My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/Financujte nam HIV - perex.jpg

Pavel Čermák

V diskusích o homosexualitě se často setkáme s argumentem, že nikomu není nic do toho, co dospělí lidé dělají dobrovolně doma v ložnici. Lidé, kteří užívají tento typ argumentace se často pozastavují nad tím, že ještě dnes vůbec někdo řeší problematiku sexuální orientace. Tato názorová pozice byla precizně formulována například již ve zprávě Wolfendenovy komise, která se vyslovila pro dekriminalizaci homosexuálního chování:

Podle našeho názoru není funkcí zákona zasahovat do soukromého života občanů, nebo vynucovat určité způsoby chování.“ („It is not, in our view, the function of the law to intervene in the private life of citizens, or to seek to enforce any particular pattern of behaviour.")

S odstupem času víme, že předseda komise lord Wolfenden nebyl v této kauze nestranným odborníkem. Vyšlo totiž najevo, že jeho syn byl homosexuál.

Stoupenci závěru Wolfendenovy komise se opírali o názory filosofů liberalismu, mimo jiné též o princip újmy J. S. Milla (Harm_principle). Konzervativní i liberální pozici v tomto sporu dobře popisuje ve své bakalářské práci Matěj Feldek. V bakalářské práci je podrobně dokumentován vývoj obou názorových pólů, které představovali H. L. A. Hart a lord Devlin. Kdo má zájem podívat se na filosofický rozbor této problematiky, tak doporučuji přečíst si práci Matěje Feldeka. Je to jeden z mála zdrojů informací, které jsou v češtině a zároveň dostupné na internetu:

Na přelomu 50. a 60. let 20. století proběhla intelektuální debata zabývající se vztahy mezi morálkou, politikou a právem. Impulzem, který tuto debatu spustil, byla zpráva tzv. Wolfendenovy komise. Tato britská parlamentní komise byla ustavena s cílem zhodnotit aktuální stav legálního rámce pro fenomény prostituce a homosexuality. V jejích závěrech se objevila doporučení, která umožňovala mnohem širší využití práv na soukromí a individuální morálku, aniž by do této oblasti lidského života vstupovala moc státu. Zpráva byla ve své době natolik kontroverzní, že podnítila sepsání později velmi uznávaných politicko-filosofických spisků. Hlavními aktéry následné debaty se stali Patrick Devlin a H.L.A. Hart.

Lord Devlin, zastávající v debatě pozici označovanou jako konzervativní, se postavil proti závěrům Wolfendenovy komise, jelikož se domníval, že jejich uvedení do praxe by bylo přímým ohrožením kontinuity společnosti. Nepřijal názor, že existují hranice osobní svobody, za kterými již stát nesmí vykonávat svou moc. Odmítá je, jelikož by jejich přítomnost bránila státu a jeho občanům v přežití. Tato pozice byla cizí Herbertu Hartovi, který byl hlavním představitelem liberálního pólu debaty. Hart byl příznivcem J.S. Milla, na jehož myšlenkách také zakládá svou odpověď Devlinovi. Celá liberální rétorika je založena na aplikaci Millova principu újmy, kdy není v pravomoci státu zasahovat do činů individuí, pokud nejsou tyto činy svými následky škodlivé ostatním občanům. Zachovává tak jasnou hraniční linii osobní svobody, za kterou již stát za žádných okolností nedosáhne. http://is.muni.cz/th/262650/fss_b/Bakalarska_prace_-_Feldek.txt

Navzdory zdánlivě pevné pozici liberální ideologie je více než dost důvodů, proč se společnost musí zajímat o to, co homosexuálové dělají doma v ložnici, nebo v darkroomech gaybarů. (Vstup jen pro zletilé a otrlé: DARKROOM)

V tomto článku budu zabývat jen jedním z celé řady důvodů, a to výdaji na výzkum, prevenci a léčbu pohlavních nemocí a jejich porovnáním s výdaji na výzkum a léčbu jiných nemocí.

Nenašel jsem bohužel žádné údaje z ČR a tak zde uvedu alespoň některé statistiky z USA.

Na základě dosavadních zkušeností totiž předpokládám, že podobné lumpárny, kdy se s gayi zachází jako s privilegovanou kastou na úkor jiných pacientů, se odehrávají i v Čechách. Rozpočet na zdravotnictví, stejně jako celý státní rozpočet, je omezený a když je někomu dopřáno hodně, tak to znamená, že jiným muselo být ubráno.

FAIR Foundation na svých webových stránkách uvádí tyto tři přehledy výdajů na výzkum jednotlivých nemocí v přepočtu na jedno úmrtí a na pacienta:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočtové výdaje NIH (National_Institutes_of_Health) v přepočtu na jedno úmrtí. Zdroj údajů: CDC.  Tabulka uprostřed: Cíl: férové a spravedlivé financování s revidovanými alokačními prioritami. COPD = Chronická obstrukční plicní nemoc.


My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočet NIH na výzkum v přepočtu na jedno úmrtí zaviněné jednotlivými nemocemi.


My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočet NIH na výzkum v přepočtu na jednoho pacienta. Breast Cancer = rakovina prsu. Tento graf jako by naznačoval, že ženy jsou „pronásledovanou menšinou“, podobně  jako gayové.

V článku nazvaném Spojené státy utratily v roce 2006 více než 2x tolik za HIV/AIDS, než za chřipku, navzdory téměř 5x většímu počtu úmrtí v důsledku chřipky se uvádí, že Federální vláda utratila v roce 2006 za chřipku 6,1 miliardy dolarů, což je méně než polovina toho, kolik stály HIV/AIDS programy. Přitom sezónní chřipka zapříčinila 56.300 úmrtí, kdežto úmrtí spojená s AIDS pouhých 12.100 úmrtí. Přitom 66% nemocných AIDS se nakazilo při homosexuálním styku a intravenózní aplikaci drog.

 

Dále se v odhadech financování různých kategorií výzkumu, podmínek a nemocí (Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories RCDC) ze 7. 3. 2014 dočteme například to, že ve finančním roce 2013 celkové výdaje na HIV/AIDS dosáhly 2 miliard a 898 milionů amerických dolarů. V porovnání s tím bylo na hepatitidu C vynaloženo 101 milionů dolarů, na lupénku (lupus) pouhých 92 milionů dolarů a na astma 207 milionů. Astmatem přitom trpí 8,4 % americké populace, což je v absolutním vyjádření 25,7 milionu lidí, v porovnání s cca 1,4 milionu lidí, kteří jsou nakaženi virem HIV.

Z tabulky Estimates of Funding zde uvádím pouze její začátek na ukázku. Výdaje nejsou přepočteny na jednoho pacienta, jedno úmrtí, nebo jinou srovnatelnou jednotku, takže je třeba si tyto údaje dohledat a dopočítat.

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Odhady financování různých kategorií výzkumu, podmínek a nemocíp

(Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories, RCDC)

Tabulka byla publikována 7. 3. 2014

Výdaje nejsou přepočteny na jednoho pacienta, jedno úmrtí, nebo jinou srovnatelnou jednotku, takže je třeba si tyto údaje dohledat.

FY = finanční rok

Estimated = odhadovaný

Dollars in millions and rounded = v milionech dolarů, zaokrouhleno

 

Rozpočet pro zdravotnictví je omezený a tak vysoké výdaje na jednu nemoc jdou vždy na úkor jiných pacientů. Gayové a lesby jsou agresivní, jejich lobby je mocná a homosexuální ideologie je nedílnou součástí ideologie současných režimů reálného liberalismu. Jak si homosexuálové vynucují vysoké výdaje na financování AIDS je vidět na následujících snímcích:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Jedna z demonstrací nahých aktivistů proti omezování výdajů na HIV programy proběhla přímo v prostorách kongresu Spojených států.

AIDS cuts kill = krácení výdajů na AIDS zabíjí.

Fund HOPWA = financujte bydlení pro lidi s AIDS (Housing Opportunities for Persons With AIDS).

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

AIDS aktivisté požadují zavedení daně Robina Hooda (Robin Hood Tax) a financování HOPWA = bydlení pro lidi s AIDS

 

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Demonstrace na Manhattanu. Nápis uprostřed: Obama vzkazuje lidem s AIDS: Čekejte až zemřete.

 

I takovýmto způsobem stoupenci homosexuální ideologie vydírají společnost:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Čím dříve začneme jednat, tím větší bude dopad

Splněním preventivních cílů Národní HIV/AIDS strategie by zabránilo desítkám tisíc nových infekcí a ušetřilo miliardy dolarů.

Světle modrá čára vyjadřuje počet infikovaných, pokud by pokračoval dosavadní trend.

Tmavě modrá snížení o 25% v průběhu deseti let, které by znamenalo snížení počtu infikovaných o 62.000 a ušetřilo 23 miliard dolarů na nákladech lékařské péče.

Červená čára snížení o 25% v průběhu pěti let, které by znamenalo snížení počtu infikovaných  o 109.000 a ušetřilo 42 miliard dolarů na zdravotní péči.

Pokud nebudete investovat dost peněz v současnosti, tak bude ještě více nakažených a budete platit ještě více. Úvaha o tom, že se vyplatí více investovat do prevence, tedy na první pohled vypadá logická. Gayové však na zlepšenou léčbu, která je také součástí prevence, protože snižuje koncentraci virů a pravděpodobnost nakažení, reagují tak, že se chovají stále bezohledněji a směle provozují nechráněný sex. Více peněz vynaložených na výzkum a léčbu je pouze povzbuzuje v představě, že si mohou dělat, co se jim zachce. Takže společnost tak jako tak platí za široké spektrum sexuálně přenosných nemocí stále více.

Jednodušší by bylo říci gayům a všem sexuálně promiskuitním jedincům, že existuje strop, do kterého je společnost ochotná z veřejných prostředků vynakládat peníze na léčbu sexuálně přenosných nemocí. Po překročení tohoto limitu ať si léčbu i prevenci financují z vlastních zdrojů, soukromého připojištění, nebo prostředků charitativních organizací, do kterých ať laskavě přispívají stoupenci homosexuální ideologie.

Myslím si, že i v komunitách gayů by se potom situace rychle změnila a počet nakažených by brzy začal klesat, ať už proto, že by si dávali větší pozor, nebo proto, že ta nejdeviantnější, nejbezohlednější a nejhedoničtější část jejich subkultury by prostě vymřela.

Takový návrh může připadat krutý mnohým lidem, kteří zapomněli, že práva a povinnost musí být v určité rovnováze. Lidé závislí na drogách, kteří v sobě nenajdou vůli sami bojovat se závislostí, však také obvykle končí jako bezdomovci, v různých útulcích nebo azylových domech. Společnost do nich nemůže donekonečna investovat další a další prostředky.

Já přitom nezastávám striktní pozici, že by si lidé měli vždy financovat léčbu nemocí, které si zavinili sami. Lidé si sami zaviní spoustu onemocnění, jako rakovinu v důsledku kouření, cirhózu jater a extrémní obezitu a přesto je společnost nenechá na holičkách. V případě cigaret a alkoholu si však alespoň jejich konzumenti podstatnou část nákladů na léčbu zaplatí sami v podobě spotřebních daní. (Někdy se dokonce uvádí, že je to pro stát ziskové.) I přes to, že gayové za svůj promiskuitní sex žádné spotřební daně státu neodvádí si myslím, že i jim by se mělo do určité míry pomoci, ale pak by tam měly být pevně stanovené limity, které by znamenaly silnou pobídku k poněkud spořádanějšímu a racionálnějšímu chování.

 

Kdo platí následky homosexuálních orgií

Český stát poskytuje gayům v jejich počínání plnou podporu a veškeré náklady jim financuje, nebo spíše zdravotní pojišťovny, na jejichž bedra stát tyto náklady přehodil, jak se píše ve zprávě Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu s názvem „Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v roce 2012“:

 

Výrazný dlouhodobý nárůst HIV pozitivních osob a nemocných AIDS vyžadující nákladnou léčbu antiretrovirotiky vedl ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR ke změně koncepce financování problematiky HIV/AIDS, kdy od roku 2008 léčbu nemocných a laboratorní diagnostiku HIV/AIDS začaly hradit zdravotní pojišťovny. Roční náklady na základní trojkombinační antiretrovirovou léčbu jedné HIV pozitivní osoby činí 300–400 tisíc Kč. Náklady na léčbu, laboratorní diagnostiku a péči o nemocné HIV/AIDS v současné době činí přibližně 350 milionů Kč ročně a vzhledem k nárůstu počtu osob žijících s HIV/AIDS každým rokem narůstají.

Tato zpráva za rok 2012 již nezohledňuje nárůst počtu nakažených gayů v roce 2013, který jsem přehledně dokumentoval grafem v článku Čeští gayové - nový rekord v šíření HIV

K dalšímu dramatickému nárůstu došlo v prvních třech měsících roku 2014, kdy se počet nakažených mužů při homosexuálním styku zvýšil na 52 z loňských 30, což znamená nárůst o 73 %! Epidemie HIV v subkultuře gayů se tak dostává do nové etapy a hrozí, že se během několika let dostane na americkou úroveň, kterou lze přehledně vidět na mapě světa v článku Globální šíření HIV homosexuály

Pokud by v Čechách bylo nakaženo stejné procento lidí, jako v USA, tak by zde v roce 2014 žilo cca 33.000 lidí s HIV. To je 15x tolik, než současný stav 2.200 nakažených. Doufejme, že léky proti HIV spolu s masovou výrobou poněkud zlevní.

 

Ve Spojených státech Obamova vláda také donutila občany, aby platili homosexuálům léčbu HIV/AIDS přímo prostřednictvím svého zdravotního pojištění, jak je zřejmé z následujícího letáku zdůrazňujícího výhody plynoucí pro lidi s HIV/AIDS:

 

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

 

 

 

Zákon o dostupné zdravotní péči přezdívaný Obamacare (Affordable Care Act, ACA), donutil běžné Američany, aby platili prostřednictvím zdravotních pojišťoven homosexuálům jejich enormní náklady na léčbu.

PLWHA = lidé žijící s HIV/AIDS

Na koláčových grafech dole je na levé straně přehled, jaké zdravotní pojištění měla  obecná populace v USA před přijetím zákona o dostupné zdravotní péči.

Napravo je struktura pojištění lidí žijících s HIV/AIDS (PLWHA), mezi kterými 29 % nemělo zdravotní pojištění (uninsured) v porovnání se 14 % v běžné populaci.

Naopak pouze 17 % PLWHA má pojištění vyplývající ze zaměstnání u soukromého zaměstnavatele v porovnání s více než trojnásobným podílem 54 % v obecné populaci.

http://www.aidsunited.org/uploads/docs/ACA_and_PLWHA.pdf

 

Podle údajů ze Spojených států jsou tedy gayové proti jiným skupinám pacientů několikanásobně zvýhodňováni. Proto je dnes velkým úkolem organizací sdružujících pacienty trpící různými nemocemi a postiženími, aby se důrazně zasadili o spravedlivé rozdělování prostředků na výzkum, prevenci a léčbu a hájili tak zájmy vlastních členů.

 

Základní principy liberalismu na první pohled vypadají jako přímočaré a elegantní řešení společenských problémů. S jejich aplikací na reálný život společnosti to však vůbec není tak jednoduché, jak je vidět právě z použití principu újmy J. S. Milla při řešení problémů homosexuálů. Jejich sexuální praktiky vyvolávají vysoké náklady a připravují ostatní občany o významné zdroje, které mohly být použity ve prospěch spořádaných občanů. Gayové ovšem škodí ostatním spoluobčanům i celou řadou dalších způsobů, které jsem již dokumentoval například v článcích o homosexualitě a sexuálním zneužívání dětí.

Běžně používaná argumentace, že gayové byli historicky diskriminováni, pronásledováni a že jim to nyní musí společnost vynahradit je falešná. Homosexuálové, sodomité či pederasti, jak se těmto lidem historicky říkalo, napáchali za minulých 2500 let, kdy máme o jejich řádění dostatek dokladů, tolik zla, že by je nenapravili ani za tisíc let slušného chování.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

11321)  ikojibivubupi (03.08.2020 18:46)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin 500mg</a> qzc.gkgk.homosexualita.eu.gpu.gb http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

11322)  upewoonaw (03.08.2020 19:12)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Buy Amoxicillin Online</a> eja.owit.homosexualita.eu.fsj.pm http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

11323)  afebayoidug (03.08.2020 19:36)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Buy Amoxicillin</a> gmo.tbgo.homosexualita.eu.oju.ku http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

11324)  xidresuliyru (03.08.2020 20:03)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Buy Amoxil Online</a> tdd.jpyd.homosexualita.eu.yzq.dh http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

11325)  uvunamqebevet (03.08.2020 20:25)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">18</a> gbp.cczo.homosexualita.eu.vjg.od http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

11326)  ozerurepwik (03.08.2020 20:51)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Buy Amoxicillin</a> kzk.iqmu.homosexualita.eu.emu.gw http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

11327)  LizalPhexy (04.08.2020 21:24)

https://yandex.ru/efir?stream_id=vuTX_ONP-4y0 - Видео Приколы 2020 на канале ждут вашего просмотра.

11328)  LizalPhexy (06.08.2020 06:12)

https://yandex.ru/efir?stream_id=veH6H2hcjYOY - Видео Приколы 2020 на канале ждут вашего просмотра.

11329)  Calvinjaday (16.08.2020 08:50)

how to write a research essay outline http://essaywriterupk.com/ - outline for profile essay <a href="http://essaywriterupk.com/">descriptive essay</a> write essay on holi in hindi

11330)  PercyWep (18.08.2020 12:43)

ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ С НУЛЯ ДО РЕЗУЛЬТАТА!
Обучающие курсы для новичков!

Найдя идеальный баланс между академической теорией и практикой, мы создали курсы (уроки трейдинга форекс онлайн), которые помогут каждому зарабатывать на валютном рынке. Методики, аналогов которым нет нигде. Знания от профессионалов с десятилетним стажем. Эксклюзивное обучение торговли на форекс.

АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ
Продвинутый курс включает в себя изучение авторских методов торговли с использованием собственных Советников и Индикаторов, разработанных MIT System Service - Лучшим сервисом, по созданию торговых стратегий.

Начни изучать данную професию сегодня! И уже завтра сможешь начать достойно зарабатывать!

https://mit-system.ru/best-kurs

11331)  PercyWep (19.08.2020 01:31)

MIT Advisors - автоматическая система для заработка на рынке форекс до 60% в месяц!
Новейшая автоматическая форекс система!
https://mit-system.ru/mit-balance-bot
https://mit-system.ru/mit-multy-targets-bot
https://mit-system.ru/mit-advisor

11332)  PercyWep (19.08.2020 12:48)

MIT Targets - БЕСПЛАТНАЯ!!! Полуавтоматическая система для заработка на рынке форекс до 60% в месяц!

Новейшая полуавтоматическая система форекс!

«MIT Targets» - лучшая торговая система
с сигналами высокой точности!
Посмотрите как торговать c MIT Targets: https://mit-system.ru/indicator-targets

Система MIT дает качественные сигналы на вход в рынок, а специальный робот сам сопровождает и закрывает все открытые позиции таким образом, чтобы трейдер получал оптимальную прибыль со средней сделки. На дистанции такая торговля приносит хорошую прибыль, а риски с учётом правильного манименеджмента стремятся к нулю.

Подробнее о системе: https://mit-system.ru/indicator-targets

Трейдеры-новички могут начать торговать с депозита 100$-1000$. Визуальный шаблон и специальные индикаторы четко укажут на правильную сторону рынка, а робот по закрытию позиций решит все проблемы с закрытием сделок.

11333)  PercyWep (20.08.2020 15:24)

Делайте 5000 в день на уже настроенном автозapaботке!
В сети появилась новая сиcтема, где вы приходите уже "на все готовенькое"
А это автозapaботок с весьма внушительной суммой!
Вас не просто поведут за ручку, за вас еще и все сделают!
Автор уже создал все материалы, а вам осталось только скопировать их.
Скорее переходите на сайт и начните ту жизнь, о которой мечтаете!
https://prtglp.ru/affiliate/11193596

11334)  PercyWep (21.08.2020 05:12)

Делайте 5000 в день на уже настроенном автозapaботке!
В сети появилась новая сиcтема, где вы приходите уже "на все готовенькое"
А это автозapaботок с весьма внушительной суммой!
Вас не просто поведут за ручку, за вас еще и все сделают!
Автор уже создал все материалы, а вам осталось только скопировать их.
Скорее переходите на сайт и начните ту жизнь, о которой мечтаете!
https://prtglp.ru/affiliate/11193596

11335)  PercyWep (22.08.2020 08:45)

Делайте 5000 в день на уже настроенном автозapaботке!
В сети появилась новая сиcтема, где вы приходите уже "на все готовенькое"
А это автозapaботок с весьма внушительной суммой!
Вас не просто поведут за ручку, за вас еще и все сделают!
Автор уже создал все материалы, а вам осталось только скопировать их.
Скорее переходите на сайт и начните ту жизнь, о которой мечтаете!
https://prtglp.ru/affiliate/11193596

11336)  PercyWep (24.08.2020 11:31)

Узнай, как заработать от 20000 рублей в месяц не вставая с дивана!
VIDEOGen - Заработок нового поколения на собственной копии Youtube <>Ясам»]

? Новинка-бестселлер от премиального клуба FreeLife;
? Невероятно легкий и большой РЕАЛЬНЫЙ доход на кликах;
? Ученики получат деньги на баланс в первый же день.

https://prtglp.ru/affiliate/11195173

11337)  PercyWep (24.08.2020 12:18)

Узнай, как заработать от 20000 рублей в месяц не вставая с дивана!
VIDEOGen - Заработок нового поколения на собственной копии Youtube <>Ясам»]

? Новинка-бестселлер от премиального клуба FreeLife;
? Невероятно легкий и большой РЕАЛЬНЫЙ доход на кликах;
? Ученики получат деньги на баланс в первый же день.

https://prtglp.ru/affiliate/11195173

11338)  PercyWep (27.08.2020 10:30)

Узнай, как заработать от 20000 рублей в месяц не вставая с дивана!
VIDEOGen - Заработок нового поколения на собственной копии Youtube <>Ясам»]

? Новинка-бестселлер от премиального клуба FreeLife;
? Невероятно легкий и большой РЕАЛЬНЫЙ доход на кликах;
? Ученики получат деньги на баланс в первый же день.

https://prtglp.ru/affiliate/11195173

11339)  JosephGaf (27.08.2020 11:09)

Заработок нового поколения на собственной копии Youtube - «Ясам»
Узнай как заработать 5 000 рублей уже сейчас!!!

Новинка-бестселлер от премиального клуба FreeLife;
Невероятно легкий и большой РЕАЛЬНЫЙ доход на кликах;
Ученики получат деньги на баланс в первый же день.
https://prtglp.ru/affiliate/11195173

11340)  JosephGaf (27.08.2020 14:42)

Заработок нового поколения на собственной копии Youtube - «Ясам»
Узнай как заработать 5 000 рублей уже сейчас!!!

Новинка-бестселлер от премиального клуба FreeLife;
Невероятно легкий и большой РЕАЛЬНЫЙ доход на кликах;
Ученики получат деньги на баланс в первый же день.
https://prtglp.ru/affiliate/11195173

11341)  JosephGaf (27.08.2020 16:23)

Заработок нового поколения на собственной копии Youtube - «Ясам»
Узнай как заработать 5 000 рублей уже сейчас!!!

Новинка-бестселлер от премиального клуба FreeLife;
Невероятно легкий и большой РЕАЛЬНЫЙ доход на кликах;
Ученики получат деньги на баланс в первый же день.
https://prtglp.ru/affiliate/11195173

11342)  PercyWep (27.08.2020 18:09)

Узнай, как заработать от 20000 рублей в месяц не вставая с дивана!
VIDEOGen - Заработок нового поколения на собственной копии Youtube <>Ясам»]

? Новинка-бестселлер от премиального клуба FreeLife;
? Невероятно легкий и большой РЕАЛЬНЫЙ доход на кликах;
? Ученики получат деньги на баланс в первый же день.

https://prtglp.ru/affiliate/11195173

11343)  MichaelFleby (04.09.2020 11:44)

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2F0UICK

11344)  RalphNak (05.09.2020 12:15)

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2QXMvly

11345)  edurHed (22.09.2020 05:16)

<a href=http://bit.ly/2sdUrWH>РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ</a>


ПОБЕЖДАЕМ ЗАЧЕТЫ, СЕССИЮ И ТРУДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Помощь в выполнении курсовых, дипломных контрольных и многих других работ

Оставь заявку — остальное сделаем мы

- Строго соблюдаем требования методички, знаем все ГОСТы и нормы АНТИПЛАГИАТА
- Все работы проходят проверку качества перед отправкой клиенту, вы гарантировано получите отличный материал
- Ваши деньги в безопасности. В случае несоответствующего выполнения работы мы вернем вам деньги
http://bit.ly/2sdUrWH - БИЗНЕС-ПЛАН

11346)  Charlestem (08.10.2020 09:08)

НПФ "АНАТЭК" специализируется на разработке, производстве и продаже портативных аналитических приборов и оборудования для экологического контроля. Наши приборы максимально просты и удобны в использовании. Широкий диапазон измеряемых концентраций и высокая чувствительность позволяет определять состав и концентрацию примесей в атмосфере, воде и почве от ПДК атмосферы и рабочей зоны до величин промвыбросов. Вы легко и быстро сможете определить очаг выброса, локализовать загрязненную территорию, определить состав и концентрацию загрязняющих компонентов.
<a href=https://www.anatek.ru>https://www.anatek.ru</a> Все методики выполнения измерений МВИ для ФГХ-1 являются действующими и для модели ФГХ-2(А). Кроме того, разработаны, аттестованы и внесены в реестр новые методики МВИ для перечня дополнительных веществ, которые позволяют значительно расширить область применения ФГХ-2(А).
Модель ФГХ-2(А) также может быть реализована в двухканальном исполнении(2К). Такой хроматограф имеет два независимых канала отбора и ввода анализируемой пробы, в прибор устанавливаются две разделительные хроматографические колонки, которые подключаются оператором из программы в зависимости от перечня определяемых веществ. Фактически, модель ФГХ-2(А) в двухканальном исполнении - это два хроматографа, совмещенные в одном приборе, что позволяет на одном приборе определять вещества, которые невозможно измерить на одноканальном(с одной разделительной колонкой) хроматографе. Например, это задача определения фенола-формальдегида, анилина, уксусной кислоты и т.п.
Детектор с Ар в ФГХ-2(А) позволил существенно понизить порог определения многих веществ, которые ФГХ-1 определял только на уровне ПДК рабочей зоны. Хроматограф ФГХ-2(А) доступен в обычном и ударопрочном исполнении. Гарантия на прибор составляет 1 год. Принимаются предварительные заявки.

11347)  Charlestem (08.10.2020 09:09)

НПФ "АНАТЭК" специализируется на разработке, производстве и продаже портативных аналитических приборов и оборудования для экологического контроля. Наши приборы максимально просты и удобны в использовании. Широкий диапазон измеряемых концентраций и высокая чувствительность позволяет определять состав и концентрацию примесей в атмосфере, воде и почве от ПДК атмосферы и рабочей зоны до величин промвыбросов. Вы легко и быстро сможете определить очаг выброса, локализовать загрязненную территорию, определить состав и концентрацию загрязняющих компонентов.
<a href=https://www.anatek.ru>https://www.anatek.ru</a> Портативный газовый хроматограф ФГХ-1-2(А) создан на базе серийной модели ФГХ-1. В нем установлен отоионизационный детектор с Аргоновой ВУФ лампой. В отличии от ФГХ-1, где в детекторе стоит Криптоновая ВУФ лампа (Ui=10.6 эВ), ФГХ-1(Ар) позволяет за счет более высокого потенциала ионизации Аргоновой лампы(Ui=11.7 эВ) определять целый ряд новых веществ и соединений (см. таблицу ниже), но при этом также не чувcтвовать основные компоненты атмосферы (азот, кислород, двуокись углерода, воду, аргон).
Прибор ФГХ-1-2(А) дает возможность решать многие востребованные задачи, как например, определение содержания фенол-формальдегида в воздухе, хлорорганики в воздухе и воде, метанола, хлороформа, ацетилена, этана, пропана и др. веществ, которые были невозможны для ФГХ-1.

11348)  Antoniohap (08.10.2020 10:04)

Мы шьем шторы
с любовью

1
Мы предлагаем большой ассортимент тканей и фурнитуры, на любой вкус
и бюджет.
2
Мы прислушиваемся к клиентам, что гарантирует 100% реализацию Вашей мечты.
Наши шторы будут радовать вас долгие годы!
3
Мы внимательно относимся к деталям, контролируя каждый этап изготовления штор.
Мы работаем без наценок за срочность и не берем денег за ценные советы.
<a href=https://art-shtora.ru/rimskie-shtory/>https://art-shtora.ru/rimskie-shtory/</a> В оформлении детской комнаты популярны следующие стили:

1.Классичечкий стиль
В основном, это прямые шторы, собранные по бокам подхватами или декоративными кистями. Края штор можно украсить тесьмой с кисточками. Подойдут шторы с ламбрекеном. Используют однотонные ткани или с классическим рисунком.

2. Стиль прованс.
Текстильное оформление в этом стиле предполагает мягкие складки, рюши, отделку тесьмой с помпонами. Уместны австрийские или французские шторы. Пастельные тона, натуральные материалы.
Этот стиль очень подходит маленьким принцессам.

3.Морской стиль
Многим мальчикам нравится оформление в морском стиле. Желательно использовать натуральные материалы полотняного переплетения. Гамма сине-белая, песочные оттенки, возможно присутствие красного цвета.

4.Современный стиль.
Строгие линии и функциональность! Хорошо подойдут рулонные и римские шторы , шторы на люверсах и петлях.
В независимости от выбранного стиля, особенно для самых маленьких, в детской нужно создать условия для дневного сна. С этой задачей справятся шторы из блекаута. Чтобы не нарушить стилистику, блекаут используют как подкладку для штор.

11349)  Darrickmuh (08.10.2020 10:55)

Компания-производитель не пошла стандартным путем и не стала создавать очередную косметику, спортивное или диетические питание. Потому нами был создан продукт, которому было уготовано стать настоящим прорывом в сфере красоты, косметологии, SPA и фитнес-индустрии, оздоровления и восстановления человеческого организма на клеточно-молекулярном уровне. Сертификация биокомплекса ЖИВОЙ КОЛАГЕН заняла более 3 лет, а сертификация его производства была проведена по всем международным стандартам качества ISO, ХАССП.
<a href=https://collagen-pmt.ru/pishchevoy-kollagen.html>https://collagen-pmt.ru/pishchevoy-kollagen.html</a> Я могу смело заявить, что на сегодняшний день процедура коллагенирования является самой мощной процедурой восстановления волос. ЖИВОЙ КОЛАГЕН в сфере косметологии помогает в разы усилить и продлить эффект от процедур для лица и тела, а наш пищевой биокомплекс ЖИВОЙ КОЛАГЕН становится идеальной формулой для жизнедеятельности нашего организма.

11350)  ElmerToind (08.10.2020 11:49)

<a href=http://dmalmotors.ru/>«ДМАЛ МОТОРС»</a> — ЭТО ЧЕСТНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ <a href=http://dmalmotors.ru/>АВТОСЕРВИС</a>, ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ДОСТУПНЫМ ДЛЯ КЛИЕНТА ЦЕНАМ НА КАЧЕСТВЕННО ВЫСОКОМ УРОВНЕ. В РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОТ ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. МЫ ВСЕГДА ЗНАЕМ, ГДЕ НАЙТИ ИХ ПО ЛУЧШИМ В МОСКВЕ ЦЕНАМ, ИЛИ ЗАКАЗАТЬ И ПРИВЕЗТИ ИХ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ В САМЫЕ КОРОТКИЕ СРОКИ. КОЛЛЕКТИВ НАШЕГО АВТОСЕРВИСА — ЭТО СПЛАВ ОПЫТА И МОЛОДОСТИ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ КАЧЕСТВЕННО И ВСЕГДА ВОВРЕМЯ. НАШИ СОТРУДНИКИ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ НА ПРОСТОМ И ПОНЯТНОМ ДЛЯ РЯДОВОГО АВТОЛЮБИТЕЛЯ ЯЗЫКЕ. МЫ ЦЕНИМ КАЖДОГО НАШЕГО КЛИЕНТА, ВЕДЬ, КАК И ВСЕ АВТОСЕРВИСЫ МОСКВЫ, МЫ СТРЕМИМСЯ СДЕЛАТЬ КАЖДОЕ ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ В НАШИ ПУНКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАКСИМАЛЬНО ПРИЯТНЫМ И УДАЧНЫМ, А ТАКЖЕ СТАТЬ ВАШИМИ ЛУЧШИМИ ДРУЗЬЯМИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА.

11351)  Andrewpeert (08.10.2020 12:35)

ООО "ЭкоТехПром групп" состоит в Ассоциации Саморегулируемой организации (СРО) "МежРегионПроект" Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-161-09092010
<a href=https://www.ekotehprom.com>https://www.ekotehprom.com</a> Сопровождение при прохождении гос. экологической экспертизы.

11352)  TimothyHab (08.10.2020 13:28)

Покрытия из сизаля – это современные напольные материалы, производимые из натуральных волокон. Если говорить о внешнем виде, то он весьма замысловатый. Все типы покрытия из сизаля можно разделить на две основные группы. Первая – это покрытия из 100%-го волокна, а вторая группа – сизаль с добавлением шерсти. Например, ковровое покрытие сизаль, шерсть в котором являются основным составляющим материалом, будет очень эластичным и довольно мягким.

Любое напольное покрытие сизаль обладает хорошей звукоизоляцией. Рекомендуется использовать данный вид материала в помещениях с умеренной влажностью. Сегодня современные дизайнеры используют сизаль и для покрытия стен, которые при этом выглядят стильно и эффектно.

Прочное и красивое ковровое покрытие (сизаль в котором является главной составляющей) станет идеальным полом для большинства помещений.
<a href=http://www.floor-x.com/dizajn-plitka-pvkh1/dizajn-plitka-pvkh-vertigo>http://www.floor-x.com/dizajn-plitka-pvkh1/dizajn-plitka-pvkh-vertigo</a> Укладка рулонного коврового покрытия

Свободная укладка - без крепления к основанию (возможно в помещениях площадью до 20 кв.м при условии низкой проходимости и отсутствия мебели на колесах). Цена – от 220 р/кв.м

Укладка коврового покрытия со сплошным приклеиванием (рекомендуется в помещениях с большой проходимостью). Цена – от 280 р/кв.м

Укладка методом растяжки (стрейчинг). Другое название – укладка на гриппер рейки. Цена – от 300 р/кв.м

При укладке методом растяжки обязательным условием является использование подложки. Цена за укладку подложки – от 80 р/кв.м

Подложку можно использовать и без стрейчинга, при двойном приклеивании.
Художественная укладка. Специалисты компании изготовят аппликации, логотипы из коврового покрытия и линолеума (ПВХ). Цена – в зависимости от сложности.

Укладка ковровой плитки. Цена – от 250 р/кв.м

Укладка покрытия на лестнице:

Прямой лестничный марш – от 500 р/ступень

Винтовая лестница – от 650 р/ступень

Изготовление стыков покрытия (сварка). Цена – от 160 р/кв.м

11353)  MalcolmCal (08.10.2020 14:09)

Мы производим современные пластиковые и деревянные в соответствии с индивидуальными пожеланиями и размерами, которые удовлетворяют любые пожелания наших клиентов.
<a href=https://galereya-okon-spb.ru/plastikovye-okna/>https://galereya-okon-spb.ru/plastikovye-okna/</a> «Галерея окон» — один из ведущих производителей стеклопакетов. Если несколько причин, по которым решают купить окна ПВХ в СПб по фиксированной цене:

Качество. Мы производим товары на собственном заводе. Это позволяет обеспечить контроль над этапами изготовления оконных рам. Поэтому они соответствуют российским и европейским стандартам.
Первоклассное сырье. Мы сотрудничаем с проверенными поставщиками сырья. Поэтому товары отличает надежность и долговечность.
Большой выбор. У нас регулярно появляются новые линейки товаров.
Оперативная доставка.
Бесплатная консультация.
Чтобы узнать стоимость установки, оставьте заявку. Менеджер свяжется с Вами и назначит дату проведения замеров.

11354)  ThomasBuick (08.10.2020 14:47)

Мы находимся в городе Зеленогорск, курортном районе г. Санкт-Петербурга (всего 50 км от города). «Архитектура здоровья» - это 4 гектара экологически чистой территории, окружённой хвойными массивами, в шаговой доступности от финского залива. Чистый воздух, вековые сосны и атмосфера, наполненная легкостью и спокойствием, сделают прохождение наших программ максимально комфортным для Вас. К Вашим услугам будет любой из 22 двухместных номеров любой категории от комфорт до VIP-номеров.
<a href=http://health-architecture.com>http://health-architecture.com</a> Психологический комфорт
Разработанная программа психологической поддержки (тренинги,групповые занятия, тесты) направлена на комфортное прохождение курса оздоровления и позволяет сохранить достигнутые результаты максимально долго

11355)  GeraldbeflY (08.10.2020 15:23)

Почему Вам стоит приобретать металлорукава у нас:
- ответственность производителя за качество выпускаемой продукции
- в отличии от конкурентов наш рукав изготавливается из высококачественной оцинкованной ленты, а не из суррогатных заменителей.
- толщины лент соответствуют отраслевому стандарту диаметры от 6 до 50 мм лента 0,20, 0,22, 0,25, рукава диаметров 60,75 мм лента 0,43, рукав 100 мм 0,50. Соблюдение отраслевых стандартов по толщине ленты обеспечивают реальную механическую защиту и крепость на разрыв.

За счет больших объемов производства мы обеспечиваем низкие, конкурентные цены.
<a href=http://kabelmontag.ru/mufty-kabelnye-termousazhivaemye/mufty-termousazhivaemye-soedinitelnye-pstp-dlya-mnogozhilnykh-kabelej-s-plastmassovoj-izolyatsiej.html>http://kabelmontag.ru/mufty-kabelnye-termousazhivaemye/mufty-termousazhivaemye-soedinitelnye-pstp-dlya-mnogozhilnykh-kabelej-s-plastmassovoj-izolyatsiej.html</a> Предлагаемая продукция

На сайте представлен огромный выбор металлорукавов по ОСТ:
Из оцинкованной ленты, без уплотнения, с хлопчатобумажным или асбестовым уплотнением (Р3-Ц(Х,А)
Из нержавеющей ленты без уплотнения, с хлопчатобумажным или асбестовым уплотнением (Р3-Н(Х,А)
Из алюминиевой ленты без уплотнения, с хлопчатобумажным или асбестовым уплотнением (Р3-АЛ(Х,А)
Герметичный (Р-1, Р-2)
Гибкий в ПВХ оболочке (МПГ)
Негорючий (МПГнг)
Морозостойкий (МПГнг-ХЛ)
Маслобензостойкий (МПГнг-МБ)
Теплостойкий (МПГнг-Т)
Также мы предлагаем различные виды изделий для удобного крепления металлического рукава – соединительные скобы (металлические СМД и СМО), муфты (МСмм/МСмт, вводные типа МВПнг, а так же МТ и РКнХ), адаптеры (АТР, АТТ, АТК). Все представленные на сайте товары есть в наличии.

11356)  Josephfat (08.10.2020 16:03)

Реставрация старой мебели
Проще всего отреставрировать корпусную мебель - шкафы, полки, столы, стулья и другую обстановку наших квартир и офисов, потому что ремонт ее заключается только в столярных работах. Но проще, не значит просто. Как и в любом другом деле, реставрация старинной мебели требует определенной квалификации мастеров, которые не просто механически выполняют определенные действия, а делают свою работу с истинным умением.
<a href=http://www.kabryol.ru/>http://www.kabryol.ru/</a> Реставрация антикварной мебели
Реставраторов всегда считали особыми людьми (ведь их работа - искусство) , немного странными, но очень интересными, ведь они видят в потертых старых стульях и шкафах потенциальных «киентов», которым можно помочь вернуть былое очарование. Реставрация антикварной мебели, картин и прочего - это их работа, к которой они относятся с трепетом, будто у каждой вещицы есть своя душа. Некоторые реставраторы творят историю: восстанавливают произведения искусства, работают с предметами, найденными вследствие раскопок, восстанавливают по крупицам представление о быте давно ушедших народов и культур. Хорошие реставраторы - это очень талантливые люди, которые порой творят настоящие чудеса.

11357)  Anibalbuh (08.10.2020 16:38)

Наш детский сад – это плод совместной работы молодых энтузиастов. Мы любим детей всем сердцем и хотим отдавать им любовь, воспитывая сильных, здоровых и независимых человечков, стремящихся в прекрасное будущее.
<a href=https://kidswonderland.ru>https://kidswonderland.ru</a> Мы создаем познавательную среду для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. Мы стимулируем творческую деятельность в игровой форме: наши курсы и занятия направлены на развитие у ребенка целого спектра творческих способностей.

11358)  EddiePip (08.10.2020 17:13)

Изюминкой нашего предприятия является быстрое реагирование на

любые требования рынка, по запросу клиента наша лаборатория и производство в короткие сроки осуществляют разработку и внедрение новых продуктов. В современных рыночных условиях только оперативность и гибкость в соотношении «цена - качество» позволяют находить рынки сбыта.

Второе преимущество нашего предприятия – это надежное партнерство, что

Подразумевает под собой стабильность в производстве качественной продукции и адекватность поведения на рынке в своем сегменте.
<a href=http://krasma2002.ru/emal-hv--785>http://krasma2002.ru/emal-hv--785</a> Эмаль НЦ - 132
Назначение: Для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.
Свойства: Пленка эмали обладает физико-механическими, защитными и декоративными свойствами, эластична, стойка к ударам. Стойкая к статическому воздействию воды, индустриального масла. Эмаль, при температуре 20±2°С высыхает не более чем за 4 часа. Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали НЦ-132, нанесенной на загрунтованную поверхность, должна сохранять защитные свойства в умеренном климате не менее двух лет.
Применение: Эмаль готовая к употреблению, наносится методом распыления, кистью или валиком. Эмаль наносят в два слоя на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли, жира, грязи и старой отслоившейся краски. Перед применением эмаль тщательно перемешивают, в случае загустевания допускается разбавление до рабочей вязкости растворителем марки Р-646, Р-649. Перед нанесением эмали на металлические поверхности их грунтуют ГФ-021 или ГФ-0119. Работы проводятся в тщательно проветриваемом помещении. Для защиты рук необходимо использовать резиновые перчатки.

11359)  JamesTaugs (08.10.2020 17:54)

Вся продукция салона «Валерия» имеет соответствующие лицензии, что говорит о полном соответствии высоким требованиям, безопасности и экологичности.

Компания успешно работает на столичном рынке с 2000 года, предлагая качественную мебель от производителя. Представленная продукция поставляется напрямую от надежных заводов изготовителей.
<a href=https://kuhni-moskva.com/kukhni-v-mozhajske-deshevo.html>https://kuhni-moskva.com/kukhni-v-mozhajske-deshevo.html</a>

11360)  CharlieItepe (09.10.2020 02:40)

КУПИТЬ КУХНЮ В МОСКВЕ НЕДОРОГО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КУХНИВИЗА
<a href=https://kuhnivisa.ru/nashi-kukhni/fasady-massiv-dereva/>https://kuhnivisa.ru/nashi-kukhni/fasady-massiv-dereva/</a> Кухни по доступным ценам и от производителя вы можете заказать в разнообразных стилевых решениях:

Классика. Роскошные кухни из дерева с присущим стилю декором: резьба, карнизы, пилястры.
Кантри. Оригинальный «деревенский стиль», функциональная мебель, создающая ауру домашнего очага, восхитительное наслаждение пестрой цветовой палитрой.
Модерн. Яркие современные решения, минимализм и динамика в конфигурации, материалах, декоре.
Прованс. Сдержанные тона, элегантные формы, настоящий шарм южного берега Франции.

«   1 ... 280 281 282 283 284 285   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek