodnější ujeté holky kombinující politický extremismus s pornem ponechat jen jako pikantní sousto senzacechtivému bulváru.

V souvislosti s bojem v Ruské pravoslavné církvi za očištění od gay metastáz bych chtěl znovu připomenout článek S papežem proti homoherezi, který napsal polský římskokatolický kněz Dariusz Oko. Za pozornost stojí prakticky totožný popis chování homosexuální lobby, ať už je z pera protodiakona pravoslavné církve, nebo katolického kněze. Uvedu zde pro porovnání několik výňatků z článku:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobně se muselo postupovat s mnoha jinými biskupy, protože skrývali a retušovali podobné delikty. Analogický osud potkal také mnoho velmi vlivných kněží. Nejenom počet těžkých sexuálních deliktů tedy dokazuje moc zmíněného podzemí, nýbrž také - a to ještě více - míra narušení procesu výběru kandidátů na biskupy, možnost dělat kariéru v církvi bez ohledu na páchání oněch skutků a vedení dvojího života. Svědčí o tom také účinnost retušování a zamlčování těchto případů a často nepřekonatelná blokáda všech vnitrocírkevních snah na obranu poškozených i nemožnost dobrat se elementární pravdy a spravedlnosti. Jak obtížné je v případě homosexuála vyvodit z jeho deliktů zdánlivě samozřejmé důsledky, naráží se na spoustu podivných těžkostí a nepatrný úspěch v tomto směru bývá omezený, polovičatý a dočasný. Děje se však něco hrozného. Ukazuje se totiž, že komfort homoviníků je důležitější než situace dětí a mládeže, situace celé církve. Kdyby se tak dělo zcela vědomě, byla by to církevní zrada stavu, církevní zrada na mladých lidech!

Aby takovéto ukrývání a tolerování zla bylo možné, museli by na mnoha klíčových místech být jejich lidé, což by znamenalo, že už se jedná nejenom o homolobby, ale spíše o homobandu či přímo homomafii. Takto mluvil o této skupině nynější polský ministr spravedlnosti Jarosław Gowin, když ještě jako senátor hovořil o skandálu homosexuálních deliktů kněží v płocké diecézi, deliktů sexuálního obtěžování mládeže a seminaristů a také o jejich retušování. Prohlásil, že když intervenoval v církvi ve věci arcibiskupa Paetze, měl dojem, že má co do činění s jakousi mafií, která ve svém zájmu brutálně popírá ty nejočividnější zásady i fakta.

Dobře však vědí, že jim hrozí odhalení a kompromitace a proto se zabezpečují a vzájemně se podporují. Vytvářejí neformální svazky mající ráz klanu nebo přímo mafie, mají tendenci dosáhnout těch míst, kde jsou moc a peníze. A když dostanou nějaké rozhodující místo, snaží se prosazovat a povyšovat především osoby obdobné povahy nebo přinejmenším takové, o nichž je známo, že jsou slabé na to, aby jim odporovaly.

Tímto způsobem své dobré bydlo kladou nad dobro společenství v duchu zásady: "Ať je církev jakkoli zkompromitovaná, vysmívaná, hlavně, aby těm "mým" bylo dobře do konce života, abychom se měli dobře." "Omerta" v ryzí podobě. Tímto způsobem však mohou ovládnout mnohé oblasti církevní hierarchie a stát se "mocenskými skupinami," které mají skutečně široký vliv na důležité nominace a na celý život církve. Nezřídka dosahují takové moci, že s nimi neporadí ani poctiví a horliví biskupové.

Pro ostatní kněze nastávají špatné časy. Tehdy například mohou do semináře začít vstupovat takoví, kteří jsou mladšími partnery těchto homokněží. A pokud se je rektor nebo jiný představený snaží vyloučit, stává se, že nakonec je přeložen on sám a nikoli homoseminaristé. Jindy zase, když se kaplan snaží bránit dospívající mládež před farářem, který ji sexuálně obtěžuje, je disciplinárně šikanován a přeložen on a nikoli farář. Za odvážné plnění své základní povinnosti prožívá peklo. Stává se, že je organizovaně šikanován, ponižován a očerňován v prostředí farnosti i mezi kněžími. Když je kněz nebo řeholník sám sexuálně obtěžován kolegou anebo představeným a jde za vyšším představeným s prosbou o pomoc a obranu, nezřídka narazí na ještě většího homosexuála.

Na této cestě mohou členové homoklanu dosáhnout takových postů a takového vlivu, že mají pocit všemohoucnosti a naprosté beztrestnosti. Jejich život se nezřídka podobá ďábelské karikatuře kněžství, stejně jako jsou homosexuální svazky karikaturou manželství. Jak je známo i z médií, začínají se chovat jako závislí na homosexu, jsou stále více bezuzdní a nakloněni používat násilí. Začínají obtěžovat a nutit k sexu i neplnoleté. Tehdy dochází k tomu nejhoršímu, včetně vražd a sebevražd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Západní liberální média kvůli zneužívání dětí neúnavně tepou katolickou církev a nyní dala relativně slušný prostor i Kurajevovi, protože se jim líbí jeho kritika pravoslavné církve. Zneužívání dětí se jim hodí k tomu, aby mohli oslabovat vliv liberály nenáviděných institucí – církví. Zde by mohl vzniknout dojem, že můj vlastní postoj se v tomto případě shoduje s postojem liberálních masmédií, když se sám snažím o plné odhalení rozsahu a charakteru sexuálního zneužívání v církvi. Tak tomu však není, cílem masmédií je útok na církve a tradiční hodnoty a můj cíl je naopak obrana hodnot vycházejících z koncepce přirozeného řádu, který tvoří fundament morální nauky katolické církve. Masmédia se sice snaží tuto okolnost usilovně zastřít, ale přesto nemohou zcela potlačit informace o tom, že se jedná ve většině případů o zneužívání dětí homosexuály. A právě v tomto aspektu já osobně podíl masmédií na odhalování zhoubného díla homosexuálů - příslušníků církví - vítám. Jen musím zdůraznit, že tyto útoky vítám s podmínkou, že bude jasně řečeno, kdo je skutečným viníkem. Další podmínkou je, že útok na homosexuály zneužívající děti bude pokračovat i ve všech institucích a organizacích, které se řídí liberálně sekulární ideologií. To znamená ve státních školách i většině soukromých škol, sportovních oddílech, zájmových kroužcích, dětských domovech atd. Vyštvat homosexuály z jedněch organizací jen proto, aby pokračovali v šíření zkázy jinde, by nemělo z pohledu ochrany dětí žádný smysl.

Pokud je tedy liberálními masmédii vedený útok na ty, kteří zneužívají děti, nasměrován na skutečné viníky - gaye, potom liberálně sekulární masmédia mohou nechtěně přispět k očistě církví a tím k posílení svého historicky úhlavního nepřítele. Proto je třeba vyvinout maximální úsilí o to, aby záměrně potlačovaná informace o rozhodujícím podílu gayů na zneužívání dětí v církvi byla vynesena na světlo a veřejnost byla podrobně informována.

Při radikální očistě musí být vyřezány všechny nádory i s metastázami a zbylé rakovinné buňky zahubeny radioaktivním zářením nebo chemicky. Jen ať je vyhnána klidně celá čtvrtina kněží. Na prvním místě je ochrana dětí a teprve po provedení čistky je možné začít znovu, se zdravým, semknutým jádrem a čistým stolem. Jedině gay-free církve mohou minimalizovat riziko, že chlapci a dospívající muži nebudou v církevním prostředí sexuálně zneužíváni. Gay-free status je zárukou pro rodiče, že do takového prostředí mohou posílat své syny.

Zneužívání dětí se samozřejmě dopouštějí jen někteří kněží z těch z těch, co jsou homosexuálně aktivní. Vina však padá i na ty, kteří o zneužívání ví a přesto neprojevují žádnou snahu takové jednání odhalit a zabránit mu. Na rozdíl od toho, co si myslí naivní heterosexuálové, o sobě homosexuálové většinou dobře ví a mají přehled o dění ve své komunitě. Homosexuálové, ale i někteří heterosexuálové, mají tzv. gaydar (slovo vzniklé spojením slov gay + radar). Pomocí tohoto „radaru na gaye“ se dokáží i při krátkém setkání, například v rámci přednáškové akce, s poměrně velkou spolehlivostí rozpoznat. Navíc vytváří dobře kooperující sítě k prosazování společných zájmů, jak je zdařile popisuje Kurajev a Oko, ale třeba i bývalý velitel Papežské švýcarské gardy Elmar Mäder.

Ve druhé polovině dvacátého století učinila Římskokatolická církev pod tlakem liberálně sekulární ideologie dalekosáhlé ústupky a mnohé dekadentní principy vzala za své. Jedním z důsledků je vysoké procento aktivních homosexuálů v církvi, ale i to, že se namísto celibátu bez uzardění oddávají superpromiskuitnímu životnímu stylu, který je v gay komunitách normou. Důkazem je vysoký počet kněží v USA, kteří zemřeli na AIDS.

V zájmu dehomosexualizace církví je třeba zbavit se všech, kteří se na páchání a krytí zločinů podílejí, ale i těch, kteří napomáhají homosexuální lobby dosahovat její moci a beztrestnosti. Domnívám se, že mezi ně patří většina mužů s homosexuálními sklony. Všechny členy gay lobby je třeba z církví nemilosrdně vyhnat a kreativně napomáhat policii, aby všichni, kteří se dopustili trestných činů, skončili ve vězení. Milosrdenství a tolerance za cenu obětování dětí nepřichází v úvahu.

 

 

 

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

81)  WgvVM (16.06.2021 14:20)

sildenafil 20 mg <a href="https://luzviagra.com/">luzviagra</a> viagra pill

82)  YitND (16.06.2021 18:16)

viagra online no prescription <a href="https://lobviagra.net/">viagra for men online</a> compro viagra

83)  pharmaceptica.com (20.06.2021 12:42)

hydroxyquine drug https://www.pharmaceptica.com/

84)  OmjDB (20.06.2021 19:29)

Drug information sheet. What side effects?
<a href="https://prilosec4u.top">order generic prilosec</a> in USA
Actual trends of meds. Get now.

85)  OsuXG (21.06.2021 21:13)

Medicines information sheet. Cautions.
<a href="https://cymbalta4m.top">cost cheap cymbalta</a> in US
Some news about medicines. Get information here.

86)  pharmaceptica (22.06.2021 16:59)

sildenafil 20mg coupon discount https://pharmaceptica.com/

87)  pharmaceptica (23.06.2021 13:01)

sildenafil 100mg canadian pharmacy https://pharmaceptica.com/

88)  ZvjNR (23.06.2021 13:59)

Drug information leaflet. What side effects?
<a href="https://toplyrica.top">lyrica online sales</a> in the USA
Everything about drug. Read now.

89)  JfuZC (23.06.2021 14:56)

Drugs information. Effects of Drug Abuse.
<a href="https://toplyrica.top">can i order generic lyrica without prescription</a> in US
All trends of medicine. Read information now.

90)  PufVW (23.06.2021 16:03)

Meds information leaflet. Brand names.
<a href="https://lyricainfo.top">cost of cheap lyrica pills</a> in USA
Everything news about medication. Read information here.

91)  TjyEZ (24.06.2021 00:31)

is there a generic cialis available in the us <a href="https://cialiskira.net/">buy cialis</a> cialis viagra online

92)  ZsgCW (24.06.2021 12:00)

cialis active ingredient <a href="https://cialislostik.com/">sildenafil vs cialis</a> when does cialis go generic

93)  MzrLQ (24.06.2021 13:59)

buy cialis online overnight shipping <a href="https://cialiskira.net/">viagra vs cialis vs levitra</a> order cialis

94)  OcgUG (24.06.2021 18:04)

Medicines information leaflet. Short-Term Effects.
<a href="https://lyrica24x7.top">cost generic lyrica without insurance</a> in Canada
Best what you want to know about drugs. Read now.

95)  pharmaceptica.com (26.06.2021 11:36)

generic sildenafil nz https://pharmaceptica.com/

96)  pharmaceptica.com (27.06.2021 20:12)

tadalafil bph mechanism https://pharmaceptica.com/

97)  CsfHR (01.07.2021 00:16)

bph cialis <a href="https://cialisnaster.com/">cost of cialis at walmart</a> tadalafil vs cialis

98)  HwfTR (01.07.2021 02:17)

walmart viagra <a href="https://theviagramaster.com/">buy sildenafil online usa</a> generic viagra price

99)  TpuRW (01.07.2021 12:11)

http://diplom-na-dom.ru/

100)  BuhUB (01.07.2021 20:31)

http://diplom-na-dom.ru/

101)  AteKJ (02.07.2021 15:45)

An unexpected novelty
<a href="http://www.empyrethegame.com/forum/memberlist.php?sk=a&sd=a&first_char=&start=61500">click here</a>

102)  GuyYP (03.07.2021 01:43)

instant natural viagra <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">sildenafil 100 mg tablet</a> where to buy sildenafil

103)  GniIE (03.07.2021 16:03)

http://eduvuz.ru/

104)  pharmacepticacom (03.07.2021 17:17)

what is hydroxychlor 200 mg used for https://pharmaceptica.com/

105)  UsyAV (03.07.2021 20:52)

<a href="http://eduvuz.ru/">купить бланк диплома о высшем образовании недорого</a>

106)  IdnHE (04.07.2021 00:07)

prix sildenafil 50 mg <a href="https://shopfranviagra.com/">viagra achat</a> avis viagra

107)  pharmaceptica.com (04.07.2021 01:13)

how long does tadalafil last https://www.pharmaceptica.com/

108)  AhqKA (04.07.2021 14:33)

https://msk-intimcity.ru

109)  FjgLB (04.07.2021 23:35)

http://eduvuz.ru/

110)  EjsTF (05.07.2021 01:42)

http://wnt1688.cn/home.php?mod=space&uid=1339113

111)  CtsBG (05.07.2021 11:13)

<a href="http://eduvuz.ru/">купить дешево диплом о высшем образовании</a>

112)  hydroxycloraquine (06.07.2021 04:33)

is chloroquine over the counter https://chloroquineorigin.com/# hydroxychloroquine 200mg tablets

113)  ZztZB (06.07.2021 15:58)

cialis canadian pharmacy ezzz <a href="https://cialisloves.org/">cialisloves</a> cialis tadalafil

114)  OazDW (06.07.2021 18:17)

herbal viagra <a href="https://missaviagra.com/">viagra</a> roman viagra

115)  RebSB (06.07.2021 20:28)

<a href="https://sep55.ru/">Приемка квартиры перед покупкой</a>

116)  QisWY (07.07.2021 13:42)

Medication information sheet. Drug Class.
<a href="https://meclizine4all.top">can i buy cheap meclizine</a> in US
Best about medication. Read information here.

117)  OgkJW (07.07.2021 22:13)

sildenafil tadalafil and vardenafil <a href="https://levitraworlds.com/">vardenafil</a> vardenafil trihydrate hydrochloride

118)  AeuZN (07.07.2021 23:09)

https://monarcahoteles.com/index.php?action=profile;u=178666

119)  IehNI (08.07.2021 04:46)

cialis for daily use side effects <a href="https://tadalafilmast.com/">cialis side effects a wifes perspective</a> cheap generic cialis

120)  hydroxychloroquine drug (08.07.2021 23:46)

what is hydroxychlor https://plaquenilx.com/# hydro plaquenil

«   1 2 3 4 5 6   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek