Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12641)  Charleshef (29.06.2019 15:10)

kamagra oral jelly review uk
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100mg tablets usage
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly sildenafil citrate
<a href="http://www.tjakgl.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=2504&pageno=53">kamagra bestellen nederland</a>
kamagra reviews forum
<a href="http://spp.nrd.ru/fotogalereya/?SECTION_ID=50&ELEMENT_ID=690&PAGEN_1=1099&MID=2659349&result=reply#message2659349">kamagra kopen utrecht</a>

12642)  JamesHen (29.06.2019 17:23)

kamagra oral jelly 100mg for sale
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra reviews side effects
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly kaufen amazon
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48932?message_quote_form=95492&message_rows=14080&page=0">kamagra 100mg tablets usa 247 pills</a>
kamagra 100mg oral jelly sildenafil ajanta
<a href="http://www.bcouleur.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=56%3Atypography&limitstart=18320">kamagra oral jelly for sale in usa</a>

12643)  PatrickGeash (29.06.2019 19:50)

kamagra oral jelly kaufen berlin
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra forum hr
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100mg
<a href="http://erotik.111x.de/www/index.php?action=guestbook&psID=&Typ=Modul&Content_ID=&MID=1093&modInstanz_ID=305&go=new">india kamagra 100mg chewable tablets</a>
kamagra reviews side effects
<a href="http://www.zanellacasa.com/tutto-per-la-casa.html?start=17300">kamagra jelly kopen amsterdam</a>

12644)  Charleshef (29.06.2019 23:06)

kamagra oral jelly uk
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly 100mg
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly
<a href="http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/%28KDH200/imgboard.cgi">kamagra oral jelly 100mg how to use</a>
sleep store kamagra
<a href="https://www.professional-software.ru/index.php/forum/disk-cleaner-ochistka-diskov/255-how-can-i-get-some-viagra/reply/1900?quote=1">kamagra vs kamagra gold</a>

12645)  PatrickGeash (30.06.2019 03:44)

kamagra gel opinie forum
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
sildenafil and dapoxetine tablets super kamagra
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg chewables
<a href="http://85.214.121.189/forum/entry.php?7610-Worldwide-Demands-A-Lot-More-Christian-Business-Owners">kamagra oral jelly viagra</a>
kamagra 100mg amazon
<a href="http://www.rppman.net/forum/forum.php?mode=review&id=11&res_cnt=1023&p=17">kamagra kopen</a>

12646)  JamesHen (30.06.2019 05:32)

kamagra 100mg chewable tablets
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly india
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly for sale in usage
<a href="http://www.famillesmedias.org/actualites/detail/archive/2010/octobre010/article/vu-du-texas/?tx_pagebrowse_pi1%5Bpage%5D=1104">kamagra oral jelly how to use</a>
kamagra dosage chart
<a href="http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/%28black/red/www.wickedgoodhypnotist.com/imgboard.cgi">kamagra 100mg tablets for sale in uses</a>

12647)  Charleshef (30.06.2019 06:00)

kamagra oral jelly kaufen schweiz
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra kopen eindhoven
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra soft tablets 100mg
<a href="http://www.wfxdbj.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=9006&pageno=141">kamagra 100mg amazon</a>
kamagra forum uk
<a href="http://www.cigars.gr/forum/app.php/gallery/image/2010/page/4474">kamagra oral jelly 100mg side effects</a>

12648)  JamesHen (30.06.2019 08:43)

kamagra jelly kopen amsterdam
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly amazon nederland tx
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly kaufen forum
<a href="http://www.buchlovice.cz/cz/hlaseni-rozhlasu/skolni-jidelna?replyto=26279&_formData<guest>=JamesKew&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+oral+jelly+100mg+side+effects+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%22%3Ekamagra+online%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+usa+next+day+shipping+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%5Dbuy+kamagra%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+100mg+tablets+for+sale+in+used+cars+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fhorse.ru%2Fposting.php%3Ff%3D6%26error%3D1%26t%3D0%22%3Ekamagra+shop+erfahrungen+2016%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+tablets+100mg+reviews+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.naijanextrated.com%2Fmusic_page.php%3Fi%3D984%5Dkamagra+oral+jelly+uk%5B%2Furl%5D&addpost&r=0">kamagra oral jelly online usa</a>
kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://suedwind69.de/guestbook/guestbook.php?g_action=new">kamagra shop deutschland erfahrung</a>

12649)  PatrickGeash (30.06.2019 10:19)

effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra jelly
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly available in india
<a href="http://thecapitalpost.com/cloture-nuclear-option-keys-trumps-supreme-court-pick-p-53024.html?action=process">the kamagra store reviews</a>
reviews kamagra gold
<a href="http://www.vackelsang.se/comment/reply/471">kamagra 100mg oral jelly sildenafil</a>

12650)  JamesHen (30.06.2019 20:21)

kamagra oral jelly kaufen Г¶sterreich
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg tablets
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra gold jelly
<a href="http://community.sbstocks.com/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=2&t=1&qpid=445715">kamagra 100mg oral jelly suppliers</a>
kamagra oral jelly kaufen paypal
<a href="http://www.uberusky.net/ockovani/muj-nazor-na-ockovani?replyto=229543&_formData[guest">=Jameszet&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+kopen+amsterdam+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%22%3Ekamagra+100mg%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+oral+jelly+manufacturers+in+india+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%5Dkamagra%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+oral+jelly+come+si+usa+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fxtrem-mt.com%2Findex.php%3Ffile%3DForum%26page%3Dpost%26forum_id%3D3%22%3Ekamagra+oral+jelly%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+shop+deutschland+erfahrung+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.zavolantom.eu%2Fforum%2Fclanky%2F1606-dalsich-9-veci-ktore-nas-na-modernych-autach-najviac-hnevaju%2F31321%5Dkamagra+oral+jelly+online+usa%5B%2Furl%5D&addpost&r=0]the kamagra store coupon</a>

12651)  PatrickGeash (30.06.2019 22:45)

kamagra oral jelly ohne wirkung
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly for sale in usa
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
reviews kamagra gold
<a href="http://piano-quartet.ru/guest/comment.php?gb_id=96508">kamagra 100mg tablets usage</a>
kamagra 100mg reviews
<a href="http://www.five-respect.co.jp/bbs/sunbbs.cgi?mode=form&no=19860450&page=">kamagra uk company</a>

12652)  Charleshef (01.07.2019 01:20)

kamagra oral jelly how to use
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly for sale in usa il
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra uk next day
<a href="http://modernlady.su/erundovinki/page,1,164,2063-vybiraem-kotenka.html">kamagra gold 100mg sildenafil citrate</a>
kamagra forum 2014
<a href="http://www.cam2see.com/blog/archives/87-Enriqo-says-that-my-cam-girls-are-very-sexy.html">kamagra reviews uk</a>

12653)  PatrickGeash (01.07.2019 06:50)

twoja kamagra pl forum
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra shop erfahrungen
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100
<a href="http://musikmix.dk/index.php?id=6&6=&tx_comments_pi1<page>=20875">kamagra forum srpski</a>
kamagra oral jelly kopen in rotterdam
<a href="http://osmangazistorperdeyikama.com/osmangazi-stor-perde-yikama-iletisim/159-nilufer-stor-perde-yikama.html">buy kamagra oral jelly usa</a>

12654)  JamesHen (01.07.2019 08:50)

kamagra shop erfahrungen 2014
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra forum srpski
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg tabletta
<a href="https://www.webtvhub.com/hollywood-now-with-joanne-colan-online-tv-show-from-paltalk-feat-jimmy-jean-louis/comment-page-50/">kamagra 100mg amazon</a>
kamagra forum opinie
<a href="http://liputanindonesianews.com/foto-detail/14259/dpp-pkb-tes-balon-gubernur-maluku-di-jakarta.html">kamagra shop deutschland erfahrung 2015</a>

12655)  Charleshef (01.07.2019 09:23)

india kamagra 100 chewable tablets
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg tablets for sale
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra store in nyc
<a href="http://nearykhmerrestaurant.com/">kamagra oral jelly customer reviews</a>
kamagra 100mg tablets use
<a href="http://www.gxhydec.com/index.php?s=/Extend/guestbook/p/191.html">kamagra website reviews uk</a>

12656)  JamesHen (01.07.2019 12:18)

kamagra oral jelly kaufen deutschland
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra bestellen nederland
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral gel
<a href="http://www.szpowin.com/index.php?c=zgfront&mod=front&m=bguest&postdata=eZygJ%7C4%7Ea%21W152n3b_WMlru.ZLyI6IkphbWVzbWFtIiwiZGl6aGkiOiIiLCJlbWFpbCI6IlJvYXNvbm9HYWdAZ21haWwuY29tIiwibGl1eWFubmVpcm9uZyI6ImthbWFncmEgb3JhbCBqZWxseSAxMDBtZyByZXZpZXdzIFxyXG48YSBocmVmPVwiaHR0cDpcL1wva2FtYWdyYWJheC5jb21cL1wiPmthbWFncmEgMTAwbWc8XC9hPiBcclxua2FtYWdyYSBvcmFsIGplbGx5IDEwMG1nIHJldmlld3MgXHJcbjxhIGhyZWY9XCJodHRwOlwvXC9rYW1hZ3JhYmF4LmNvbVwvXCIo000oa2FtYWdyYSBvcmFsIGplbGx5PFwvYT4gXHJcbmthbWFncmEgb3JhbCBqZWxseSBzdXBwbGllcnMgaW5kaWEgXHJcbjxhIGhyZWY9XCJodHRwOlwvXC93d3cuemFuZWxsYWNhc2EuY29tXC90dXR0by1wZXItbGEtY2FzYS5odG1sXCIo000oaW5kaWEga2FtYWdyYSAxMDAgY2hld2FibGUgdGFibGV0czxcL2Eo000oIFxyXG5rYW1hZ3JhIG9yYWwgamVsbHkgd2lya3VuZyBmcmF1ZW4gXHJcbjxhIGhyZWY9XCJodHRwOlwvXC9tb2QtdGVjLnJ1XC9mb3J1bVwvNjExNzhcLzQ4OTMwP21lc3NhZ2VfcXVvdGVfZm9ybT0xMTA4MjgmbWVzc2FnZV9yb3dzPTIwNDcmcGFnZT0xXCIo000oa2FtYWdyYSBvcmFsIGplbGx5IDEwMG1nIHByaWNlIGluIGluZGlhPFwvYT4gXHJcbiIsImNvZGUiOiIiLCJzdWJtaXQiOiIoo00oPyJ9&cl=bguest&nowmenuid=10084257">kamagra 50 mg oral jelly usa</a>
kamagra 100mg oral jelly side effects
<a href="http://www.enterateaqui.es/musica/item/278-lunati-k-pop-rock-eclipse?start=1260">kamagra store reviews</a>

12657)  PatrickGeash (01.07.2019 13:58)

kamagra oral jelly how to use
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra shop erfahrung
<a href="http://www.hcseal.com/message.aspx?page=10420">kamagra 100mg oral jelly sildenafil ajanta</a>
kamagra in usa kaufen dundee health
<a href="http://www.whjxsb.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=17870&pageno=57">kamagra 100mg tablets india price</a>

12658)  Charleshef (01.07.2019 16:28)

kamagra oral jelly suppliers india
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral gel
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly kopen in rotterdam
<a href="http://www.zanellacasa.com/tutto-per-la-casa.html?start=31710">kamagra jelly usa</a>
kamagra kopen waar
<a href="http://orekore.com/bbs1/epad.cgi?page=90">kamagra 100mg oral jelly suppliers indiana</a>

12659)  Craigmaifs (01.07.2019 18:51)

dating apps or sites <a href="http://www.limeliters.com/data/new-free-dating-site-2019-in-usa.php">new free dating site 2019 in usa</a> kenyans in usa dating sites
indian dating websites in usa <a href="http://comfycozycouture.com/us/singles-dating-clubs-in-florida.php">singles dating clubs in florida</a> dating inbalance new york manhattan
melodia dating women over 50 <a href="http://murraywholesale.com/us/ncis-los-angeles-fanfiction-dating.php">ncis los angeles fanfiction dating</a> free hidden usa dating site
totally free xxx dating sites <a href="http://www.limeliters.com/data/he-slept-with-another-girl-while-we-were-dating.php">he slept with another girl while we were dating</a> meme gypsy girl dating
carbon dating less than 50 years <a href="http://www.limeliters.com/data/dating-site-in-usa-and-europe.php">dating site in usa and europe</a> teen free dating sites
bbw dating without signing up <a href="http://abigreturn.com/dat/dating-in-alexandria-la.php">dating in alexandria la</a> online dating advice women
dating profile men over 50 <a href="http://comfycozycouture.com/us/black-adult-dating-xxx-black-african.php">black adult dating xxx black african</a> how to recognize trafficers on online dating sites

12660)  JamesHen (04.07.2019 10:02)

kamagra forum srpski
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg online bestellen
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra rendelГ©s budapest
<a href="http://www.liputanindonesianews.com/foto-detail/14019/pererat-tali-silaturahmi-jalasenastri-cabang-3-korcab-iii-djab-olah-raga-bersama-dengan-dharma-pertiwi.html">kamagra 100mg oral jelly suppliers</a>
kamagra 100mg oral jelly suppliers india
<a href="https://ars-sartoria.com/">kamagra 100mg tablets india price</a>

12661)  Charleshef (04.07.2019 11:31)

kamagra soft tablets 100mg
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly review uk
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg chewables
<a href="http://revgearleague.com/blog/#comment-562864">kamagra 100mg oral jelly side effects</a>
kamagra forum hr
<a href="http://betatest.steelmonkeys.com/viewforum.php?f=2">cost of kamagra</a>

12662)  PatrickGeash (04.07.2019 14:16)

kamagra oral jelly kaufen thailand
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly usa
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly kaufen per nachnahme
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48932?message_quote_form=110658&message_rows=118&page=1">kamagra gold jelly</a>
kamagra bestellen nederland
<a href="http://www.gardikithesprotias.gr/site/guestbook">the kamagra store coupon</a>

12663)  Charleshef (04.07.2019 18:46)

kamagra now reviews
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly price in india
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra forum
<a href="http://burningspirit.hiblogger.net/1083201.html">kamagra oral jelly viagra</a>
kamagra 100mg side effects
<a href="http://195.42.138.35/life/ce-v-ati-dori-de-la-un-forum-romanesc-28425.html">kamagra reviews users</a>

12664)  JamesHen (04.07.2019 21:18)

kamagra price
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra forum srbija
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra forum srbija
<a href="http://www.phoenixclan.de/include.php?path=guestbook&mode=sign">cheap kamagra uk reviews</a>
kamagra 100 chewable
<a href="http://www.szgmnc.com/gbook.asp?Page=20582">kamagra 100mg oral jelly price in egypt</a>

12665)  PatrickGeash (04.07.2019 21:28)

kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra us website
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
cost of kamagra jelly
<a href="http://www.gregstuart.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=16%3Awhat-stick1&limitstart=4800">kamagra store info erfahrungen</a>
kamagra cost
<a href="http://www.mirvasro.cz/scs/index.php?a=moravsky-pohar-2011&r=1#posts">kamagra jelly reviews</a>

12666)  JamesHen (05.07.2019 00:27)

kamagra 100mg chewable tablets india
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra gold reviews
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
reviews kamagra gold
<a href="http://wwwwww.myfirstworld.com/profile.asp?user=784309">kamagra oral jelly beste wirkung</a>
kamagra bestellen rotterdam
<a href="http://www.gq-nano.com/feedback.asp?page=19385">kamagra gold 100mg rendeles</a>

12667)  Charleshef (05.07.2019 01:11)

buy kamagra 100mg oral jelly uk
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
side effects of kamagra oral jelly
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly
<a href="http://www.latched-on.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=9:breast-feeding-article&limitstart=770">kamagra 100mg tablets usa</a>
kamagra oral jelly kaufen Г¶sterreich
<a href="http://edu.krpm.co.kr/">kamagra forum uk</a>

12668)  PatrickGeash (05.07.2019 04:06)

kamagra shop deutschland erfahrungen
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
womens kamagra 100mg tablets
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg how to use
<a href="http://destenerij.nl/page12.php?messagePage=135">kamagra 100mg tablets for sale usa</a>
kamagra oral jelly online usa
<a href="http://fcv-clan.de/webseite/include.php?path=guestbook/signgb.php">super kamagra forum hr</a>

12669)  JamesHen (05.07.2019 12:18)

kamagra forum srpski
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra gold 100mg rendeles
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly 100 mg wirkungsdauer
<a href="http://09azaz.hiblogger.net/264985.html">kamagra 100mg tablets side effects</a>
kamagra oral jelly uses
<a href="http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/20thtta.com/www.moonjumper.com/doc/Translation%20/%20Editing%20/imgboard.cgi">kamagra price</a>

12670)  Charleshef (05.07.2019 13:51)

kamagra oral jelly review
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg pouzitie
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly review
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48932?message_quote_form=111968&message_rows=230&page=2">kamagra gold 100mg sildenafil citrate</a>
kamagra oral jelly manufacturers in india
<a href="https://batemanjewellers.com/cart">kamagra online</a>

12671)  PatrickGeash (05.07.2019 16:40)

kamagra gold jelly
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra gel forum hr
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra forum romania
<a href="http://www.sirjobs.com/employer/dashboard">kamagra forum 2014</a>
kamagra 100mg soft tabs chewable tablets
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48932?message_quote_form=112162&message_rows=225&page=2">kamagra 100mg side effects</a>

12672)  Charleshef (08.07.2019 20:33)

chewable kamagra polo 100mg
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly wirkungszeit
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg reviews
<a href="https://www.segniedisegni.com/wp/blog/">kamagra oral jelly buy online</a>
kamagra kopen in de winkel utrecht
<a href="http://www.carrosseriegabriel.fr/">kamagra oral jelly manufacturers in india</a>

12673)  PatrickGeash (08.07.2019 23:33)

kamagra oral jelly kaufen forum
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra stores
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100 oral jelly review
<a href="http://www.tierversuchsgegner-pulheim.de/user/index.php?action=user&id=33&show=gb">kamagra oral jelly india</a>
super kamagra opinie forum
<a href="http://www.slam2008.ch/index.php?page_id=116&from=5440&select=545">effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra</a>

12674)  Charleshef (09.07.2019 04:27)

kamagra online
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra store in nyc
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly kopen amsterdam
<a href="http://www.satnvoice.gr/page2.php?messagePage=6858">kamagra 100mg soft tabs chewable tablets</a>
kamagra oral
<a href="http://www.costaint.com/thanks.html">kamagra oral jelly amazon nederland texas</a>

12675)  JamesHen (09.07.2019 07:00)

kamagra oral jelly 100mg reviews
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly in india
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg side effects
<a href="https://www.karismabalitours.com/printable/gaestebuch--guestbook.php?action=form">kamagra kopen belgie</a>
kamagra oral jelly uk
<a href="http://www.bdaugava.lv/zinas/ogad-udens-svetisana-radzu-udenskratuve-nenotika/">kamagra 100mg tablets for sale</a>

12676)  PatrickGeash (09.07.2019 07:18)

kamagra 100 chewable polo
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra tablets 100mg reviews
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra gold 100mg sildenafil citrate
<a href="http://farforland.ru/index.php?news777one=95&page=32540">kamagra oral jelly india</a>
kamagra oral jelly india online
<a href="http://www.cam2see.com/blog/archives/87-Enriqo-says-that-my-cam-girls-are-very-sexy.html">kamagra 100mg oral jelly review</a>

12677)  PatrickGeash (12.07.2019 15:06)

india kamagra 100mg chewable tablets
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg tablets
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra jelly 100mg usa
<a href="http://upik.jogjakota.go.id/">kamagra oral jelly wirkung frauen</a>
kamagra oral jelly reviews
<a href="http://arcane-crag-34352.herokuapp.com/php/guestbook/guestbook.php?do=add_form&page=1">kamagra 100mg chewable tablets usa</a>

12678)  Charleshef (12.07.2019 15:17)

kamagra oral jelly kaufen per nachnahme
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra kopen belgie
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra reviews users
<a href="https://nobsbizconsulting.com/category/startups/">kamagra shop gutschein</a>
buy cheap generic viagra co uk kamagra oral jelly 100mg
<a href="http://www.hcseal.com/message.aspx?page=8917">kamagra kaufen in deutschland</a>

12679)  JamesHen (12.07.2019 16:53)

reviews kamagra gold
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly gГјnstig kaufen deutschland
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra oral jelly</a>
sildenafil and dapoxetine tablets super kamagra
<a href="http://mynursing.co.kr/?page=community/story&mode=reply&msg=2219&&offset=0">kamagra store in ny</a>
cheap kamagra uk reviews
<a href="http://planeta-dobra.hiblogger.net/857143.html">kamagra gold 1200din</a>

12680)  PatrickGeash (12.07.2019 21:31)

cheap kamagra uk reviews
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100 gold ajanta
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra kopen waar
<a href="http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/20thtta.com/whk.hk/page/long8/www.pangulfme.com/admin_rw/Translation+/+Editing+/imgboard.cgi">kamagra oral jelly for sale in usage</a>
kamagra forum doctissimo
<a href="https://zornmarket.se/">kamagra 100mg chewable tablets india</a>

«   1 ... 313 314 315 316 317 318 319 320   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek