Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12721)  Pauluncen (04.12.2019 15:50)

<a href="https://elimite2.com/">elimite cream price</a>

12722)  online pharmacy (06.12.2019 05:18)

most reliable canadian pharmacies
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
[url=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/]online pharmacy canada[/url]

12723)  online pharmacy (06.12.2019 09:22)

no prior prescription required pharmacy
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
[url=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/]prescription drugs online without[/url]

12724)  Maryuncen (12.12.2019 02:41)

<a href="https://elimite2.com/">elimite</a>

12725)  oymuweufu (16.12.2019 06:36)

http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/where-is-xena/">Buy Amoxicillin</a> fhm.idzc.homosexualita.eu.rny.mx http://mewkid.net/where-is-xena/

12726)  eptabiw (16.12.2019 07:11)

http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/where-is-xena/">Amoxicillin</a> muy.imeq.homosexualita.eu.man.lf http://mewkid.net/where-is-xena/

12727)  Pauluncen (20.12.2019 03:13)

<a href="https://elimite2.com/">elimite cream over the counter</a>

12728)  MelanieSlr (08.01.2020 18:31)

[url=http://dapoxetine4.com/]http://dapoxetine4.com[/url] - order priligy <a href=http://dapoxetine4.com/#>buy dapoxetine</a>

12729)  fwqniavags (10.01.2020 17:02)

cbd oil for vaping cbd oil most reputable cbd oil supplier <a href="https://cbdoilnumber1.com">cbd oil cbd distillery </a> cbd oil cbd oil for pain cbd oil

cbd oil cbd oil <a href=https://cbdoilnumber1.com>cbd oil best cbd oil </a> cbd oil cbd oil

12730)  Edytub (09.02.2020 16:19)

Cialis 10 Mg Tabletas http://viacialisns.com/# - Buy Cialis Viagra Fruit Soft Tabs 100mg <a href=http://viacialisns.com/#>Cialis</a> Prescribing Propecia

12731)  aranisiaduxi (10.02.2020 07:20)

[url=http://mewkid.net/who-is-xandra/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin Without Prescription</a> jyx.dfvm.homosexualita.eu.vgs.dk http://mewkid.net/who-is-xandra/

12732)  ezoigic (10.02.2020 07:46)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Dosage <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> zgg.nqgf.homosexualita.eu.kvn.tc http://mewkid.net/who-is-xandra/

12733)  fefDupbeegoLece (26.02.2020 23:05)

cbd gummies http://cbdoilwalm.com/ - buy cbd hemp cbd <a href="http://cbdoilwalm.com/ ">buy hemp </a> cbd oil

12734)  omucerimal (08.03.2020 02:28)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxil Causes Gallstones</a> fls.xvev.homosexualita.eu.kdh.yg http://mewkid.net/who-is-xandra/

12735)  avaqatovub (08.03.2020 02:29)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin</a> wvl.vlyw.homosexualita.eu.lno.um http://mewkid.net/who-is-xandra/

12736)  enayaeuqawi (08.03.2020 02:59)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxil <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500mg</a> cqu.qvda.homosexualita.eu.bry.nu http://mewkid.net/who-is-xandra/

12737)  adeitizo (08.03.2020 03:05)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Dosage For Amoxicillin 500mg</a> dmj.rnzq.homosexualita.eu.tmn.af http://mewkid.net/who-is-xandra/

12738)  snaepMer (09.03.2020 22:19)

cheap viagra viagra pills <a href="https://pharm-usa-official.com/#">buy viagra </a> viagra pills viagra 100mg

buy viagra generic viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra online </a> buy viagra generic viagra

12739)  xmystMer (10.03.2020 10:23)

cheap viagra viagra 100mg <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra online </a> viagra 100mg viagra online

viagra pills viagra pills <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra pills </a> cheap viagra buy viagra

12740)  qixrbMer (11.03.2020 04:37)

viagra online generic viagra <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra pills </a> viagra pills generic viagra bh88апрпhfa

viagra online generic viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra online </a> viagra generic viagra 100mg

12741)  leshtMer (11.03.2020 08:55)

generic viagra viagra pills <a href="https://pharm-usa-official.com/#">buy viagra </a> viagra 100mg viagra online bh88апрпhfa

generic viagra viagra pills <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra pills </a> viagra pills cheap viagra

12742)  hiksrMer (11.03.2020 10:38)

viagra pills generic viagra <a href="https://pharm-usa-official.com/#">buy viagra </a> viagra pills viagra online bh88апрпhfa

buy viagra viagra online <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra online </a> generic viagra viagra 100mg

12743)  yobdtMer (11.03.2020 11:50)

viagra 100mg viagra online <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra online </a> viagra pills viagra pills bh88апрпhfa

viagra pills buy viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>cheap viagra </a> viagra 100mg generic viagra

12744)  weqgtMer (11.03.2020 11:57)

viagra 100mg viagra online <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra generic </a> cheap viagra viagra online bh88апрпhfa

cheap viagra cheap viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra generic </a> viagra pills cheap viagra

12745)  rukdhMer (17.03.2020 22:52)

buy viagra viagra pills <a href="http://image-car.ru #">viagra buy </a> viagra generic viagra 100mg ufiouas0209sss

cheap viagra viagra online <a href=http://sip-center.ru/>buy viagra </a> viagra online cheap viagra

12746)  zdfefMer (17.03.2020 22:55)

viagra 100mg viagra 100mg <a href="http://e-nota.ru/ #">viagra buy </a> viagra generic viagra 100mg ufiouas0209sss

viagra 100mg viagra generic <a href=http://shopshugaring.ru/>generic viagra </a> generic viagra generic viagra

12747)  hxkchMer (18.03.2020 01:06)

viagra 100mg cheap viagra <a href="http://mdc-sayany.ru/ #">buy viagra </a> cheap viagra viagra generic ufiouas0209sss

generic viagra viagra pills <a href=http://nuqy.ru/>viagra buy </a> viagra 100mg cheap viagra

12748)  ptqsuMer (18.03.2020 02:18)

viagra generic buy viagra <a href="http://fankarpat.ru/ #">viagra generic </a> buy viagra generic viagra ufiouas0209sss

viagra online viagra online <a href=http://termit3.ru>viagra buy </a> viagra 100mg cheap viagra

12749)  wkbrcMer (18.03.2020 03:38)

viagra 100mg viagra 100mg <a href="http://rgdogol.com/camisas/ #">viagra buy </a> viagra 100mg viagra online ufiouas0209sss

buy viagra generic viagra <a href=http://garagedoormaster.com/sectional-garage-doors-thanet-kent/>viagra generic </a> generic viagra cheap viagra

12750)  tgqstMer (18.03.2020 09:19)

generic viagra cheap viagra <a href="http://enfutnews.ru/ #">generic viagra </a> buy viagra viagra 100mg ufiouas0209sss

viagra 100mg viagra 100mg <a href=http://bmwmoscowclub.ru/>generic viagra </a> viagra pills generic viagra

12751)  nqfzaMer (18.03.2020 10:25)

viagra online buy viagra <a href="http://pokupka-gps.ru #">buy viagra </a> viagra pills viagra 100mg ufiouas0209sss

viagra generic buy viagra <a href=http://oasisvlg.ru/>viagra buy </a> viagra generic cheap viagra

12752)  lqxmnMer (18.03.2020 10:36)

cheap viagra viagra online <a href="http://blukino.com/contact/ #">generic viagra </a> viagra online viagra online ufiouas0209sss

cheap viagra generic viagra <a href=http://kavkaz-fm.ru>generic viagra </a> viagra generic viagra 100mg

12753)  lefpqMer (18.03.2020 11:03)

viagra pills viagra 100mg <a href="http://exchangevisits.ru/ #">viagra buy </a> cheap viagra viagra pills ufiouas0209sss

cheap viagra buy viagra <a href=http://buxfree.ru>generic viagra </a> buy viagra generic viagra

12754)  wucktMer (18.03.2020 12:10)

viagra 100mg viagra 100mg <a href="http://taxsaversdirect.com/SAGE-Specialists #">viagra buy </a> viagra online viagra generic ufiouas0209sss

viagra 100mg cheap viagra <a href=http://www.elite-ograda.ru/>viagra generic </a> viagra online viagra pills

12755)  bkaapMer (18.03.2020 12:48)

buy viagra generic viagra <a href="http://stal-dndz.ru/ #">viagra buy </a> viagra 100mg viagra pills ufiouas0209sss

viagra online viagra online <a href=http://goldlamp.ru/>generic viagra </a> viagra pills generic viagra

12756)  fuefyMer (18.03.2020 14:38)

viagra generic viagra pills <a href="http://srf05.ru/ #">viagra generic </a> viagra 100mg generic viagra ufiouas0209sss

viagra online viagra generic <a href=http://silentroach.ru/>viagra generic </a> buy viagra viagra online

12757)  wnggnMer (18.03.2020 16:03)

generic viagra viagra pills <a href="http://oasisvlg.ru/ #">generic viagra </a> viagra 100mg buy viagra ufiouas0209sss

buy viagra buy viagra [url=http://euroshmot.ru/ #]viagra buy [/url] viagra online cheap viagra

12758)  tvejpMer (18.03.2020 20:33)

generic viagra viagra generic <a href="http://sleepcityfurniture.com/coffee-tables-consoles/ #">viagra generic </a> viagra online generic viagra

generic viagra buy viagra <a href=http://altercount.ru/>buy viagra </a> cheap viagra viagra 100mg

12759)  rwtkrMer (18.03.2020 21:58)

viagra 100mg generic viagra <a href="http://iso-50001.ru/ #">buy viagra </a> viagra 100mg cheap viagra

generic viagra cheap viagra <a href=http://1books.ru/>viagra generic </a> viagra generic generic viagra

12760)  dxmesMer (18.03.2020 22:41)

generic viagra buy viagra <a href="http://fankarpat.ru/ #">buy viagra </a> viagra generic buy viagra

generic viagra cheap viagra <a href=http://saffordlegal.com/?page_id=8>buy viagra </a> viagra generic viagra 100mg

«   1 ... 315 316 317 318 319 320   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek