Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12601)  PatrickGeash (24.06.2019 09:08)

kamagra oral jelly for sale in usare
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg chewable tablets usa
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly wirkung
<a href="http://upik.jogjakota.go.id/">kamagra 100mg oral jelly suppliers india</a>
kamagra 100mg oral jelly india
<a href="https://3alamaltanmya.com/2017/01/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/">direct kamagra uk</a>

12602)  JamesHen (24.06.2019 12:07)

kamagra kopen amsterdam winkel
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra kopen rotterdam winkel
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly usa
<a href="https://irannameh.org/index.php/journal/comment/view/2320/0/0?refresh=1">kamagra 100mg tablets side effects</a>
kamagra shop erfahrungen 2016
<a href="http://sal-pro.com/cgi-bin/bbs.cgi/JYYeDQqWyfEQhBSYtTa">kamagra oral jelly for sale in usa illinois</a>

12603)  Charleshef (24.06.2019 21:13)

kamagra bezorgen amsterdam
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly usa
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra oral jelly</a>
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra
<a href="https://professional-software.ru/index.php/forum/disk-cleaner-ochistka-diskov/255-how-can-i-get-some-viagra/reply/1717?quote=1">kamagra</a>
kamagra oral jelly wirkung
<a href="http://www.famillesmedias.org/actualites/detail/archive/2010/septembre009/article/la-rentree-du-larousse-et-du-robert/?tx_pagebrowse_pi1%5Bpage%5D=1912">kamagra oral jelly kaufen schweiz</a>

12604)  PatrickGeash (24.06.2019 21:25)

kamagra oral
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100mg tablets for sale
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra kopen eindhoven
<a href="http://pictoucountyyoga.com/blog/christmas-presents/?commentsstart18=2740">kamagra oral jelly in thailand</a>
cheap kamagra 100mg tablets
<a href="http://www.soft3304.net/Unleak/community_bbs/wforum.cgi?no=2149&reno=1455&oya=3473&mode=msgview&page=70">kamagra oral jelly kaufen paypal</a>

12605)  JamesHen (24.06.2019 23:34)

kamagra 100mg oral jelly wirkung
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra jelly india
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra reviews does work
<a href="http://myfirstworld.com/redirect.asp?errortosite=1&id=102044">kamagra jelly india for sell</a>
kamagra 100mg chewable lifesavers
<a href="http://autohaus-willms.eu/index.php?forum-newpost-17-z199087">kamagra bezorgen amsterdam</a>

12606)  Craigmaifs (25.06.2019 03:15)

top hiv dating sites dating a web cam girl flake on first date <a href="http://kaivanrosendaal.com/">chat chueca hispano</a> adult dating sites us
dp fit guys do better online dating ice breakers online dating <a href="http://kaivanrosendaal.com/sevilla-gay.php">el baron rampante sevilla</a> christian single on line dating
christian relationship dating hotline dating when you are a christian <a href="http://kaivanrosendaal.com/gay-cruising-madrid.php">contacto cruising madrid</a> senior dating groups in san francisco

12607)  Craigmaifs (25.06.2019 03:27)

san antonio professional dating <a href="http://abigreturn.com/dat/alexis-texas-and-jordan-ash-dating.php">alexis texas and jordan ash dating</a> asian dating in phoenix
latin men who love black women dating sites <a href="http://murraywholesale.com/us/top-free-usa-dating-sites.php">top free usa dating sites</a> best online dating site montreal
dating a girl who looks really young <a href="http://murraywholesale.com/us/philadelphia-dating-laws-for-minors.php">philadelphia dating laws for minors</a> best free dating sites ireland 2019
absolutely free black dating sites <a href="http://comfycozycouture.com/us/gifs-for-dating-apps.php">gifs for dating apps</a> online dating sites gross income
how to check reviews for people you meet online dating <a href="http://www.limeliters.com/data/christian-dating-for-fre.php">christian dating for fre</a> best dating site for men over 50
what is an online dating app <a href="http://murraywholesale.com/us/completely-free-dating-sites-san-antonio-tx.php">completely free dating sites san antonio tx</a> 7 tips for online dating
top 100 dating site in usa <a href="https://928classics.com/us/best-sex-dating-apps-in-germany.php">best sex dating apps in germany</a> bumble dating over 50

12608)  Charleshef (25.06.2019 05:44)

kamagra usage
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra jelly reviews
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra gold 1200din
<a href="https://rgheatingandair.com/en/component/k2/item/2-duis-viverra-nibh-a-felis-condimentum-pretium.html?limit=10&start=51290">kamagra oral jelly 100mg online</a>
kamagra 100mg tablets uk to united states
<a href="http://pazinkpasauli.com/page13.php?messagepage=652&messagePage=84949">kamagra gold 100mg</a>

12609)  PatrickGeash (25.06.2019 05:53)

kamagra bezorgen rotterdam
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
india kamagra 100 chewable tablets 100 mg
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly side effects
<a href="http://www.buchlovice.cz/cz/hlaseni-rozhlasu/skolni-jidelna?replyto=74447&_formData<guest>=Patrickwharf&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+oral+jelly+100mg+reviews+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagratos.com%2F%5Dkamagra+online%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+forum+srpski+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagratos.com%2F%22%3Ekamagra%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+oral+jelly+amazon+nederlande+%0D%0A%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fbeautikon.com%2Fblog%2Fmissha%2F%22%3Ekamagra+store+coupon%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+use+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.enterst.co.kr%2Fnewbbs%2Fbbs.cgi%3Fdb%3Dboard%26j%3Dv%26no%3D45078.132%26pg%3D6%5Dkamagra+oral+jelly+amazon%5B%2Furl%5D+%0D%0A&addpost&r=0">kamagra kopen amsterdam</a>
kamagra 100mg oral jelly wirkung
<a href="http://www.destenerij.nl/page12.php?messagePage=190">kamagra shop erfahrungsberichte</a>

12610)  JamesHen (25.06.2019 12:12)

kamagra jelly india for sell
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly directions use
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly uses
<a href="http://luchik.hiblogger.net/7747.html">kamagra chew tablets - 100 mg</a>
cheap kamagra 100mg tablets
<a href="http://www.glwangwan.com/index.php?s=/Extend/guestbook/p/7612.html">kamagra oral jelly in india</a>

12611)  Charleshef (25.06.2019 12:29)

kamagra rendeles budapest
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg suppliers australia
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
india kamagra 100mg chewable tablets
<a href="http://mod-tec.ru/blog/59436_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/82602_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%3A+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9?message_quote_form=262664&message_rows=6934&page=3">kamagra 100mg tablets for sale in use</a>
kamagra london reviews
<a href="http://homedb.ru/new/newComplex/comment/id/142">kamagra oral jelly amazon</a>

12612)  PatrickGeash (25.06.2019 12:38)

how to use kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg tablets for sale in us
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra kopen in de winkel nederland
<a href="http://cuhkacs.org/%7Ebenng/Bo-Blog/guestbook.php?page=665">kamagra kaufen in deutschland</a>
kamagra 100 chewable review
<a href="http://hunqing.hyyf.net/plus/feedback.php?aid=1101&action=show&totalresult=164269&pageno=5">sildenafil and dapoxetine tablets super kamagra</a>

12613)  JamesHen (25.06.2019 15:41)

kamagra oral jelly price in india
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra gold reviews
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly review forum
<a href="http://malcu.hiblogger.net/1762.html">the kamagra store coupon</a>
kamagra 100mg oral jelly review
<a href="http://calendar.tax/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb/#comment-887134">kamagra 100mg tablets</a>

12614)  Charleshef (26.06.2019 01:51)

side effects of kamagra oral jelly
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra store filagra
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra 100 gold ajanta
<a href="http://www.korva.co.kr/board/index.php?var=Board&ID=&Category=02&Mode=View&Num=152355124601&start=0&S=S&val=0&Word=&Group=01">kamagra oral jelly review australia</a>
kamagra 100mg oral jelly price in india
<a href="http://www.five-respect.co.jp/bbs/sunbbs.cgi?mode=form&no=16222285&page=">kamagra 100mg chewable</a>

12615)  PatrickGeash (26.06.2019 01:58)

kamagra reviews side effects
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg gold review
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg tablets indian
<a href="http://satnvoice.gr/page2.php?messagePage=3337">kamagra oral jelly usage</a>
kamagra 100mg oral jelly sildenafil reviews
<a href="http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/Adidas%20Energy%20Boost%202%20Grigio%20Perla/Bianco/Perla%20Metallizzato/imgboard.cgi">kamagra 100mg chewable</a>

12616)  JamesHen (26.06.2019 04:08)

kamagra 100mg oral jelly ebay
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly reviews
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly for sale in usa
<a href="http://www.dveri-dona.ru/tovar/3370/comment-page-8016/#comment-3892341">buy kamagra oral jelly usa</a>
kamagra bestellen nederland
<a href="http://www.pyechadalin.com/subpage/sub4_01.html?__board__pass__mode=Y29udGVudF9RbkE=&__PVSC=Jl9MX01FTlU9NCZsaXN0cGc9Nzg=&article_id=27281305782880&&_L_MENU=4">kamagra store coupon code</a>

12617)  Charleshef (26.06.2019 10:07)

kamagra oral jelly 100mg price in india
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg oral jelly in india
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://drei-schuster-huette.com/it/libro-ospiti.php?start=27240">kamagra oral jelly in australia</a>
kamagra store reviews
<a href="https://batemanjewellers.com/cart">kamagra store in ny</a>

12618)  PatrickGeash (26.06.2019 10:11)

how to use kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly 100 mg wirkungsdauer
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra
<a href="http://tdz65.ru/product/239#comment-8456662">kamagra oral jelly gГјnstig kaufen paypal</a>
kamagra 100mg oral jelly use
<a href="http://sal-pro.com/cgi-bin/bbs.cgi/WJprsssEvrAkVYqzC">kamagra jelly 100mg usa</a>

12619)  JamesHen (26.06.2019 16:44)

kamagra 100
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra store reviews
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg
<a href="https://www.professional-software.ru/index.php/forum/disk-cleaner-ochistka-diskov/255-how-can-i-get-some-viagra/reply/2387">kamagra oral jelly how to use video</a>
kamagra bestellen utrecht
<a href="http://www.vibrotek.com/wwwboard/messages/31052.html">kamagra oral jelly uses</a>

12620)  Charleshef (26.06.2019 17:02)

kamagra gold teeth
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
cheap kamagra 100mg tablets
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra jelly sale
<a href="http://www.findenkunstner.dk/kunstnere/inge-lise-vejlgaard/gaestebog/">kamagra reviews does work</a>
how to use kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://horse.ru/posting.php?f=6&error=1&t=0">kamagra 100mg oral jelly uk</a>

12621)  PatrickGeash (26.06.2019 17:06)

the medical supply store kamagra
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg oral jelly price
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly gГјnstig kaufen paypal
<a href="http://www.zanellacasa.com/tutto-per-la-casa.html?start=21440">kamagra 100 tablets usage</a>
kamagra reviews users
<a href="https://batemanjewellers.com/cart">kamagra oral jelly 100mg price in pakistan</a>

12622)  JamesHen (26.06.2019 19:55)

kamagra oral jelly how to use video
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra jelly
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra forum pl
<a href="http://www.buchlovice.cz/cz/hlaseni-rozhlasu/skolni-jidelna?replyto=107109&_formData<guest>=JamesKew&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+reviews+side+effects+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%5Dkamagra+oral+jelly%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+gold+from+ajanta+pharma+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%22%3Ebuy+kamagra%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+forum+2014+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.tokyo.yuroh.com%2Fbbs%2F%3F%22%3Ebuy+kamagra+oral+jelly+online+usa%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+kopen+in+de+winkel+nederland+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fmod-tec.ru%2Fforum%2F61178_%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B5%2F48932_%25D0%2598%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258B%2B%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2BAndroid%2B%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%2521%3Fmessage_quote_form%3D116862%26message_rows%3D165%26page%3D6%5Dkamagra+forum+gdzie+kupic%5B%2Furl%5D+%0D%0A&addpost&r=0">india kamagra 100 chewable tablets</a>
kamagra
<a href="http://mod-tec.ru/blog/59436_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/82602_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%3A_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9?message_quote_form=262058&message_rows=215&page=3">kamagra jelly</a>

12623)  Charleshef (27.06.2019 06:09)

kamagra 100 oral jelly review
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly amazon nederland texas
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly in india
<a href="http://azyljawor.pl/index.php/component/easybookreloaded/entry/add?retry=true">kamagra oral jelly uses</a>
ajanta kamagra 100 chewable tablet
<a href="http://www.zanellacasa.com/tutto-per-la-casa.html?start=17690">kamagra jelly kopen amsterdam</a>

12624)  PatrickGeash (27.06.2019 06:10)

kamagra forum hr
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra kaufen
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
super kamagra forum hr
<a href="http://pitbulls-mc.cz/?o=61232&p=gb">kamagra oral jelly side effects</a>
kamagra oral jelly 100mg 1 week pack
<a href="http://crossfitwhanganui.co.nz/tuesday-9th-august-2016/">kamagra oral jelly india price</a>

12625)  JamesHen (27.06.2019 08:30)

kamagra oral jelly review uk
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly suppliers india
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
how to use kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://www.cdmould.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=67808&pageno=129">effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra</a>
kamagra oral jelly forum hr
<a href="http://www.pitbulls-mc.cz/?o=61998&p=gb">kamagra shop erfahrung</a>

12626)  PatrickGeash (27.06.2019 14:26)

kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis in
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra jelly paypal
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra 100 gold ajanta
<a href="http://www.terms.co.kr/cgi-bin/ez2000/ezboard.cgi?db=gallery4yst&action=read&dbf=396&nread=1&&&submit=%AC%A1%AC%EC%AC%A1%AC%D6">kamagra oral jelly customer reviews</a>
kamagra forum hr
<a href="http://www.gdhra.org.cn/guestbook_1229.jspx">kamagra 100mg tablets usa</a>

12627)  Charleshef (27.06.2019 14:26)

kamagra kopen eindhoven
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg tablets india
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra 100mg oral jelly ebay
<a href="http://www.sal-pro.com/cgi-bin/bbs.cgi/</www.number.com/aj%2011%20gamma%20blue">kamagra 100mg tablets for sale in us</a>
cheap kamagra uk reviews
[url=http://www.eichenkofen.de/spvgg/index.php?site=profile&id=1&action=guestbook>kamagra oral jelly cvs

12628)  JamesHen (27.06.2019 21:06)

kamagra4uk review
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly for sale in usa
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100
<a href="http://mod-tec.ru/blog/59436_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/82602_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%3A+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9?message_quote_form=258544&message_rows=7218&page=1">kamagra london reviews</a>
kamagra 100mg oral jelly in india
<a href="http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/100%25%20authentiek%20Nike%20Air%20Max%2090%20Dames%20Premium%20EM%20alle%20Roze/imgboard.cgi">kamagra oral jelly 100mg 1 week pack</a>

12629)  Charleshef (27.06.2019 21:26)

kamagra kopen in de winkel utrecht
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra 100 oral jelly how to use
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly online kaufen paypal
<a href="http://www.joekerr.com/wwwboard/messages/13774.html">kamagra website reviews uk</a>
kamagra 100mg oral jelly (sildenafil) 5gm
<a href="http://sent.hiblogger.net/268741.html">cheap kamagra 100mg tablets</a>

12630)  PatrickGeash (27.06.2019 21:26)

kamagra jelly use
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly suppliers india
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra kopen rotterdam
<a href="http://www.genki-tainai.com/touring/cgi-bin/member/album.cgi?mode=detail&no=7&page=10">kamagra forum</a>
kamagra gold
<a href="http://kyoto.cuhkacs.org/%7Ebenng/blog/guestbook.php?page=1391">kamagra shop erfahrungen 2015</a>

12631)  JamesHen (28.06.2019 00:29)

kamagra jelly
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly come si usa
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra kopen amsterdam
<a href="http://www.topo.ca/nonno/weblog/ardguest.php?do=add_form&page=22">kamagra forum 2014</a>
kamagra bestellen
<a href="http://www.toutelapoesie.com/poesie/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=7&t=53588&qpid=804403">kamagra shop erfahrungen 2015</a>

12632)  Charleshef (28.06.2019 10:26)

kamagra shop erfahrungen 2014
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg tablets
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly amazon nederlande
<a href="http://www.ekwangdong.net/index.php?ch=boardList&boardID=Community-Inquiry">kamagra use</a>
kamagra oral jelly 100mg usa
<a href="http://aplphotonics.com/blogpage.php?post=2&messagePage=3">kamagra forum srpski</a>

12633)  JamesHen (28.06.2019 12:44)

kamagra store gutschein
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
the kamagra store
<a href="https://professional-software.ru/index.php/forum/disk-cleaner-ochistka-diskov/255-how-can-i-get-some-viagra/reply/1792?quote=1">kamagra 100mg oral jelly uk</a>
kamagra oral jelly 100mg uk
<a href="http://mod-tec.ru/blog/59436_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/82602_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%3A+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9?message_quote_form=263762&message_rows=7221&page=3">kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis</a>

12634)  PatrickGeash (28.06.2019 15:14)

kamagra soft chewable tablets 100 mg
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg tablets for sale
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly wirkungszeit
<a href="https://www.conencity.de/">super kamagra forum hr</a>
kamagra winkel utrecht
<a href="http://www.ratkridder.kz/books/Admin/index.php?page=4647">kamagra bestellen nederland</a>

12635)  Charleshef (28.06.2019 18:39)

kamagra 100mg oral jelly price in india
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly 5gm sildenafil
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra kaufen in deutschland
<a href="http://wispool.com/plus/feedback.php?aid=11&action=show&totalresult=1718&pageno=4">kamagra oral jelly review</a>
kamagra 100mg tablets uk to united states
<a href="https://www.gullholmen.com/sv/node/183">kamagra forum hr</a>

12636)  PatrickGeash (28.06.2019 23:28)

kamagra shop erfahrungen 2016
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly wirkungsdauer
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra 100mg tablets usa 247 pills
<a href="http://www.cam2see.com/blog/archives/87-Enriqo-says-that-my-cam-girls-are-very-sexy.html">kamagra gold 1200din</a>
kamagra tablets 100mg reviews
<a href="http://www.five-respect.co.jp/bbs/sunbbs.cgi?mode=form&no=19678144&page=">kamagra oral jelly 100mg price in india</a>

12637)  JamesHen (29.06.2019 01:20)

kamagra gold 100mg side effects
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly kaufen schweiz
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly usa
<a href="http://www.china-keqiang.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=5289&pageno=80">kamagra kopen</a>
kamagra 100mg tablets for sale in us
<a href="https://www.hotelindijan.hr/en/guestbook?start=16450">kamagra oral jelly how to use video</a>

12638)  Charleshef (29.06.2019 01:45)

kamagra usa
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly made in india
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly suppliers india
<a href="http://mod-tec.ru/blog/59436_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/82602_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%3A+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9?message_quote_form=270510&message_rows=6137&page=5">kamagra store reviews</a>
kamagra oral jelly 100mg factory discount prices
<a href="http://www.famillesmedias.org/films/detail/archive/2010/decembre012/article/another-year/?tx_pagebrowse_pi1%5Bpage%5D=476">come si usa il kamagra oral jelly</a>

12639)  JamesHen (29.06.2019 04:55)

kamagra 100 chewable polo
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly kaufen per nachnahme
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100mg tablets australia
<a href="http://ludomay.ch/index.php?cID=331&bID=622&arHandle=Blog+Post+Footer&ccm_token=1522287278:22b1865a060531372fdfb78aa01413ea&btask=passthru&method=removeEntry&entryID=50446">kamagra 100mg oral jelly in india</a>
kamagra shop deutschland erfahrungen
<a href="http://www.slam2008.ch/index.php?page_id=116&from=10700&select=1071">kamagra store</a>

12640)  PatrickGeash (29.06.2019 06:41)

the sleep store kamagra
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg tablets australia
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra
<a href="http://www.rubbercoop.com/main/index.php/forum/2/2/reply">kamagra oral jelly cvs</a>
kamagra 100mg tablets side effects
<a href="http://www.zanellacasa.com/tutto-per-la-casa.html">kamagra oral jelly kaufen amazon</a>

«   1 ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek