Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12961)  non prescription viagra (25.02.2021 19:34)

https://genericviagragog.com viagra alternative

12962)  buy viagra online (25.02.2021 22:15)

https://genericviagragog.com generic viagra names

12963)  cheap viagra online canadian pharmacy (26.02.2021 03:03)

https://genericviagragog.com cheap viagra online canadian pharmacy

12964)  viagra pill (26.02.2021 03:21)

https://genericviagragog.com generic viagra names

12965)  sildenafil 20 mg (26.02.2021 08:25)

https://genericviagragog.com viagra online prescription free

12966)  generic viagra online (26.02.2021 12:08)

https://genericviagragog.com cheapest generic viagra

12967)  discount viagra (26.02.2021 18:44)

https://genericviagragog.com buy generic viagra online

12968)  what is viagra (27.02.2021 07:28)

https://genericviagragog.com sildenafil 20 mg

12969)  generic viagra without doctor prescription (27.02.2021 13:18)

https://genericviagragog.com viagra generic name

12970)  viagra online canadian pharmacy (27.02.2021 13:58)

https://genericviagragog.com sildenafil dosage

12971)  viagra cheap (27.02.2021 21:23)

https://genericviagragog.com generic viagra india

12972)  viagra canada (28.02.2021 00:38)

https://genericviagragog.com sildenafil generic

12973)  viagra (28.02.2021 03:15)

https://genericviagragog.com buy generic viagra

12974)  generic viagra cost (28.02.2021 13:30)

https://genericviagragog.com sildenafil 100mg

12975)  vRBITjaGlt (16.03.2021 03:56)

the help belonging essay <a href=http://forums.worldoflogs.com/viewtopic.php?f=12&t=10664&p=31622&hilit=essay#p31622>i need help writing an essay for free</a> ghost writing service essay self help is the best help

12976)  tadalafil generic (03.04.2021 13:41)

tadalafil online https://elitadalafill.com/ buy tadalafil us

12977)  why vardenafil dosage over 65 (03.04.2021 15:22)

vardenafil 20mg dosage https://vegavardenafil.com/ self life of vardenafil

12978)  alprostadil pellet (03.04.2021 20:34)

how does alprostadil treat erectile dysfunction https://alprostadildrugs.com/ alprostadil intraurethral (muse) therapy

12979)  tadalafil tablets (03.04.2021 20:38)

tadalafil pills 20mg https://elitadalafill.com/ tadalafil tablets

12980)  levitra generic vardenafil (03.04.2021 20:45)

non-prescriptoin vardenafil https://vegavardenafil.com/ vardenafil 20 mg tablets

12981)  vardenafil vs tadalafil vs viagra which gives better erection? (04.04.2021 00:44)

vardenafil vs viagra vs cialis https://vegavardenafil.com/ us prices on vardenafil

12982)  sildenafil 48 tabs 50 mg price (04.04.2021 00:47)

sildenafil tablet 50mg https://eunicesildenafilcitrate.com/ online sildenafil usa

12983)  trimix vs alprostadil (04.04.2021 00:52)

illegal sales of alprostadil https://alprostadildrugs.com/ how to adminiter transurethral alprostadil

12984)  tadalafil daily use (04.04.2021 02:16)

what is tadalafil https://elitadalafill.com/ buy tadalafil

12985)  sildenafil purchase india (04.04.2021 04:11)

sildenafil 20 coupon https://eunicesildenafilcitrate.com/ cheap sildenafil tablets uk

12986)  injectable erectile dysfunction drugs (04.04.2021 05:33)

alprostadil mexico https://alprostadildrugs.com/ buy topical alprostadil gel

12987)  muse injection (04.04.2021 08:43)

alprostadil ingredients 745-65-3 https://alprostadildrugs.com/ alprostadil injection instructions

12988)  buy generic vardenafil over the counter with no pres. online (04.04.2021 17:27)

warnings for vardenafil https://vegavardenafil.com/ vardenafil cvs

12989)  buy vardenafil online without presciption (04.04.2021 19:48)

vardenafil vs viagra vs cialis https://vegavardenafil.com/ vardenafil nortwest pharmacy

12990)  where can i buy alprostadil suppositories (04.04.2021 20:06)

injectable erectile dysfunction medicine https://alprostadildrugs.com/ alprostadil suppository for sale

12991)  order tadalafil (04.04.2021 21:35)

tadalafil gel https://elitadalafill.com/ what is tadalafil

12992)  tadalafil 40 mg from india (04.04.2021 22:14)

tadalafil max dose https://elitadalafill.com/ tadalafil 40

12993)  sildenafil tablets 100mg india (04.04.2021 23:40)

sildenafil tablet brand name https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil 100 capsules

12994)  alprostadil suppository uses (05.04.2021 02:41)

injectable ed drugs https://alprostadildrugs.com/ alprostadil storage

12995)  alprostadil suppository (05.04.2021 03:30)

alprostadil price in usa https://alprostadildrugs.com/ alprostadil cream reviews

12996)  injectable ed medicine (05.04.2021 05:16)

alprostadil injection site https://alprostadildrugs.com/ alprostadil ingredients 745-65-3

12997)  generic tadalafil 40 mg (05.04.2021 10:04)

generic tadalafil https://elitadalafill.com/ tadalafil

12998)  vardenafil vs viagra vs cialis (05.04.2021 12:56)

staxyn (vardenafil) https://vegavardenafil.com/ vardenafil hcl 20mg tab

12999)  sildenafil 100mg coupon (05.04.2021 13:48)

sildenafil tablets for sale https://eunicesildenafilcitrate.com/ buy sildenafil 20 mg tablets

13000)  vardenafil vs tadalafil (05.04.2021 14:17)

how does vardenafil work https://vegavardenafil.com/ vardenafil 10 mg

«   1 ... 321 322 323 324 325 326 327   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek