Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12761)  mngtfMer (18.03.2020 22:56)

buy viagra viagra online <a href="http://zelenstroy-tver.ru/ #">buy viagra </a> generic viagra viagra generic

viagra generic viagra online <a href=http://mosbadminton.ru/>viagra buy </a> cheap viagra viagra online

12762)  vqhxxMer (18.03.2020 23:24)

generic viagra viagra online <a href="https://pastafarianchurch.ru #">viagra generic </a> viagra generic generic viagra

buy viagra viagra 100mg <a href=http://serial-kuhnya.ru/>generic viagra </a> viagra online cheap viagra

12763)  utlzvMer (19.03.2020 00:55)

buy viagra viagra generic <a href="http://saffordlegal.com/?page_id=8 #">buy viagra </a> viagra 100mg buy viagra

viagra online viagra pills <a href=http://seifty.ru/>viagra buy </a> viagra online viagra online

12764)  qqvqsMer (19.03.2020 01:20)

viagra online viagra pills <a href="https://newlandia.ru #">buy viagra </a> viagra pills buy viagra

viagra generic viagra 100mg <a href=https://suamaytinhhaiphong.com/page/2/>buy viagra </a> viagra generic buy viagra

12765)  afmwxMer (19.03.2020 07:58)

buy viagra viagra pills <a href="http://audme.ru/ #">viagra generic </a> viagra generic viagra online

cheap viagra viagra generic <a href=http://killtermeh.ru/>viagra buy </a> viagra generic viagra 100mg

12766)  slltsMer (19.03.2020 09:10)

buy viagra viagra online <a href="http://www.abovo-books.ru/ #">buy viagra </a> generic viagra viagra pills

viagra 100mg viagra pills [url=http://fresh-hit.ru #]buy viagra [/url] cheap viagra viagra generic

12767)  xmfpwMer (19.03.2020 09:13)

generic viagra generic viagra <a href="http://ecodom.ru/ #">viagra buy </a> viagra pills viagra pills

viagra 100mg viagra generic [url=http://mioami.ru #]generic viagra [/url] viagra generic viagra online

12768)  esneyMer (19.03.2020 11:40)

buy viagra generic viagra <a href="http://ms39.ru/ #">viagra generic </a> viagra generic viagra generic

buy viagra cheap viagra [url=http://topclub44.ru/ #]generic viagra [/url] viagra online viagra online

12769)  dxchsMer (19.03.2020 15:00)

viagra pills viagra 100mg <a href="http://essay-shop.com #">generic viagra </a> viagra 100mg viagra 100mg

viagra pills cheap viagra [url=http://www.biosense.ru #]viagra buy [/url] viagra pills buy viagra

12770)  kuvkpMer (19.03.2020 16:11)

buy viagra buy viagra <a href="http://lalisa.ru #">viagra buy </a> viagra online buy viagra

viagra 100mg cheap viagra <a href=http://topclub33.ru/>generic viagra </a> viagra 100mg buy viagra

12771)  lqlmgMer (24.03.2020 22:43)

can women take viagra what happens can you buy viagra online <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra boner </a> viagra or cialis best price 100mg generic viagra

viagra best way to deal with nasal congestion over the counter viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra prices </a> old man fucking with viagra online usa viagra

https://ceoofthetent.com/english-speaking-doctors-tel-aviv-israel/?unapproved=38012&moderation-hash=131f87d0614a1f7d1af92d2481067d90#comment-38012
https://trendinginpopculture.com/2020/03/08/vanderpump-rules-lala-kent-addresses-tom-sandoval-implying-shes-a-bad-friend-to-ariana-madix/?unapproved=48&moderation-hash=241d0da327e34a625eef032fe576de61#comment-48
https://www.lanqiuming.com/%e5%90%89%e7%b1%b3%c2%b7%e5%b7%b4%e7%89%b9%e5%8b%92jimmy-butler%e8%a2%ab%e4%ba%a4%e6%8d%a2%e5%90%8e%e4%bc%9a%e6%88%90%e4%b8%ba%e8%b4%b9%e5%9f%8e%e4%b8%83%e5%85%ad%e4%ba%ba%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%b7%a8-2/?unapproved=10&moderation-hash=0c4b837c3f0222d1e847359781388513#comment-10
https://fonckel.net/yeh-rishtey-hain-pyaar-ke-9-march-2020-full-episode-258-watch-video/?unapproved=106&moderation-hash=de897778a71ec4c5639de4be5b665bd9#comment-106
https://latest-today-news.com/2020/03/08/trail-blazers-mccollum-kings-len-fined-for-shoving-match/?unapproved=484&moderation-hash=63033e4cd7618500796e1e95efcd550c#comment-484

12772)  tkksoMer (24.03.2020 23:02)

viagra prices walmart mom accidentally gives son viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">buy viagra online </a> is viagra 100mg a good strong dose? sophia viagra

viagra itsoktocry reddit viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>female viagra pills </a> erection video after taking viagra viagra 30 day trial

https://primepatriot.com/2020/03/10/ohio-hit-with-3-coronavirus-cases-gov-declares-state-of-emergency/?unapproved=14157&moderation-hash=f58684a7b1e67f52d60610f6a721faf2#comment-14157
https://rsmasmitra.co.id/ketahui-mitos-atau-fakta-kehamilan/?unapproved=302&moderation-hash=138f4e52007dd43f6666cf2ce2341a4a#comment-302
https://situationistapp.com/jackpot-party-casino-free-coins-hack-cheats/?unapproved=203&moderation-hash=182b59e43ea485c8dcea769115547b9b#comment-203
https://www.reviewsxp.com/blog/hotels-in-sirsa/?unapproved=166700&moderation-hash=ecbe1107e4157cc08c8446ecc09112c7#comment-166700
https://tristandining.com/pure-nails-pro/?unapproved=5026&moderation-hash=a882b08b1a686a8c4c7fdad2fbf8cbc7#comment-5026

12773)  tdfukMer (24.03.2020 23:15)

blue chew viagra slipped viagra mom <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">cheap viagra </a> old man takes viagra for the 1st time what are the side effects of 100mg viagra

natural supplements instead of viagra how much viagra should i use <a href=https://pharm-usa-official.com/#>generic viagra available </a> erica shaffer in viagra commercial how long does it take viagra to work

https://rsmasmitra.co.id/ketahui-mitos-atau-fakta-kehamilan/?unapproved=380&moderation-hash=2565e0781b29c84ff7f44178420779ec#comment-380
https://www.martjar.com/2020/03/11/how-kate-middleton-dresses-off-duty/?unapproved=4946&moderation-hash=fc406896108e43309baa4979d6867055#comment-4946
http://www.cheaterblock.com/2020/03/11/idompihp/?unapproved=17098&moderation-hash=5852a7380d22cf6c531c5464db548051#comment-17098
https://www.forex.weraven.com/2020/03/09/us-dollar-fundamental-outlook-usd-sgd-usd-idr-usd-myr-usd-php/?unapproved=168&moderation-hash=6d48963e01656678cbc12e15896bec57#comment-168
https://buckiegotit.com/2020/03/11/seniors-encouraged-to-enroll-in-short-courses-at-cfbc/?unapproved=19279&moderation-hash=3def1cf5037ce103340521e44807bceb#comment-19279

12774)  azlnjMer (25.03.2020 00:36)

safe site to order viagra how much did you pay for viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">levitra vs viagra </a> walmart viagra 100mg price viagra reddit

walgreens viagra substitute viagra prank done on boyfriend <a href=https://pharm-usa-official.com/#>how long does viagra last </a> online viagra without a perscription roman viagra scam

https://kashmirobserver.net/2020/03/15/one-way-traffic-resumes-on-kashmir-highway-after-3-day-closure/?unapproved=618&moderation-hash=c15bb51a2555edf7424e1ae8099c66de#comment-618
https://izreviews.com/power-of-mind/steve-jobs-gives-motivational-speech-regarding-being-crazy-enough-to-change-the-world-and-actually-accomplish-it/?unapproved=87&moderation-hash=18b33a86a54217a4bb4a4d005980fa87#comment-87
https://www.onlinenoorulquran.com/fundamental-duas/?unapproved=34&moderation-hash=e1f674c7ed7c99cfea06eb1000374d77#comment-34
https://www.0123movies.work/casino-royale/?unapproved=99&moderation-hash=9196ae07c8256f3fe503271f5e7eda0f#comment-99
https://www.0123movies.work/casino-royale/?unapproved=130&moderation-hash=94335415a122b7ebdbf91df213d1af32#comment-130

12775)  ghgvzMer (25.03.2020 00:51)

sister viagra prank can you take viagra with lisinopril <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra prices </a> otc viagra is viagra 100mg a good strong dose?

when will viagra cheaper first time using viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra online </a> susanna thompson viagra is there a generic for viagra

https://www.martjar.com/2020/03/09/best-gifts-for-your-mother-in-law/?unapproved=4937&moderation-hash=0fb85779b3f69f1f2d2f292934772891#comment-4937
https://unabarayu.yokohama/2020/03/07/internet-dating-sites-to-meet-someone-online-16/?unapproved=79&moderation-hash=57287bbd8c8c7f094cf6a4d4a72f7d93#comment-79
https://novusbars.com/32-chinese-dominoes-pai-gow/?unapproved=270&moderation-hash=cd0e5eaa001049692e2cdf7e8f5b47c3#comment-270
https://www.reviewsxp.com/blog/ecommerce-sites-list-usa/?unapproved=166781&moderation-hash=935f55edeca40c9bf86e63e07ce8e307#comment-166781
https://namikoshinozaki.net/forums/topic/immediate-atarax-listen-shelved-and-polysaccharides-functions/#post-82800

12776)  kujzfMer (25.03.2020 01:12)

viagra samples viagra 200mg dose effect <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra samples </a> viagra gay with viagra hard on

viagra coupon for 2017 take viagra and cialis together [url=https://pharm-usa-official.com/# #]buy viagra [/url] helped with viagra boner porn price for generic viagra

https://armoneyandpolitics.com/garretts-law-monitors-babies-born-with-illegal-drugs-in-their-systems/?unapproved=139997&moderation-hash=83834fe6fc1eb264baa08cdc6eb4ba92#comment-139997
https://forums.pcgamer.com/forums/studio-spotlight.31/post-thread?node_id=33&title=natural+viagra+juice++bs+yi&message=nizagara+vs+viagra++generic+viagra+without+a+doctor+prescription++<a+href%3D%22+https%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23+%23%22>viagra+vs+cialis++<%2Fa>++viagra+200mg+dose+effect++how+long+does+it+take+viagra+to+work+%0D%0A+%0D%0Aviagra+before+after+photo+actual++canadian+viagra++%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23+%23%5Dhow+does+viagra+work+%5B%2Furl%5D++what+is+female+viagra++does+homemade+viagra+really+work+%0D%0A+%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.homecarecompare.ca%2F2020%2F03%2F11%2Ftop-quality-analysis-document-writing-services-for-students%2F%3Funapproved%3D14307%26moderation-hash%3Dcce99c517840bbdab5028c4a274f6aab%23comment-14307%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.reviewsxp.com%2Fblog%2Fbest-laptop-cooling-pads%2F%3Funapproved%3D166205%26moderation-hash%3D83a0f3adef36f40a15c9d1efd1368bc6%23comment-166205%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fthekashmirimages.com%2F2020%2F03%2F13%2Fpolice-busts-gang-of-car-lifters%2F%3Funapproved%3D270362%26moderation-hash%3D7eb5714ca3531876947fb98312ac94a0%23comment-270362%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.marcorambaldi.com%2F2020%2F03%2F12%2Fesports-wagering-now-fully-recognized-under-nevada-28%2F%3Funapproved%3D1096%26moderation-hash%3D3ce04442ba0eac9787600e161db53133%23comment-1096%0D%0Ahttps%3A%2F%2Ffashion.azyya.com%2F544642.html%23post5309643%0D%0A&submit=
http://pornet.org/2020/03/15/trans-julia-masakowa-4on1-toys-balls-deep-anal-dap-gapes-creampie-and-swallow-btg018-15-mar-2020/?unapproved=19635&moderation-hash=1a4350dda63b86dfb7cf686fbfb19929#comment-19635
https://www.tokenpayfraud.com/2020/03/07/a-writing-service-which-will-cover-your-back-44/?unapproved=368&moderation-hash=a1601ffc67233af82209d14670e43e69#comment-368
https://www.onlinenoorulquran.com/fundamental-duas/?unapproved=35&moderation-hash=97bef2b22faba4c623086aadb49deeb8#comment-35

12777)  jblxqMer (25.03.2020 01:14)

lovely lilith viagra falls viagra canada non prescription <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra prices </a> viagra girls stepmom gave son viagra

does homemade viagra really work sucking off viagra boner [url=https://pharm-usa-official.com/# #]female viagra pills [/url] can i take a viagra and any other enhancement at the same time? is it safe to get viagra from canada

http://zero.kankin.net/c/%E4%BA%BA%E5%A6%BB%E6%82%B6%E7%B5%B6%E6%BD%AE%E5%90%B9%E3%81%8D%E9%81%8A%E6%88%AF/
http://hjfbbs.com/space-uid-180000.html
https://www.brecorder.com/2020/03/09/578229/two-more-youth-arrest-during-caso-in-iok/comment-page-1/?unapproved=26074&moderation-hash=3f2f7b73c91aac9d65c4abb858c8630f#comment-26074
https://www.cryptomoneynew.com/2020/03/11/coronavirus-news-what-you-need-to-know/?unapproved=6010&moderation-hash=63168d80acf1fabc31996997d9e3a59c#comment-6010
https://koty.fr/2020/03/12/who-declares-coronavirus-a-global-pandemic-live-updates/?unapproved=8662&moderation-hash=320a086fee1758db7fe5e638aadab28c#comment-8662

12778)  kvznzMer (25.03.2020 02:55)

lovely lilith viagra falls video woman runs from her husband with viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">buy viagra </a> how far in advance of sex do you take viagra? viagra cumshot

generic viagra cost baby bonus mayor french viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra samples </a> generic viagra 100mg next day lion viagra

https://www.unemploymentoffice.org/city/houston-texas-unemployment-office#comment-357662
https://techpcapps.com/call-of-duty-4k-wallpapers/?unapproved=20586&moderation-hash=44122a0662c240f62457f6f5f764251d#comment-20586
https://www.wellnessketoz.com/keto-advanced-pills/?unapproved=5168&moderation-hash=c34779c28148e5d9f3faad250afa0533#comment-5168
https://forums.pcgamer.com/forums/studio-spotlight.31/post-thread?node_id=33&title=online+viagra+without+a+perscription++oq+zr&message=tranny+viagra++mom+slips+son+viagra+sex++<a+href%3D%22+https%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23+%23%22>viagra+buy++<%2Fa>++boys+viagra++gina+valentina+brother+viagra+%0D%0A+%0D%0Astepsis+makes+stepbro%27s+viagra+boner+won%27t+go+away++buy+cheap+viagra+200mg++%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23+%23%5Dviagra+100mg+%5B%2Furl%5D++order+100mg+viagra++viagra+eyesight+trails&submit=
https://www.0123movies.work/casino-royale/?unapproved=181&moderation-hash=ca8ee225381600ef2d482a76254e844b#comment-181

12779)  lrlzhMer (25.03.2020 03:56)

can viagra beb bought without presciption in usa canada viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">natural viagra </a> generic cheap viagra levitra vs viagra

how to use viagra 100mg new white viagra [url=https://pharm-usa-official.com/# #]buy viagra online [/url] can depatier/viagra be taken on the same day viagra leukemia

https://www.orcasound.com/2020/03/11/monster-hunter-official-teaser-posters-now-available/?unapproved=173582&moderation-hash=56235f45bb07b5ee009736e744da1630#comment-173582
http://100freechip.com/no-deposit-casinos/comment-page-1/?unapproved=575305&moderation-hash=65231c8b5d8f640de34bb949f70b23bb#comment-575305
https://www.ezhire.ae/blogs/2020/03/10/the-best-cars-drive/?unapproved=12085&moderation-hash=97d0c4b50e211522c2252ee64515dea8#comment-12085
http://hometuition-pk.com/index.php/2020/03/09/male-teacher-for-maths-read-more-for-details/?unapproved=953&moderation-hash=3e5083680ae639e1f194b5cfe436ac07#comment-953
https://youthworkercollective.com/being-in-ministry-with-lgbtq-youth-after-gc-2019-including-a-discussion-guide-about-general-conference/?unapproved=1048&moderation-hash=b9e18edba4f890ba518f191c97653285#comment-1048

12780)  usgwaMer (25.03.2020 04:11)

des medicare cover viagra viagra contraindications <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">buy viagra </a> viagra coupons canadian viagra work?

can you take viagra with lisinopril viagra canada <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra erection </a> how to enhance effects of viagra "shri"+"durga"+ generic +viagra apartment

https://www.softzone101.com/2019/07/04/meditation-tips-for-workplace-success-guided-meditation-online/?unapproved=73&moderation-hash=ad2a8a10db1fc3afb98813969e21cb48#comment-73
https://playbestfreegame.com/doubleu-casino-free-slots/?unapproved=219559&moderation-hash=3803b07042a504dbc5e5c7ad979a8244#comment-219559
https://currencyjournals.com/bitcoin-news/bitcoin-scam/new-bitcoin-scam-sweeps-instagram-crypto-daily/?unapproved=12424&moderation-hash=5f838bb5375d091b50a802f9c4e8fa9e#comment-12424
https://csharpui.com/take-screenshot/?unapproved=305&moderation-hash=ee23229873c4cdf141457b4082d8d649#comment-305
https://adultalternativelifestyle.com/events/2020/03/msv-st-patricks-day-party/?unapproved=22110&moderation-hash=7b4a26bcf9fe6612e54c32c7b00eaf32#comment-22110

12781)  cripiMer (25.03.2020 04:49)

viagra erection ejaculation gif viagra prank on brother <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra prices </a> best way to get viagra to work tricked into taking viagra

dangers of taking viagra erica shaffer in viagra commercial <a href=https://pharm-usa-official.com/#>online viagra </a> slipped viagra mom otc viagra

http://techrights.org/wp-admin/index.php?newcomment_author=zjwbvagila&newcomment_author_email=mllqozks%40fastmailtoyougo.site&newcomment_author_url=https%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com&replycontent=mothers+helping+sons+after+they+mistakenly+took+viagra++female+viagra+experiment++<a+href%3D%22+https%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23+%23%22>viagra+without+doctor+prescription++<%2Fa>++i+accidentally+gave+my+stepson+viagra++does+viagra+effect+blood+pressure+%0D%0A+%0D%0Aviagra+prescriptions+over+internet++100+mg+viagra++<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23>viagra+side+effects+<%2Fa>++which+is+better+-+cialis+or+viagra++viagra+substitute&user_ID=1233311&action=&comment_ID=&comment_post_ID=&status=&position=-1&checkbox=0&mode=dashboard&_ajax_nonce-replyto-comment=aaf3cf1aac
https://www.reviewed-casinos.com/player-comments/cool-cat-casino/comment-page-7/?unapproved=6174&moderation-hash=914ca6b2721897d7505d190353c4219d#comment-6174
https://www.jumlaonline.com/2020/03/10/asianmelodies-is-among-the-better-internet-that-is-3/?unapproved=1735&moderation-hash=2b911595b2d0618e74373ed10c5f0cd7#comment-1735
https://poptopnews.com/2020/03/08/what-david-davis-is-up-to-2020-03-07/?unapproved=830&moderation-hash=daed5cfa58ed2ec498d12e689927e336#comment-830
https://momentech.me/2020/03/11/cbd-who-biodiversity-neighbourhood-health/?unapproved=687&moderation-hash=76b1061afba2995b5ce5bade85852781#comment-687

12782)  mgrbkMer (25.03.2020 05:15)

100 mg viagra geting an erection after viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra dosage </a> viagra generic name viagra & chondroitan

order viagra online does viagra effect vision? <a href=https://pharm-usa-official.com/#>levitra vs viagra </a> who is the lady in the viagra ad best price for viagra

https://onestoptrendingnews.com/2020/03/15/article240890881-html-4/?unapproved=1592&moderation-hash=3dc900e25c19386b44d51f4702fd7fa0#comment-1592
https://diybar.okubeni.net/index.php/2020/03/14/luigis-mansion-3/?unapproved=3&moderation-hash=50e6ca9ac77f34376e66ed541d9a7e1a#comment-3
http://zero.kankin.net/c/%E9%BB%92%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E5%BE%B9%E5%BA%95%E9%99%B5%E8%BE%B1/#reviews
https://heknews.com/2020/03/08/how-to-make-keto-brownies/?unapproved=25&moderation-hash=b42af8541f0b628cf466f613fac5f066#comment-25
https://www.highlimits.com.au/casinos/wrest-point-casino/?unapproved=572&moderation-hash=b6e1d06dd488d5536bc0f292618728ad#comment-572

12783)  xsymxMer (25.03.2020 06:06)

is viagra safe buy viagra cialis <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra generic </a> best way to get viagra to work can you take viagra with losartan

gnc substitute for viagra cheapest drug store for viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>online viagra </a> nurse helps viagra sildenafil 20 mg vs viagra

https://rsmasmitra.co.id/ketahui-mitos-atau-fakta-kehamilan/?unapproved=218&moderation-hash=404d8e6c5ecfa8bd546040247064f90c#comment-218
https://www.malawivoice.com/2020/03/09/why-mcp-utm-alliance-is-failing/?unapproved=14251&moderation-hash=04cedb2ba1386056b9e026f964d15aaf#comment-14251
https://kindlywakethehellup.wordpress.com/2020/03/13/nano-vaccines-sterilization-surveillance-and-genocide/comment-page-1/?unapproved=3855&moderation-hash=5ad0b510a5b56254f51f89bd65f82deb#comment-3855
https://bcparent.ca/2020/03/11/disability-tax-credit-helps/?unapproved=10486&moderation-hash=eaf253f10e4d443e4c786c97a07e2e50#comment-10486
https://essay.studess.com/2020/03/12/evaluating-an-international-hrm-strategy-3/?unapproved=82&moderation-hash=14f721375147580456d632eaecd1951e#comment-82

12784)  roknvMer (25.03.2020 06:18)

viagra best way to deal with nasal congestion viagra coupons 75% off <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra erection </a> master gave me a viagra before he punished me pornhub viagra real

pictures with viagra erection feeling like a young buck on viagra sex <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra pills </a> gnc substitute for viagra gina valentina brother viagra

https://whatsonnorthwales.co.uk/2020/03/09/the-year-of-the-outdoors-2020/?unapproved=511&moderation-hash=976c45c3f84eca5dec63bcfef148d665#comment-511
https://fscc-calledtobe.org/2020/01/30/franciscan-sister-and-deacon-awaiting-ordination-discuss-vocation/?unapproved=1469&moderation-hash=373cfa516842808487ae09324c66cb4e#comment-1469
http://www.icxbk.com/ask/detail/35845.html?message=fuck+him+while+on+viagra++how+to+purchase+viagra++<a+href%3D%22+https%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23+%23%22>generic+viagra+100mg++<%2Fa>++did+pfizer+raise+viagra+again++viagra+for+women+effect+%0D%0A+%0D%0Ason+takes+viagra++lyons+drug+viagra++<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23>generic+viagra+100mg+<%2Fa>++what+is+in+viagra++female+viagra+lady+era+pills
https://www.br28legionpipeband.com/2020/03/09/10-simple-yet-vital-points-to-remember-about-honest-reviews/?unapproved=2823&moderation-hash=c9dbf70fa13fcc067598991a2d9eca60#comment-2823
https://www.healthreformed.com/acupressure-points-in-hand-everything-you-need-to-know-2020/?unapproved=1968&moderation-hash=024787b1ab9f5f56e8f2d8cee926f464#comment-1968

12785)  hegnyMer (25.03.2020 06:27)

what symptoms are doctors looking for to perscribe viagra where to get viagra cheap <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra erection </a> over the counter viagra viagra girls

viagra single packs viagra theophanyschool.org <a href=https://pharm-usa-official.com/#>cialis vs viagra </a> which presidential candidate was the first spokesman for viagra? viagra sex

https://scholarship-positions.com/computer-library-and-information-science-scholarships-for-uk-and-eu-students/2020/03/11/?unapproved=361226&moderation-hash=a8f2a7be4f1f4191fa3bcecc61801006#comment-361226
https://www.unemploymentoffice.org/city/bloomington-indiana-unemployment-office#comment-365842
https://dcgvaudreuil.ca/2020/03/11/michaelaori-dictionary-33/?unapproved=3865&moderation-hash=47d6965ef7565195b4b9c129effe22dd#comment-3865
https://coupletraveltheworld.com/cute-date-ideas-for-teens/?unapproved=31574&moderation-hash=f5de5413ffebeee5c521e541c6de0470#comment-31574
https://congtinonline.com/at-what-height-range-would-you-consider-a-manlet/?unapproved=15&moderation-hash=2a15c12d5f8a1c7133b63f7e3121689b#comment-15

12786)  rewvfMer (25.03.2020 07:01)

viagra sex uncensored stepmom gives son viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra dosage </a> is there a generic for viagra viagra for sle

generic names for cialis and viagra viagra hardon sex <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra 100mg </a> does homemade viagra really work cancun pharmacy viagra

http://100freechip.com/mandarin-palace/comment-page-1/?unapproved=562154&moderation-hash=2015897f44e3ba56a385bab75a3ad475#comment-562154
https://unabarayu.yokohama/2020/03/12/things-that-can-cause-stomach-soreness-and-10/?unapproved=74&moderation-hash=20deba1c58be2b99e0b18c441f8d57eb#comment-74
https://dogsandtreats.com/why-dog-panting-and-restless?unapproved=107&moderation-hash=2df86559f1770d5c49e328c126f35028#comment-107
https://usaonlinepress.com/2020/03/11/finally-google-might-release-a-chromecast-with-a-remote/?unapproved=1560&moderation-hash=aae52b60587ac8ce9ba9458654f85594#comment-1560
https://en.brinkwire.com/news/olympus-om-d-e-m1-mark-iii-review-making-impossible-shots-easy/?unapproved=1046&moderation-hash=afd90b961afc2a91bdf260f1b491846b#comment-1046

12787)  mjjdeMer (25.03.2020 07:24)

does viagra effect blood pressure viagra cost <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">generic viagra 100mg </a> 100 mg viagra true stories about viagra side effects

viagra without a doctor prescription 150 mg viagra in "piss hole" <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra without doctor prescription </a> step sister helps viagra boner brand name viagra 100mg

https://fakeraybanscheap.com/2020/03/11/the-easiest-way-a-married-relationship-photographer/?unapproved=761&moderation-hash=5135ad4af26c38061353355114abe40e#comment-761
https://gwg.ng/2020/03/13/sanusi-leaves-awe-for-abuja/?unapproved=4201&moderation-hash=d456a344913ea27a68504e249f0afba2#comment-4201
http://techmonews.com/?p=3373&unapproved=3887&moderation-hash=c2930c7e64d1484d63ff5639c8e375b2#comment-3887
https://biasharadigest.com/2020/03/13/kenya-earns-sh7-54bn-from-ferrying-cargo-on-sgr/?unapproved=1136&moderation-hash=39a759b0e5a9bb3943f0d8cc98c427bc#comment-1136
https://klescort141.com/2020/03/19/kl-escort-local-freelance-girl-vinney-lee/?unapproved=4445&moderation-hash=ba7d6f07a78a082e0abaa6f7657bc92b#comment-4445

12788)  FrankNab (17.04.2020 00:52)

https://sikerkulcs.eu

https://mootools.net/forge/profile/Tom+rendisswhoula1981

https://freeguydatingsites.kanuumaa.eu
https://teenshemaledating.6bmmc.eu
https://freerichdatingsites.go4itmagazine.eu
https://christiandatingsex.6bmmc.eu
https://datingandsexwebsites.zahnarztpraxis-gotthard.eu

12789)  Edytub (22.04.2020 16:49)

For Sale Isotretinoin https://viacialisns.com/# - Cialis Priligy Prix A Paris <a href=https://viacialisns.com/#>buy cialis online with a prescription</a> Buy Kamagra Dublin

12790)  ejuxintab (31.05.2020 11:40)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500 Mg Dosage[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Buy Amoxicillin Online Without Prescription</a> est.obkt.homosexualita.eu.okh.ds http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

12791)  iyhiruziconoz (31.05.2020 12:20)

[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Buy Amoxicillin</a> zjp.vwmx.homosexualita.eu.tex.ju http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

12792)  qlxxogAremy (16.06.2020 20:38)

<a href="https://aldactonefast.com/">spironolactone 25mg</a>
<a href=https://aldactonefast.com/>side effects for aldactone </a>
https://aldactonefast.com - side effects for spironolactone
<a href="https://allegrax.com/">allegra side effects</a>
<a href=https://allegrax.com/>Generic Allegra </a>
https://allegrax.com - fexofenadine hydrochloride
<a href="https://fastcymbalta.com/">duloxetine 30mg</a>
<a href=https://fastcymbalta.com/>duloxetine 30mg </a>
https://fastcymbalta.com - duloxetine side effects

12793)  movlmaAremy (18.06.2020 02:13)

<a href="https://aldactonefast.com/">aldactone without an rx</a>
[url=https://aldactonefast.com/ ]aldactone potassium-sparing [/url]
https://aldactonefast.com - spironolactone 25mg tablets
<a href="https://allegrax.com/">allegra d</a>
[url=https://allegrax.com/ ]Generic Allegra [/url]
https://allegrax.com - allegra d coupons
<a href="https://fastcymbalta.com/">duloxetine</a>
[url=https://fastcymbalta.com/ ]cymbalta dosage [/url]
https://fastcymbalta.com - side effects for duloxetine

12794)  epojeqemuyx (21.06.2020 09:00)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Buy Amoxicillin</a> lho.iqjl.homosexualita.eu.svb.tt http://mewkid.net/when-is-xicix/

12795)  uyehocerh (21.06.2020 09:40)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Buy Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin 500mg</a> bcm.ygox.homosexualita.eu.rwe.to http://mewkid.net/when-is-xicix/

12796)  Samuelbes (24.06.2020 11:36)

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

12797)  Samuelbes (24.06.2020 13:58)

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

12798)  eqiifejogesy (09.07.2020 14:47)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Buy Amoxicillin Online Without Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin Online</a> geh.rmwt.homosexualita.eu.pht.kn http://mewkid.net/when-is-xicix/

12799)  ihpuapu (09.07.2020 15:11)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin</a> rgo.iwcj.homosexualita.eu.udg.jz http://mewkid.net/when-is-xicix/

12800)  ブランドN級品ブランドコピー 代引 (14.07.2020 04:12)

人気スーパーコピーブランド時計激安通販専門店

エルメス ケリー激安}}}}}}
人気の売れ筋商品を多数取り揃えております。
全て激安特価でご提供.お願いします.
★100%品質保証!満足保障!リピーター率100%!
★商品数も大幅に増え、品質も大自信です。
★スタイルが多い、品質がよい、価格が低い!
★顧客は至上 誠実 信用。
★歓迎光臨
★送料無料(日本全国)
https://www.buykopi78.com/product/ProductShow-2811.html

«   1 ... 316 317 318 319 320 321   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek