Homosexuální zneužívání v americké armádě na vzestupu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Podle právě vydané zprávy o rozsahu sexuálního zneužívání v americké armádě došlo za poslední rok ke zvýšení počtu případů o 50 %.

Zpráva hovoří o tzv. SEXUAL ASSAULT, který je podle směrnic americké armády definován následujícím způsobem:

 

Sexuální zneužívání je trestný čin definovaný jako úmyslný sexuální kontakt, charakterizovaný použitím síly, fyzické hrozby nebo zneužití autority, nebo situací, kdy oběť nesouhlasí nebo nemůže souhlasit. Sexuální zneužívání zahrnuje: znásilnění; nekonsenzuální sodomii (orální nebo anální sex); nemravné obtěžování (nežádaný, nevhodný sexuální kontakt a osahávání); a pokusy o spáchání takových činů.

Nejsem si jistý překladem, protože neznám právní terminologii a tak nevím, zda sexual assault má v češtině odpovídající jednoduchý ekvivalent. V tomto článku budu sexual assault překládat jako sexuální zneužívání. Možná by byl vhodnější jiný termín, jako sexuální delikt, obtěžování, násilí apod.  Kvůli této nejistotě zde uvádím i celou anglickou definici tohoto pojmu:

"Sexual assault is a crime defined as intentional sexual contact, characterized by use of force, physical threat or abuse of authority or when the victim does not or cannot consent. Sexual Assault includes: Rape; Non consensual Sodomy (oral or anal sex); Indecent Assault (unwanted, inappropriate sexual contact or fondling); and Attempts to commit these acts."

Americký ministr obrany Chuck Hagel řekl: „ Sexuální zneužívání je jednoznačnou hrozbou pro životy a duševní pohodu žen a mužů, kteří slouží naší zemi v uniformách. Ničí pouto důvěry a jistoty, která leží v srdci našich ozbrojených sil“.

Podle zprávy byli muži obětí pouze ve 14 % nahlášených případů.

V průzkumech mezi vojáky však bylo zjištěno, že obětí sexuálního obtěžování se stalo 6,8 % žen a 1,2 % mužů.

V armádě je však mnohem více mužů, než žen a tak byl celkový počet zneužitých mužů 14.000 a žen 12.000.

Zneužitých mužů tedy bylo dokonce o trochu více, než žen. Opět narážíme na obrovský nepoměr, protože gayů, nebo mužů, kteří mají sex s muži (MSM), což je mnohem širší kategorie, je v populaci určitě podstatně méně, než jedna desetina. Přesto dokáží napáchat více zla, než velká většina heterosexuálních mužů.

Podobně jako v případě zneužívaných dětí mužského pohlaví, je třeba se zabývat otázkou, proč tak málo mužů sexuální zneužívání nahlásí a jenom nepatrný zlomek těchto případů je vyšetřován. Předpokládá se, že muži se obávají si stěžovat, protože vzniknou pochybnosti o jejich sexuální orientaci, zejména když jejich organismus při zneužívání reagoval vzrušením.

Také se stydí, že se na ně bude pohlížet jako na slabé a bude zpochybněna jejich mužnost, což je problémem zejména v armádě, kde je kladen důraz na odolnost, odvahu a disciplínu.

Již nyní tedy vidíme důsledky změněné politiky vůči homosexuálům, o které  v  iDNES  v roce 2012 vítězoslavně referovali:

 

Americká armáda oslavuje homosexuály, červen bude jejich měsícem

Americká armáda zásadně změnila postoj k homosexuálům ve svých řadách. Pentagon už nebude gaye, lesbičky, bisexuály ani transsexuály za přiznání k jejich orientaci propouštět ze služby. Naopak. Ministr obrany Leon Panetta nařídil, aby se červen oslavoval jako "měsíc hrdosti gayů".

 

Nyní mají být na co hrdí. Nová politika armády vůči homosexuálům ihned přinesla plody v podobě tisíců zneužitých. Rodiče aby se nyní báli pouštět své chlapce na vojenské školy a do armády.

Jak nebezpečné a těžko odhalitelné je řádění gayů v armádě bych chtěl dokumentovat českým případem kapitána hradní stráže a psychologa Miloše Topolovského. Topolovský působil na Pražském hradě jako výchovný poradce a podle výše uvedené definice sexuálního zneužívání, která je používaná v americké armádě, se jednoznačně dopouštěl sexuálního zneužívání, protože vojáci, které úmyslně opil, nemohli vyjádřit souhlas s homosexuálním stykem. Já zde nebudu popisovat tuto kauzu, protože je možné o ní najít dost informací na internetu, ale ocituji zde vyjádření samotného Topolovského pro Britské listy, které publikoval Štěpán Kotrba ve svém článku Štvanice:

 

_____________________________________________________________________________

"U Hradní stráže jsem působil 6 let. To, že jsem gay, věděli důstojníci a vojáci základní služby, ale bylo to na úrovni takzvaného veřejného tajemství, nebo na úrovni informace - jako že je někdo rozvedený, nebo vdovec. Nebyla tam ani narážka nebo náznak směřující k nějaké diskriminaci. Pracovně na moji osobu nebyla žádná stížnost.

Hlavní problém byl, že se požíval alkohol v kasárnách (ale po pracovní době) a že se "to" dělo v kasárnách (také po pracovní době). To se nevědělo – oficiálně. To byla ta moje největší vina, které jsem si vědom. Ale platí: Když se penis postaví – tak se rozum zastaví.“

"To" se dělo i v Bílém domě za prezidenta Clintona. Jde o morálku. Jsem si toho plně vědom. Když chtěla společnost trestat mne za morální hřích, tak to by měla trestat každou manželskou nevěru, každý sex na pracovišti – heterosexuální, každou oslavu narozenin nebo svátku na pracovišti s konzumací alkoholu.

Dokonce všechny rauty prezidenta na Hradě jsou v pracovní době a s přípitkem šampaňského. To není konzumace alkoholu na pracovišti? Na pracovišti prezidenta? Jak to vypadá všude jinde? V kancelářích redakcí, v kancelářích advokátů a soudců, v parlamentních kuloárech? Tam se neťuká skleničkami a nevznikají osobní vazby, které někdy končí sexem? Proč je každý pohoršený, že se to dělo právě u Hradní stráže?

Všichni vojáci byli samozřejmě plnoletí a nebyl jsem jejich nadřízený, takže z "toho" nemohli mít žádné výhody a dělo se "to" dobrovolně – z jejich pohledu to bylo z nudy, nebo že jednoduše potřebovali „vystříknout“, když nemohli týden či 14 dní na vycházku. Neb to měli domů pět hodin rychlíkem – Ostrava, Morava… Jinak pro dokreslení – většina z vojáků byla v občanském životě vyučena. Zedníci, truhláři, nebo číšníci. Také jsme společně „obíhali“ hospody po Praze, kde jsem útratu platil já, protože oni brali měsíční „žold“ kolem 500 Kč.

I když jsou už všichni dávno v civilu a každý z nich má holku, nebo je už ženatý, tak se příležitostně potkáváme.

Celá aféra vznikla proto, že vojáci měli být kázeňsky potrestáni za konzumaci alkoholu v kasárnách. Nepili jenom se mnou - po pracovní době chlastali i samostatně na ložnicích.

Takže ti, co ke mně nechodili, anonymně „udali“ ty, kteří ke mně chodili. S dovětkem, že jsou to buzeranti a chodí si ke mně kouřit péra.

Nařčeni vojáci se samozřejmě bránili, že nejsou žádní buzeranti, že každý z nich má doma holku…

Kázeňský trest za alkohol v kasárnách měl postihnout i je. Někteří měli do civilu měsíc a v případě kázeňského trestu by to museli „nasluhovat“...

V tomto stádiu se dostal incident k policejnímu vyšetřovatelovi.

Výslechy probíhaly tímto stylem:
Topolovský je ve vazbě, pak ho zavřou na osm let - tak povídejte. Jste homosexuál?
Ne.
Požíval jste alkohol v kasárnách dobrovolně, nebo vás pobízel?
Pobízel.

A v protokolu se pak objevilo – přivedl je do stavu opilosti a pak je znásilnil – orálně.

Už samotný pojem „orální znásilnění“ vyvolává úsměv. To by chtěl každý chlap třikrát denně. V trestním zákoně se "to" objevilo až po novele v roce 2001, kdy tam byl nově dán pojem orální znásilnění, a aby nebyly takto „postižené" jen ženy, tak se zavedl stejný trestný čin i pro muže.

Pak vyšetřování pokračovalo tak, že když jsem ještě byl ve vazbě a noviny byly plné článků o zrůdě a perverzním psychologovi, tak vojenská policie vyslýchala dva vojáky za krádeže a kouření marihuany v kasárnách. Na závěr se jich nejspíš zeptali : "A co, vás Topolovský neznásilnil? Možná by to pro vás byla polehčující okolnost s tou marihuanou.“ A vojáčkové: "Jasně, nás taky." Tak se objevila ve spise jejich výpověď tohoto stylu:
Kdy jste u něho byl?
Někdy v únoru.
Který den v týdnu to byl?
Nevím.
Kolik bylo hodin?
Nějak odpoledne nebo večer.
Jak dlouho jste tam byl?
Nevím, možná hodinu nebo dvě.
O čem jste si hodinu nebo dvě povídali?
Nevím, o problémech na vojně.
Kolik jste toho vypil?
Asi půl litru vodky.
A co pak?
Pak jsem usnul a když jsem se vzbudil, tak mi kouřil péro.
Co jste udělal?
Vstal jsem a odešel.
Proč jste to nikomu nehlásil?
Nevím.

A byla z toho další dvě obvinění za znásilnění.

Když byl soud, tak až na ty dva v podstatě všichni řekli pravdu. Ale formulovali to tak, aby oni sami nebyli stíháni za křivou výpověď. Nejlíp to na plnou hubu řekl jeden Ostravák. Když se ho ptali: Věděl jste, že je to homosexuál?, odpověděl: To věděli všichni.
A proč jste za ním chodil po pracovní době?
A proč né, na pokec.
Konzumovali jste alkohol.
Ano.
A proč?
Proč né, když to bylo zadarmo...
Jste vy sám homosexuál?
Ne.
Měl jste s ním pohlavní styk?
Ano, ale jenom orální.
Proč?
No, ušima mi to nevyteče.

Takže - hned u prvního soudu se to mohlo uzavřít. Soudkyně první rozsudek postavila právě jenom na výpovědi jednoho z těch "marihuanových" vojáků, který u mne v kanceláři nikdy nebyl. To byl ten největší paradox.

A pak začal spis pendlovat nahoru a dolů. Odvolání – vrátili rozsudek zpět. Druhé odvolání – opět to vrátili …..až do 1. 3. 2005, kde už dotyčný vojáček řekl, že k ničemu nedošlo. Ale aby ho nestíhali pro křivou výpověď, tak uvedl, že neví, že byl ožralý, že si nic nepamatuje.

_____________________________________________________________________________

 

Topolovský jednal z pozice člověka, který byl oproti řadovým vojákům, ještě nedávno učňům, o dvě třídy výše, pokud jde o vzdělání, životní zkušenosti i hodnost. Kdo nebyl na vojně, tak si těžko umí představit situaci v armádě, jak jsou řadoví vojáci závislí na nadřízených a hodnostně vyšších vojácích, musí žádat o povolení vycházek atd. Vojáci ve věku 18, 19, 20 let jsou sice právně zletilí, ale rozhodně ne plně dospělí, zralí muži. Pod špatným vedením jsou v tomto věku schopní napáchat neuvěřitelné hovadiny. Není tak podstatné, že Topolovský nebyl jejich přímý nadřízený, ale ze své pozice měl vůči vojákům velkou autoritu. Navíc k jeho funkci výchovného poradce a profesi psychologa přímo patřilo, že měl řešit všemožné osobní problémy vojáků a samozřejmě se předpokládá, že jako psychologovi se mu ti kluci měli se svými problémy svěřovat. Topolovského deviantní vidění sexuality je zřejmé například z jeho názoru:

„Už samotný pojem „orální znásilnění“ vyvolává úsměv. To by chtěl každý chlap třikrát denně.“

Představa, že by na mě chtěl nějaký chlap provozovat orál mi připadá vyloženě odporná a určitě bych se takovému pokusu ze všech sil bránil. Myslím si, že i ti mladí vojáci by si za střízliva nenechali nic takového líbit a pokud by byl Topolovský dotěrný tak by schytal pár tvrdých ran pěstí. Ale to byl právě ten důvod, proč štědře vynakládal ze svého žoldu peníze na opíjení vojáků základní služby. Při dalších orálních aktech už možná nemuseli být zpití až do němoty. Tímto postupem by však protřelý psycholog naučil mnohé vojáky základní služby i souložit se služební fenou.

Pro tyto mladé kluky to byla vlastně první zkušenost s reálným životem po vyučení a vraceli se ze služby na Pražském hradě s tím, že je tam výchovný poradce ožíral a kouřil jim p….. Nyní s odstupem času by stálo za výzkum zjistit, jaké to zanechalo stopy na jejich sexualitě a psychice. To že se navenek nakonec před soudem vyjádřili, že se jim nestala žádná újma, neznamená, že by si neodnesli nějaké následky. Právě to, že se navenek tváří jako tvrďáci a prezentují události tak, že se jednalo jen o zábavu, je charakteristické pro chování mužů obecně a je příčinou proč tolik homosexuálů běhá na svobodě místo toho, aby seděli v kriminálech.

Škoda že vojáci základní služby a kapitán Topolovský nebyli vyšetřeni na sexuálně přenosné nemoci. Hltan promiskuitních homosexuálů je totiž semeništěm celé řady původců sexuálně přenosných nemocí, jako je třeba Neisseria gonorrhoeae (kapavka), Chlamydia trachomatis a papilomaviry. Topolovský sám uvádí, že ti chlapci měli doma dívky, a právě Topolovský s obměňujícím se harémem vojáků základní služby je ukázkou situace, kdy se nečistý orofarynx, nebo jiný orgán homosexuála může stát zdrojem nákazy pro velký okruh žen.

K samotnému Kotrbovu článku chci poznamenat jen to, že je až neuvěřitelné, jak primitivně manipuluje se čtenáři. Na závěr článku uvádí:

„Miloš Topolovský je gay a nestydí se za to. Proč by měl?“

O to ale přece vůbec nejde, že je gay. Za to, že byl třeba sám v době dospívání zneužíván, nebo že v jeho životě nastala nějaká jiná nešťastná konstelace okolností samozřejmě Topolovský nemůže. Jeho vinou však je, že jako psycholog v pozici výchovného poradce vojáky základní služby opíjel, aby byli povolní a v opilosti je následně sexuálně zneužíval.

Nebýt statečných vojáků, kteří Topolovského jednání nahlásili, tak by v následujících letech dokázal opíjet a zneužívat možná i desítky dalších mladíků. Právě kauza homosexuála Topolovského podává vysvětlení statistik americké armády, podle kterých je za rok zneužito 14.000 mužů, ale nahlášeno a vyšetřováno pouhých několik stovek.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

81)  BelXK (01.06.2021 16:11)

education resume <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cover letter editing service</a> references in resume

82)  YpkUB (01.06.2021 19:15)

legal resume <a href="https://resumecoverletteronline.com/">cover letter for first job</a> summary on resume

83)  CroMV (01.06.2021 20:33)

Нашел занимательный ресурс.
<a href="http://griskomed.ru/kak-sozdat-fejjkovyjj-nomer-telefona-dlya-registracii.html">номер на время</a>
Скорее надо посмотреть!

84)  QgbNG (02.06.2021 07:46)

margins for resume <a href="https://resumecoverletteronline.com/">write my resume</a> parts of a resume

85)  ZceVZ (02.06.2021 19:32)

Drug information leaflet. Cautions.
<a href="https://topregabalin.top">can i purchase generic lyrica</a> in USA
Some what you want to know about meds. Get information here.

86)  PauOV (03.06.2021 01:01)

Medication information for patients. Brand names.
<a href="https://lyrica2021.top">where buy generic lyrica</a> in USA
Some about medicines. Read here.

87)  mexemalay (03.06.2021 09:40)

<a href=http://vslevitrav.com/>mail order levitra 90 day supply

88)  FpqVR (03.06.2021 13:38)


<a href="http://evkrd.ru">эвакуатор</a>

89)  ZndYF (03.06.2021 14:38)

jack kent cook scholarship essay help <a href="http://dissertationwritingservicefd.com/">writing the winning thesis or dissertation</a> help with process analysis essay

90)  cialis 20mg (03.06.2021 21:55)

tadalafil pah <a href="https://elitadalafill.com/">generic cialis</a> tadalafil without a doctor prescription

91)  LkpEQ (03.06.2021 22:22)

cialis coupon cvs <a href="https://rxcialislife.net/">cialis no prescription</a> cialis goodrx

92)  TddFG (04.06.2021 05:49)

explain what you want to do in the future and how high school will help you reach your dreams essay <a href="http://dissertationwritingservicefd.com/">writing dissertation abstract</a> 7.02 spanish 2 assignment essay help

93)  BwfFH (04.06.2021 08:37)

lonestar essay help <a href="http://dissertationwritingservicefd.com/">dissertation writing</a> umuc online essay help

94)  tadalafil price at walmart (04.06.2021 13:23)

generic tadalafil from uk <a href="https://elitadalafill.com/">tadalafil daily online</a> tadalafil without a doctor prescription

95)  AznHO (04.06.2021 14:40)

essay help las vegas <a href="http://dissertationwritingservicefd.com/">writing dissertation</a> i need help writing an essay for 6th grade advanced reading

96)  vitriol (04.06.2021 16:47)

chloroquine cvs <a href="https://chloroquineorigin.com/#">hydrochlorothiazide 25 mg</a> where to get chloroquine

97)  prescription tadalafil online (04.06.2021 16:58)

mambo 36 side effects <a href="https://tadalisxs.com/#">where to buy generic cialis online safely</a> megafill

98)  TzzHD (04.06.2021 23:54)

Drug information. What side effects can this medication cause?
<a href="https://topamax4u.top">topamax no prescription</a> in Canada
Actual news about pills. Read information now.

99)  QxzCB (05.06.2021 02:32)

can you help me with my essay ese <a href="https://mydissertationwritinghelplos.com">to write a dissertation</a> multnomah county library essay help

100)  DrxTU (05.06.2021 06:19)

sildenafil for women <a href="http://viagrable.com/">women viagra</a> canadian pharmacy viagra 50 mg

101)  IafCI (05.06.2021 08:19)

uf application essay prompt help <a href="https://mydissertationwritinghelplos.com">dissertation order</a> essay on multicultural issues in a movie the help

102)  ZurZO (05.06.2021 10:51)

Ценю покатушки на слотах. <a href="https://888-poker-rum.ru/">cкачать 888 покер</a> А к азарту приглядываюсь с осторожностью и если надо играть, то надежнее на настоящем сайте

103)  AxyJZ (05.06.2021 13:46)

chrome exnteions help with essay writing <a href="https://mydissertationwritinghelplos.com">mydissertationwritinghelplos.com</a> palm beach state college essay help

104)  LhfBG (05.06.2021 22:58)

Ценю игры на условные фишки. А к покеру присматириваюсь с бдительностью и если нужно катать, то надежнее на подлинном ресурсе
<a href="https://888-poker-rum.ru">Вывод денег в 888 покер</a>

105)  KvqSH (07.06.2021 07:53)

help for writing essay for application for medical schoo; <a href="https://mydissertationwritinghelplos.com">help with dissertations</a> ucsd doc essay help

106)  QhwCE (07.06.2021 15:54)

essay help flawed opium war arguments <a href="https://mydissertationwritinghelplos.com">writing a dissertation literature review</a> essay how school can help

107)  MicVQ (07.06.2021 18:10)

viagra for men online <a href="http://viagrable.com/">sildenafil citrate 100mg lowest price</a> viagra online no prescription

108)  cloroquine (08.06.2021 08:35)

does hydroxychloroquine require a prescription <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">aralen chloroquine</a> difference between chloroquine phosphate and hydroxychloroquine

109)  buy cialis usa (08.06.2021 10:20)

tadalafil dosage bodybuilding <a href="https://elitadalafill.com/">cialis without a doctor prescription</a> what is tadalafil

110)  NvpJL (08.06.2021 13:41)

site:teachertube.com essay writing service <a href="http://collegeessaysfk.com/">college level essay</a> sample public service essay

111)  OsqTG (08.06.2021 16:37)

how can speech-recognition software help some users with disabilities essay <a href="http://paperwritingsvr.com/">paper writing assistance</a> help someone who need it essay

112)  ZyaYB (09.06.2021 00:00)

essay writing service websites blocks drag together <a href="http://collegeessaysfk.com/">college entrance essays</a> social service reflective essay

113)  MhqPP (09.06.2021 06:21)

papersgear essay service review <a href="http://collegeessaysfk.com/">professional essay writing service</a> write essay about amazon customer service

114)  DriEG (09.06.2021 12:08)

service dogs persuasive essay <a href="http://collegeessaysfk.com/">best college essay writing service</a> custom writing essay service us

115)  SfyRJ (09.06.2021 14:58)

help me with essay <a href="http://paperwritingsvr.com/">apa paper writing services</a> hook for essay sometimes we all need help

116)  canada generic tadalafil (09.06.2021 16:17)

sildenafil versus tadalafil <a href="https://elitadalafill.com/">tadalafil troche</a> buy tadalafil powder

117)  OnzXL (09.06.2021 18:38)

Нашел полезный портал.
<a href="http://obuv-ortopedicheskaya.site">http://obuv-ortopedicheskaya.site</a>
Скорее стоит глянут!

118)  NugTV (12.06.2021 11:29)

online viagra <a href="http://sextoysen.com/">indian viagra</a> female viagra|

119)  RsxRN (12.06.2021 19:42)

how long does 5mg cialis last <a href="http://adultsextoysmy.com/">liquid tadalafil</a> best online pharmacy for cialis|

120)  JzzFR (12.06.2021 20:32)

canadian pharmacy cialis 20mg <a href="http://adultsextoysmy.com/">mail order cialis</a> cialis for daily use cost|

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek