Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12561)  JimmyFomia (15.06.2019 12:22)

cialis generico en mexico precio
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
side effects of generic cialis
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
2.5 mg cialis maintenance dosage bph
<a href="http://www.podgursky.ru/index.php/forum/2-v_chem_smisl_zjizni/1221-kxdigqw?limit=6&start=74280">date generic cialis is available</a>
buy cialis soft tabs
<a href="http://www.liputanindonesianews.com/detail/6059/kepala-bakamla-ri-majalah-garda-maritim-dapat-diandalkan-dan-terpercaya.html">cialis dosagem diaria</a>

12562)  JimmyFomia (15.06.2019 20:01)

cialis 5mg tablets
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
usa generic cialis lowest price
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic cialis in usa store
<a href="http://www.bcouleur.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=56%3Atypography&limitstart=106690">generic cialis extra dosage 200 mg</a>
cost of cialis vs viagra vs levitra
<a href="http://www.matrixboard.ru/add/">cialis dosage medscape</a>

12563)  ThomasAbomi (16.06.2019 00:00)

cialis dosage medscape
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
prices for cialis 5mg
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis coupons card for 20 mg
<a href="http://www.famillesmedias.org/films/detail/archive/2010/decembre012/article/another-year/?tx_pagebrowse_pi1%5Bpage%5D=32347&cHash=b83d3ae7acb1100453e044c8599594c9">walmart prices for cialis 20mg</a>
cialis vs viagra vs levitra comparison table
<a href="https://web.iiit.ac.in/%7Ekoduri_s/feedback.php">cialis 5mg vs viagra 100mg</a>

12564)  JimmyFomia (17.06.2019 02:55)

viagra cialis canadian pharmacy
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
lower cost generic cialis at walgreens
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
brand cialis 100 mg
<a href="http://jacekkopczynski.com.pl/ksi-ga-go-ci.php?id=6wya5c8z_2&abuse=839">viagra cialis online pharmacy</a>
cialis generic price comparison
<a href="http://themakershouse.org/index.php/component/k2/item/6-maker-s-house-chapel-launches-3-booksfon=FFFFFF?start=100">cialis side effects eyes</a>

12565)  ThomasAbomi (17.06.2019 04:42)

cialis retail prices usa
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis commercial same guy
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
5 mg cialis side effects
<a href="https://kaltarakita.com/2017/06/17/%e2%80%8bpro-kontra-sistem-zonasi-dalam-penerimaan-siswa-baru/#comment-724440">cialis vs viagra</a>
generico del cialis en chile
<a href="http://saintlawrenceschool.edu.do/index.php/gallery/item/37-semana-cultural?start=16070">cialis dose maxima</a>

12566)  ThomasAbomi (17.06.2019 07:42)

cialis generico melhor preço
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
walmart cialis prices without insurance
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis viagra generici
<a href="http://www.90thdivisionassoc.org/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=85043">cost of viagra vs cialis vs levitra</a>
generic cialis usa
<a href="http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/www.qysl.cn/lib/imgboard.cgi">cialis commercial actors</a>

12567)  JimmyFomia (17.06.2019 14:31)

cialis generic vs brand
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic cialis lowest price
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis generico in farmacia italia
<a href="http://www.mayanrocks.com/hoobaholics/feedback/index.php%3Fn%3D1EFBFBDincorriateEFBFBDexternal20nofollowEFBFBDapa20itu20web20/QgFaLrzJfyskXiT?n=48">generic for cialis daily 5 mg average price</a>
when is the generic for cialis coming out
<a href="http://www.roma-pizza-donair.com/index.php?file=Forum&page=post&forum_id=1&thread_id=173&mess_id=41044&do=quote">20mg cialis vs viagra 100mg</a>

12568)  ThomasAbomi (18.06.2019 16:55)

cialis side effects blurred vision
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
real cialis vs generic
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
is cialis professional better review
<a href="http://www.mzclw.com.cn/guestbook/post.php">cialis generico espaГ±a opiniones</a>
price of cialis vs viagra
<a href="http://www.nsrjuniorhighschool.com/">comprar viagra cialis o levitra generico</a>

12569)  JimmyFomia (18.06.2019 19:34)

viagra vs cialis vs levitra comparison
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
what is the maximum dose for cialis
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis dosage options
<a href="http://www.red-clan.ro/index.php?site=profile&id=33&action=guestbook">cialis professional reviews</a>
what is maximum dose for cialis
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/48932_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+Android+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%21?message_quote_form=112922&message_rows=272&page=3">cialis commercial male actors</a>

12570)  JimmyFomia (19.06.2019 01:27)

cialis professional vs cialis super active
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis prices
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic cialis best price
<a href="http://www.five-respect.co.jp/bbs/sunbbs.cgi?mode=form&no=18024955&page=">cialis generic date</a>
generic cialis dosage
<a href="http://cuhkacs.org/%7Ebenng/Bo-Blog/guestbook.php?page=3423">cialis dose vs viagra dose</a>

12571)  ThomasAbomi (19.06.2019 05:09)

generic cialis availability date
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis dose 40 mg
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis commercial male actors
<a href="https://eoficial.ro/node/19">generic cialis price</a>
cialis 5 mg tablet walgreens
<a href="http://pvcszw.com/index.php?s=/Extend/guestbook/p/37599.html">specialist in cytotechnology exam</a>

12572)  ThomasAbomi (19.06.2019 08:12)

viagra prices vs cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20mg generic price
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20mg price at walmart
<a href="http://charlottecountyflcorruption.info/corrupt-cops-beat-pepper-spray-and-tase-a-black-man-having-a-seizurewhat-else-have-they-done/#comment-8234480">walmart cialis price comparison</a>
cialis tablet 20 mg
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/48932_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+Android+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%21?message_quote_form=110124&message_rows=14172&page=1">cialis tadalafil 20mg tablets</a>

12573)  JimmyFomia (19.06.2019 13:07)

cialis commercial guy
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic cialis usa 2017
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
levitra v viagra v cialis
<a href="https://www.ecigarettedirect.co.uk/ashtray-blog/2014/03/vapers-tongue.html#comment-761817">cialis 20 mg prices with prescription</a>
is generic cialis safe
<a href="http://www.ruriruri.net/2005/houhu/g_book.cgi/g_book.cgiExhibitionSta%20ndSketch/g_book.cgi?mode=regist&pass=&page=&reg=&name=JimmySleta&user_icon=%8F%AD%94N%82P&email=Mapapopiny%40gmail.com&url=http%3A%2F%2Fcialisec.com%2F&user_message=stendra+vs+viagra+cialis+levitra+%0D%0A<a+href%3D%22http%3A%2F%2Fcialisec.com%2F%22>cialis+generic<%2Fa>+%0D%0Acialis+generic+20mg+professional+%0D%0A<a+href%3D%22http%3A%2F%2Fcialisec.com%2F%22>buy+generic+cialis<%2Fa>+%0D%0Alevitra+cialis+viagra+price+comparison+%0D%0A<a+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.famillesmedias.org%2Factualites%2Fdetail%2Farchive%2F2010%2Fseptembre009%2Farticle%2Fla-rentree-du-larousse-et-du-robert%2F%3Ftx_pagebrowse_pi1%255Bpage%255D%3D3180%22>levitra+vs+cialis+reviews<%2Fa>+%0D%0Acialis+5mg+effets+%0D%0A<a+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.tapovanschool.com%2F%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26id%3D84%253Ainvestitute-ceremony-2016%26Itemid%3D258%26limitstart%3D6540%26limit%3D10%22>comprar+viagra+cialis+generico<%2Fa>+%0D%0A&submit=%E2%80%9C%D0%89%D0%8Ce%E2%80%9A%C2%B7%E2%80%9A%D0%B9">cialis super active+ 20mg pills</a>

12574)  ThomasAbomi (19.06.2019 18:59)

cialis with dapoxetine reviews
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
buy cialis 20 mg usa
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
walmart cialis 5mg price
<a href="http://staging.ministerial-leadership.org/blog/motivators-ethiopias-roman-tesfaye">generic cialis safety</a>
generic cialis india safe
<a href="http://www.satnvoice.gr/page2.php?messagePage=2058">generic cialis price comparison</a>

12575)  JimmyFomia (19.06.2019 20:07)

viagra stendra cialis levitra side effects
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis drug interactions side effects
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
generics for viagra and cialis at costco
<a href="http://rayhills.com/cgi-bin/wwwboard/messages/19408.html">safe generic cialis sites</a>
cialis generico preço
<a href="http://erotik.111x.de/www/index.php?action=guestbook&psID=&Typ=Modul&Content_ID=&MID=1093&modInstanz_ID=305&go=new">how long do side effects of cialis last</a>

12576)  ThomasAbomi (20.06.2019 00:27)

cialis coupons 2016
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis 5mg effets
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis prescription price australia
<a href="http://blog.fortuna72.ru/gbook.php?err=2">generic cialis canada pharmacy</a>
cialis 20 mg 8 tablet fiyatД±
<a href="http://ludasmatyipuli.hu/vendegkonyv/viagra/102">levitra vs cialis reviews</a>

12577)  JimmyFomia (20.06.2019 02:20)

do the side effects of cialis go away
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cost of cialis daily 5 mg
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
the cost of cialis or viagra in europe
<a href="http://www.drehorgelhobby.de/pages/">viagra cialis levitra generic</a>
cialis 2.5 mg vs 5 mg reviews
<a href="http://sea-law.cn/3g/blog-post.asp?id=1564">cialis generico precio en mexico</a>

12578)  ThomasAbomi (20.06.2019 11:47)

cialis generic over the counter
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
uses for cialis 10mg
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
review cialis professional
<a href="http://www.roma-pizza-donair.com/index.php?file=Forum&page=post&forum_id=1&thread_id=173&mess_id=56647&do=quote">cialis generico en mexico donde comprar</a>
cialis soft tabs online
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/48932_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+Android+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%21?message_quote_form=95496&message_rows=278&page=0">walmart pharmacy cialis 20mg price</a>

12579)  JimmyFomia (20.06.2019 14:05)

cialis 5 mg 6 tablets cost
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
100mg generic cialis lowest price
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
5mg generic cialis best price
<a href="http://www.buchlovice.cz/cz/hlaseni-rozhlasu/skolni-jidelna?r=1#post-1236207">cialis 100mg plus dapoxetine 60mg</a>
generic cialis us pharmacy
<a href="http://www.vackelsang.se/comment/reply/471">cialis 20 mg tablets</a>

12580)  ThomasAbomi (20.06.2019 14:52)

best price on 20 mg cialis brands
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
extra super cialis combitic global
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
generic cialis shipped from usa
<a href="http://www.toutelapoesie.com/poesie/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=7&t=53636&qpid=807699">is generic cialis available in the us</a>
cialis professional vs cialis brand
<a href="http://www.thestophoto.com/index.php?id=71&tx_comments_pi1[page">=50201]cialis super active plus uk</a>

12581)  JimmyFomia (20.06.2019 21:14)

cialis soft gels
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis coupon printable 2017
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
brand cialis vs generic cialis
<a href="http://csmc.asia/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=8496&pageno=120">walmart drug price for cialis</a>
cialis dosage options
<a href="https://www.gullholmen.com/sv/node/183">generic cialis viagra</a>

12582)  ThomasAbomi (21.06.2019 02:00)

cheap generic cialis canadian pharmacy
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis retail price at cvs
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
viagra cialis price comparison
<a href="http://www.autohaus-willms.eu/index.php?forum-newpost-17-z175446">brand cialis best price</a>
cost of cialis 20 mg at walmart
<a href="http://csmc.asia/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=13680&pageno=154">viagra vs cialis vs levitra 2013</a>

12583)  JimmyFomia (21.06.2019 03:42)

cialis 20mg generic tadalafil
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
what are side effects of viagra and cialis
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis vs viagra reviews
<a href="http://aiti.lu/archives/29.html?replyTo=6600">cialis uses and side effects</a>
cialis dosage 80 mg
<a href="http://www.rppman.net/forum/forum.php?mode=res&id=11&res_cnt=5381&p=80">cialis 10 mg tadalafil filmtabletten</a>

12584)  ThomasAbomi (21.06.2019 13:02)

cialis 5 mg vs 20 mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis generico preço curitiba
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
viagra compared to cialis dosage
<a href="http://redroserecords.de/guestbook/comment.php?gb_id=77805">generic cialis daily use</a>
side effects of mixing viagra and cialis
<a href="https://www.kazan.ws/cgi-bin/realty/basa.pl?ac=ans&page=2631&id=16766">cialis generic 2017</a>

12585)  PatrickGeash (21.06.2019 16:46)

kamagra oral jelly amazon nederland co
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg for sale
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra rendeles budapest
<a href="http://community.sbstocks.com/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=2&t=1&qpid=43320">kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis in</a>
kamagra oral jelly india
<a href="http://www.findenkunstner.dk/kunstnere/inge-lise-vejlgaard/gaestebog/">kamagra oral jelly 100mg price</a>

12586)  JamesHen (21.06.2019 18:34)

kamagra 100mg oral jelly
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra 100 chewable tablets
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra forum
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/48932_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+Android+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%21?message_quote_form=115622&message_rows=14163&page=5">kamagra kopen amsterdam winkel</a>
kamagra rendeles budapest
<a href="http://vibrotek.com/wwwboard/messages/38101.html">kamagra oral jelly 100mg</a>

12587)  PatrickGeash (21.06.2019 23:46)

kamagra bestellen utrecht
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg usa
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly amazon nederland co
<a href="http://maron.hu/index.php/component/vitabook/?start=151325">kamagra 100mg oral jelly price in india</a>
kamagra uk
<a href="http://horse.ru/posting.php?f=6&error=1&t=0">kamagra oral jelly how to use</a>

12588)  JamesHen (22.06.2019 05:39)

kamagra 100mg generic viagra for sale
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly how to use
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra cost
<a href="http://4cheesepizza.com/index.php?start=200&lang=en">kamagra jelly amazon</a>
kamagra 100mg oral jelly suppliers
<a href="http://bilder.sondbachschlorbe.de/details.php?image_id=2770">kamagra oral jelly user reviews</a>

12589)  PatrickGeash (22.06.2019 06:00)

kamagra bestellen nederland
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra kopen waar
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra usa next day shipping
<a href="http://community.sbstocks.com/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=11&t=49&qpid=454036">kamagra shop erfahrung</a>
kamagra oral jelly made in india
<a href="http://www.matinalfm.com.br/portal/pedido_de_musica2.php?pageNum_mural=9430&totalRows_mural=188603">kamagra oral jelly customer reviews</a>

12590)  JamesHen (22.06.2019 08:30)

kamagra oral jelly 100mg
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly 100mg pouzitie
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra forum
<a href="http://bvdif.vn/forums/forum/dien-dan-2/">kamagra 100 chewable polo</a>
kamagra 100mg amazon
<a href="http://edu.krpm.co.kr/v20/99member/event_a_07.asp?idx=36&strIncludeName=event20130409.asp&chrkind=CT&chrDelete=Y&intPage=86">kamagra forum 2014</a>

12591)  PatrickGeash (22.06.2019 16:58)

kamagra jelly
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
the kamagra store
<a href="http://kamagratos.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg 7 tablets
<a href="http://satan1992.hiblogger.net/336245.html">kamagra oral jelly india online</a>
kamagra oral jelly kaufen Г¶sterreich
<a href="http://veselinov-ne.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=268058&df=46&dflid=3&GDirId=c3e6b03993294b1f08c5cf96b5d31533">kamagra oral jelly viagra</a>

12592)  JamesHen (22.06.2019 18:38)

kamagra oral jelly 100mg suppliers australia
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100 chewable review
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly wirkung
<a href="http://ehbo-arnhemzuid.nl/?attachment_id=16#comment-173894">kamagra reviews uk</a>
kamagra 100
<a href="http://www.rppman.net/forum/forum.php?mode=res&id=11&res_cnt=2897">kamagra oral jelly reviews</a>

12593)  PatrickGeash (22.06.2019 23:59)

kamagra usa next day shipping
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
come si usa kamagra oral jelly
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly kaufen forum
<a href="http://publicparcelsforhomes.org/question/kamagra-gold-100mg-bax-3/">kamagra 100mg chewable</a>
kamagra 100mg oral jelly
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48932?message_quote_form=112052&message_rows=90&page=2">kamagra oral jelly usa next day shipping</a>

12594)  JamesHen (23.06.2019 06:11)

kamagra oral jelly in thailand
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly 100mg online
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly kaufen amazon
<a href="http://szxlzj.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=60595&pageno=7">kamagra oral jelly usa</a>
kamagra novi sad potencija
<a href="http://gravure-graber.ch/fr/component/k2/item/37-cash-advance-lan-nej-bedoemning-credit-betyg-eller-fax-nagra-records/37-cash-advance-lan-nej-bedoemning-credit-betyg-eller-fax-nagra-records.html?start=60">the kamagra store hoax</a>

12595)  PatrickGeash (23.06.2019 06:37)

kamagra london reviews
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly india
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra bezorgen rotterdam
<a href="https://www.tapovanschool.com/?option=com_k2&view=item&id=84%3Ainvestitute-ceremony-2016&Itemid=106&limitstart=27780&limit=10">kamagra 100mg tablets uk</a>
kamagra forum
<a href="https://batemanjewellers.com/cart">kamagra oral jelly user reviews</a>

12596)  JamesHen (23.06.2019 09:22)

kamagra oral jelly in australia
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra novi sad potencija
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly gГјnstig kaufen paypal
<a href="http://hunqing.hyyf.net/plus/feedback.php?aid=1101&action=show&totalresult=88330&pageno=7">buy kamagra oral jelly online in india</a>
kamagra jelly 100mg usa
<a href="http://www.seacreation.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=16301&pageno=118">kamagra 100mg oral jelly suppliers</a>

12597)  PatrickGeash (23.06.2019 18:41)

kamagra oral jelly 100mg suppliers australia
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly cost in india
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra kopen amsterdam
<a href="http://www.saintlawrenceschool.edu.do/index.php/gallery/item/29-gallery-6?start=910">kamagra oral jelly kaufen berlin</a>
kamagra oral jelly wirkung frauen
<a href="http://karatejeleniagora.pl/news/show/106">kamagra shop erfahrung</a>

12598)  JamesHen (23.06.2019 20:45)

kamagra uk company
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra rendeles budapest
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra kopen in de winkel nederland
<a href="http://www.buchlovice.cz/cz/hlaseni-rozhlasu/skolni-jidelna?replyto=248627&_formData<guest>=JamesKew&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+vs+kamagra+gold+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%5Dkamagra+100mg%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+oral+jelly+cost+in+india+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%22%3Ekamagra+100mg%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+bezorgen+rotterdam+%0D%0A%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.hararepost.co.zw%2Fen%2F%22%3Ekamagra+store+reviews%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+100mg+tablets+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fmod-tec.ru%2Fforum%2F61178%2F48932%3Fmessage_quote_form%3D112228%26message_rows%3D230%26page%3D2%5Dkamagra+oral+jelly+uk%5B%2Furl%5D+%0D%0A&addpost&r=0">kamagra oral jelly amazon nederland tx</a>
kamagra oral jelly usa
<a href="http://www.tanyaherbal.com/diskusi">kamagra oral jelly kaufen schweiz</a>

12599)  PatrickGeash (24.06.2019 02:38)

kamagra kopen
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra oral jelly usa next day shipping
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly for sale in usa illegal
<a href="http://www.pta-palu.go.id/index.php/2016-07-18-07-52-48/berita-terkini/493-hakim-tinggi-pengawas-bidang-pta-palu-turun-lapangan">kamagra 100 gold</a>
kamagra oral jelly novi sad
<a href="http://195.42.138.35/arte-popcult/nici-hollywood-ul-nu-mai-stie-sa-rada-28299.html">kamagra jelly ingredients</a>

12600)  JamesHen (24.06.2019 08:42)

kamagra oral jelly 100mg pouzitie
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg tablets usa 247 pills
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg generic viagra for sale
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48932?message_quote_form=111482&message_rows=199&page=2">kamagra4uk review</a>
kamagra oral jelly kaufen deutschland
<a href="http://www.faunaromaniei.ro/daunatori/daunatori-casnici-si-produse-depozitate/rodentia/soarecele-de-misuna-mus-musculus-spicilegus-">the sleep store kamagra</a>

«   1 ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek