Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12361)  ThomasAbomi (03.05.2019 00:07)

viagra and cialis combo dosages
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
black actor in cialis commercial
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis super active tadalafil india pharmacy

12362)  JimmyFomia (03.05.2019 00:42)

comprar cialis generico en espaГ±a contrareembolso
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
viagra and cialis price comparison
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis side effects blurry vision

12363)  JimmyFomia (03.05.2019 06:48)

cialis 20 mg dosage review
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic cialis availability
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis generic date usa

12364)  ThomasAbomi (03.05.2019 09:07)

viagra e cialis generico
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis generico en mexico
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
when is the generic cialis coming out

12365)  ThomasAbomi (03.05.2019 11:51)

levitra vs viagra vs cialis forum
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis commercial actor
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis and viagra dosages

12366)  JimmyFomia (03.05.2019 12:36)

cialis dose reddit
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
generic cialis tadalafil 20mg best prices
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis generico italia in contrassegno

12367)  ThomasAbomi (03.05.2019 23:10)

comprar cialis generico espaГ±a
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis vs viagra vs levitra review
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis side effects

12368)  JimmyFomia (04.05.2019 00:30)

difference between cialis professional and cialis super active
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis coupons for walgreens pharmacy
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic viagra or cialis

12369)  JimmyFomia (04.05.2019 06:32)

cialis 5 mg price walmart
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
price on cialis 5mg at walmart pharmacy
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis generic availability

12370)  ThomasAbomi (04.05.2019 08:42)

blonde actress in cialis commercial
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
best price generic cialis 20 mg
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
viagra dosage vs cialis

12371)  ThomasAbomi (04.05.2019 11:11)

genericos de viagra y cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis tadalafil 20mg reviews
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis generic available in eu

12372)  JimmyFomia (04.05.2019 11:45)

cialis coupons cvs printable
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis 20 mg dosing information
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis dosage vs viagra dosage

12373)  ThomasAbomi (04.05.2019 20:17)

cialis generic levitra viagra
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis 5mg daily use
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
viagra cialis price comparison

12374)  JimmyFomia (04.05.2019 21:33)

retail cost of cialis 5mg for daily use
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis prices 2018
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
generico do viagra e cialis

12375)  JimmyFomia (05.05.2019 03:49)

viagra and cialis dosage
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
walmart prices for cialis 20mg tablets
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis super active 40 mg

12376)  ThomasAbomi (05.05.2019 05:53)

cialis coupons printable coupons 2018
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
buy generic viagra cialis levitra
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
generic cialis sales on amazon prime

12377)  JimmyFomia (05.05.2019 08:55)

viagra vs cialis vs levitra cost
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
physician samples of cialis
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cvs cialis 20mg price

12378)  ThomasAbomi (05.05.2019 17:17)

generic cialis lowest prices
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
hearing loss cialis 5 mg dose
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
why separate bathtub in cialis commercials

12379)  JimmyFomia (05.05.2019 18:31)

cialis prices at cvs
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis 20 mg prices with prescribing information
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis 20mg cost per pill

12380)  afafesype (05.05.2019 21:49)

うわー!!返信いただいた
binäre optionen iq option bitcoin https://www.youtube.com/watch?v=g8yxwICLWMw

12381)  JimmyFomia (06.05.2019 00:29)

when generic cialis will be available in usa
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis commercial actress tennis
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20 mg tablets how to take

12382)  afafesype (06.05.2019 00:54)

うわー!!返信いただいた
binare optionen lehrgang, binare optionen signalgeber kostenlos <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=IUvdEyxJWP8 "> http://www.youtube.com/watch?v=0anvV_6ef8A </a>

12383)  afafesype (06.05.2019 01:18)

うわー!!返信いただいた
binare optionen demo <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=CFGicXNsaC4 "> http://www.youtube.com/watch?v=YQS6Q8nlpWI </a>

12384)  afafesype (06.05.2019 02:18)

うわー!!返信いただいた
binare optionen seriose broker <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=ZfnYJBhA0lg "> http://www.youtube.com/watch?v=NF91S49Lg7E </a>

12385)  ThomasAbomi (06.05.2019 02:25)

specialist in cytotechnology exam
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis price vs viagra reviews
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
canadian pharmacy cialis prices

12386)  ThomasAbomi (06.05.2019 04:58)

cialis 20mg directions
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
liquid cialis dosage info
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis 5mg dosage

12387)  JimmyFomia (06.05.2019 05:40)

cialis dosage cost
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
why bathtubs in cialis commercials
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis soft tabs uk

12388)  ThomasAbomi (06.05.2019 13:37)

generic cialis 20 mg best price
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
generic cialis viagra
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
comprar viagra cialis generico

12389)  afafesype (06.05.2019 13:50)

うわー!!返信いただいた
binare optionen oder cfd - vor und nachteile legal <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=iqRT10BQIMg "> http://www.youtube.com/watch?v=ltpg4L7PjWI </a>

12390)  afafesype (06.05.2019 14:08)

うわー!!返信いただいた
binare optionen welcher broker, wann traden, welche plattform <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=1l2v4Zc6PEY "> http://www.youtube.com/watch?v=OdSMhn9cuXc </a>

12391)  JimmyFomia (06.05.2019 15:03)

cialis side effects vision
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis dosing options
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
levitra vs viagra vs cialis alcohol

12392)  afafesype (06.05.2019 15:30)

うわー!!返信いただいた
binare optionen trends erkennen, traden lernen, trader kopieren millionar <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=Iv3-gCx4c28 "> http://www.youtube.com/watch?v=5z6_XFx4LI0 </a>

12393)  afafesype (06.05.2019 16:22)

うわー!!返信いただいた
metatrader 5 binare optionen, binare optionen 5 minuten <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=wc8loI7rU-c "> http://www.youtube.com/watch?v=d4QRUBvmuKM </a>

12394)  afafesype (06.05.2019 17:46)

うわー!!返信いただいた
binare-optionen 4u, binare optionen 888 - bitcoin krypto handel <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=CtV-8hHQSNA "> http://www.youtube.com/watch?v=Xtlp9SGBwNE </a>

12395)  afafesype (06.05.2019 20:22)

うわー!!返信いただいた
binare optionen legal bitcoin kryptowahrung handel <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=2KQKEbbyTPw "> http://www.youtube.com/watch?v=gNqwuSZFZf8 </a>

12396)  afafesype (06.05.2019 22:29)

うわー!!返信いただいた
binare optionen wie funktioniert das, binare optionen woher kommt das geld <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=5Z8vWAoBLyE "> http://www.youtube.com/watch?v=I2swveC8fp0 </a>

12397)  afafesype (07.05.2019 00:46)

うわー!!返信いただいた
binare optionen 15 minuten strategie youtube millionar <a href=" https://www.youtube.com/watch?v=eq36WPglGuk "> http://www.youtube.com/watch?v=0anvV_6ef8A </a>

12398)  ThomasAbomi (07.05.2019 01:09)

cialis side effects back pain
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
why are they in bathtubs in the cialis commercial
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
generic cialis with dapoxetine

12399)  ThomasAbomi (08.05.2019 06:06)

cialis brand 100mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
black lady in cialis commercial
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis dosage strengths

12400)  JimmyFomia (08.05.2019 07:13)

cost of viagra vs cialis vs levitra
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis 5mg daily use
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
viagra cialis online pharmacy

«   1 ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... 321   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek