Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12481)  ThomasAbomi (24.05.2019 16:13)

cialis 10mg dosage
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis 20 mg 30 tablet orjinal mi
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis generic availability schedule

12482)  JimmyFomia (24.05.2019 19:48)

best prices cialis generic
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
viagra vs cialis effectiveness
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20 mg indications

12483)  ThomasAbomi (25.05.2019 01:54)

cialis maximum dosage
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis 5 mg daily cost
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
super active cialis 20 mg for sale

12484)  JimmyFomia (25.05.2019 06:00)

precio cialis generico mexico
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis tadalafil 20mg side effects
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis generico preço curitiba

12485)  ThomasAbomi (25.05.2019 11:26)

cialis pills 20 mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis super active side effects
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis super active

12486)  JimmyFomia (25.05.2019 12:07)

levitra vs cialis vs viagra
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
walgreens cialis coupon
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
purchase viagra and cialis

12487)  ThomasAbomi (25.05.2019 14:03)

cialis coupon 20 mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis professional for sale on internet
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis dosage chart

12488)  ThomasAbomi (25.05.2019 23:29)

equivalent doses of viagra and cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
viagra cialis canadian pharmacy
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
40 mg cialis best dose

12489)  JimmyFomia (26.05.2019 03:35)

cialis medicine side effects
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic for cialis or viagra
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis generico espaГ±a opiniones

12490)  ThomasAbomi (26.05.2019 09:11)

best prices on cialis 5mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
walmart cialis prices
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
buy cialis tablets 20mg

12491)  JimmyFomia (26.05.2019 09:45)

side effects of cialis vs viagra
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
dapoxetine 60mg cialis 100mg
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis prices compare at local pharmacies

12492)  ThomasAbomi (26.05.2019 11:47)

best generic cialis pills price
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis 5 mg or 20 mg
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
generic for cialis or viagra

12493)  JimmyFomia (27.05.2019 12:25)

cialis uses and side effects
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic for cialis or viagra
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
oldies music cialis commercial song

12494)  ThomasAbomi (27.05.2019 18:33)

cialis price vs viagra side effects
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
best cialis coupon for walgreens
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis coupon eli lilly

12495)  ThomasAbomi (28.05.2019 16:32)

price cialis 20mg walgreens
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
price of cialis and viagra
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis 5 mg how long does it take to work

12496)  uzukazuqu (28.05.2019 22:00)

http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin 500mg</a> yjf.lxmq.homosexualita.eu.qtu.yl http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

12497)  ohiwevobejih (28.05.2019 22:41)

http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> aaf.dwbe.homosexualita.eu.olo.uy http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

12498)  ThomasAbomi (29.05.2019 02:31)

best cialis coupon for walgreens
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
daily 5mg cialis prices
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
buy cialis canada paypal

12499)  JimmyFomia (29.05.2019 04:20)

brand cialis meaning in hindi
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
walgreens cost for cialis 20 mg tablets
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis price walmart vs walgreens

12500)  ThomasAbomi (29.05.2019 05:17)

brand cialis online pharmacy
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
how long do cialis side effects last
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis side effects dangers or cialis

12501)  JimmyFomia (29.05.2019 10:38)

5 mg cialis vs 20 mg cialis
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis 5 mg. generico en mexico
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
woman tennis player in cialis commercial

12502)  JimmyFomia (31.05.2019 00:45)

cialis-dapoxetine (generic)
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
levitra vs cialis reviews
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
purchase viagra and cialis
<a href="http://www.rppman.net/forum/forum.php?mode=res&id=11&res_cnt=8895&p=24">cialis coupon walgreens</a>
cialis commercial female actors 2015
<a href="http://www.hnyjfdc.com/custom/goods/id/322/p/2542">walgreens coupons for cialis</a>

12503)  ThomasAbomi (31.05.2019 02:08)

cialis maximum safe dosage
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
walmart cialis price comparison
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis tv commercial actresses
<a href="http://caffeamadeus.se/index.php/component/k2/item/96-content-inset-right/96-content-inset-right?start=1880">cialis dosage information</a>
cialis soft tabs dosage
<a href="http://eechae1.ijtown.com/shop/board/view.php?id=photoafter&page=1&no=1873">cialis 20 mg 30 tablets</a>

12504)  JimmyFomia (31.05.2019 07:05)

cialis 5mg price at sam s club
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis professional 40mg
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis coupon for 2018
<a href="http://www.lohmiller.de/tocss/guestbook/index.php?error_code=1">viagra and cialis dosage strength comparison</a>
generic priligy dapoxetine 60mg cialis
<a href="http://www.51lawyers.cn/good/post.asp?action=re&BoardID=9&replyID=30781&ID=6796&star=">why 2 bathtubs in cialis commercial</a>

12505)  ThomasAbomi (31.05.2019 11:54)

cialis 20mg price at walmart
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
existe cialis generico no brasil
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
viagra levitra cialis cost comparison
<a href="http://www.five-respect.co.jp/bbs/sunbbs.cgi?mode=form&no=18590826&page=">side effects of viagra and cialis</a>
cialis side effects last
<a href="http://upik.jogjakota.go.id/">generic cialis on line no pres</a>

12506)  JimmyFomia (31.05.2019 12:31)

price of viagra and cialis in india
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
how long do side effects of cialis last
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis 5mg daily
<a href="http://tomi.hiblogger.net/27940.html">viagra vs cialis vs levitra comparison</a>
dosage for cialis 20mg
<a href="http://samqxi.uz/index.php/en/2015-09-13-16-43-20/electronic-reception?start=8895">cialis online brand name</a>

12507)  ThomasAbomi (31.05.2019 14:34)

cost of viagra and cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis generico brasil preço
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20 mg contre indications
<a href="http://compuexpresspty.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12:10-reasons-not-to-give-your-kid-your-smartphone&Itemid=150&limitstart=9640&limit=10">cialis 20mg tablets reviews</a>
cialis price versus viagra reviews
<a href="http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/0/www.lltconnector.net/base/www.geile-moesen-sextreffen.xyz/imgboard.cgi">cialis generic 2018</a>

12508)  JimmyFomia (31.05.2019 22:51)

price cialis 20mg walgreens
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
extra super cialis combitic global
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
brand name cialis 20 mg
<a href="http://www.zslan.cz/in/admin/admin/obr_lhl/remote/index.php?p=statistiky&replyto=39465">generic cialis is it safe</a>
viagra vs cialis cost
<a href="https://karnataka.pscnotes.com/prelims-notes/economy/health-component-human-resource-development/">generic cialis available when</a>

12509)  ThomasAbomi (01.06.2019 00:22)

generic cialis soft tabs 20mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
walmart drug prices for cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis 5 mg compare prices
<a href="http://daychallenges.com/">price comparison for cialis 20 mg</a>
precio de cialis generico en farmacias
<a href="http://www.blangrakal.com/index.php/guest-book?messageId=100532">price viagra vs cialis</a>

12510)  JimmyFomia (01.06.2019 05:28)

viagra cialis levitra generici
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
generic viagra and cialis online
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
compare viagra and cialis prices
<a href="http://www.five-respect.co.jp/bbs/sunbbs.cgi?mode=form&no=18321673&page=">cialis generic 2018 expiration patent</a>
buy generic cialis online europe
<a href="http://forum.ilscs.ir/upload/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=2&t=17&qpid=9568&setlanguage=1&cal_id=&langid=1">cialis commercial 2013 actors</a>

12511)  JimmyFomia (01.06.2019 10:58)

walgreens pharmacy cialis price
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
lowest price on generic cialis
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cost of cialis and viagra
<a href="http://www.valentineho.com/index.html?p_no=4&s_no=2&m_no=&right=f_board2/index.html&t_db=f_board_7&cate=&action=input">cialis tablets 20 mg</a>
cialis generico en chile
<a href="http://wawhehiwylen.mihanblog.com/post/42">cialis 20 mg prices with prescribing information</a>

12512)  ThomasAbomi (01.06.2019 12:36)

cialis 5mg price uk
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis coupons 2018
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
generic brand for cialis 5mg canada
<a href="http://www.activexbox.com/xbox/comments.asp?ThreadIndex=69023&Group=Last">when does cialis go generic in usa</a>
cialis dosagem
<a href="https://zornmarket.se/">cialis super active (tadalafil)</a>

12513)  ThomasAbomi (01.06.2019 15:22)

buy generic viagra and cialis online uk
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
is there a generic cialis or viagra
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 5mg price in malaysia
<a href="http://find-en-kunstner.dk/kunstnere/inge-lise-vejlgaard/gaestebog/">long lasting cialis side effects</a>
cialis soft gels
<a href="http://www.usa-stammtisch.de/index.php?page=UserGalleryPhoto&photoID=330&size=medium&view=&pageNo=50">cialis maximum dose</a>

12514)  JimmyFomia (01.06.2019 21:37)

generic cialis canada customs
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis generico en chile
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis coupon 2015
<a href="http://mayanrocks.com/hoobaholics/feedback/index.php%3Fn%3D1%25EF%25BF%25BDca/robaxin-for-sale-no?n=195">cialis prices in mexico</a>
walmart cialis prices
<a href="http://hy1190.kr/mall/m_view.php?ps_db=qna&ps_category=&ps_boid=53&ps_bcid=9104&ps_line=asc&ps_choi=&ps_divi=&ps_sele=&ps_ques=&ps_page=2">walmart drug price for cialis</a>

12515)  ThomasAbomi (02.06.2019 22:22)

cialis prescription prices
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis 20 mg vs 5mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis super active plus erfahrungen
<a href="http://mod-tec.ru/blog/59436_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/82602_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%3A+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9?message_quote_form=270510&message_rows=240&page=5">cialis side effects long term</a>
when will viagra and cialis go generic
<a href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/yuyarin/20110127#c">prices for cialis 5mg</a>

12516)  ThomasAbomi (03.06.2019 07:46)

generic cialis uk next day delivery
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis side effects dangers or levitra
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
how long cialis side effects last
<a href="http://penshajiqi.com/space/?2/message/0/3258">viagra and cialis dosage and cost comparison</a>
will cialis go generic in nov 2017
<a href="http://otdyhnamore.com/zatoka/pansionat-skazka.html">cialis commercial bathtubs youtube</a>

12517)  ThomasAbomi (03.06.2019 10:18)

cialis vs viagra dose chart
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
generic cialis pharmacy prices
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
levitra vs viagra vs cialis alcohol
<a href="https://batemanjewellers.com/3536257113/checkouts/28d7f4a72bed91c61a1c57e21d153705">cialis going generic in 2017 in us</a>
price comparison of 20 mg cialis
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48932?message_quote_form=111088&message_rows=14172&page=1">cialis viagra price comparison</a>

12518)  ThomasAbomi (03.06.2019 23:40)

generic cialis cost
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis soft tabs 40mg
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
why are there 2 bathtubs in the cialis commercials
<a href="http://www.toutelapoesie.com/poesie/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=7&t=23156&qpid=755410">cialis vs viagra vs levitra review</a>
comprar cialis generico foro
<a href="http://farforland.ru/index.php?news777one=95&page=32694">price of cialis in usa</a>

12519)  ThomasAbomi (04.06.2019 08:57)

best prices cialis generic
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
coupon for cialis 20 mg
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis extra dosage 200 mg
<a href="http://www.pitbulls-mc.cz/?o=47042&p=gb">prices for cialis at walmart</a>
existe generico do cialis no brasil
<a href="http://sal-pro.com/cgi-bin/bbs.cgi/amazon.com/dp/fyvKbQvga">how long do cialis side effects last</a>

12520)  ThomasAbomi (04.06.2019 11:31)

cialis going generic in 2018
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
is generic cialis available in the us
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis cost per pill 20 mg
<a href="http://bbs.hitpointcloud.com/post.asp?action=re&BoardID=2&replyID=494751&ID=1&star=">5 mg cialis daily best price australia</a>
cialis printable coupon 2017
<a href="http://upik.jogjakota.go.id/">best price generic cialis 20 mg</a>

«   1 ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... 321   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek