Junák – svaz skautů a skautek vytváří podmínky pro zneužívání dětí homosexuály

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Vaněk-Permoník-1.jpgAutor: Pavel Čermák

Dva homosexuální vedoucí Junáku – svazu skautů a skautek ČR zneužívali v průběhu několika let desítky chlapců. Odsouzeni byli za to, že zneužili 39 obětí ve věku 12 – 18 let, z toho 36 chlapců a 3 dívky. Dívky však sloužily spíše jako návnada na mladé chlapce. Obětí bylo ve skutečnosti mnohem více. Homosexuální predátoři se skautskými přezdívkami Piškot a Meluzín si totiž všechny pořízené záběry uchovávali v počítači. Mnohé oběti se však podle snímků nepodařilo identifikovat. Policie postupovala zpočátku laxně a obviněné stíhala na svobodě. Umožnila tak homosexuálním skautům, aby opakovaně kontaktovali zneužité děti a pokoušeli se ovlivňovat jejich výpovědi. Důkazů však bylo naštěstí dost a tak soud poslal oba homosexuály na deset let do vězení.

Popisovat podrobnosti případu zde nebudu, informací je na internetu dost, ale zaměřím se na to, jaký postoj k homosexuální pedofilii a homosexuálnímu zneužívání dospívajících zaujímá Junák – svaz skautů a skautek ČR:

 


Oficiální stanovisko Junáka – Svazu skautů a skautek ČR

Junák – svaz skautů a skautek ČR je největší výchovná organizace pro děti a mládež v České republice. Sdružuje své členy a členky bez ohledu na jejich národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, rasu, sexuální orientaci nebo jiné rozdíly. Ani u nezletilých členů, ani u svých dospělých členů nijak nezohledňuje jejich sexuální orientaci. Mezi skauty jsou vítáni mladí lidé, kteří jsou ochotni žít podle skautských ideálů a morálních zásad. Vzhledem k tomu, že pevnost charakteru se sexuální orientací nijak nesouvisí, patří skautky a skauti s homosexuální orientací do Junáka stejně jako skauti a skautky s orientací heterosexuální.


 

Takto nastoluje redakce skautských stránek jeden ze dvou názorových proudů na homosexualitu formou příspěvku bratra Jerryho, 15 let:

"Často se mluví o tom, že homosexuál by mohl chlapce znásilnit. Ano, mohl, ale stejně jako by mohl vedoucí – muž – znásilnit malou skautku. Máme proti tomu opatření a ta jsou stejně účinná v obou případech."

Vaněk - Permoník

Obrázek: Petr Vaněk – Permoník, místostarosta Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Vaněk – Permoník projevil svou lhostejnost vůči homosexuálnímu zneužívání dětí následujícími výroky:  „Všechna tato pravidla a postupy jsou nastavena tak, aby děti byly v maximálním bezpečí v každé situaci. Sexuální orientace vedoucích v tom nehraje žádnou roli.“  „…mezi kvalitou charakteru a sexuální orientací osoby není žádná spojitost.“

 

Podrobně se k problému vyjádřil Petr Vaněk – Permoník, místostarosta Junáka v e-mailové korespondenci s Radimem Ucháčem:

Dne 1.2.2013 zaslal R.Ucháč dotaz na ústředí Junáka poté, co se na IDnes dověděl, že:

Dobrý den, nemohu uvěřit, že masmédia zprostředkovala pravdivě údajný postoj skautů v naší zemi k homosexuální agendě:

V Česku skauti nikoho nediskriminují V českém skautském hnutí však tento problém není. "My žádné podobné restrikce nemáme a jsme otevřeni členům bez ohledu na jejich náboženské vyznání či sexuální orientaci," uvedla pro iDNES.cz mluvčí Junáku Anna Lukešová. "S postojem, který dosud zastávali Boy Scouts of America, jsme nesouhlasili a vítáme, že se nyní pod společenských tlakem má změnit," dodala mluvčí Junáku - svazu skautů a skautek České republiky. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/skauting-usa-homosexualove-dpr-/zahranicni.aspx?c=A130131_152352_zahranicni_pul

Chcete tímto říci, že se ve skautském oddílu u nás může mé dítě setkat s otevřeně propagovanou homosexualitou? Že se může stát vedoucím člověk veřejně se homosexuálně chovající a vystavovat je třeba na trojdenkách homosexuální indoktrinaci? Jak zajistíte, aby nedocházelo k homosexuálnímu obtěžování při společných akcích jako je koupání, na toaletách, prázdninových pobytech, atp. Nezlobte se, ale připadám, si jako ze zlém snu. Dnes do skautu dochází pět našich dětí. Pokud je toto opravdu oficiální politika nezbude než je odhlásit.

Na dotaz pana R.Ucháče odpověděl sám místopředseda Junáku Mgr. Petr Vaněk

Dne 4.2.2013 21:22, Petr Vaněk napsal(a):

Dobrý den, pane Ucháči,

reaguji na Váš e-mail ze dne 1/2. Některá média, mezi nimi Vámi odkazovaný iDnes, použila pro svůj článek o zvažované změně politiky v Boy Scouts of America vyjádření tiskové mluvčí Junáka. Toto vyjádření zprostředkovává pravdivě postoj Junáka – svazu skautů a skautek ČR k otázce členek a členů s homosexuální orientací v naší organizaci.

Junák sdružuje děti a mladé lidi bez ohledu na jejich etnický původ, náboženské vyznání, pohlaví či sexuální orientaci. Stejně se staví k dospělým vedoucím.

Junák se velmi důsledně zabývá bezpečností dětí ve svých oddílech. Zabýváme se všemi jejími aspekty a prevence případného sexuálního obtěžování a zneužívání se samozřejmě jednou z oblastí, které věnujeme ve vzdělávacím procesu dospělých dobrovolnic a dobrovolníků, stejně jako pak ve vedení oddílů i středisek, pečlivou pozornost. Stejně jako děti na akcí Junáka nejsou vystaveny heterosexuální indoktrinaci (použiji-li Váš výraz), nemáme žádné informace o tom, že by byly na akcích vystaveny indoktrinaci homosexuální. Pravidla i kontrolní mechanizmy jsou nastaveny tak, aby děti byly v naprostém bezpečí, ať se jedná o oddíl chlapecký, dívčí či smíšený a ať se o ně v oddílech starají vedoucí mužského či ženského pohlaví. Všechna tato pravidla a postupy jsou nastavena tak, aby děti byly v maximálním bezpečí v každé situaci. Sexuální orientace vedoucích v tom nehraje žádnou roli.

Pevně věřím, že jsem zodpověděl Vaše dotazy. Pokud by to tak nebylo, jsem Vám i dále k dispozici.

S pozdravem,

Mgr. Petr Vaněk, místostarosta Junák - svaz skautu a skautek ČR

Pan R.Ucháč, nevěřícně a rozčarován znovu píše panu P.Vaňkovi:

2013/2/5 Radim Ucháč

Dobrý den, prevence sexuálního obtěžování jsou například přirozeně oddělené dívčí a chlapecké sprchy a toalety. Chcete opravdu říci, že veřejně deklarovaná homosexuální orientace jedince nehraje třeba ve společných chlapeckých sprchách žádnou roli, nebo dbáte na to, aby homosexuálně orientovaní členové měli samostatné sprchy a toalety od heterosexuálních? Chcete říci, že homosexualita či heterosexualita jsou rovnocenné a je to východisko při výchovných programech Junáka?

Děkuji za odpověď

Radim Ucháč

15.února 2013 opět odepsal pan P. Vaněk panu Ucháči:

K Vašim dotazům. Věci typu oddělených sprch nejsou něčím, co by bylo v Junáku řešeno na ústřední úrovni. Předpokládám, že pokud se někde v oddíle někdo cítí nepříjemně například ve sprše v přítomnosti někoho jiného, řeší tento pocit / problém standardní cestou, tedy rozhovorem se svým skautským vůdcem či vůdkyní. Upravit pak způsob realizace osobní hygieny jistě není problém. Jakkoli se jedná spíš o hypotetickou situaci, spartánské podmínky na skautských akcích obvykle současné provedení hygieny celého těla spíše neumožňují.

Ano, z pohledu výchovného programu Junáka jsou homosexualita a heterosexualita rovnocenné. Není to nic, co by bylo někde jasně kodifikováno. Jedná se čistě o promítnutí toho, že sexuální orientace člověka je danost, Junák je otevřen dětem i dospělým jakékoli sexuální orientace a mezi kvalitou charakteru a sexuální orientací osoby není žádná spojitost.

S pozdravem

Petr Vaněk


 

Za diskusi by stála celá řada tvrzení z výše uvedených vyjádření Junáku, jako je třeba jejich kritika Chlapeckých skautů Ameriky (Boy Scouts of America), kteří si dosud troufají vzdorovat nátlaku liberálně-sekulárního systému, aby do svých řad pustili homosexuály, jako to činí čeští skauti.  Já se však zaměřím pouze na samotné jádro problému, tedy na to, co o homosexuálním zneužívání dětí a dospívajících říká vedení Junáku. Vypíchl jsem následující formulace, jejichž kontext lze snadno nalézt ve výše uvedených citacích, protože jsem je tam zvýraznil tučným písmen:

... pevnost charakteru se sexuální orientací nijak nesouvisí ...

Všechna tato pravidla a postupy jsou nastavena tak, aby děti byly v maximálním bezpečí v každé situaci. Sexuální orientace vedoucích v tom nehraje žádnou roli.

Ano, z pohledu výchovného programu Junáka jsou homosexualita a heterosexualita rovnocenné.

… mezi kvalitou charakteru a sexuální orientací osoby není žádná spojitost.

Vedení Junáku tedy řadovým členům, vedoucím na nižších úrovních, rodičům malých skautíků a všem ostatním říká, že homosexuální orientace skautů nemá žádný vliv na jejich charakter, povahu a pravděpodobnost, že se budou dopouštět sexuálního zneužívání. Tím pádem je úplně jedno, zda skupinu vede heterosexuál, homosexuál, lesba či bisexuál. Není třeba na základě sexuální orientace věnovat žádné skupině větší pozornost, než jiné.

Pokud by takové teoretické východisko mělo být pravdivé, potom by homosexuální muži museli mít na svědomí pouhá cca jedno až dvě procenta sexuálního zneužívání páchaného muži, protože více jich v české populaci není. 98 - 99 % zneužívání by museli heterosexuální muži páchat na dívkách. Klidně však můžeme připustit, že jsou ještě bisexuálové a někteří heterosexuálové v případě nouze nepohrdnou ani klukem a tak by případů zneužití chlapců muži mohlo být i několikrát více, řekněme třeba pět procent. Jaká je však realita?

V Českých novinách, zpravodajském serveru ČTK byl shodou okolností přímo k případu homosexuálních skautů Piškota s Meluzínem připojen výběr případů zneužívání dětí v oddílech. A jako na potvoru se v devíti z deseti případů, které ČTK vybrala, jednalo o dílo homosexuálů!  Pouze jediný případ se týká heterosexuála Kulínského. Ve výběru, který zde uvádím celý, jsem zvýraznil slova popisující pohlaví obětí:

 


Výběr případů zneužívání dětí v oddílech:

Výběr případů odsouzených pachatelů, kteří sexuálně zneužívali nezletilé a mladistvé v různých spolcích a oddílech:

21. dubna 2005 - Ostravský okresní soud poslal na šest let do vězení vedoucího trampského oddílu Osada orlů Petra Poláška za to, že pohlavně zneužíval svěřené chlapce. Jeho společníka Petra Bartošíka potrestal pětiletým vězením.

15. září 2005 - Vyškovský okresní soud potrestal 20 měsíci vězení s odkladem na čtyři roky Martina Štěpánka za pohlavní zneužívání chlapců. Muž vedl v Křenovicích na Vyškovsku pionýrský oddíl Tuláci. V letech 1993 až 2003 zneužil osm svých svěřenců.

25. září 2007 - Pražský městský soud poslal na dva roky do vězení bývalého policistu Davida Stejskala, který jako vedoucí skautského oddílu pohlavně zneužil devět nezletilých chlapců. Soud Stejskalovi rovněž vydal zákaz 10 let provozovat zájmovou činnost s lidmi mladšími 18 let a nařídil mu sexuologickou léčbu.

9. dubna 2008 - Nejvyšší soud potvrdil tříletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky, který v červnu 2006 vyměřily soudy Antonínu Dědochovi za zneužívání tří hochů v trampském oddílu Thompsonovi vlci z Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku.

2. června 2009 - Nejvyšší soud definitivně stvrdil verdikt v případu pohlavního zneužívání 18 nezletilých chlapců při akcích sdružení Malý princ. Ondřej Martinek byl odsouzen na čtyři a půl roku vězení a Davidu Leinovi soud stvrdil tříletý podmíněně odložený trest.

15. ledna 2009 - Pražský vrchní soud odsoudil bývalého sbormistra dětského pěveckého sboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského k trestu 5,5 roku vězení za pohlavní zneužívání sboristek. Podle rozsudku na zájezdech a soustředěních osahával 19 svých svěřenkyň na intimních partiích, přičemž se šesti z nich také souložil. Osmi z dívek v době zneužití ještě nebylo 15 let. Kulínský svou vinu vždy popíral. Kulínský byl z vězení podmínečně propuštěn v červnu 2011.

30. června 2010 - Soud poslal na čtyři roky do vězení Vlastimila Žáka, který jako trenér pardubického cyklistického oddílu zneužil jedenáctiletého chlapce. Muži byl také uložen zákaz výkonu práce s dětmi mladšími 15 let na pět roků a ochranné psychiatricko-sexuologické léčení v ambulantní formě. Trenér už byl jednou za pohlavní zneužívání podmínečně potrestán. Druhý čin se stal ještě v uložené zkušební době.

30. srpna 2011 - Krajský soud v Brně poslal na šest let do vězení Karla Vašíčka, který jako vedoucí kroužku radioamatérů zneužíval nejméně čtyři jeho členy. Odsouzený muž chlapcům promítal pornofilmy, fotil si je a nabízel jim alkohol. Kromě vězení soud Vašíčkovi uložil i povinnou sexuologickou léčbu a na deset let mu zakázal práci s mládeží. Za zneužívání hochů už byl Vašíček odsouzen několikrát v minulosti. V současnosti kauzu přezkoumává Nejvyšší soud.

8. listopadu 2012 - Odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil bývalému trenérovi florbalistů Marku Jarochovi za znásilnění a pohlavní zneužití jeho svěřenců devítiletý trest. Jaroch byl obviněn ze sedmi pokusů o znásilnění nezletilých či mladistvých chlapců, jednoho znásilnění a pohlavního zneužití. Městský soud mu v minulosti dvakrát uložil sedmiletý trest vězení, odvolací soud však vždy jeho verdikt zrušil a kauzu vrátil k novému projednání. Naposledy mu soud trest o dva roky zpřísnil. Verdikt letos v červnu potvrdil Nejvyšší soud.

8. listopadu 2013 - Krajský soud v Ústí nad Labem odsoudil dva bývalé skautské vedoucí Milana Macháta a Martina Mertla, kteří sexuálně zneužívali děti, k deseti letům vězení a desetiletému zákazu práce s dětmi a mládeží. Soud jim rovněž nařídil ambulantní sexuologickou léčbu. Jedné z obětí mají vyplatit 300.000 Kč za nemajetkovou újmu. Podle obžaloby zneužili celkem 39 dětí od 12 do 18 let.


 

Poměr 9 : 1, neboli 90 % homosexuálního zneužívání zřejmě poněkud nadhodnocuje zhoubné dílo gayů. Jedná o malý statistický soubor a také není jasné, proč autor vybral právě těchto deset případů. Mohly to být případy nejvíce medializované, ale také se mohly objevit ve vyhledavači po zadání určitých klíčových slov. Podíl gayů na zneužívání v oddílech však může být skutečně velký, protože dívčí oddíly jsou často vedeny ženami, které se sexuálního zneužívání dopouštějí podstatně méně, než muži. Extrémní poměr 9 : 1 ve prospěch homosexuálů v tomto vzorku by mohl vysvětlovat také vysoký počet zneužití, jichž se v průměru homosexuálové a zejména bisexuálové dopouštějí.

Ryan C. W. Hall cituje studii, podle níž heterosexuální pedofilové uvedli, že zneužili v průměru 5,2 dítěte a dopustili se 34 případů zneužití. Homosexuální pedofilové zneužili v průměru 10,7 dítěte a dopustili se 52 zneužití. Bisexuální pedofilové zneužili v průměru 27,3 dítěte a dopustili se v průměru více než 120 jednotlivých případů zneužití. Případům s velkým počtem zneužitých se logicky dostává velké pozornosti v médiích, což by mohlo být příčinou extrémně vysokého poměru 9 : 1 ve výše uvedeném výběru. Hall také uvádí, že z 2429 pedofilů bylo pouhých 7 % sexuálně přitahováno výlučně k dětem, což vyvrací námitku, že gayové nemají s homosexuálními pedofily nic společného.

Vysoký podíl gayů na zneužívání dětí a dospívajících také dokumentuje např. studie John Jay College of Criminal Justice, kterou jsem se zabýval v článku Dětská homosexuální prostituce a homosexuální prostituce dospívajících. Prostituující chlapci běžně tvoří polovinu, i více než polovinu všech dětí, které si vydělávají prostitucí. Prostituující děti jsou jen jedním specifickým segmentem sexuálně zneužívaných dětí, ale i tak tyto údaje mají ve vztahu k sexuálnímu zneužívání v oddílech velkou informativní hodnotu.

Důkazů o vysokém podílu homosexuálů na zneužívání dětí a dospívajících lze najít spoustu a dlouholetí funkcionáři Junáku o tom nepochybně vědí. V roce 2007 byl odsouzen za zneužívání devíti nezletilých chlapců homosexuální skaut David Stejskal - Baret. Také si jistě museli přečíst o některých dalších kauzách ve výše uvedeném výběru případů zneužívání dětí v oddílech. Z vlastních vyjádření vedeni Junáku je zjevné, že podrobně sledují situaci v Boy Scouts of America (Chlapečtí skauti Ameriky), což je jedna z mála organizací, které dosud dokázaly vzdorovat nátlaku liberálně sekulárního systému na to, aby otevřely gayům přístup k dětem. Nepochybně tedy dobře ví i o problémech, které tato organizace měla s homosexuálním zneužíváním dětí a jistě jim došlo, že i to může být jedním z důvodů, proč se  Chlapečtí skauti Ameriky působení gayů mezi dětmi obávají.

Pokud jde o tvrzení, že kvalita či pevnost charakteru nijak nesouvisí se sexuální orientací, tak je  možné uvést celou spoustu důkazů, které to vyvracejí. Existuje řada studií, které uvádějí několikanásobně častější konzumaci nelegálních drog u homosexuálů a také zvýšenou konzumaci legálních drog, jako jsou cigarety a alkohol. Sklon k užívání drog je částečně genetický a nepochybně souvisí s různými povahovými rysy, tedy charakterem, například ve smyslu pevnosti charakteru.

Nesporně je doložena též vysoká promiskuita gayů, jejímž důsledkem je mnohonásobně vyšší procento gayů nakažených HIV a jinými pohlavními nemocemi. Tato superpromiskuita, kterou názorně předvedli právě homosexuální skauti Piškot s Meluzínem, je také korelována s různými povahovými rysy a předpokládal bych, že je v určitém rozporu s druhým bodem skautského zákona, který zní: „Skaut je věrný a oddaný“.

Prvním bodem skautského zákona je, že skaut je pravdomluvný a v prvním bodu skautského slibu každý skaut slibuje na svou čest, že bude sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době. Zdůrazňuji, že nejvyšší Pravdě s velkým P. Stálo by za podrobnou analýzu, zda vůbec lze skloubit pravdu s ideologií relativismu a kulturního relativismu současného politického systému a jak se s tím eskamotéři ve vedení Junáku vyrovnávají. Rozšiřoval bych tím však nadměrně záběr tohoto článku a tak si toto téma raději schovám na pozdější dobu.

 

Junák a Skautský parlamentní oddíl

Někteří členové vedení Junáka a Skautského parlamentního oddílu.

Navzdory prvnímu principu skautingu – Pravdě, někteří skautští funkcionáři nehorázně lžou. Tito lháři z vedení Junáku, kteří servírují homosexuálům mladé chlapce jako na stříbrném podnose jsou nejen darebáci, ale opravdoví zločinci. Z nadřazených ideologických pohnutek, zbabělosti vzepřít se ideologii současného systému a někteří možná i kvůli vlastnímu chtíči lžou a zcela programově zamlčují klíčové informace o sexuálním chování a povahových rysech, které souvisí s mužskou homosexuální orientací.  Tyto informace oddíloví vedoucí, rodiče i všichni ostatní, kteří mohou případy zneužívání odhalit, nezbytně potřebují, aby věděli na koho dávat zvýšený pozor, jakých náznaků si všímat, jaké chování a situace jsou podezřelé a jaká preventivní opatření přijmout. Konkrétně v případě homosexuálního dua Piškot – Meluzín odhalila několik let probíhající zneužívání desítek chlapců kamarádka zneužívaného třináctiletého chlapce. Tento chlapec jí půjčil svůj mobil, dívka si v něm našla usvědčující esemesku a matka chlapce šla okamžitě na policii. Signály zneužívání však obvykle nejsou jednoznačné. Esemeska může mít dvojznačný text, změna v chování může mít více příčin, vyslechnutý rozhovor nemusí dávat smysl. Gayové jsou dnes prezentování jako lidé tolerantní, empatičtí, vyznačující se ženským způsobem chování. A ženy se přece sexuálního zneužívání dopouštějí jen výjimečně, to je přece záležitostí patriarchálních mužů. Potom se podezřelá informace snadno pustí z hlavy, místo toho, aby se při spojení  neobvyklé dění – (možná) gay – mladý chlapec, okamžitě v hlavě rozblikalo červené světlo.

Místostarosta Junáka Vaněk – Permoník stručně informoval dne 27. 3. 2012 na skautské webové stránce bratry a sestry o případu zneužívání v Ústeckém kraji. Pod článkem poznamenává, že „diskuse nebude otevřena, není k ní důvodu“. Dne 15. 4. 2012 oznámil, že smazal diskusi na fóru různé a další diskuse již nebude povolena.

Vaněk – Permoník byl s problémem hned hotov. Proč by měli skauti vědět, jak mohlo 5 let nepozorovaně probíhat sexuální zneužívání desítek skautů i dalších dětí. Proč si ničeho nevšimli ostatní vedoucí nebo rodiče dětí. Jak je možné, že tak dlouho selhávala tolik vychvalovaná opatření proti sexuálnímu zneužívání.

Diskuse, která by se mohla dotknout privilegovaných gayů zkrátka není vítaná. Proč by měli skauti diskutovat o tom, jaké vyvodit z případu ponaučení. Vždyť by mohli také konstatovat, že tyto případy nápadně často souvisí s určitou sexuální orientací!

Je až neuvěřitelné, jak lehkomyslně Vaněk – Permoník odbývá připomínky Radima Ucháče ve věci společného sprchování a podobných situací pro gaye a heterosexuální chlapce. Junák má nepochybně vypracovanou celou řadu pravidel a opatření, jak předcházet tomu, aby se nezletilé skautky vracely ze společných akcí těhotné. U chlapců samozřejmě ani při análním styku otěhotnění nehrozí. Rizika sexuálního zneužívání a veškerá navazující rizika, jako třeba pohlavních nemocí jsou však v případě gayů statisticky mnohem vyšší, než u heterosexuálních mladíků. Bývají sexuálně aktivnější, jejich superpromiskuita, extrémní promoření pohlavními nemocemi a časté užívání drog jsou spolehlivě doložené. Pokud už se tedy některá organizace rozhodne gaye k práci s dětmi a mezi děti pustit, tak je třeba ta samá opatření, kterými se předchází otěhotnění nezletilých dívek, pro gaye ještě doplnit a přísněji kontrolovat jejich dodržování. Nezletilou dívku a chlapce jistě nikdo na táboře do jednoho stanu nestrčí. Dohlédnout však na to, aby se homosexuál, ať už zletilý či nezletilý, neocitl v jednom stanu s nezletilým chlapcem, již tak jednoduché není. Vaněk – Permoník však říká přesný opak. Podle něho u gayů není třeba uplatňovat ani taková opatření, jaká se používají pro kontrolu sexuálních aktivit mezi nezletilými chlapci a dívkami na společných táborech.

Vaněk – Permoník a jemu podobní zločinci by měli sedět v kriminále spolu s homosexuály Piškotem, Meluzínem a Baretem.  Měli by tam však sedět déle, protože jsou to právě oni, kdo svým systémovým lhaním a zamlčováním informací otevírají přístup homosexuálním predátorům k dětem a ztěžují jejich odhalení. Těch několik desítek obětí skautských vedoucích v Ústí, či devět známých obětí dalšího homosexuálního skauta Davida Stejskala - Bareta lze totiž s jistotou považovat jen za zlomek z celkového počtu případů, které se v českém skautingu odehrávají. Zdroj ze Spojených států udává, že je tam odhaleno pouhých 6 – 8 % případů zneužívání.

Bude třeba se zabývat i právní odpovědností těch, kteří jsou na vedoucích funkcích. Není vyloučeno, že i za současného právního řádu by mohli být trestně stíháni, pokud zanedbávají preventivní opatření, vědomě dezinformují a úmyslně potlačují informace důležité pro předcházení sexuálnímu zneužívání. Rodiče zneužitých dětí by měli zvážit možnost žalob na náhradu, protože sexuální zneužívání některé děti poznamená na celý život. Myslím si, že by se tady dal použít podobný logický postup, jaký použil odvolací soud v Kalifornii, když nařídil firmě Philip Morris zaplatit kuřákům 10,1 miliardy dolarů jako náhradu za poškozené zdraví. Odvolací soud uvedl, že Philip Morris nabízel dětem výrobek, o němž věděl, že je adiktivní a toxický, „zatímco dělal vše co mohl, aby znemožnil závislým a potencionálně závislým rozpoznat pravou podstatu a účinky tohoto výrobku“.

Stát či Junák mohou argumentovat, že je zde nadřazený zájem, na základě kterého nesmí docházet ke stereotypizaci a stigmatizaci homosexuálů. V tom případě je možné argumentovat situací, kdy stát vyplácí náhrady škody za rysem usmrcený dobytek. Stát v tomto případě považuje za důležitější zájem opět pustit do volné přírody rysy a zakazuje chovatelům, aby rysy při ochraně svých stád usmrtili. Pokud tedy stát považuje za nadřazený zájem pustit homosexuální predátory k práci s dětmi a mezi děti, pak by měl podobně jako v situaci, kdy nechá pustit zvířecí predátory do kulturní krajiny, všechny vzniklé škody uhradit. Já samozřejmě nezastávám názor, že na zdraví a životy dětí by se mělo pohlížet analogicky, jako na život chovného dobytka. Chci jen zdůraznit absurditu situace, kdy stát přebírá zodpovědnost za škody na dobytku, ale nehlásí se ke škodám na zdraví dětí. Právní analýzu bude potřeba teprve vypracovat.

Pro lidi jako je Vaněk – Permoník však lidské zdraví, ať už psychické či fyzické hraje jen podružnou roli. Jinak by si nedovolil dne 4. 2. 2013, tedy v době kdy bylo vyšetřování ústeckého případu prakticky v závěru, Radimu Ucháčovi napsat:

Stejně jako děti na akcí Junáka nejsou vystaveny heterosexuální indoktrinaci (použiji-li Váš výraz), nemáme žádné informace o tom, že by byly na akcích vystaveny indoktrinaci homosexuální. Pravidla i kontrolní mechanizmy jsou nastaveny tak, aby děti byly v naprostém bezpečí, ať se jedná o oddíl chlapecký, dívčí či smíšený a ať se o ně v oddílech starají vedoucí mužského či ženského pohlaví. Všechna tato pravidla a postupy jsou nastavena tak, aby děti byly v maximálním bezpečí v každé situaci. Sexuální orientace vedoucích v tom nehraje žádnou roli.

Na závěr bych chtěl povzbudit skauty i jejich rodiče, pro které je zdraví dětí na prvním místě, aby nepropadali pesimismu a směle se pustili do boje se všemi, kteří upřednostňují zájmy homosexuálních predátorů nad zdraví dětí. Falešná prudérie není na místě. Je smutnou realitou dneška, že již dvanáctiletí chlapci se běžně dívají na tvrdé porno. Když se tedy budete vyhýbat odborné diskusi o problematice sexu, tak tím stejně nic nezachráníte, ale připravíte se o klíčové argumenty.

Proto doporučuji zadat si do vyhledávače kombinaci různých slov, raději v angličtině, protože je tam mnohem více informací a protože se tak dostanete i na vědecké články, které jsou dnes publikovány v naprosté většině anglicky. Zkuste různě kombinovat slova jako gay, MSM, homosexual se slovy pedophilia, HIV, syphilis, poppers, drugs, barebacking, sadomasochism, serial killer, Folsom street a spoustou dalších.  Odměnou Vám budou kromě zlepšení angličtiny skutečné detektivní zážitky při rozkrývání obludného podsvětí gay subkultury. Hlavní efekt však spočívá v tom, že budete moci směle demaskovat lháře á la Vaněk – Permoník a chránit tak děti. Na tomto konkrétním případu si také uvědomíte, jak vratké vědecké základy má celý slavný reálný liberalismus současného západního světa. Dnes už je to jen dezorientovaný kolos na hliněných nohách, který potácivým krokem klopýtá dolů, k okraji strže.

 

 


Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

81)  StevenArill (29.04.2018 02:02)

low cost viagra cialis
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
stendra vs viagra cialis levitra
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
cialis side effects long term use
http://cialispaxl.com/
dapoxetine 60mg cialis 100mg

82)  Justinvot (29.04.2018 07:17)

effectiveness of cialis vs viagra vs levitra alcohol
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
cialis generic name and classification
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
generic cialis uk next day delivery
http://cialispaxl.com/
cialis 5 mg side effects

83)  Jerryhit (29.04.2018 12:27)

cialis professional online canadian pharmacy
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
buy viagra cialis levitra online
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a>
cheapest viagra cialis levitra
http://cialispaxl.com/
levitra or cialis or viagra

84)  Williammaync (29.04.2018 15:33)

cialis 20 mg cost for generic cash
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis online</a>
cialis vs viagra reddit
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis generic</a>
cialis side effects acid reflux
http://cialisgrudj.com/
cialis 5 mg prices in usa

85)  KennethDaf (29.04.2018 17:37)

cialis dosage strengths and weaknesses
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a>
cialis and viagra generic
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
cialis generico italia in contrassegno
http://cialispaxl.com/
cialis soft 20mg strength

86)  Josephscelo (29.04.2018 22:47)

cialis side effects long term
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis</a>
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra 2013
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
cialis side effects
http://cialispaxl.com/
viagra 100mg or cialis 20mg

87)  Stephenwrera (30.04.2018 03:58)

generic cialis usa pharmacy
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis</a>
cialis generic 2018
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
buy cialis in costa rica
http://cialispaxl.com/
cialis 5 mg generic best price india

88)  GeorgeBip (30.04.2018 06:39)

levitra cialis viagra trial pack
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis generic</a>
levitra vs cialis cost
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis</a>
price for cialis tablets 5mg
http://cialisgrudj.com/
black male actor in cialis commercial

89)  Victorbaf (30.04.2018 09:06)

buy cialis online pharmacy
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
price comparison for cialis 20 mg
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
price of cialis in canada
http://cialispaxl.com/
cialis 5 mg how long does it take to work

90)  Randallder (30.04.2018 14:18)

cialis prices usa
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
cialis soft 20mg strength
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
cialis dosage 20 mg
http://cialispaxl.com/
cialis dosage chart

91)  Rogerskype (30.04.2018 19:28)

when will cialis become generic in usa
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis online</a>
viagra or cialis price
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
buy cialis 5mg canada
http://cialispaxl.com/
generic cialis extra dosage 200 mg

92)  Richardpaisp (30.04.2018 21:40)

cialis professional 20mg
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy cialis</a>
compare price of cialis and viagra
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis</a>
purchase cialis and viagra
http://cialisgrudj.com/
what are side effects of viagra and cialis

93)  Henryniz (01.05.2018 01:08)

real cialis no generic
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis super active side effects
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis prices usa walmart
http://cialisonlinq.com/
dosage for cialis 20mg

94)  Dannytoomo (01.05.2018 01:10)

generic cialis in usa store
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
price for cialis tablets 5mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis levitra viagra
http://cialisonlinq.com/
generic cialis rx pharmacy indian

95)  DavidPraph (01.05.2018 08:19)

generic viagra 100mg sildenafil prescription
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra</a>
levitra side effects vs viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra online</a>
teva generic viagra name
http://viagrapipls.com/
viagra drug use

96)  Dannyjougs (01.05.2018 16:24)

cialis vs viagra price comparison
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis professional 20 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
viagra vs cialis vs levitra comparison
http://cialisonlinq.com/
cialis price at walmart pharmacy

97)  Prestontok (01.05.2018 18:06)

cialis prices
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
is there generic cialis in the us
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
dove acquistare cialis generico in italia
http://cialisonlinq.com/
how long does it take a 5 mg cialis to work

98)  Davidchozy (02.05.2018 02:09)

generic viagra cialis online pharmacy
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
levitra vs viagra price
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra online</a>
generic viagra sildenafil citrate 50 mg
http://viagrapipls.com/
generic viagra mint soft tabs

99)  Williepen (02.05.2018 08:02)

cialis side effects red eyes
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
cialis vs viagra vs levitra dosage reviews
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
best price generic cialis 20 mg
http://cialisonlinq.com/
walmart pharmacy cialis cost

100)  StevenLop (02.05.2018 12:04)

walgreens cost for cialis 20 mg tablets
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
walmart cialis prices
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
cialis 20 mg tablet cost
http://cialisonlinq.com/
buy cialis in the united states

101)  MichaelUtind (02.05.2018 20:28)

best viagra soft pills
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
precisa de receita para comprar viagra nos estados unidos
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
side effects of long term use of viagra
http://viagrapipls.com/
existe viagra feminino natural

102)  Roycetix (02.05.2018 23:52)

cialis superdosagem
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis commercial female actors 2015
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
viagra or cialis price
http://cialisonlinq.com/
brand cialis best price

103)  RodolfoSex (03.05.2018 05:39)

cialis online pharmacy us
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
cialis generico precio peru
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
buy viagra cialis levitra online
http://cialisonlinq.com/
dosage du cialis 20mg

104)  EugeneJef (03.05.2018 13:24)

what is generic viagra called in spanish
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
viagra generic name
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
cialis vs viagra user reviews
http://viagrapipls.com/
viagra dosage amounts

105)  JerrycuddY (03.05.2018 14:37)

cialis generic
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
cialis generic prices with prescription
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
cialis dosage cost
http://cialisonlinq.com/
generic viagra cialis online

106)  AndrewShags (03.05.2018 22:29)

cialis vs viagra vs levitra
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
compare viagra and cialis dosages
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis daily dose side effects
http://cialisonlinq.com/
cialis soft review

107)  Justintrent (04.05.2018 05:17)

viagra vs cialis vs levitra price comparison table
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis vs levitra vs viagra which one is better
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
cost of cialis generic
http://cialisonlinq.com/
cialis maximum dosage per week

108)  Robertovax (04.05.2018 06:04)

viagra professional 100mg reviews
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra online</a>
viagra soft tabs 100mg
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra online</a>
female viagra stock price
http://viagrapipls.com/
viagra coupons printable cvs

109)  Josephdog (04.05.2018 15:41)

cialis generic 20mg professional
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
cialis prices in usa
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
cialis commercial male actors
http://cialisonlinq.com/
cialis vs viagra

110)  Arthurdah (04.05.2018 20:46)

levitra vs viagra vs cialis cost
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
cost of cialis 20 mg at walmart
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
best cialis coupon for walgreens
http://cialisonlinq.com/
cialis vs viagra cost

111)  Harrysuini (04.05.2018 23:36)

comprar viagra feminino portugal
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
viagra without a doctor prescription safety
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra online</a>
viagra naturale per uomo
http://viagrapipls.com/
viagra commercial black actress 2015

112)  MichaelScunc (05.05.2018 08:54)

cialis coupons printable
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
best price on generic cialis
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
long lasting cialis side effects
http://cialisonlinq.com/
cialis prices in canada

113)  Russelfap (05.05.2018 11:44)

cialis 5 mg how long does it take to work
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
best time to take viagra and cialis
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis v viagra comparison
http://cialisonlinq.com/
price of viagra and cialis

114)  DonaldGodia (05.05.2018 16:41)

how long do viagra side effects last
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
suggested dosage for viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
viagra super active review
http://viagrapipls.com/
viagra effects on the heart

115)  KevinFinly (06.05.2018 02:02)

cialis prices usa
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
generic cialis side effects
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
precio del cialis generico en mexico
http://cialisonlinq.com/
price of cialis in usa

116)  Brendanbix (06.05.2018 02:51)

generic cialis brand names
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis 5mg vs 10mg vs 20 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
buy generic viagra and cialis online pharmacy
http://cialisonlinq.com/
viagra 100mg vs cialis 20mg

117)  Richardvew (06.05.2018 10:08)

best generic alternative to viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
price of viagra and cialis in india
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra online</a>
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra
http://viagrapipls.com/
viagra feminino vendido farmacia

118)  MichaelWaimb (06.05.2018 18:04)

cialis super active gГ©nГ©rique 20 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
how long do cialis side effects last
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
cialis generico precio en chile
http://cialisonlinq.com/
cialis available generic in 2017

119)  Ralphbem (06.05.2018 19:29)

cialis 20 mg 30 tablet orjinal mi
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
cialis generic over the counter
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis side effects and dosage
http://cialisonlinq.com/
when generic cialis coming out

120)  Lamarmam (07.05.2018 03:02)

banned viagra commercial youtube
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra</a>
viagra vs cialis generic
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
side effects of viagra overdose
http://viagrapipls.com/
preço do viagra na farmacia popular

«   1 2 3 4 5 6 7 8   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek