My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/Financujte nam HIV - perex.jpg

Pavel Čermák

V diskusích o homosexualitě se často setkáme s argumentem, že nikomu není nic do toho, co dospělí lidé dělají dobrovolně doma v ložnici. Lidé, kteří užívají tento typ argumentace se často pozastavují nad tím, že ještě dnes vůbec někdo řeší problematiku sexuální orientace. Tato názorová pozice byla precizně formulována například již ve zprávě Wolfendenovy komise, která se vyslovila pro dekriminalizaci homosexuálního chování:

Podle našeho názoru není funkcí zákona zasahovat do soukromého života občanů, nebo vynucovat určité způsoby chování.“ („It is not, in our view, the function of the law to intervene in the private life of citizens, or to seek to enforce any particular pattern of behaviour.")

S odstupem času víme, že předseda komise lord Wolfenden nebyl v této kauze nestranným odborníkem. Vyšlo totiž najevo, že jeho syn byl homosexuál.

Stoupenci závěru Wolfendenovy komise se opírali o názory filosofů liberalismu, mimo jiné též o princip újmy J. S. Milla (Harm_principle). Konzervativní i liberální pozici v tomto sporu dobře popisuje ve své bakalářské práci Matěj Feldek. V bakalářské práci je podrobně dokumentován vývoj obou názorových pólů, které představovali H. L. A. Hart a lord Devlin. Kdo má zájem podívat se na filosofický rozbor této problematiky, tak doporučuji přečíst si práci Matěje Feldeka. Je to jeden z mála zdrojů informací, které jsou v češtině a zároveň dostupné na internetu:

Na přelomu 50. a 60. let 20. století proběhla intelektuální debata zabývající se vztahy mezi morálkou, politikou a právem. Impulzem, který tuto debatu spustil, byla zpráva tzv. Wolfendenovy komise. Tato britská parlamentní komise byla ustavena s cílem zhodnotit aktuální stav legálního rámce pro fenomény prostituce a homosexuality. V jejích závěrech se objevila doporučení, která umožňovala mnohem širší využití práv na soukromí a individuální morálku, aniž by do této oblasti lidského života vstupovala moc státu. Zpráva byla ve své době natolik kontroverzní, že podnítila sepsání později velmi uznávaných politicko-filosofických spisků. Hlavními aktéry následné debaty se stali Patrick Devlin a H.L.A. Hart.

Lord Devlin, zastávající v debatě pozici označovanou jako konzervativní, se postavil proti závěrům Wolfendenovy komise, jelikož se domníval, že jejich uvedení do praxe by bylo přímým ohrožením kontinuity společnosti. Nepřijal názor, že existují hranice osobní svobody, za kterými již stát nesmí vykonávat svou moc. Odmítá je, jelikož by jejich přítomnost bránila státu a jeho občanům v přežití. Tato pozice byla cizí Herbertu Hartovi, který byl hlavním představitelem liberálního pólu debaty. Hart byl příznivcem J.S. Milla, na jehož myšlenkách také zakládá svou odpověď Devlinovi. Celá liberální rétorika je založena na aplikaci Millova principu újmy, kdy není v pravomoci státu zasahovat do činů individuí, pokud nejsou tyto činy svými následky škodlivé ostatním občanům. Zachovává tak jasnou hraniční linii osobní svobody, za kterou již stát za žádných okolností nedosáhne. http://is.muni.cz/th/262650/fss_b/Bakalarska_prace_-_Feldek.txt

Navzdory zdánlivě pevné pozici liberální ideologie je více než dost důvodů, proč se společnost musí zajímat o to, co homosexuálové dělají doma v ložnici, nebo v darkroomech gaybarů. (Vstup jen pro zletilé a otrlé: DARKROOM)

V tomto článku budu zabývat jen jedním z celé řady důvodů, a to výdaji na výzkum, prevenci a léčbu pohlavních nemocí a jejich porovnáním s výdaji na výzkum a léčbu jiných nemocí.

Nenašel jsem bohužel žádné údaje z ČR a tak zde uvedu alespoň některé statistiky z USA.

Na základě dosavadních zkušeností totiž předpokládám, že podobné lumpárny, kdy se s gayi zachází jako s privilegovanou kastou na úkor jiných pacientů, se odehrávají i v Čechách. Rozpočet na zdravotnictví, stejně jako celý státní rozpočet, je omezený a když je někomu dopřáno hodně, tak to znamená, že jiným muselo být ubráno.

FAIR Foundation na svých webových stránkách uvádí tyto tři přehledy výdajů na výzkum jednotlivých nemocí v přepočtu na jedno úmrtí a na pacienta:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočtové výdaje NIH (National_Institutes_of_Health) v přepočtu na jedno úmrtí. Zdroj údajů: CDC.  Tabulka uprostřed: Cíl: férové a spravedlivé financování s revidovanými alokačními prioritami. COPD = Chronická obstrukční plicní nemoc.


My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočet NIH na výzkum v přepočtu na jedno úmrtí zaviněné jednotlivými nemocemi.


My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Rozpočet NIH na výzkum v přepočtu na jednoho pacienta. Breast Cancer = rakovina prsu. Tento graf jako by naznačoval, že ženy jsou „pronásledovanou menšinou“, podobně  jako gayové.

V článku nazvaném Spojené státy utratily v roce 2006 více než 2x tolik za HIV/AIDS, než za chřipku, navzdory téměř 5x většímu počtu úmrtí v důsledku chřipky se uvádí, že Federální vláda utratila v roce 2006 za chřipku 6,1 miliardy dolarů, což je méně než polovina toho, kolik stály HIV/AIDS programy. Přitom sezónní chřipka zapříčinila 56.300 úmrtí, kdežto úmrtí spojená s AIDS pouhých 12.100 úmrtí. Přitom 66% nemocných AIDS se nakazilo při homosexuálním styku a intravenózní aplikaci drog.

 

Dále se v odhadech financování různých kategorií výzkumu, podmínek a nemocí (Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories RCDC) ze 7. 3. 2014 dočteme například to, že ve finančním roce 2013 celkové výdaje na HIV/AIDS dosáhly 2 miliard a 898 milionů amerických dolarů. V porovnání s tím bylo na hepatitidu C vynaloženo 101 milionů dolarů, na lupénku (lupus) pouhých 92 milionů dolarů a na astma 207 milionů. Astmatem přitom trpí 8,4 % americké populace, což je v absolutním vyjádření 25,7 milionu lidí, v porovnání s cca 1,4 milionu lidí, kteří jsou nakaženi virem HIV.

Z tabulky Estimates of Funding zde uvádím pouze její začátek na ukázku. Výdaje nejsou přepočteny na jednoho pacienta, jedno úmrtí, nebo jinou srovnatelnou jednotku, takže je třeba si tyto údaje dohledat a dopočítat.

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Odhady financování různých kategorií výzkumu, podmínek a nemocíp

(Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories, RCDC)

Tabulka byla publikována 7. 3. 2014

Výdaje nejsou přepočteny na jednoho pacienta, jedno úmrtí, nebo jinou srovnatelnou jednotku, takže je třeba si tyto údaje dohledat.

FY = finanční rok

Estimated = odhadovaný

Dollars in millions and rounded = v milionech dolarů, zaokrouhleno

 

Rozpočet pro zdravotnictví je omezený a tak vysoké výdaje na jednu nemoc jdou vždy na úkor jiných pacientů. Gayové a lesby jsou agresivní, jejich lobby je mocná a homosexuální ideologie je nedílnou součástí ideologie současných režimů reálného liberalismu. Jak si homosexuálové vynucují vysoké výdaje na financování AIDS je vidět na následujících snímcích:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Jedna z demonstrací nahých aktivistů proti omezování výdajů na HIV programy proběhla přímo v prostorách kongresu Spojených států.

AIDS cuts kill = krácení výdajů na AIDS zabíjí.

Fund HOPWA = financujte bydlení pro lidi s AIDS (Housing Opportunities for Persons With AIDS).

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

AIDS aktivisté požadují zavedení daně Robina Hooda (Robin Hood Tax) a financování HOPWA = bydlení pro lidi s AIDS

 

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Demonstrace na Manhattanu. Nápis uprostřed: Obama vzkazuje lidem s AIDS: Čekejte až zemřete.

 

I takovýmto způsobem stoupenci homosexuální ideologie vydírají společnost:

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

Čím dříve začneme jednat, tím větší bude dopad

Splněním preventivních cílů Národní HIV/AIDS strategie by zabránilo desítkám tisíc nových infekcí a ušetřilo miliardy dolarů.

Světle modrá čára vyjadřuje počet infikovaných, pokud by pokračoval dosavadní trend.

Tmavě modrá snížení o 25% v průběhu deseti let, které by znamenalo snížení počtu infikovaných o 62.000 a ušetřilo 23 miliard dolarů na nákladech lékařské péče.

Červená čára snížení o 25% v průběhu pěti let, které by znamenalo snížení počtu infikovaných  o 109.000 a ušetřilo 42 miliard dolarů na zdravotní péči.

Pokud nebudete investovat dost peněz v současnosti, tak bude ještě více nakažených a budete platit ještě více. Úvaha o tom, že se vyplatí více investovat do prevence, tedy na první pohled vypadá logická. Gayové však na zlepšenou léčbu, která je také součástí prevence, protože snižuje koncentraci virů a pravděpodobnost nakažení, reagují tak, že se chovají stále bezohledněji a směle provozují nechráněný sex. Více peněz vynaložených na výzkum a léčbu je pouze povzbuzuje v představě, že si mohou dělat, co se jim zachce. Takže společnost tak jako tak platí za široké spektrum sexuálně přenosných nemocí stále více.

Jednodušší by bylo říci gayům a všem sexuálně promiskuitním jedincům, že existuje strop, do kterého je společnost ochotná z veřejných prostředků vynakládat peníze na léčbu sexuálně přenosných nemocí. Po překročení tohoto limitu ať si léčbu i prevenci financují z vlastních zdrojů, soukromého připojištění, nebo prostředků charitativních organizací, do kterých ať laskavě přispívají stoupenci homosexuální ideologie.

Myslím si, že i v komunitách gayů by se potom situace rychle změnila a počet nakažených by brzy začal klesat, ať už proto, že by si dávali větší pozor, nebo proto, že ta nejdeviantnější, nejbezohlednější a nejhedoničtější část jejich subkultury by prostě vymřela.

Takový návrh může připadat krutý mnohým lidem, kteří zapomněli, že práva a povinnost musí být v určité rovnováze. Lidé závislí na drogách, kteří v sobě nenajdou vůli sami bojovat se závislostí, však také obvykle končí jako bezdomovci, v různých útulcích nebo azylových domech. Společnost do nich nemůže donekonečna investovat další a další prostředky.

Já přitom nezastávám striktní pozici, že by si lidé měli vždy financovat léčbu nemocí, které si zavinili sami. Lidé si sami zaviní spoustu onemocnění, jako rakovinu v důsledku kouření, cirhózu jater a extrémní obezitu a přesto je společnost nenechá na holičkách. V případě cigaret a alkoholu si však alespoň jejich konzumenti podstatnou část nákladů na léčbu zaplatí sami v podobě spotřebních daní. (Někdy se dokonce uvádí, že je to pro stát ziskové.) I přes to, že gayové za svůj promiskuitní sex žádné spotřební daně státu neodvádí si myslím, že i jim by se mělo do určité míry pomoci, ale pak by tam měly být pevně stanovené limity, které by znamenaly silnou pobídku k poněkud spořádanějšímu a racionálnějšímu chování.

 

Kdo platí následky homosexuálních orgií

Český stát poskytuje gayům v jejich počínání plnou podporu a veškeré náklady jim financuje, nebo spíše zdravotní pojišťovny, na jejichž bedra stát tyto náklady přehodil, jak se píše ve zprávě Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu s názvem „Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v roce 2012“:

 

Výrazný dlouhodobý nárůst HIV pozitivních osob a nemocných AIDS vyžadující nákladnou léčbu antiretrovirotiky vedl ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR ke změně koncepce financování problematiky HIV/AIDS, kdy od roku 2008 léčbu nemocných a laboratorní diagnostiku HIV/AIDS začaly hradit zdravotní pojišťovny. Roční náklady na základní trojkombinační antiretrovirovou léčbu jedné HIV pozitivní osoby činí 300–400 tisíc Kč. Náklady na léčbu, laboratorní diagnostiku a péči o nemocné HIV/AIDS v současné době činí přibližně 350 milionů Kč ročně a vzhledem k nárůstu počtu osob žijících s HIV/AIDS každým rokem narůstají.

Tato zpráva za rok 2012 již nezohledňuje nárůst počtu nakažených gayů v roce 2013, který jsem přehledně dokumentoval grafem v článku Čeští gayové - nový rekord v šíření HIV

K dalšímu dramatickému nárůstu došlo v prvních třech měsících roku 2014, kdy se počet nakažených mužů při homosexuálním styku zvýšil na 52 z loňských 30, což znamená nárůst o 73 %! Epidemie HIV v subkultuře gayů se tak dostává do nové etapy a hrozí, že se během několika let dostane na americkou úroveň, kterou lze přehledně vidět na mapě světa v článku Globální šíření HIV homosexuály

Pokud by v Čechách bylo nakaženo stejné procento lidí, jako v USA, tak by zde v roce 2014 žilo cca 33.000 lidí s HIV. To je 15x tolik, než současný stav 2.200 nakažených. Doufejme, že léky proti HIV spolu s masovou výrobou poněkud zlevní.

 

Ve Spojených státech Obamova vláda také donutila občany, aby platili homosexuálům léčbu HIV/AIDS přímo prostřednictvím svého zdravotního pojištění, jak je zřejmé z následujícího letáku zdůrazňujícího výhody plynoucí pro lidi s HIV/AIDS:

 

My máme právo na homosexuální orgie, vy máte povinnost platit

 

 

 

Zákon o dostupné zdravotní péči přezdívaný Obamacare (Affordable Care Act, ACA), donutil běžné Američany, aby platili prostřednictvím zdravotních pojišťoven homosexuálům jejich enormní náklady na léčbu.

PLWHA = lidé žijící s HIV/AIDS

Na koláčových grafech dole je na levé straně přehled, jaké zdravotní pojištění měla  obecná populace v USA před přijetím zákona o dostupné zdravotní péči.

Napravo je struktura pojištění lidí žijících s HIV/AIDS (PLWHA), mezi kterými 29 % nemělo zdravotní pojištění (uninsured) v porovnání se 14 % v běžné populaci.

Naopak pouze 17 % PLWHA má pojištění vyplývající ze zaměstnání u soukromého zaměstnavatele v porovnání s více než trojnásobným podílem 54 % v obecné populaci.

http://www.aidsunited.org/uploads/docs/ACA_and_PLWHA.pdf

 

Podle údajů ze Spojených států jsou tedy gayové proti jiným skupinám pacientů několikanásobně zvýhodňováni. Proto je dnes velkým úkolem organizací sdružujících pacienty trpící různými nemocemi a postiženími, aby se důrazně zasadili o spravedlivé rozdělování prostředků na výzkum, prevenci a léčbu a hájili tak zájmy vlastních členů.

 

Základní principy liberalismu na první pohled vypadají jako přímočaré a elegantní řešení společenských problémů. S jejich aplikací na reálný život společnosti to však vůbec není tak jednoduché, jak je vidět právě z použití principu újmy J. S. Milla při řešení problémů homosexuálů. Jejich sexuální praktiky vyvolávají vysoké náklady a připravují ostatní občany o významné zdroje, které mohly být použity ve prospěch spořádaných občanů. Gayové ovšem škodí ostatním spoluobčanům i celou řadou dalších způsobů, které jsem již dokumentoval například v článcích o homosexualitě a sexuálním zneužívání dětí.

Běžně používaná argumentace, že gayové byli historicky diskriminováni, pronásledováni a že jim to nyní musí společnost vynahradit je falešná. Homosexuálové, sodomité či pederasti, jak se těmto lidem historicky říkalo, napáchali za minulých 2500 let, kdy máme o jejich řádění dostatek dokladů, tolik zla, že by je nenapravili ani za tisíc let slušného chování.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

11601)  Craigtum (26.02.2021 04:54)

Чтобы исправить такое печальное положение, мы создали интернет-магазин, в котором родители могут купить оригинальные товары — игрушки, мебель и скульптурные ластики, которые обязательно станут любимыми спутниками малыша на долгое время.
<a href=http://tortostore.ru/igrushecnie-kuhni/>http://tortostore.ru/igrushecnie-kuhni/</a> А чтобы маленьким школьникам было интереснее учиться, мы можем заказать изготовление необычных скульптурных ластиков в виде любимого персонажа, а для взрослых клиентов ластики могут быть выполнены с логотипом компании.

11602)  RichardNiz (26.02.2021 05:03)

Для нас важно, чтобы каждый заказчик остался удовлетворен результатом работы и не испытывал дискомфорта в процессе установки натяжного потолка. Поэтому в процессе монтажа мы используем только безопасные газовые баллоны, а также специальные перфораторы, оснащенные системой для сбора пыли. Мы всегда заботимся о наших клиентах и хотим, чтобы вы наслаждались результатом и не тратили свои силы на то, чтобы убраться после установки натяжного потолка!

Конечно, мы хотим предложить вам только лучшее. Поэтому мы сотрудничаем только с проверенными производителями ПВХ и тканевых полотен. При этом мы гарантируем, что мы используем только лучшие материалы и никогда не заменяем их на низкокачественные аналоги, как это делают представители некоторых других компаний.

Наконец, мы всегда называем честную цену на свою работу. Никаких переплат и скрытых наценок! Мы хотим, чтобы вы были довольно результатом и стоимостью наших услуг и рекомендовали нас своим друзьям и родственникам. Ведь это — лучшая реклама для любой компании.
<a href=http://union-potolki.ru/raschet-potolka/tseny.html>http://union-potolki.ru/raschet-potolka/tseny.html</a> МАТОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Натяжные потолки становятся все более популярными, особенно с матовой поверхностью. Большое сходство с крашеными потолками и идеально ровная поверхность делают свое дело и способствуют росту спроса продукции данного типа. Наша компания много лет работает в этой сфере, поэтому готова предложить вам варианты не только белого, но и иных цветов.

Неоспоримые преимущества


Натяжные потолки в Москве считаются наиболее востребованы среди других видов. Популярность пленки с такой фактурой обусловлена многочисленными преимуществами:

Привычный вид. Отличить по внешнему виду отделочный материал с матовой поверхностью трудно от покраски водоэмульсионной краской или побелкой. Привычный внешний вид – один из главных критериев окончательного выбора.
Отсутствие бликов. Никаких бликов и отражений на поверхности.
Подходит для многоуровневых конструкций. Лучшее решение для сооружений, насчитывающих несколько уровней.
Совместимость с любым типом освещения. Отсутствие бликов и искажений позволяет использовать пленку с любыми осветительными приборами и оригинальными интерьерными решениями (подсветка в многоуровневой конструкции, точечные лампочки и многое другое).
Идеально ровная поверхность. Добиться такой ровности при помощи шпаклевок и красок очень сложно, особенно если изначально отмечены перепады бетонных плит, большие изъяны и другие дефекты.
Доступная стоимость. Если вы выбрали матовый натяжной потолок, цена его стоимость будет значительно ниже варианта вытягивания поверхности шпаклевкой или обшивание гипсокартоном. К тому же в нашей компании действует система скидок и бонусов.
Оперативность монтажа. Для монтажных работ требуется несколько часов, в процессе работы нет грязи и мусора по сравнению со шпаклевкой и краской.
Большой ассортимент цветов. Классическим и наиболее востребованным считается белый цвет, но приобрести пленку или ткань можно голубого, зеленого, шоколадного или иного цвета

11603)  JavierTaunk (26.02.2021 05:13)

Мы работаем только с известными европейскими брендами, такими как HORMANN, CAME, ALUTECH, SMILEGATE, DYNACO, FAAC, LEGIRUS , уже зарекомендовавшими себя на рыке автоматики. На какой именно компании производителе автоматики остановить свой выбор решать Вам, но и так же Вы всегда можете посоветоваться с профессионалами из фирмы ООО ГарАнд.
<a href=http://www.vorota-garand.ru/catalog/sekcionnye-vorota/>http://www.vorota-garand.ru/catalog/sekcionnye-vorota/</a> В конце 2008 года ООО ГарАнд открыло региональное представительство с выставочным стендом, на котором представлены образцы ворот и предлагаемая автоматика, в городе Новомосковсе Тульской области. Здесь можно приобрести ворота, шлагбаумы, рольставни и автоматику к ним, как в розницу так и оптом.

11604)  Thomasned (26.02.2021 05:22)

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте , надеемся на то что вы станете нашим партнером, заказчиком, покупателем или просто заинтересовавшимся садоводом-любителем, которому нужна квалифицированная помощь и своевременная подсказка по приобретению запчастей к своей технике.
Мы занимаемся ремонтом и осуществляем поставку и продажу запасных частей и расходных материалов к бензиновой и дизельной садовой и строительной технике уже 12 лет. Наш Сервисный центр "ВиТехно" начинал свою деятельность в 2007 году, когда полным ходом развивалась механизированная обработка садовых участков и дачных газонов бензиновыми инструментами: газонокосилками, мотокультиваторами и мотоблоками, а также широко использовались в быту бензиновые пилы и триммеры, электростанции и мотопомпы. Начав работу на уровне Москвы и области мы со временем развились до масштабов нашей огромной страны и теперь осуществляем продажи и поставки в любой регион Российской Федерации.
<a href=https://zapchasti-remont.ru/shop/zapchasti_gazonokosilok1/>https://zapchasti-remont.ru/shop/zapchasti_gazonokosilok1/</a> Купить запчасти для газонокосилок бензиновых и электрических Хускварна, Штиль, Викинг, Чемпион
Наверняка, многим садоводам, купившим газонокосилку, знакома ситуация, когда необходимо срочно выполнить ремонт садового инструмента, поскольку в ходе первичного осмотра были выявлены некоторые неисправности. Как правило, владельцы садовой техники практически сразу сталкиваются с определенными трудностями, ведь для того, чтобы осуществить ремонт, в первую очередь, необходимо выбрать детали, а это сделать очень трудно.

11605)  Samuelapofs (26.02.2021 07:52)

Магазин «Автогурман» ориентирован на активную реализацию всех требующихся

комплектующих для вашего транспортного средства. Только здесь вы обязательно отыщете

разного рода запчасти на: Kia Rio, Hyundai Elantra, Solaris, Kia Ceed, Sportage и прочие. Также, вы

всегда можете рассчитывать на готовые наборы для технического обслуживания.
<a href=http://www.автогурман.su>http://www.автогурман.su</a> Для максимально

рационального подбора следует знать марку авто и год производства. В случае острой

необходимости стоит оставить заявку и менеджер "Автогурман" обязательно перезвонит.

Чтобы купить новые автозапчасти необходимо добавить покупку в корзину и сделать заявку. В

остальном вам помогут квалифицированные специалисты.

11606)  LesterOxype (26.02.2021 08:03)

Уличная гирлянда белт-лайт
с большими лампочками
оптом и в розницу от 1 метра

для магазинов, торговых центров, ресторанов, кафе, частных домов и коттеджей
<a href=https://белт-лайт.рф>https://белт-лайт.рф</a> Ваше заведение не замечают клиенты?
Если посетители проходят мимо, то выделиться поможет освещение. Белт лайт подходит для лампочек с цоколем е27 любого цвета и является простым и изящным решением для дизайнерского оформления любого заведения

11607)  Ralphphist (26.02.2021 08:15)

Компания «ДЭКА» была образована в 2008 году – это молодая, много лет стабильно работающая и развивающаяся компания в области дорожного строительства.

Главные направления работы нашей компании — гидроизоляция, услуги по розливу битумных эмульсий, собственное производство битумных эмульсий, пропитка ПАБ «Дорсан».
<a href=http://дэкастрой.рф/ceny>http://дэкастрой.рф/ceny</a> При заключении договора используется персональный подход к каждому клиенту, подтверждением чего является долгое и успешное сотрудничество с ведущими фирмами, работающими в области дорожного строительства, такими как: ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС», ООО «ТРАСССТРОЙ», ООО «АСФАЛЬТТРАНССТРОЙ», ООО СК «НЕОН», ООО «ТЦ НИКА», АО «МСУ-1» и др.

Современное техническое оснащение, высококвалифицированный кадровый состав и отлаженная логистика позволяют нашей компании с высоким качеством и в нормативные сроки выполнять для вас свои договорные обязательства.

11608)  buy viagra online cheap (26.02.2021 21:42)

https://genericviagragog.com generic viagra india

11609)  online pharmacy viagra (28.02.2021 11:11)

https://genericviagragog.com viagra price

11610)  Williamelusa (07.03.2021 07:19)

Чаще всего необычный интерьер квартиры заказывают люди, которые не склонны к консерватизму, прописанным правилам и стереотипам. Нестандартные решения в жилище предпочитают также творческие личности, стремясь окружить себя обстановкой, ассоциирующейся с их деятельностью. Бывает и так, что человеку нравится конкретный стиль, но он хочет внести в него изюминку, которая ему несвойственна или не совсем близка.
<a href=https://3d-vis.ru>https://3d-vis.ru</a> Воплощают течение с помощью отделки, декора, мебели, цветов, которые олицетворяют разные стили. Смело комбинируются дерево и металл, дерево и пластик, стекло и мех, классическая роспись и хай-тек, изящный винтаж и лофт. Основная база для работы над созданием стиля – цветовые гаммы, фактуры и материалы.

11611)  Charlestem (07.03.2021 08:09)

НПФ "АНАТЭК" специализируется на разработке, производстве и продаже портативных аналитических приборов и оборудования для экологического контроля. Наши приборы максимально просты и удобны в использовании. Широкий диапазон измеряемых концентраций и высокая чувствительность позволяет определять состав и концентрацию примесей в атмосфере, воде и почве от ПДК атмосферы и рабочей зоны до величин промвыбросов. Вы легко и быстро сможете определить очаг выброса, локализовать загрязненную территорию, определить состав и концентрацию загрязняющих компонентов.
<a href=https://www.anatek.ru>https://www.anatek.ru</a> Портативный газовый хроматограф ФГХ-1-2(А) создан на базе серийной модели ФГХ-1. В нем установлен отоионизационный детектор с Аргоновой ВУФ лампой. В отличии от ФГХ-1, где в детекторе стоит Криптоновая ВУФ лампа (Ui=10.6 эВ), ФГХ-1(Ар) позволяет за счет более высокого потенциала ионизации Аргоновой лампы(Ui=11.7 эВ) определять целый ряд новых веществ и соединений (см. таблицу ниже), но при этом также не чувcтвовать основные компоненты атмосферы (азот, кислород, двуокись углерода, воду, аргон).
Прибор ФГХ-1-2(А) дает возможность решать многие востребованные задачи, как например, определение содержания фенол-формальдегида в воздухе, хлорорганики в воздухе и воде, метанола, хлороформа, ацетилена, этана, пропана и др. веществ, которые были невозможны для ФГХ-1.

11612)  Jerrytab (07.03.2021 08:55)

Компания «Ангар-Сельхоз» изготавливает ангары в Москве, продает и доставляет по всей России.
Продукция изготавливается на фабрике, соответствует категории ЦЕНА — КАЧЕСТВО, все ангары герметичны, снегоустойчивы и соответствуют нагрузкам согласно региона строительства. Комплектующие имеют все необходимые сертификаты соответствия, подтверждающие качество и безопасность изделия.
<a href=https://angar-selhoz.online/metallokarkasnye-zdaniya/angary-iz-sendvich-panelej/>https://angar-selhoz.online/metallokarkasnye-zdaniya/angary-iz-sendvich-panelej/</a> Строительство ангаров из металлоконструкций – одно из самых востребованных направлений современной индустрии. Универсальные сооружения с успехом используются как в частном секторе, так и в промышленности, сельском хозяйстве, при обустройстве городских территорий, парковок, спортивных комплексов. Стоимость железного ангара во многом зависит от его вида: легкие бескаркасные конструкции обойдутся дешевле, чем каркасные сооружения. Изделия из металла имеет ряд неоспоримых достоинств по сравнению с продукцией из пластика или других материалов:

выдерживают повышенные механические нагрузки;
обладают прекрасной водонепроницаемостью;
устойчивы к открытому огню и агрессивным средам;
сохраняют высокий уровень звукоизоляции;
легко собираются, быстро демонтируются.
отличаются эстетичным внешним видом.

11613)  Michaelunaby (07.03.2021 09:41)

Манипуляторы хороши тем, что могут выполнять весь вышеперечисленный спектр работ самостоятельно, то есть без использования дополнительных приспособлений и механизмов – мостовых кранов, тельферов, лебедок и т.д. Их довольно часто используют для погрузки автомобильного транспорта. Аренда бывает нужна компаниям, которые выполняют работы с использованием манипулятора не постоянно, а время от времени. Ее оформление в нашей компании – выгодное решение, гарантирующее вам быстрое и безопасное выполнение работ, экономию средств и времени.
<a href=https://arenda-manipulaytora.ru>https://arenda-manipulaytora.ru</a> На сегодняшний день услуги манипулятора являются очень востребованными, так как позволяют экономить время и деньги. Преимущества манипуляторов очевидны:

бережная и аккуратная перевозка – возможность повредить груз значительно ниже, чем при использовании крана и грузовика по отдельности;
маневренность – данная спецтехника может проезжать в труднодоступные места, куда грузовой транспорт и погрузчик не подъедут, и выполнять работы даже на ограниченных территориях;
погрузка и разгрузка грузов осуществляется без лишних задержек;
аренда манипулятора является более доступной по цене в сравнении с заказом грузовика и подъемной техники.

11614)  Travistes (07.03.2021 10:27)

На сегодня мы являемся одной из самых современных компаний на рынке. За последние два года нам удалось внедрить уникальную систему контроля качества и производства. Строгая отчетность и личный контроль руководителей гарантируют максимальную прозрачность между клиентом и заказчиком. Наличие собственной строительной базы и техники позволяет гарантировать оптимальную стоимость работ
<a href=https://asfaltirovanie-50.ru>https://asfaltirovanie-50.ru</a> На подготовительном этапе возведения дорожного полотна, мы создаем подробный проект на асфальтирование дорог. Цена услуги определяется согласно прайсу и количества задействованной техники.

Специалисты компании изучают участок проведения работ на местности: особенности рельефа, характеристики грунта, наличие близлежащих строений и подземных коммуникаций, возможность подъездных путей.

Затем мы планируем график проведения работ, составляем смету и разрабатываем схему, как именно будет проводиться асфальтирование дороги. Стоимость работ зависит от объемов предстоящего проекта и сроков его выполнения.

Далее происходит непосредственно само асфальтирование дорог. Квадратный метр асфальтированного полотна по нашему прайсу стоит от 400 рублей. Это ниже среднерыночной стоимости проведения таких работ. Если у вас возникли вопросы, наши специалисты готовы на них ответить.

11615)  HarveyKes (07.03.2021 11:15)

Вы обучились в автошколе, но уверенности как не было, так и нет? Именно от инструктора зависит уровень и уверенность на дороге будущего водителя.

Приходите на мои занятия, я научу Вас понятному и грамотному стилю вождения!
<a href=https://autoinstruktor.1c-umi.ru/otzyvy/?p=2>https://autoinstruktor.1c-umi.ru/otzyvy/?p=2</a> Обучаю максимально безопасной езде, при которой ученик будет комфортно ощущать себя в плотном потоке мегаполиса.

Преподаю теорию ПДД. Поэтому в процессе практического обучения стараюсь объяснить ПДД на конкретных дорожных ситуациях.

Главным итогом обучения считаю приобретение навыков :

-полностью контролировать дорожную ситуацию

-планировать все свои действия наперёд

-принимать грамотные решения.

Обучение проводится на автомобиле киа рио (МКПП), оборудованным дополнительными педалями и полностью оформленным в ГИБДД.

11616)  VDKDok (12.03.2021 07:20)

Оригинальные поздравления https://stopwey.ru/

11617)  VDKDok (12.03.2021 07:20)

Оригинальные поздравления https://stopwey.ru/

11618)  VDKDok (12.03.2021 07:20)

Оригинальные поздравления https://stopwey.ru/

11619)  VDKDok (12.03.2021 08:30)

Оригинальные поздравления https://stopwey.ru/

11620)  Edwardanync (24.03.2021 05:17)

Приветствую всех! Нашел в интернете сайт с полезными материалами. Мне он понравился. Советую
<a href=https://keywordpult.ru/watch.php?vid=5a9559ba0>Корсет Waist Trainer</a>


@@-=

11621)  mayggW (29.03.2021 02:40)

Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин <b>pokras7777</b>Раскрутка сайта под ключ
.Так же собираем базы Обратесь всегда будем рабы вам помочь https://seoprofisional.ru/bazy

11622)  mayggW (30.03.2021 17:00)

Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин <b>pokras7777</b>Раскрутка сайта под ключ
.Так же собираем базы Обратесь всегда будем рабы вам помочь https://seoprofisional.ru/bazy

11623)  sildenafil india (03.04.2021 12:22)

sildenafil free shipping https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil comparison

11624)  tadalafil online (03.04.2021 13:54)

tadalafil dosage https://elitadalafill.com/ tadalis sx

11625)  what is tadalafil (03.04.2021 14:19)

tadalafil max dose https://elitadalafill.com/ tadalafil daily use

11626)  levitra (vardenafil) (03.04.2021 15:14)

buy vardenafil online without presciption https://vegavardenafil.com/ vardenafil vs viagra

11627)  where to purchase sildenafil (03.04.2021 16:04)

sildenafil discount generic https://eunicesildenafilcitrate.com/ how much is sildenafil 20 mg

11628)  alprostadil cream reviews (03.04.2021 16:12)

alprostadil suppository https://alprostadildrugs.com/ administration of topical alprostadil

11629)  where to buy online vardenafil with out prescribed (03.04.2021 16:49)

vardenafil buy https://vegavardenafil.com/ us prices on vardenafil

11630)  alprostadil 250mcg urethral supp (03.04.2021 20:40)

alprostadil cost per dose https://alprostadildrugs.com/ alprostadil pellets

11631)  order sildenafil (03.04.2021 23:29)

sildenafil 20mg coupon discount https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil canada generic

11632)  SmsDok (04.04.2021 02:01)

Новый рейтинг [url=https://jakjon.com/en.html ]казино онлайн с моментальной выплатой и 98% отдачей. [/url]

New online [url=https://jakjon.com/en.html ]casino rating with fast instant payouts and super big returns.[/url]

11633)  SmsDok (04.04.2021 02:01)

Новый рейтинг <a href=https://jakjon.com/en.html>казино онлайн с мгновенной выплатой и 98% отдачей. </a>

New online <a href=https://jakjon.com/en.html>casino rating with fast instant payouts and super big returns.</a>

11634)  SmsDok (04.04.2021 02:01)

Новый рейтинг <a href=https://jakjon.com/en.html>казино онлайн с моментальной выплатой и 98% отдачей. </a>

New online <a href=https://jakjon.com/en.html>casino rating with fast instant payouts and super big returns.</a>

11635)  injectable medication for erectile dysfunction (04.04.2021 02:22)

what is alprostadil used for https://alprostadildrugs.com/ injectable ed medications

11636)  SmsDok (04.04.2021 02:47)

Новый рейтинг [url=https://jakjon.com/en.html ]казино онлайн с быстрой выплатой и 98% отдачей. [/url]

New online [url=https://jakjon.com/en.html ]casino rating with fast instant payouts and super big returns.[/url]

11637)  injectable for ed (04.04.2021 05:29)

buy online alprostadil vials https://alprostadildrugs.com/ recommended doseage of alprostadil suppository

11638)  how to adminiter transurethral alprostadil muse video (04.04.2021 17:26)

alprostadil pellets https://alprostadildrugs.com/ alprostadil injection

11639)  alprostadil dosage (04.04.2021 17:58)

alprostadil or yohimbine https://alprostadildrugs.com/ alprostadil for sale online

11640)  tadalafil 60 mg for sale (04.04.2021 18:57)

buy tadalafil us https://elitadalafill.com/ tadalafil generic

«   1 ... 287 288 289 290 291 292 293   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek