Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12441)  JimmyFomia (14.05.2019 15:34)

lilly cialis coupon trial offer 30 day
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis coupon 2016 200 dollars
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
brand name cialis 20mg

12442)  ThomasAbomi (14.05.2019 17:33)

viagra cialis levitra cost comparison
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
buy generic cialis online usa
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis commercial actor

12443)  ThomasAbomi (14.05.2019 20:02)

walmart pharmacy cialis cost
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis online cheapest prices
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis coupon codes

12444)  JimmyFomia (14.05.2019 20:45)

is there a generic drug for cialis or viagra
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
when will generic cialis be available in the usa
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
viagra vs cialis vs levitra reviews

12445)  ThomasAbomi (15.05.2019 05:32)

cialis coupon 2015
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 5 mg daily price
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
actor in cialis commercial

12446)  JimmyFomia (15.05.2019 06:58)

cialis coupon codes
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
comprar viagra cialis o levitra generico
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis vs viagra vs levitra reddit

12447)  JimmyFomia (15.05.2019 12:53)

cialis tablets 20mg
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis best price usa
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
generic daily cialis lowest price

12448)  ThomasAbomi (15.05.2019 14:50)

cialis 5 mg generico mexico
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis maine
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis dosage

12449)  ThomasAbomi (15.05.2019 17:28)

cialis generic name
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis 100mg plus dapoxetine 60mg)
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
generic cialis with dapoxetine

12450)  JimmyFomia (15.05.2019 18:12)

blonde actress in cialis commercial
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis cost with prescription
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis 5mg vs viagra 100mg

12451)  ThomasAbomi (16.05.2019 02:50)

cialis manufacturer coupon 2017
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis side effects in women
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
walmart pharmacy prices cialis

12452)  JimmyFomia (16.05.2019 04:14)

best prices on generic cialis 40 mg
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis dosage 10 mg
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
walmart pharmacy cialis 20mg prices

12453)  JimmyFomia (16.05.2019 14:57)

5 mg cialis vs 20 mg cialis
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
5mg cialis generic daily best price
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
brand cialis vs generic cialis

12454)  ThomasAbomi (16.05.2019 23:11)

review cialis vs viagra
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis side effects bloodshot eyes
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20mg dosing

12455)  JimmyFomia (17.05.2019 00:42)

cialis coupon codes
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
extra super cialis
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis dosage reddit

12456)  JimmyFomia (17.05.2019 07:06)

generic cialis soft tabs 20mg
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis best prices
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis tablets 10mg

12457)  ThomasAbomi (17.05.2019 09:09)

generic cialis capsule form
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis medicine price
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis professional

12458)  ThomasAbomi (17.05.2019 11:47)

cialis coupon code northwestern pharmacy
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
low cost viagra cialis 5mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
viagra vs cialis cost comparison

12459)  JimmyFomia (17.05.2019 12:32)

walmart pharmacy cialis price checklist
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis generic name and classification
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
how long does it take for 5 mg cialis to work

12460)  ThomasAbomi (17.05.2019 20:58)

cialis maximum dosage per day
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
generic cialis or viagra
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
viagra vs cialis vs levitra side effects

12461)  JimmyFomia (17.05.2019 22:16)

buy generic cialis online
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
generic cialis soft tabs online
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
is there generic cialis in canada

12462)  JimmyFomia (18.05.2019 04:17)

costco pharmacy cialis prices
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis vs viagra cost comparison
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis side effects bloodshot eyes

12463)  ThomasAbomi (18.05.2019 06:00)

viagra vs cialis effectiveness
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis soft tabs information
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
low cost generic cialis

12464)  ThomasAbomi (18.05.2019 08:10)

generic viagra cialis and levitra
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis generic availability
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
generic cialis made in usa

12465)  JimmyFomia (18.05.2019 08:46)

walmart price for cialis 20 mg
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis soft tabs review
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
generic cialis canada online pharmacy

12466)  JimmyFomia (18.05.2019 18:28)

cialis generic
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
generic cialis vs viagra
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis 10mg price in india

12467)  JimmyFomia (19.05.2019 21:15)

viagra and cialis dosage and cost comparisons
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis brand 100mg
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis 20 mg benefits

12468)  ThomasAbomi (19.05.2019 23:45)

cialis 5 mg cost walmart
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis prescription prices
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis 5mg price in uae

12469)  JimmyFomia (20.05.2019 02:20)

side effects of cialis 5mg
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
prices for cialis 5 mg at walmart
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis 20mg coupon

12470)  ThomasAbomi (20.05.2019 02:20)

cialis side effects and dosage
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
best price for cialis 5 mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis 5 mg prices in usa

12471)  ThomasAbomi (20.05.2019 11:29)

cialis side effects vision permanent
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
generic cialis from us pharmacy
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis generic availability 2017

12472)  JimmyFomia (20.05.2019 14:17)

cialis tadalafil 20 mg price in pakistan
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis medication information
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
viagra vs cialis cost comparison

12473)  JimmyFomia (20.05.2019 20:16)

cialis 20mg cost
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis super active 20mg pills
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis side effects reviews

12474)  ThomasAbomi (20.05.2019 20:30)

black lady in cialis commercial
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
brand cialis vs cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
is generic cialis safe to use

12475)  ThomasAbomi (20.05.2019 23:07)

price of cialis 20mg walmart
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis vs viagra dosage comparison
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis vs viagra generic

12476)  JimmyFomia (21.05.2019 01:48)

cheapest generic viagra and cialis
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis professional wikipedia
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
very low cost generic cialis

12477)  ThomasAbomi (24.05.2019 03:40)

price of viagra compared to cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
donde comprar cialis generico en chile
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis generic brand names

12478)  JimmyFomia (24.05.2019 07:51)

hay cialis generico en mexico
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis dosage 20mg or 10mg
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic priligy dapoxetine 60mg cialis

12479)  ThomasAbomi (24.05.2019 13:34)

cialis generico espaГ±a opiniones
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
buy generic cialis online
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis generic at costco

12480)  JimmyFomia (24.05.2019 14:18)

cialis dangerous side effects
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
price for cialis at walmart
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
best price generic cialis 20 mg

«   1 ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... 321   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek