Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12681)  Charleshef (13.07.2019 03:45)

kamagra kopen utrecht
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg for sale
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100mg tablets for sale in uses
<a href="http://www.aoiseicha.co.jp/light/light.cgi?page10=val">kamagra oral jelly available in india</a>
kamagra 100mg oral jelly review
<a href="http://senatour.avablog.ir/post/286/+????+???????+?????+++?????+?+?????????+/?pcom=10">kamagra oral jelly reviews</a>

12682)  JamesHen (13.07.2019 07:31)

kamagra oral
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly review
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra store
<a href="http://pc.uz/add_announce/17">kamagra store gutschein</a>
kamagra 100mg oral jelly suppliers indiana
<a href="http://upik.jogjakota.go.id/">kamagra oral jelly 100mg usa</a>

12683)  PatrickGeash (13.07.2019 09:42)

kamagra price
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra kopen eindhoven
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg tablets side effects
<a href="http://luchik.hiblogger.net/7747.html">kamagra kopen</a>
kamagra oral jelly 100mg price in pakistan
<a href="http://pazinkpasauli.com/page13.php?messagepage=218&messagePage=85422">kamagra bezorgen amsterdam</a>

12684)  Charleshef (13.07.2019 11:01)

kamagra oral jelly
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra gold 100mg reviews
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly side effects
<a href="http://www.sermeco.com.mx/index.php/component/k2/item/59-cho%C4%87-wycieczki-zorganizowane-nie-przybywaj%C4%85-za-bardzo-nieraz-na-teren-owego-miasta/59-cho%C4%87-wycieczki-zorganizowane-nie-przybywaj%C4%85-za-bardzo-nieraz-na-teren-owego-miasta?start=60">kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis</a>
kamagra jelly amazon
<a href="http://www.zslan.cz/in/admin/admin/remote/obr_lhl/tym/index.php?p=statistiky&replyto=27409">cheap kamagra 100mg tablets</a>

12685)  PatrickGeash (13.07.2019 16:57)

kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg chewables for sale
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly usa next day shipping uk
<a href="http://www.puntofamilia.it/component/k2/item/4-editoriale-gennaio-aprile-2013.html">kamagra oral jelly manufacturers in india</a>
kamagra 100mg oral jelly sildenafil ajanta
<a href="http://senatour.avablog.ir/post/97/???+???????/?pcom=1341">kamagra oral jelly wirkung frauen</a>

12686)  Charleshef (13.07.2019 17:17)

kamagra 100mg reviews
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra gold 100mg sildenafil citrate
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra reviews users
<a href="http://www.ginaforever.org/testimonial">kamagra oral jelly in thailand</a>
kamagra 100mg side effects
<a href="https://www.ttxunhuan.com/home.php?mod=space&uid=1476442">how to use kamagra 100mg tablets</a>

12687)  JamesHen (13.07.2019 18:40)

kamagra 100mg
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly vs cialis
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra forum uk
<a href="http://community.sbstocks.com/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=2&t=1&qpid=251517">the medical supply store kamagra</a>
kamagra forum pl
<a href="http://www.gutierrezmarquez.com/es/blog/item/154-estafa/154-estafa?start=30">kamagra oral jelly india manufacturer</a>

12688)  JamesHen (13.07.2019 21:36)

kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly buy online
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
how to use kamagra 100mg tablets
<a href="http://lada.hiblogger.net/182093.html">kamagra 100mg tablets usage</a>
the sleep store kamagra
<a href="http://odessa.report/novosti/kriminal/odesskaya-oblast-muzhchina-zaderzhal-vora-v-svoem-dome#comment-4967566">kamagra 100mg chewable lifesavers</a>

12689)  PatrickGeash (13.07.2019 23:10)

kamagra 100mg oral jelly suppliers
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra kaufen in deutschland
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg
<a href="http://grupodoris.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=116:mantenimiento-cesped-almeria&lang=es&limitstart=210">kamagra 100mg side effects</a>
kamagra oral jelly kaufen per nachnahme
<a href="http://www.cam2see.com/blog/archives/87-Enriqo-says-that-my-cam-girls-are-very-sexy.html">the medical supply store kamagra</a>

12690)  Charleshef (14.07.2019 05:22)

kamagra oral jelly usa next day shipping uk
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra 100 gold ajanta
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral gel
<a href="http://www.primusnox.de/user/index.php?action=user&id=59&show=gb">cost of kamagra jelly</a>
kamagra reviews uk
<a href="http://mod-tec.ru/blog/59436_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/82602_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%3A+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9?message_quote_form=260288&message_rows=196&page=2">kamagra website reviews uk</a>

12691)  JamesHen (14.07.2019 08:47)

kamagra kopen afhalen amsterdam
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra winkel utrecht
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra reviews
<a href="http://horse.ru/posting.php?f=6&error=1&t=0">kamagra 100</a>
kamagra oral jelly wirkungszeit
<a href="http://www.goldmosaic.it/index.php/joomla-blog/two-column-portfolio/item/65-national-parks-reclamation/65-national-parks-reclamation?start=540">kamagra 100mg</a>

12692)  PatrickGeash (14.07.2019 10:56)

kamagra kopen in winkel rotterdam
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg tablets use
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra kopen in de winkel utrecht
<a href="http://divoclub.ru/parentboard/index.php?event=new&page=1">kamagra 100 tablets usage</a>
kamagra oral jelly usa next day shipping
<a href="http://www.themakershouse.org/index.php/component/k2/item/1-gospel-artistes-thrill-worshipers-at-maker-s-house?start=6190">kamagra 100mg oral jelly side effects</a>

12693)  Charleshef (14.07.2019 12:09)

kamagra bestellen nederland
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly kaufen Г¶sterreich
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly how to use video
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48932?message_quote_form=112572&message_rows=14172&page=3">kamagra kopen afhalen amsterdam</a>
kamagra 100mg 7 tablets
<a href="https://cars.costhelper.com/car-shock.html">kamagra bestellen utrecht</a>

12694)  PatrickGeash (14.07.2019 17:34)

kamagra oral jelly review forum
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra uk next day
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg oral jelly
<a href="http://www.stouchmarriage.com/board_show.asp?id=8164">kamagra 100mg oral jelly review</a>
kamagra oral jelly vs viagra
<a href="http://www.actech.ne.jp/shinakuni/bbs/epad.cgi">direct kamagra uk</a>

12695)  Charleshef (14.07.2019 17:52)

kamagra oral jelly vs viagra
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly vs cialis
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg chewables ajanta
<a href="http://phoenixclan.de/include.php?path=guestbook&mode=sign">kamagra gold 100mg sildenafil citrate</a>
kamagra soft tablets 100mg
<a href="http://www.mirvasro.cz/scs/index.php?a=moravsky-pohar-2011&replyto=485962&_formData[guest">=Charlesdumma&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+100mg+tablets+use+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagrapox.com%2F%5Dkamagra+oral+jelly%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+gold+teeth+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagrapox.com%2F%22%3Ekamagra%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+100mg+tablets+for+sale+usa+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.primusnox.de%2Fuser%2Findex.php%3Faction%3Duser%26id%3D42%26show%3Dgb%22%3Ekamagra+forum+2015%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+kopen+utrecht+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hayasoft.com%2Fumedog%2Fcgi-bin%2Fimgboard%2Fimgboard.cgi%2F2015%2520Nike%2520Shox%2520Turbo%2B%252013%2520Laster%2520Azul%2F3%2F1%2Ftn450%2Fimgboard.cgi%5Dkamagra+vs+viagra%5B%2Furl%5D+%0D%0A&addpost&r=2#posts]kamagra oral jelly usa</a>

12696)  JamesHen (14.07.2019 19:07)

kamagra 100mg oral jelly uk
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra uk company
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100 chewable tablets
<a href="http://www.rendoscopy.com/de/image-gallery/44.html">kamagra bestellen rotterdam</a>
kamagra gel forum hr
<a href="http://sent.hiblogger.net/268741.html">kamagra jelly paypal</a>

12697)  JamesHen (14.07.2019 21:51)

kamagra 100mg chewable
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg sildenafil citrate
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis in
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48930?message_quote_form=95768&page=0">kamagra oral jelly buy online</a>
kamagra 100mg amazon
<a href="http://www.nateyolles.com/blog/2015/10/get-rendered-html-for-an-aem-resource-or-component">kamagra us website</a>

12698)  PatrickGeash (14.07.2019 23:18)

kamagra reviews
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra chew tablets - 100 mg
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100 oral jelly how to use
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48932?message_quote_form=112636&message_rows=14172&page=3">kamagra 100mg oral jelly review</a>
kamagra 100mg oral jelly in india
<a href="http://www.mrburchformalwear.com/accessories-veils-jewelry-and-wraps-oh-my">kamagra jelly</a>

12699)  Charleshef (15.07.2019 05:35)

sleep store kamagra
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra dosage chart
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra dosage chart
<a href="http://www.buchlovice.cz/cz/hlaseni-rozhlasu/skolni-jidelna?replyto=247535&_formData<guest>=Charlesvam&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+oral+jelly+100mg+online+bestellen+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagrapox.com%2F%5Dbuy+kamagra%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+jelly+ingredients+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagrapox.com%2F%22%3Ekamagra+100mg%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+oral+jelly+in+australia+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fafisha.novo-city.ru%2Fguestbook%2F2%2F9197%2F%22%3Ekamagra+100mg+amazon%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+100+chewable+tablets+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.palitra-system.ru%2F%5Dkamagra+oral+jelly+kaufen+wien%5B%2Furl%5D+%0D%0A&addpost&r=0">kamagra oral jelly 100mg sildenafil citrate</a>
kamagra 100mg oral jelly how to use
<a href="http://czss-osijek.hr/zakljucci-vi-simpozija-socijalnih-radnika/">kamagra usa next day shipping</a>

12700)  Charleshef (15.07.2019 14:00)

kamagra kopen in winkel rotterdam
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra 100mg chewable tablets india
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100mg reviews
<a href="http://archive-2011.humandoc.pl/17;31_ostatniawieczerzadlamalthusa?filter_category=Globalne+wyzwania+i+wsp&page=1">buy kamagra uk review</a>
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis
<a href="http://extassy.ru/book/1.html">kamagra jelly usa</a>

12701)  Charleshef (15.07.2019 19:35)

kamagra shop deutschland test
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra gold jelly
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly review uk
<a href="https://www.ifsg-bw.de/index.php?title=Spezial:Guestbook&action=add">kamagra jelly</a>
kamagra 100 chewable review
<a href="http://lorana.hiblogger.net/39379.html">kamagra jelly usa</a>

12702)  PatrickGeash (15.07.2019 21:20)

kamagra reviews forum
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
india kamagra 100 chewable tablets 100 mg
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra 100mg oral jelly in india
<a href="http://www.hcseal.com/message.aspx?page=6224">kamagra 100mg oral jelly sildenafil ajanta</a>
kamagra soft tablets 100mg
<a href="https://mysosialisliberal.wordpress.com/2017/08/09/saman-sarawak-report-ayah-chik-1-brown-0/comment-page-1/#comment-414">kamagra oral jelly 100 mg wirkungsdauer</a>

12703)  JamesHen (16.07.2019 01:30)

kamagra jelly ingredients
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly usa next day shipping
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra kopen in de winkel nederland
<a href="https://www.tor.com/2019/07/10/for-he-can-creep-siobhan-carroll/">kamagra oral jelly kaufen schweiz</a>
kamagra 100mg oral jelly suppliers india
<a href="http://sdel.ru/utenie_blesk/anons/250711_seminar_konstantina__novikova__yeffektivnoe_upravlenie_finansami_?p=5">kamagra 100mg 7 tablets</a>

12704)  Gregorykat (17.07.2019 00:19)

kamagra oral jelly kopen amsterdam
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
super kamagra forum hr
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra chewable 100 mg reviews

12705)  canadian online pharmacies (24.10.2019 17:21)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">best online pharmacies in canada</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>buy prescription drugs without doctor</a>

12706)  canadian pharmacy (25.10.2019 14:49)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">mail order prescriptions from canada</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>online pharmacies canada</a>

12707)  prescription meds without the prescription (29.10.2019 16:14)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">canadian online pharmacy</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>best mail order pharmacies</a>

12708)  prescription drugs without prior prescription (29.10.2019 20:31)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">overseas pharmacies that deliver to usa</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>legitimate canadian mail order pharmacies</a>

12709)  online pharmacies (30.10.2019 11:39)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">online pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>online pharmacies canada</a>

12710)  online pharmacies canada (30.10.2019 15:58)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">mail order prescriptions from canada</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canada drugs no prescription needed</a>

12711)  canadian pharmacies (30.10.2019 16:29)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">legitimate online pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canadian mail order pharmacies to usa</a>

12712)  legitimate canadian mail order pharmacies (31.10.2019 06:07)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">best online international pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canadian pharmacies that ship to us</a>

12713)  best mail order pharmacies (31.10.2019 15:17)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">buy prescription drugs without doctor</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>top rated online canadian pharmacies</a>

12714)  legitimate canadian pharmacies (01.11.2019 19:31)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">prescriptions from canada without</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canadian pharmacies that ship to us</a>

12715)  best canadian mail order pharmacies (02.11.2019 20:25)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">online pharmacies canada</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>best online pharmacies canada</a>

12716)  legitimate online pharmacies (03.11.2019 09:21)

<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">best 10 online pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>us pharmacy no prior prescription</a>

12717)  Maryuncen (27.11.2019 11:31)

<a href="https://elimite2.com/">elimite cream price</a>

12718)  Lisauncen (02.12.2019 00:14)

<a href="http://elimite2.com/">elimite medication</a>

12719)  Markuncen (02.12.2019 18:01)

<a href="https://elimite2.com/">elimite</a>

12720)  mexican pharmacies shipping to usa (03.12.2019 19:38)

<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">prescription drugs online without</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>no prescription pharmacy canada</a>

«   1 ... 314 315 316 317 318 319 320 321   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek