My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/Financujte nam HIV - perex.jpg

Pavel Čermák

V diskusích o homosexualitě se často setkáme s argumentem, že nikomu není nic do toho, co dospělí lidé dělají dobrovolně doma v ložnici. Lidé, kteří užívají tento typ argumentace se často pozastavují nad tím, že ještě dnes vůbec někdo řeší problematiku sexuální orientace. Tato názorová pozice byla precizně formulována například již ve zprávě Wolfendenovy komise, která se vyslovila pro dekriminalizaci homosexuálního chování:

Podle našeho názoru není funkcí zákona zasahovat do soukromého života občanů, nebo vynucovat určité způsoby chování.“ („It is not, in our view, the function of the law to intervene in the private life of citizens, or to seek to enforce any particular pattern of behaviour.")

S odstupem času víme, že předseda komise lord Wolfenden nebyl v této kauze nestranným odborníkem. Vyšlo totiž najevo, že jeho syn byl homosexuál.

Stoupenci závěru Wolfendenovy komise se opírali o názory filosofů liberalismu, mimo jiné též o princip újmy J. S. Milla (Harm_principle). Konzervativní i liberální pozici v tomto sporu dobře popisuje ve své bakalářské práci Matěj Feldek. V bakalářské práci je podrobně dokumentován vývoj obou názorových pólů, které představovali H. L. A. Hart a lord Devlin. Kdo má zájem podívat se na filosofický rozbor této problematiky, tak doporučuji přečíst si práci Matěje Feldeka. Je to jeden z mála zdrojů informací, které jsou v češtině a zároveň dostupné na internetu:

Na přelomu 50. a 60. let 20. století proběhla intelektuální debata zabývající se vztahy mezi morálkou, politikou a právem. Impulzem, který tuto debatu spustil, byla zpráva tzv. Wolfendenovy komise. Tato britská parlamentní komise byla ustavena s cílem zhodnotit aktuální stav legálního rámce pro fenomény prostituce a homosexuality. V jejích závěrech se objevila doporučení, která umožňovala mnohem širší využití práv na soukromí a individuální morálku, aniž by do této oblasti lidského života vstupovala moc státu. Zpráva byla ve své době natolik kontroverzní, že podnítila sepsání později velmi uznávaných politicko-filosofických spisků. Hlavními aktéry následné debaty se stali Patrick Devlin a H.L.A. Hart.

Lord Devlin, zastávající v debatě pozici označovanou jako konzervativní, se postavil proti závěrům Wolfendenovy komise, jelikož se domníval, že jejich uvedení do praxe by bylo přímým ohrožením kontinuity společnosti. Nepřijal názor, že existují hranice osobní svobody, za kterými již stát nesmí vykonávat svou moc. Odmítá je, jelikož by jejich přítomnost bránila státu a jeho občanům v přežití. Tato pozice byla cizí Herbertu Hartovi, který byl hlavním představitelem liberálního pólu debaty. Hart byl příznivcem J.S. Milla, na jehož myšlenkách také zakládá svou odpověď Devlinovi. Celá liberální rétorika je založena na aplikaci Millova principu újmy, kdy není v pravomoci státu zasahovat do činů individuí, pokud nejsou tyto činy svými následky škodlivé ostatním občanům. Zachovává tak jasnou hraniční linii osobní svobody, za kterou již stát za žádných okolností nedosáhne. http://is.muni.cz/th/262650/fss_b/Bakalarska_prace_-_Feldek.txt

Navzdory zdánlivě pevné pozici liberální ideologie je více než dost důvodů, proč se společnost musí zajímat o to, co homosexuálové dělají doma v ložnici, nebo v darkroomech gaybarů. (Vstup jen pro zletilé a otrlé: DARKROOM)

V tomto článku budu zabývat jen jedním z celé řady důvodů, a to výdaji na výzkum, prevenci a léčbu pohlavních nemocí a jejich porovnáním s výdaji na výzkum a léčbu jiných nemocí.

Nenašel jsem bohužel žádné údaje z ČR a tak zde uvedu alespoň některé statistiky z USA.

Na základě dosavadních zkušeností totiž předpokládám, že podobné lumpárny, kdy se s gayi zachází jako s privilegovanou kastou na úkor jiných pacientů, se odehrávají i v Čechách. Rozpočet na zdravotnictví, stejně jako celý státní rozpočet, je omezený a když je někomu dopřáno hodně, tak to znamená, že jiným muselo být ubráno.

FAIR Foundation na svých webových stránkách uvádí tyto tři přehledy výdajů na výzkum jednotlivých nemocí v přepočtu na jedno úmrtí a na pacienta:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočtové výdaje NIH (National_Institutes_of_Health) v přepočtu na jedno úmrtí. Zdroj údajů: CDC.  Tabulka uprostřed: Cíl: férové a spravedlivé financování s revidovanými alokačními prioritami. COPD = Chronická obstrukční plicní nemoc.


My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočet NIH na výzkum v přepočtu na jedno úmrtí zaviněné jednotlivými nemocemi.


My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočet NIH na výzkum v přepočtu na jednoho pacienta. Breast Cancer = rakovina prsu. Tento graf jako by naznačoval, že ženy jsou „pronásledovanou menšinou“, podobně  jako gayové.

V článku nazvaném Spojené státy utratily v roce 2006 více než 2x tolik za HIV/AIDS, než za chřipku, navzdory téměř 5x většímu počtu úmrtí v důsledku chřipky se uvádí, že Federální vláda utratila v roce 2006 za chřipku 6,1 miliardy dolarů, což je méně než polovina toho, kolik stály HIV/AIDS programy. Přitom sezónní chřipka zapříčinila 56.300 úmrtí, kdežto úmrtí spojená s AIDS pouhých 12.100 úmrtí. Přitom 66% nemocných AIDS se nakazilo při homosexuálním styku a intravenózní aplikaci drog.

 

Dále se v odhadech financování různých kategorií výzkumu, podmínek a nemocí (Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories RCDC) ze 7. 3. 2014 dočteme například to, že ve finančním roce 2013 celkové výdaje na HIV/AIDS dosáhly 2 miliard a 898 milionů amerických dolarů. V porovnání s tím bylo na hepatitidu C vynaloženo 101 milionů dolarů, na lupénku (lupus) pouhých 92 milionů dolarů a na astma 207 milionů. Astmatem přitom trpí 8,4 % americké populace, což je v absolutním vyjádření 25,7 milionu lidí, v porovnání s cca 1,4 milionu lidí, kteří jsou nakaženi virem HIV.

Z tabulky Estimates of Funding zde uvádím pouze její začátek na ukázku. Výdaje nejsou přepočteny na jednoho pacienta, jedno úmrtí, nebo jinou srovnatelnou jednotku, takže je třeba si tyto údaje dohledat a dopočítat.

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Odhady financování různých kategorií výzkumu, podmínek a nemocíp

(Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories, RCDC)

Tabulka byla publikována 7. 3. 2014

Výdaje nejsou přepočteny na jednoho pacienta, jedno úmrtí, nebo jinou srovnatelnou jednotku, takže je třeba si tyto údaje dohledat.

FY = finanční rok

Estimated = odhadovaný

Dollars in millions and rounded = v milionech dolarů, zaokrouhleno

 

Rozpočet pro zdravotnictví je omezený a tak vysoké výdaje na jednu nemoc jdou vždy na úkor jiných pacientů. Gayové a lesby jsou agresivní, jejich lobby je mocná a homosexuální ideologie je nedílnou součástí ideologie současných režimů reálného liberalismu. Jak si homosexuálové vynucují vysoké výdaje na financování AIDS je vidět na následujících snímcích:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Jedna z demonstrací nahých aktivistů proti omezování výdajů na HIV programy proběhla přímo v prostorách kongresu Spojených států.

AIDS cuts kill = krácení výdajů na AIDS zabíjí.

Fund HOPWA = financujte bydlení pro lidi s AIDS (Housing Opportunities for Persons With AIDS).

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

AIDS aktivisté požadují zavedení daně Robina Hooda (Robin Hood Tax) a financování HOPWA = bydlení pro lidi s AIDS

 

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Demonstrace na Manhattanu. Nápis uprostřed: Obama vzkazuje lidem s AIDS: Čekejte až zemřete.

 

I takovýmto způsobem stoupenci homosexuální ideologie vydírají společnost:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Čím dříve začneme jednat, tím větší bude dopad

Splněním preventivních cílů Národní HIV/AIDS strategie by zabránilo desítkám tisíc nových infekcí a ušetřilo miliardy dolarů.

Světle modrá čára vyjadřuje počet infikovaných, pokud by pokračoval dosavadní trend.

Tmavě modrá snížení o 25% v průběhu deseti let, které by znamenalo snížení počtu infikovaných o 62.000 a ušetřilo 23 miliard dolarů na nákladech lékařské péče.

Červená čára snížení o 25% v průběhu pěti let, které by znamenalo snížení počtu infikovaných  o 109.000 a ušetřilo 42 miliard dolarů na zdravotní péči.

Pokud nebudete investovat dost peněz v současnosti, tak bude ještě více nakažených a budete platit ještě více. Úvaha o tom, že se vyplatí více investovat do prevence, tedy na první pohled vypadá logická. Gayové však na zlepšenou léčbu, která je také součástí prevence, protože snižuje koncentraci virů a pravděpodobnost nakažení, reagují tak, že se chovají stále bezohledněji a směle provozují nechráněný sex. Více peněz vynaložených na výzkum a léčbu je pouze povzbuzuje v představě, že si mohou dělat, co se jim zachce. Takže společnost tak jako tak platí za široké spektrum sexuálně přenosných nemocí stále více.

Jednodušší by bylo říci gayům a všem sexuálně promiskuitním jedincům, že existuje strop, do kterého je společnost ochotná z veřejných prostředků vynakládat peníze na léčbu sexuálně přenosných nemocí. Po překročení tohoto limitu ať si léčbu i prevenci financují z vlastních zdrojů, soukromého připojištění, nebo prostředků charitativních organizací, do kterých ať laskavě přispívají stoupenci homosexuální ideologie.

Myslím si, že i v komunitách gayů by se potom situace rychle změnila a počet nakažených by brzy začal klesat, ať už proto, že by si dávali větší pozor, nebo proto, že ta nejdeviantnější, nejbezohlednější a nejhedoničtější část jejich subkultury by prostě vymřela.

Takový návrh může připadat krutý mnohým lidem, kteří zapomněli, že práva a povinnost musí být v určité rovnováze. Lidé závislí na drogách, kteří v sobě nenajdou vůli sami bojovat se závislostí, však také obvykle končí jako bezdomovci, v různých útulcích nebo azylových domech. Společnost do nich nemůže donekonečna investovat další a další prostředky.

Já přitom nezastávám striktní pozici, že by si lidé měli vždy financovat léčbu nemocí, které si zavinili sami. Lidé si sami zaviní spoustu onemocnění, jako rakovinu v důsledku kouření, cirhózu jater a extrémní obezitu a přesto je společnost nenechá na holičkách. V případě cigaret a alkoholu si však alespoň jejich konzumenti podstatnou část nákladů na léčbu zaplatí sami v podobě spotřebních daní. (Někdy se dokonce uvádí, že je to pro stát ziskové.) I přes to, že gayové za svůj promiskuitní sex žádné spotřební daně státu neodvádí si myslím, že i jim by se mělo do určité míry pomoci, ale pak by tam měly být pevně stanovené limity, které by znamenaly silnou pobídku k poněkud spořádanějšímu a racionálnějšímu chování.

 

Kdo platí následky homosexuálních orgií

Český stát poskytuje gayům v jejich počínání plnou podporu a veškeré náklady jim financuje, nebo spíše zdravotní pojišťovny, na jejichž bedra stát tyto náklady přehodil, jak se píše ve zprávě Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu s názvem „Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v roce 2012“:

 

Výrazný dlouhodobý nárůst HIV pozitivních osob a nemocných AIDS vyžadující nákladnou léčbu antiretrovirotiky vedl ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR ke změně koncepce financování problematiky HIV/AIDS, kdy od roku 2008 léčbu nemocných a laboratorní diagnostiku HIV/AIDS začaly hradit zdravotní pojišťovny. Roční náklady na základní trojkombinační antiretrovirovou léčbu jedné HIV pozitivní osoby činí 300–400 tisíc Kč. Náklady na léčbu, laboratorní diagnostiku a péči o nemocné HIV/AIDS v současné době činí přibližně 350 milionů Kč ročně a vzhledem k nárůstu počtu osob žijících s HIV/AIDS každým rokem narůstají.

Tato zpráva za rok 2012 již nezohledňuje nárůst počtu nakažených gayů v roce 2013, který jsem přehledně dokumentoval grafem v článku Čeští gayové - nový rekord v šíření HIV

K dalšímu dramatickému nárůstu došlo v prvních třech měsících roku 2014, kdy se počet nakažených mužů při homosexuálním styku zvýšil na 52 z loňských 30, což znamená nárůst o 73 %! Epidemie HIV v subkultuře gayů se tak dostává do nové etapy a hrozí, že se během několika let dostane na americkou úroveň, kterou lze přehledně vidět na mapě světa v článku Globální šíření HIV homosexuály

Pokud by v Čechách bylo nakaženo stejné procento lidí, jako v USA, tak by zde v roce 2014 žilo cca 33.000 lidí s HIV. To je 15x tolik, než současný stav 2.200 nakažených. Doufejme, že léky proti HIV spolu s masovou výrobou poněkud zlevní.

 

Ve Spojených státech Obamova vláda také donutila občany, aby platili homosexuálům léčbu HIV/AIDS přímo prostřednictvím svého zdravotního pojištění, jak je zřejmé z následujícího letáku zdůrazňujícího výhody plynoucí pro lidi s HIV/AIDS:

 

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

 

 

 

Zákon o dostupné zdravotní péči přezdívaný Obamacare (Affordable Care Act, ACA), donutil běžné Američany, aby platili prostřednictvím zdravotních pojišťoven homosexuálům jejich enormní náklady na léčbu.

PLWHA = lidé žijící s HIV/AIDS

Na koláčových grafech dole je na levé straně přehled, jaké zdravotní pojištění měla  obecná populace v USA před přijetím zákona o dostupné zdravotní péči.

Napravo je struktura pojištění lidí žijících s HIV/AIDS (PLWHA), mezi kterými 29 % nemělo zdravotní pojištění (uninsured) v porovnání se 14 % v běžné populaci.

Naopak pouze 17 % PLWHA má pojištění vyplývající ze zaměstnání u soukromého zaměstnavatele v porovnání s více než trojnásobným podílem 54 % v obecné populaci.

http://www.aidsunited.org/uploads/docs/ACA_and_PLWHA.pdf

 

Podle údajů ze Spojených států jsou tedy gayové proti jiným skupinám pacientů několikanásobně zvýhodňováni. Proto je dnes velkým úkolem organizací sdružujících pacienty trpící různými nemocemi a postiženími, aby se důrazně zasadili o spravedlivé rozdělování prostředků na výzkum, prevenci a léčbu a hájili tak zájmy vlastních členů.

 

Základní principy liberalismu na první pohled vypadají jako přímočaré a elegantní řešení společenských problémů. S jejich aplikací na reálný život společnosti to však vůbec není tak jednoduché, jak je vidět právě z použití principu újmy J. S. Milla při řešení problémů homosexuálů. Jejich sexuální praktiky vyvolávají vysoké náklady a připravují ostatní občany o významné zdroje, které mohly být použity ve prospěch spořádaných občanů. Gayové ovšem škodí ostatním spoluobčanům i celou řadou dalších způsobů, které jsem již dokumentoval například v článcích o homosexualitě a sexuálním zneužívání dětí.

Běžně používaná argumentace, že gayové byli historicky diskriminováni, pronásledováni a že jim to nyní musí společnost vynahradit je falešná. Homosexuálové, sodomité či pederasti, jak se těmto lidem historicky říkalo, napáchali za minulých 2500 let, kdy máme o jejich řádění dostatek dokladů, tolik zla, že by je nenapravili ani za tisíc let slušného chování.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

10121)  CoreyGlold (29.08.2018 05:54)

<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a> online drug store
canada rx <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacycanadian pharmacy http://canadianpharmacyonli.com/#viagra-levitra
canada pharmaciescanada medication pricesnorthwest pharmacies onlinecanadian pharmacy worldpharmacy canada 24northwest pharmacies in canadacanadian pharmacies that are legitonline pharmacies tech schoolcanada medication listpharmacy onesourceonline pharmacies indiacanadian rxonline drug storenorth west pharmacies canadadiscount canadian pharmaciescanada drugs onlinebuy vistagra usa

10122)  CoreyGlold (29.08.2018 10:00)

<a href="http://canadianpharmacyonli.com/">viagra canadiense</a> pharmacy <a href="http://canadianpharmacyonli.com/">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmaceuticals nafta <a href=http://canadianpharmacyonli.com/>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
trust pharmacy canada http://canadianpharmacyonli.com/#discount-viagra
Northwest Pharmacymost reliable canadian online pharmaciestrust pharmacy canadianonline pharmacies in usaonline pharmacies tech schoolcanadian discount pharmacies in ocala flcanada online pharmacies reviewscanadian pharmacy no prescriptioncanadian pharmacy viagra brandcanadian drugstorecanadian prescriptions onlinepharmacy canada 24buy viagra 25mgpharmacy canada bestonline canadian discount pharmaciescanadian pharcharmy online24canada pharmaceuticals onlinecanadian pharmaceuticals

10123)  CoreyGlold (29.08.2018 12:04)

<a href="http://canadianpharmacyonli.com/">canadian rx</a> rx from canada <a href="http://canadianpharmacyonli.com/">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacies <a href=http://canadianpharmacyonli.com/>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacy king http://canadianpharmacyonli.com/#viagra-generic
best canadian pharmacies onlineonline pharmacies of canadacanada medicationcanadian prescriptions onlinedrugs for sale deep webcanada pharmaciesnorthwest pharmacy canadacanada online pharmacies for mencanada medications informationcanadian rxcanada drugs onlinenorth west pharmacy canadabuy viagrowonline pharmacies mexicodrugs for sale in ukpharmacy canada plusbest canadian pharmacycanadian mail order pharmaciescanada medication list

10124)  TyroneCep (30.08.2018 02:58)

<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">tadalafil without a doctors prescription</a> buy cialis <a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a>
cialis 5 mg generic <a href=http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#>http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a>
cialis 5 mg daily http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html
cialis cialiscialis pills wholesaleviagra cialis specialscheap soft cialis 20 pillsside effects for cialisdate cialis was released by fdacialis vs cialis professionalbuy cialis generic htmlque es mejor la viagra o el cialisprice comparison between viagra and cialiscialis 10 mg precio farmaciacialis westerncialis labelcialis 36 hours

10125)  CoreyGlold (30.08.2018 18:53)

<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> canada medication
canadian pharmacies-24h <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
pharmacy canada http://canadianpharmacytousa.com/#tadalafil-5mg
viagra canadiensecanadian pharmaciescanadian pharmacy online 24drugs for sale in mexicocanadian rx world pharmacydrugs for sale deep webcanadian pharmacy worldbuy viagra usacanada online pharmacies surreycanada vagradrugstore online shopping reviews

10126)  CoreyGlold (30.08.2018 21:08)

<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> canadian discount pharmacies in canada
online pharmacies of canada <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
safe canadian online pharmacies http://canadianpharmacytousa.com/#buy-viagra
buy viagrow prodrugstore online indiacanadian cialiscanada online pharmacies reviewsrx from canadacanadian medications onlinedrugstore online shoppingcanadian pharmacies shipping to usacanadian medicationsonline canadian discount pharmaciesdrugs for sale in canadacanada rxglobal pharmacy canadacanadian prescription drugstore

10127)  CoreyGlold (31.08.2018 09:17)

<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> canadianpharmacy
discount canadian pharmacies <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
most reliable canadian pharmacies http://canadianpharmacytousa.com/#buy-viagra-online
online pharmacy canadaonline canadian discount pharmaciesdrugs for sale in mexicocanadian online pharmacies ratedcanadian rxcanada online pharmacies for mencanadian pharmacycanadian pharmacyonline pharmacies in usacanadian pharmacy viagra brandglobal pharmacy canadatop rated canadian pharmacies onlinecanadian medications pharmacy

10128)  TyroneCep (01.09.2018 12:25)

<a href="http://cialisonl.com/#">buy cialis pills</a> cialis 20 mg best price broomfield <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
tadalafil 20mg tab <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis 20 mg cvs http://cialisonl.com/
cialis daily new zealandcan you buy cialis soft tadalafil cash on deliveryis generic cialis fda approvedcialis jamaica legal pharmacy no prescriptionbook brand cialis soft guest name online order site ukveterinary use of cialis for cardiaccialis tadalafil viagrainteraction viagra cialiscialis and herbal medications1buy cialiswhat works best viagra levitra or cialisallergy to gluten cialis

10129)  TyroneCep (01.09.2018 14:11)

<a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a> cialis
generic cialis tadalafil uk <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis 5mg pricing http://cialisonl.com/#cialis-20-mg

10130)  TyroneCep (01.09.2018 17:28)

<a href="http://cialisonla.com/#">buy cheap cialis no prescription</a> cialis 5mg <a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a>
cialis online <a href=http://cialisonla.com/#>http://cialisonla.com/</a>
cialis dosage http://cialisonla.com/
cialis overnight shipping usa pharmacyis cialis 10 mg enoughbenefits of cialis softfree free cialis softtabs onlinegeneric cialis from india warningmaximum daily dose cialisnon-prescription generic cialisuk cialis supplierbuy cialis online from canadacialis long termqual o melhor o cialis ou o viagratingly feet cialiscialis 20 mg como se tomaamerican cialis

10131)  TyroneCep (01.09.2018 19:00)

<a href="http://eddrugsgeneric.com/#">buy cialis online best price</a> cialis condition <a href="http://eddrugsgeneric.com/#">eddrugsgeneric.com</a>
cialis tablets 20mg <a href=http://eddrugsgeneric.com/#>http://eddrugsgeneric.com/</a>
cialis 5 mg generic http://eddrugsgeneric.com/
cialis 20 mg 2 comprimidosmigliore tra viagra cialis e levitrafollowup post cialis softcialis kaufen auf rezeptcialis incontinentcialis super active canadacialis trial packcosto confezione cialis da 5 mgcialis 5mg daily dose reviewdiscount soft cialis

10132)  TyroneCep (02.09.2018 05:01)

<a href="http://eddrugsgeneric.com/#">buy generic cialis online</a> cialis anda litigation <a href="http://eddrugsgeneric.com/#">eddrugsgeneric.com</a>
order cialis online <a href=http://eddrugsgeneric.com/#>http://eddrugsgeneric.com/</a>
cialis 5 mg price at walmart http://eddrugsgeneric.com/
cialis 5 mg vendita on linefedex overnight cialis softcialis soft post ukcialis and vision problemscomprar viagra y cialisbuy cialiscut cialis 20 mg in halfcialis e o diabetesmedications side effects of cialismelanger viagra and cialisinternet apotheke cialis2cialis levitra viagra vs vscialis rezeptfrei in osterreichcialis dreampharmaceuticals from onlinesouth african suppliers of cialiswhat can you expect from cialiscialis paraplegiatucson cialis

10133)  TyroneCep (02.09.2018 11:03)

<a href="http://kawanboni.com/#">cialis online without prescription</a> buy cialis delhi <a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a>
tadalafil tablets 10mg <a href=http://kawanboni.com/#>http://kawanboni.com/</a>
generic cialis tadalafil fast http://kawanboni.com/
cialis im internet kaufen erfahrungenpros cons cialis viagracialis tadalafil 20mgviagra y cialis. diferenciascialis 5 mg once day prezzocialis generic 30 tabletsgoedkoopste cialis kopenque es mejor la viagra el cialis o la levitracialis soft tabs 10 mggeneric cialis 20mg tabletsbijsluiter van cialisbuy cialis whereorder cialis 20 mg

10134)  TyroneCep (02.09.2018 12:39)

<a href="http://kawanboni.com/#">cialis subscription</a> generic for cialis in the usa <a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a>
cialis generic india <a href=http://kawanboni.com/#>http://kawanboni.com/</a>
cialis pills reviews http://kawanboni.com/
on line cialis softedex with cialisindian cialis soft homepathic tabletspreco viagra levitra ou cialisblue cross blue shield massachusetts cialisweb prescription cialistrusted tabled cialis softabsque es mas caro el viagra o el cialisgeneric viagra cialis online pharmacycialis net doctor

10135)  TyroneCep (02.09.2018 23:35)

<a href="http://cialisonla.com/#">cialis without prescriptions</a> generic for cialis 20mg <a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a>
tadalafil troche <a href=http://cialisonla.com/#>http://cialisonla.com/</a>
buy cialis us pharmacy http://cialisonla.com/
compare cialiscialis vs viagra pros and conscialis 10 mg rezeptfrei bestellensubaction showcomments cialis smilie newestjanelle fortier cialiscialis 5 mg. generico en mexicocialis 8 cprcontraindicaciones de cialis 20.mg20mg cialis dosagecialis vs viagra strongercialis and diabetes type 2where do you buy cialisred devil tadalafil generic cialiscialis generika rezeptfrei deutschlandcialis legal in deutschland kaufencialis generic safetycialis 20 mg everyday

10136)  TyroneCep (03.09.2018 01:31)

<a href="http://cialissi.com/#">buy generic cialis pills</a> cialis coupons printable <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
canadian cialis <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis tablets generic 60mg http://cialissi.com/
efectos secundarios de cialis 10 mgcialis and hair losscialis 10 mg precio en venezuelacialis free trialsdoes cialis affect the teenneysbrand cialis soft name online order30 generic cialis softtabsorder cialis 120 pillsgeneric cialis without a perscriptioncialis 20 mg couponwat kost cialis 10 mgcialis pharmacologybuy authentic viagra cialis levitra online вђ“ prescription medications accessrx.comcialis generic 60 pillscialis preis apotheke deutschlandengland cialisnatural cialiswe use it cialis online store

10137)  TyroneCep (03.09.2018 03:05)

<a href="http://cialisvv.com/#">buy generic cialis online</a> cialis tadalafil <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
cialis generico en mexico <a href=http://cialisvv.com/#>http://cialisvv.com/</a>
purchase cialis online no prescription http://cialisvv.com/
cialis 5mg how long does it lastordering cialis onlinewhere to order cialis in mexicocialis kopen den haagcompare cost of viagra cialis levitracomprar cialis onlinecialis da 5 mg effetti collateralicialis 5 mg precio en perucialis alchoholgeneric cialis sourcewhat is difference between viagra cialis and levitra

10138)  TyroneCep (03.09.2018 19:44)

<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> cialis anda litigation
cialis pills 20 <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
tadalafil 5mg troche http://cialisonli.com/#cialis-5mg

10139)  RogerAdmit (03.09.2018 23:24)

<a href="http://guemapi.7m.pl/articles/72-skachat-draiver-dlja-nvidia-geforce-gt-530.html#">Скачать драйвер для nvidia geforce gt 530</a> пошаговая инструкция поделки из бумаги <a href=http://sebicbe.7m.pl/articles/40-mini-ats-panasonik-instrukcija.html#>Мини атс панасоник инструкция</a>
<a href="http://roahumu.7m.pl/articles/27-zajavlenie-ob-izmenenii-obekta-nalogooblozhenija-blank-skachat.html#">Заявление об изменении объекта налогообложения бланк скачать</a> скачать все песни бублика одним файлом <a href=http://derstripfor.7m.pl/articles/70-dolzhnostnye-instrukcii-yuriskonsulta-ovd.html#>Должностные инструкции юрисконсульта овд</a>
http://backnile.7m.pl/articles/108-skachat-muzyku-mp3-dlja-zvonka.html
а

10140)  RogerAdmit (04.09.2018 01:11)

<a href="http://dianupe.7m.pl/news/130-skachat-cherez-torrent-xilisoft-video-editor-rus.html#">Скачать через торрент xilisoft video editor rus</a> эльфрида елинек пианистка скачать в fb2 <a href=http://guiletme.7m.pl/articles/25-kniga-chernyi-lebed-nassim-taleb-skachat.html#>Книга черный лебедь нассим талеб скачать</a>
<a href="http://iddramic.7m.pl/articles/88-kontrolnaja-rabota-5-klass-vilenkin-skachat.html#">Контрольная работа 5 класс виленкин скачать</a> стенка эльвира 2 1 инструкция <a href=http://clipehut.7m.pl/news/59-oruzheinik-skachat-knigu.html#>Оружейник скачать книгу</a>
http://stabviecroc.7m.pl/posts/55-skachat-programmu-dlja-domashnego-ucheta-deneg.html
а

10141)  RogerAdmit (04.09.2018 14:24)

<a href="http://hofilmoo.7m.pl/posts/266-skachat-draiver-dlja-draiver-pl2303.html#">Скачать драйвер для драйвер pl2303</a> инструкция по эксплуатации саманд скачать бесплатно <a href=http://milrado.7m.pl/posts/568-knigi-dlja-samsung-5250-skachat-besplatno.html#>Книги для самсунг 5250 скачать бесплатно</a>
<a href="http://lighbuge.7m.pl/articles/116-dolzhnostnaja-instrukcija-terapevta-stomatologa.html#">Должностная инструкция терапевта стоматолога</a> эротика книги для андроида скачать бесплатно <a href=http://saydakom.7m.pl/news/490-skachat-besplatno-knigu-uzy-drakona.html#>Скачать бесплатно книгу узы дракона</a>
http://idflotde.7m.pl/posts/295-indesit-sfr-167-nf-instrukcija.html
а

10142)  RogerAdmit (04.09.2018 16:07)

<a href="http://lcudecri.7m.pl/articles/295-balabanov-i-t-knigi-skachat.html#">Балабанов и т книги скачать</a> бланки итогового сочинения скачать <a href=http://leodyfi.7m.pl/articles/182-programma-dlja-izgotovlenija-priglasitelnyh-skachat-besplatno.html#>Программа для изготовления пригласительных скачать бесплатно</a>
<a href="http://leodyfi.7m.pl/posts/313-draivera-na-samsung-ml-2017-skachat-besplatno.html#">Драйвера на самсунг мл 2017 скачать бесплатно</a> скачать безрукий миллионер на компьютер <a href=http://walmextty.7m.pl/articles/646-skachat-draiver-olympus-vn-480pc.html#>Скачать драйвер olympus vn 480pc</a>
http://pretulde.7m.pl/news/197-mts-tv-skachat-prilozhenie-na-kompyuter.html
а

10143)  RogerAdmit (05.09.2018 04:04)

<a href="http://paystonog.7m.pl/articles/246-skachat-programmu-dlja-failov-epub.html#">Скачать программу для файлов epub</a> скачать драйвер для камеры a4tech pk 35n <a href=http://mesenmau.7m.pl/news/145-skachat-knigu-besplatno-kak-privlech-udachu.html#>Скачать книгу бесплатно как привлечь удачу</a>
<a href="http://tiotoyspid.7m.pl/posts/102-skachat-knigu-akademija-vampira-1.html#">Скачать книгу академия вампира 1</a> драйвера для ноутбука lenovo b590 скачать торрент <a href=http://depawo.7m.pl/posts/605-skachat-knigu-zdravstvui-nikto-dlja-androida.html#>Скачать книгу здравствуй никто для андроида</a>
http://ertergy.7m.pl/news/167-skachat-sovremennye-knigi-besplatno-i-bez-registracii.html
а

10144)  TyroneCep (05.09.2018 17:20)

<a href="http://buylevitraa.com/#">levitra 10 mg prezzo</a> levitra 10 mg prezzo <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
generic levitra 2018 <a href=http://buylevitraa.com/#>http://buylevitraa.com/</a>
levitra prices in mexico http://buylevitraa.com/
buy leviton insteadlevitra prices at walmartlevitra 10 mg prezzolevitra vs viagra ingredientslevitra vs viagra comparisonlevitra 20 mgvardenafil hcl 20mg tablevitra genericovardenafilprices for levitra 20 mglevitra generic alternativelevitra vs viagra costlevitra 20 mg para que sirvegeneric levitralevitra 20 mg pricelevitra 20 mg directionsgeneric levitra 100mg
http://greccorp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/

10145)  DebraBlift (05.09.2018 17:20)

Подскажите, как правильно подобрать косметику для жирной кожи?

10146)  TyroneCep (05.09.2018 19:24)

<a href="http://buylevitraa.com/#">vardenafil 20mg</a> levitra generico <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra vs viagra comparison <a href=http://buylevitraa.com/#>http://buylevitraa.com/</a>
levitra 20 mg directions http://buylevitraa.com/
buy levitra <a href=http://buylevitraa.com/#>generic levitra</a> vardenafil hclvardenafilgeneric levitra 10mglevitra generic namebuy levitating cuplevitra 20 mg cost walmartvardenafil hydrochloridelevitra vs viagra ingredientsvardenafil hcl 20mglevitra 20 mg directions
http://jdgraffix.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/

10147)  TyroneCep (06.09.2018 08:51)

<a href="http://buylevitraa.com/#">levitra rezeptfrei deutschland</a> levitra prices at costco <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
vardenafil <a href=http://buylevitraa.com/#>http://buylevitraa.com/</a>
levitra 20 mg http://buylevitraa.com/
levitra 20 mg <a href=http://buylevitraa.com/#>levitra generic 5mg</a> levitra prices at costcolevitra 10 mg kopenlevitra 20 mg directionslevitra 20 mglevitra prices in usa pharmacylevitra generic brandvardenafil hcl 20mg tabbuy levitravardenafil pricelevitra 20 mg for salelevitra genericolevitra 20 mg costvardenafil hcl 20mglevitra onlinelevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra ingredientslevitra vs viagra comparison
http://centralmanagementcompany.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/

10148)  TyroneCep (23.09.2018 01:08)

<a href="http://cialissv.com/#">buy cialis</a> tadalafil 20mg india <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
cialis tablets generic <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
cialis generico en farmacias similares http://cialissv.com/
<a href=http://cialissv.com/#>buy cialis medication</a>
best prices on viagra and cialiswomen take cialis drugcialis once a day effetti collateralicialis levitra oder viagraexperience with viagra cialis levitracialis soft women libidocialis powered by phpbbcialis soft substitutes
http://ashleyclubapartments.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissv.com

10149)  TyroneCep (23.09.2018 03:37)

<a href="http://cialisonli.com/#">buy cialis</a> cialis prices <a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a>
generic for cialis <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
tadalafil 20mg troche http://cialisonli.com/
<a href=http://cialisonli.com/#>buy cialis pills online</a>
cialis 20 mg funziona semprebuy cialis soft pay with paypalcialis line prescriptioncialis salescialis viagra at the same timecialis bulainformation about cialis and livetra
http://perfectlyhiddendiamond.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonli.com

10150)  OrvillePat (25.09.2018 12:03)

Решение проблем с речью в Челябинске
[img]http://www.kremlinrus.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/3d7/logoped.jpg[/img]
[url=http://logoped.nrg74.ru]Show more>>>[/url]

10151)  Dawatrord (06.10.2018 21:59)

casino online slots <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">free casino games slots</a> casino game <a href=" https://onlinecasinoplay.us.org/">best online casinos</a> | https://onlinecasinoplay.us.org/ - casino slots https://onlinecasinoplay.us.org/ - free slots games

10152)  Direct Lender Loans (08.10.2018 20:19)

no credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans guaranteed approval</a> cash express <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>loan compare</a>

10153)  Bad Credit (11.10.2018 15:29)

no credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans guaranteed approval</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>what is a personal loan</a>

10154)  Loan (12.10.2018 10:13)

bad credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">ezmoney payday loans</a> bad credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>bad credit loans</a>

10155)  Pay Day Loan (16.10.2018 10:40)

credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> bad credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>bad credit loans guaranteed approval</a>

10156)  Online Payday Loan (17.10.2018 17:45)

bad credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">no credit loans</a> no credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>bad credit loans direct lenders</a>

10157)  Spotloan (19.10.2018 00:42)

no credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans guaranteed approval</a>

10158)  Pay Day Loan (20.10.2018 10:20)

small payday loan lenders <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> loans company <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>loan apply</a>

10159)  Douglasjum (26.10.2018 23:57)

<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canada pharmacy online</a> canada medication <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
canadian online pharmacies <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canadian cialis http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>online canadian pharmacy</a>
http://touriosity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://deathwhispermu.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian drug store</a>
http://tubarmarket.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/
<a href="http://partstools.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacyusa24h</a>

10160)  Douglasjum (27.10.2018 10:28)

<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">online pharmacy</a> cialis from canada <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
canadian drugs <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canada medications information http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>canada drugs</a>
http://touriosity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://oktopdocs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian online pharmacies</a>
http://childrenchoir.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/
<a href="http://mobilopt.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">best canadian pharmacies online</a>

«   1 ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... 280   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek