Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

4281)  e insurance auto (11.01.2018 05:22)

thegeneral.com auto insurance <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes comparison</a> lowest car insurance rates <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>auto insurance quotes</a>

4282)  JamesKic (11.01.2018 07:23)

free erotic chat <a href="https://freechatrooms.webcam">free chat rooms</a> free sex video chat <a href=https://freechatrooms.webcam>free sex video chat</a> free webcam sex <a href="https://freewebcamsex.stream">free webcam sex</a> free webcam sex <a href=https://freewebcamsex.stream>free webcam sex</a> payday lenders direct <a href="https://paydaylendersdirect.webcam">payday lenders direct</a> quick loans 100 approval <a href=https://paydaylendersdirect.webcam>payday lenders direct</a> online payday advance <a href="https://quickloans100approval.stream">payday cash advances</a> quick loans 100 approval <a href=https://quickloans100approval.stream>quick loans 100 approval</a> bad credit payday loans <a href="https://paydaybadcreditloan.bid">cash loan</a> payday cash loan <a href=https://paydaybadcreditloan.bid>payday loans bad credit</a> direct lenders for bad credit <a href="https://onlineloansdirectlenders.stream">direct lenders online loans</a> online payday loans direct lenders <a href=https://onlineloansdirectlenders.stream>pay day loan</a> loan cash <a href="https://cashadvanceloan.bid">cash advance loan</a> cash advance loan <a href=https://cashadvanceloan.bid>advance cash payday loan</a> guaranteed payday loans <a href="https://guaranteedpaydayloans.webcam">instant payday loans</a> best payday loans <a href=https://guaranteedpaydayloans.webcam>payday advance loans</a> help on math homework <a href="https://bestessaywritingservice.science">dissertation writing</a> essay writing service <a href=https://bestessaywritingservice.science>best essay writing service</a>

4283)  go auto insurance (11.01.2018 08:54)

auto insurance quotes california <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">online auto insurance quotes</a> car insurance quotes <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>online auto insurance quotes</a>

4284)  amica auto insurance (11.01.2018 11:18)

car insurance quotes texas <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes</a> state auto insurance company <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>online auto insurance quotes</a>

4285)  Write (11.01.2018 15:02)

writing essay help <a href="https://essaywritingservice.us.org">essay writing</a> essay writing service <a href=https://essaywritingservice.us.org>writing my essay</a>

4286)  JaneKic (11.01.2018 16:17)

costco car insurance quote <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">jupiter auto insurance</a> state auto insurance <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>auto insurance quotes</a>

4287)  JamesKic (11.01.2018 17:13)

college essay help <a href="https://collegeessaywriter.bid">college essay writer</a> essay writer <a href=https://collegeessaywriter.bid>do your homework for you</a> 10 top loan companies <a href="https://onlineloansdirectlenders.stream">payday loans online direct lenders</a> direct lenders of loans <a href=https://onlineloansdirectlenders.stream>online loans direct lenders</a> payday loan no credit check <a href="https://badcreditpaydayloansdirectlenders.cricket">easy payday loan</a> bad credit payday loans direct lenders <a href=https://badcreditpaydayloansdirectlenders.cricket>bad credit payday loans direct lenders</a> chat sex <a href="https://chatsex.bid">my free web cam</a> wife on webcam <a href=https://chatsex.bid>wife webcam</a> quick loans <a href="https://quickloans.trade">cash loans</a> cash loans <a href=https://quickloans.trade>online payday advance</a> research paper proposal <a href="https://researchpaperproposal.trade">math online homework</a> research paper proposal <a href=https://researchpaperproposal.trade>how to write a good college essay</a>

4288)  Online Payday Loans (11.01.2018 21:48)

payday loans <a href="https://loan.us.org">emergency loans no credit check</a> payday loan <a href=https://loan.us.org>loans online</a>

4289)  White Paper Writer (11.01.2018 23:58)

research paper <a href="https://researchpaper.us.com">research paper</a> research paper <a href=https://researchpaper.us.com>do my research paper</a>

4290)  Paydayloan (12.01.2018 02:05)

payday loan online <a href="https://payday.us.com">no credit check loan</a> payday loans no credit check <a href=https://payday.us.com>payday loan online</a>

4291)  JamesKic (12.01.2018 06:10)

research paper <a href="https://paperwriting.webcam">nursing essay help</a> do my geometry <a href=https://paperwriting.webcam>paper writing</a> instant payday loans <a href="https://easyonlinepaydayloans.science">fast online payday loans</a> fast online payday loans <a href=https://easyonlinepaydayloans.science>easy payday loans online</a> sex chat <a href="https://sexchat.cricket">web cam sex chat</a> chat sex <a href=https://sexchat.cricket>sex chat room</a> best payday loan <a href="https://fastestpaydayloan.bid">fastest payday loan</a> easy payday loan <a href=https://fastestpaydayloan.bid>fastest payday loan</a> argumentative essay <a href="https://criticalessay.trade">critical essay</a> critical essay <a href=https://criticalessay.trade>argumentative essay</a> my homework helper <a href="https://essaywriting.stream">primary homework help world war 2</a> essay writing <a href=https://essaywriting.stream>essay writing</a> online payday lenders <a href="https://paydayloanslenders.stream">payday loans lenders</a> direct payday loans <a href=https://paydayloanslenders.stream>easy loans</a> advance payday loans online <a href="https://onlinepaydayadvanceloan.stream">quick loans 100 approval</a> online payday advance <a href=https://onlinepaydayadvanceloan.stream>online payday advance loan</a> college essay help <a href="https://collegeessayhelp.cricket">college essay help</a> college essay help <a href=https://collegeessayhelp.cricket>buy college essays</a> best online payday loans <a href="https://thebestonlinepaydayloans.loan">the best online payday loans</a> payday loans online <a href=https://thebestonlinepaydayloans.loan>payday loans direct lender</a>

4292)  JaneKic (12.01.2018 07:40)

no credit check loan <a href="https://payday.us.com">payday</a> payday cash loan <a href=https://payday.us.com>advance cash payday loan</a>

4293)  Online Loan (12.01.2018 07:42)

cash advance <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance</a> cash advance <a href=https://cashadvance.us.org>check into cash</a>

4294)  Write An Essay (12.01.2018 08:10)

i have to do my homework <a href="https://researchpaper.us.com">best essay websites</a> research papers <a href=https://researchpaper.us.com>research papers</a>

4295)  Fastest Payday Loan (12.01.2018 08:57)

payday <a href="https://payday.us.com">pay day loan</a> easy approval payday loans <a href=https://payday.us.com>payday</a>

4296)  auto insurance quote (12.01.2018 11:46)

compare auto insurance <a href="https://comparecarinsurance.us.com">auto insurance quotes comparison online</a> infinity car insurance <a href=https://comparecarinsurance.us.com>compare car insurance</a>

4297)  Define Assignations (12.01.2018 11:57)

research report <a href="https://researchpaper.us.com">research paper</a> research paper <a href=https://researchpaper.us.com>get help with homework</a>

4298)  Online Essay (12.01.2018 13:15)

paper writing <a href="https://argumentativeessay.us.com">argumentative essay</a> argument essay <a href=https://argumentativeessay.us.com>philosophy homework help</a>

4299)  Payday Loan Online (12.01.2018 14:41)

payday loans online <a href="https://loan.us.org">payday loan</a> loans <a href=https://loan.us.org>pay day loan</a>

4300)  JaneKic (12.01.2018 16:09)

buy essay cheap <a href=https://buyessays.us.com>buy essays online</a> best websites for essays <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a>

4301)  PamKic (12.01.2018 16:25)

porn live chat <a href="https://liveporncams.webcam">live porn cams</a> porn live chat <a href=https://liveporncams.webcam>sex chat</a> mba essay <a href="https://illustrationessay.bid">argument essay</a> illustration essay <a href=https://illustrationessay.bid>argument essay</a> free sex webcam chat <a href="https://freeadultwebcamchat.science">adult video chat</a> free adult webcam chat <a href=https://freeadultwebcamchat.science>free sex webcam chat</a>

4302)  Speedy Cash (12.01.2018 18:02)

cash advance <a href="https://cashadvance.us.org">fast loans no credit check</a> advance cash payday loan <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance no credit check</a>

4303)  Pay Day Loans (12.01.2018 19:03)

payday <a href="https://payday.us.com">cash loans</a> direct lenders no credit check <a href=https://payday.us.com>fast payday loan</a>

4304)  Paydayloan (12.01.2018 23:04)

online loans direct lenders <a href="https://payday.us.com">payday loans</a> payday loan online <a href=https://payday.us.com>payday cash loan</a>

4305)  PamKic (12.01.2018 23:30)

free adult webcam chat <a href="https://freeadultwebcamchat.science">free sex webcam chat</a> free sex webcam chat <a href=https://freeadultwebcamchat.science>free sex webcam chat</a> free webcam sex <a href="https://freesexwebcam.webcam">adult webcam sites</a> cam sluts <a href=https://freesexwebcam.webcam>free sex webcam</a> payday loan <a href="https://apaydayloan.bid">a payday loan</a> a payday loan <a href=https://apaydayloan.bid>best payday loan</a> illustration essay <a href="https://illustrationessay.bid">argument essay</a> argument essay <a href=https://illustrationessay.bid>illustration essay</a> installment loan <a href="https://smallpaydayloans.cricket">cash loans online</a> easy payday loans <a href=https://smallpaydayloans.cricket>best online payday loans</a> buy essays <a href="https://goodcollegeessays.science">buy research paper cheap</a> college essay prompts <a href=https://goodcollegeessays.science>good college essays</a> research paper <a href="https://researchessay.cricket">research essay</a> research paper <a href=https://researchessay.cricket>research papers</a> easy online payday loans <a href="https://easyonlinepaydayloans.science">easy online payday loans</a> payday loans online <a href=https://easyonlinepaydayloans.science>same day payday loans no credit check</a> fastest payday loan <a href="https://fastestpaydayloan.bid">payday loan</a> fast online payday loans <a href=https://fastestpaydayloan.bid>payday advance</a>

4306)  JamesKic (12.01.2018 23:58)

help me with math homework <a href="https://collegeessayhelp.cricket">do my maths homework for me</a> research paper abstract <a href=https://collegeessayhelp.cricket>homework help with math</a> essay writing <a href="https://essaywriting.stream">writing a paper</a> essay writing <a href=https://essaywriting.stream>essay writing</a> direct lender loans <a href="https://paydayloandirectlender.webcam">payday loan direct lender</a> direct lenders payday loans <a href=https://paydayloandirectlender.webcam>pay day loans</a> chat video <a href="https://liveporncams.webcam">live webcam porn</a> cam live porn <a href=https://liveporncams.webcam>nude show</a> scholarship essay <a href="https://scholarshipessay.science">dissertation online</a> write essay <a href=https://scholarshipessay.science>college essay</a> bad credit payday loans <a href="https://onlinepaydayloansforbadcredit.bid">loans online bad credit</a> payday loans bad credit <a href=https://onlinepaydayloansforbadcredit.bid>payday loan lenders</a> argument essay <a href="https://illustrationessay.bid">college algebra homework help</a> help for essay writing <a href=https://illustrationessay.bid>argument essay</a> direct payday loans <a href="https://easyonlinepaydayloans.science">fast online payday loans</a> easy online payday loans <a href=https://easyonlinepaydayloans.science>payday loans online</a> wife webcam <a href="https://freecamporn.science">free cam porn</a> free cam porn <a href=https://freecamporn.science>free webcam porn</a> online payday loan application <a href="https://onlinepaydayloanapplication.science">direct lenders for bad credit</a> paydayloans <a href=https://onlinepaydayloanapplication.science>online payday loan application</a>

4307)  Get A Loan (13.01.2018 01:37)

online payday advance <a href="https://cashadvance.us.org">pay day loan</a> best online loans <a href=https://cashadvance.us.org>direct payday loan lenders</a>

4308)  Payday Express (13.01.2018 02:56)

quick loans 100 approval <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance</a> money loan <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance</a>

4309)  low car insurance (13.01.2018 03:13)

compare car insurance rates <a href="https://carinsurance.us.org">autoowners insurance</a> car insurance <a href=https://carinsurance.us.org>auto insurance quotes comparison</a>

4310)  Money Loan (13.01.2018 05:34)

payday advance online <a href="https://cashadvance.us.org">payday advance loans</a> the best online payday loans <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance</a>

4311)  Bad Credit (13.01.2018 07:03)

loan <a href="https://loan.us.org">cash advance no credit check</a> loan <a href=https://loan.us.org>payday loans online direct lender</a>

4312)  JamesKic (13.01.2018 08:45)

bbc homework help <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">physics homework help online</a> common application essay prompts <a href=https://commonapplicationessayprompts.science>common application essay prompts</a> same day payday loans online <a href="https://samedaypaydayloansonline.bid">easy payday loan</a> same day payday loans online <a href=https://samedaypaydayloansonline.bid>same day payday loans online</a> small payday loans <a href="https://smallpaydayloans.bid">best payday loans</a> quick cash loan <a href=https://smallpaydayloans.bid>fast loans no credit check</a> cam chat <a href="https://adultcamsites.trade">adult cam sites</a> free adult web cam <a href=https://adultcamsites.trade>chat rooms</a>

4313)  Pay Day Loans (13.01.2018 09:17)

no credit check lenders only <a href="https://cashadvance.us.org">online payday advance</a> cash advance <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance</a>

4314)  Online Loan (13.01.2018 15:04)

online payday advance <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance</a> short term loans direct lenders <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance</a>

4315)  Pay Day Loan (13.01.2018 18:51)

loan cash <a href="https://cashadvance.us.org">payday advance loans</a> payday advance <a href=https://cashadvance.us.org>advance cash payday loan</a>

4316)  Essay Writer Online (14.01.2018 01:32)

essay writing <a href="https://essaywritingservice.us.org">paper writing service</a> paper writing service <a href=https://essaywritingservice.us.org>writing my essay</a>

4317)  Fastest Payday Loan (14.01.2018 06:51)

personal loans for bad credit <a href="https://personalloans.us.org">personal loans</a> personal loans <a href=https://personalloans.us.org>personal loans</a>

4318)  Pay Day Loan (14.01.2018 12:47)

loans for bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">bad credit loans</a> loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>loans for bad credit</a>

4319)  Cash Loan (14.01.2018 13:08)

payday advance loans online <a href="https://paydayloan.us.org">payday loan</a> fastcash <a href=https://paydayloan.us.org>guaranteed loan</a>

4320)  JamesKic (14.01.2018 14:27)

easiest payday loan to get <a href="https://quickloans.science">quick loans</a> quick loans <a href=https://quickloans.science>cash loans</a> advance payday loans online <a href="https://advancepaydayloans.cricket">payday advance loans</a> cash advance <a href=https://advancepaydayloans.cricket>advance payday loans online</a> sex chat free <a href="https://adultcamsites.trade">cam sites</a> adult cam sites <a href=https://adultcamsites.trade>porn show</a>

«   1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 287   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek