Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

11441)  RogerAdmit (04.09.2018 14:45)

<a href="http://maijangui.7m.pl/posts/504-skachat-besplatno-canon-pixma-mp250-draivera-skachat.html#">Скачать бесплатно canon pixma mp250 драйвера скачать</a> книги натальи терентьевой скачать бесплатно <a href=http://reppoube.7m.pl/articles/162-knigi-serii-tainyi-krug-skachat-besplatno.html#>Книги серии тайный круг скачать бесплатно</a>
<a href="http://nobcoge.7m.pl/news/549-skachat-sbornik-knigi-vedmak.html#">Скачать сборник книги ведьмак</a> мфу hp laserjet 1536dnf mfp инструкция скачать <a href=http://smilwalti.7m.pl/posts/391-skachat-knigu-dovlatova.html#>Скачать книгу довлатова</a>
http://kinmadoj.7m.pl/news/377-skachat-knigu-ucheta-po-zarabotnoi-plate.html
а

11442)  RogerAdmit (04.09.2018 16:06)

<a href="http://inlbizle.7m.pl/posts/616-skachat-v-fb2-knigi-andzheja-sapkovskogo.html#">Скачать в fb2 книги анджея сапковского</a> прошивка вечная 4200 скачать <a href=http://bolado.7m.pl/articles/390-chit-skachat-dlja-subway-surfers-na-kompyuter.html#>Чит скачать для subway surfers на компьютер</a>
<a href="http://ticriti.7m.pl/news/428-skachat-staruyu-versiyu-format-faktori.html#">Скачать старую версию формат фактори</a> инструкция по ремонту ix35 <a href=http://depawo.7m.pl/posts/529-skachat-strashilki-knigi-na-elektronnuyu-knigu-besplatno.html#>Скачать страшилки книги на электронную книгу бесплатно</a>
http://idflotde.7m.pl/posts/274-programmy-dlja-pocketbook-iq-701-skachat-besplatno.html
а

11443)  RogerAdmit (04.09.2018 17:28)

<a href="http://churchgoldlun.7m.pl/articles/219-instrukcija-po-ustanovki-duhovogo-shkafa.html#">Инструкция по установки духового шкафа</a> fb2 в pdf скачать <a href=http://taterpo.7m.pl/posts/64-instrukcija-stiralnaja-mashina-vjatka-katyusha.html#>Инструкция стиральная машина вятка катюша</a>
<a href="http://agaber.7m.pl/news/71-skachat-draivera-dlja-dzhoistika-exeq.html#">Скачать драйвера для джойстика exeq</a> инструкция слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования <a href=http://urveloud.7m.pl/news/603-instrukcija-dlja-casio-chasy.html#>Инструкция для casio часы</a>
http://plexerin.7m.pl/posts/227-yu-plei-skachat-programmu.html
а

11444)  TyroneCep (05.09.2018 17:48)

<a href="http://buylevitraa.com/#">vardenafil</a> levitra vs viagra cost <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra online <a href=http://buylevitraa.com/#>http://buylevitraa.com/</a>
prices for levitra 20 mg http://buylevitraa.com/
levitra 20 mg para que sirvelevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg pricegeneric levitra 40mgvardenafil hcllevitra 20 mg directionslevitra pricesbuy levitation discsbuy leviton instedlevitra prices at walmartlevitra vs viagra comparisonvardenafil hcl 20mg tablevitra generic name
http://jacos.ca/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/

11445)  TyroneCep (05.09.2018 19:23)

<a href="http://buylevitraa.com/#">levitra prices</a> levitra rezeptfrei deutschland <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra prices at costco <a href=http://buylevitraa.com/#>http://buylevitraa.com/</a>
generic levitra 10mg http://buylevitraa.com/
levitra generico <a href=http://buylevitraa.com/#>levitra 20 mg for sale</a> levitra vs viagra costlevitra generic 60 mggeneric levitra 2018generic levitra vardenafillevitra 10 mg kopenlevitra genericlevitra prices at costcovardenafil hclgeneric levitra reviewslevitra generic 5mglevitra prices at walmartlevitra generic availablelevitra 20 mg pricelevitralevitra 20 mg for sale
http://onesourcetox.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/

11446)  TyroneCep (05.09.2018 20:55)

<a href="http://buylevitraa.com/#">buy levitra 10mg</a> levitra 10 mg kopen <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
generic levitra 2018 <a href=http://buylevitraa.com/#>http://buylevitraa.com/</a>
levitra coupon http://buylevitraa.com/
levitra prices at walmart <a href=http://buylevitraa.com/#>buy levitra 20 mg</a> levitra camgeneric levitra 40mglevitrageneric levitra 20mgvardenafil genericlevitra 20 mggeneric levitra reviewslevitra 20 mg pricelevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 20 mg cost walmartlevitra genericlevitra priceslevitra vs viagra comparisonlevitra generic namelevitra prices at cvsvardenafil hcl 20mg tablevitra generic 60 mgprices for levitra 20 mgbuy levitating cup
http://gbcfootballcheer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/

11447)  TyroneCep (23.09.2018 01:38)

<a href="http://cialisvi.com/#">buy cialis online</a> cialis 20 mg tablet <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
buy cheap cialis coupon <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
cialis 20mg prix en pharmacie http://cialisvi.com/
<a href=http://cialisvi.com/#>buy cheap cialis no prescription</a>
cialis scamscialis generika ohne rezept aus deutschlandwhich works better levitra cialis or viagrasubaction showcomments cialis smile onlinecost of cialis at walmartwhat do cialis tablets dodifference between levitra viagra and cialisbuy generic viagra and cialis onlinemouth dissolving generic cialisacheter cialis sur internet forum
http://celebrationworldvacations.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvi.com

11448)  TyroneCep (23.09.2018 03:35)

<a href="http://cialissv.com/#">cialis online</a> cialis prices <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
buy cialis online cheap <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
cialis 20 mg coupons 2018 http://cialissv.com/
<a href=http://cialissv.com/#>buy cialis pills online</a>
que es mejor el cialis o el viagraannuaire sp cialisorder cialis 20 tabletsreviews of viagra cialis and levitracomparaison entre viagra cialischeapest cialis 20mg offerpamphlet for cialisgenerac cialis softcost comparison of viagra and cialis
http://dispatchprintingcompany.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissv.com

11449)  TyroneCep (23.09.2018 05:24)

<a href="http://cialisonli.com/#">cialis generico online</a> cialis coupon <a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a>
cialis 5mg generic <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
buy cialis pills http://cialisonli.com/
<a href=http://cialisonli.com/#>buy cialis cheap</a>
cialis blood supplysuggested dose in cialisdelayed reaction of taking cialiscure for cialis headachecialis circulation impairmentscialis vigara levitra samplercialis online nederlandcialis rezeptfrei kaufenvardenafil cialis compareque es mejor cialis viagra o levitra
http://passage-premier.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonli.com

11450)  ulinifuw (09.10.2018 09:50)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11451)  eohupuzifsewi (09.10.2018 10:27)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11452)  epepenufye (17.10.2018 01:52)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11453)  uvezber (17.10.2018 02:28)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11454)  jicojulu (18.10.2018 16:09)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11455)  eveyoltu (18.10.2018 16:26)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11456)  avutuwihid (18.10.2018 16:30)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11457)  adarayu (18.10.2018 16:37)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11458)  osumazelomir (18.10.2018 16:51)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11459)  oziwuka (18.10.2018 16:59)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11460)  usmirzucanevu (18.10.2018 17:13)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11461)  GlennAlmom (20.10.2018 19:26)

cialis professional 20 mg pills
does generic cialis really work
onhoxte@mail.ru
cialis professional vs cialis brand

11462)  Douglasjum (27.10.2018 11:53)

<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">online canadian pharmacy</a> the best canadian online pharmacies <a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacies that are legit <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
trust pharmacy canada reviews http://canadianpharmacyonli.com/
<a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmaceuticals online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://stopthewar.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacies india</a>
http://fgup-kaluga.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/
<a href="http://school44.org.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmaceuticals stocks</a>

11463)  Douglasjum (27.10.2018 13:22)

<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacies online</a> canada medication prices <a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacies shipping to usa <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
drugs for sale on internet http://canadianpharmacyonli.com/
<a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacy online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://newchassis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacyonli.com/#">northwest pharmacies in canada</a>
http://rosreport.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacyonli.com/
<a href="http://guaig42.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/#">canada medication cost</a>

11464)  Douglasjum (27.10.2018 14:34)

<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">best canadian pharmacy</a> canadian pharmacy online 24 <a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
buy viagra online usa <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy near me http://canadianpharmacyonli.com/
<a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>cialis canadian pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://foonami.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacyonli.com/#">aarp recommended canadian pharmacies</a>
http://ittex.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacyonli.com/
<a href="http://favoritmontazh.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/#">canadian prescription drugstore</a>

11465)  ubuhluu (17.11.2018 11:21)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11466)  fujasucis (17.11.2018 11:45)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11467)  egeqaliwuyur (17.11.2018 12:12)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11468)  avesicuvu (17.11.2018 13:05)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11469)  iublowefa (17.11.2018 14:24)

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

11470)  Michaelnof (04.01.2019 03:18)

kamagra oral gel
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra 100 chewable tablet einnahme
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra oral jelly 100mg uk

11471)  Michaelnof (04.01.2019 03:41)

kamagra use
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra 100mg generic viagra for sale
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra oral jelly 100mg uk

11472)  StevenCaw (05.01.2019 07:56)

cheapest brand viagra online
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
price of generic viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
viagra caseiro

11473)  StevenCaw (05.01.2019 10:43)

viagra coupons free samples
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
youtube viagra commercial 2015 actress
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
viagra medicine in hindi

11474)  Michaelnof (05.01.2019 16:55)

kamagra oral jelly for sale in usage
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra shop erfahrungen 2016
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra oral jelly manufacturers in india

11475)  Jamesglors (06.01.2019 01:37)

what is sildenafil citrate used for
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil</a>
sildenafil citrate maximum dosage
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate dosage for ed

11476)  StevenCaw (06.01.2019 03:45)

generic viagra cost walgreens
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
generic cialis viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
levitra vs viagra forum

11477)  Jamesglors (06.01.2019 03:59)

sildenafil citrate 100mg 8 tablets
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate 100mg troche reviews
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate 100mg instructions

11478)  CharlesHax (06.01.2019 06:32)

how does fildena work
<a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
fildena 150 mg extra power order
<a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
fildena 50 mg tablets buy

11479)  WilliamGok (06.01.2019 08:01)

kamagra jelly
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly novi sad
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra uk

11480)  WilliamGok (06.01.2019 08:27)

kamagra 100mg oral jelly wirkung
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly use
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra jelly kopen amsterdam

«   1 ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... 312   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek