Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12401)  JimmyFomia (08.05.2019 13:13)

brand cialis prices
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
generic cialis viagra levitra online
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis daily use 5mg dosage

12402)  ThomasAbomi (08.05.2019 15:17)

viagra dose vs cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis 20 mg recommended dosage
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
walmart cialis 20mg price

12403)  ThomasAbomi (08.05.2019 17:53)

cialis super active generic
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
price of cialis 5mg costco
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis tab 20mg

12404)  JimmyFomia (08.05.2019 18:28)

cialis side effects leg cramps
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis 5mg price uk
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
backache side effects of cialis 5mg

12405)  ThomasAbomi (09.05.2019 03:24)

cialis prices
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20 mg prices with prescribing information
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
low cost viagra cialis canada

12406)  JimmyFomia (09.05.2019 04:36)

cialis tablets 20mg
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis maximum dosage per day
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis side effects eye pain

12407)  JimmyFomia (09.05.2019 10:23)

cialis soft tabs 40mg
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis coupon walgreens groupon
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis price vs viagra onset of action

12408)  ThomasAbomi (09.05.2019 12:22)

generic cialis super active 20mg
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
stendra vs viagra vs cialis vs levitra
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
viagra and cialis dosage

12409)  ThomasAbomi (09.05.2019 14:42)

cialis online pharmacy usa
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
directions on cialis 20mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
low cost cialis generic

12410)  JimmyFomia (09.05.2019 15:15)

price comparison with cialis and viagra
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
levitra vs viagra vs cialis reviews
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
effectiveness of cialis vs viagra

12411)  ThomasAbomi (09.05.2019 23:26)

price cialis 5mg australia
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis costa rica
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis generic release in us

12412)  JimmyFomia (10.05.2019 00:46)

viagra vs cialis vs levitra prices
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis pills 20 mg
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis side effects back pain

12413)  JimmyFomia (10.05.2019 07:00)

levitra vs cialis price
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis generic india daily use
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
walmart cialis 5mg price

12414)  ThomasAbomi (10.05.2019 09:06)

cialis vs viagra vs levitra dosage reviews
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis prices in usa
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis side effects joint pain

12415)  ThomasAbomi (10.05.2019 11:41)

generic cialis tadalafil 20mg best prices
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
how much does generic cialis cost
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
brand cialis by lilly

12416)  JimmyFomia (10.05.2019 12:20)

cialis 5 mg vs 20 mg
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
what are side effects of viagra and cialis
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic cialis in usa 2017

12417)  ThomasAbomi (10.05.2019 21:15)

cialis online brand name
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis soft tabs uk
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
brand cialis meaning in hindi

12418)  JimmyFomia (10.05.2019 22:34)

purchase cialis and viagra
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis online pharmacy usa
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
is generic cialis available in the usa

12419)  JimmyFomia (11.05.2019 04:45)

generic cialis 20 mg best price
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
viagra dosage vs cialis
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
uses for cialis 10mg

12420)  ThomasAbomi (11.05.2019 06:40)

cost of cialis 20 mg at walgreens
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
maximum dosage for cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis vs viagra dosing

12421)  ThomasAbomi (11.05.2019 09:06)

when will cialis become generic in usa
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20 mg recommended dosage
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis generic on ebay

12422)  JimmyFomia (11.05.2019 09:44)

lilly cialis coupon for cvs
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
why separate bathtub in cialis commercials
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis dosage 20mg

12423)  ThomasAbomi (11.05.2019 18:02)

cialis side effects and dosage
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20 mg dosing information
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
donde consigo cialis generico en mexico

12424)  JimmyFomia (11.05.2019 19:22)

generic brand for cialis 5mg canada
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
generic cialis in usa 2017
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
40 mg cialis dosage strengths

12425)  ThomasAbomi (12.05.2019 03:39)

generic cialis coming
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis coupons 2016
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
5 mg cialis side effects

12426)  ThomasAbomi (12.05.2019 06:11)

cialis 10mg dosage
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
generic cialis from usa pharmacy
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis directions for 20mg tablet

12427)  JimmyFomia (12.05.2019 06:54)

cialis generic name
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
lower cost generic cialis at walgreens
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis commercial actress 2015

12428)  ThomasAbomi (12.05.2019 14:57)

cialis professional 40 mg reviews
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
how long does it take a 5 mg cialis to work
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis side effects dangers or viagra

12429)  JimmyFomia (12.05.2019 16:05)

viagra vs cialis costs
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
is generic cialis available in the usa
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
viagra vs cialis vs levitra price comparison between

12430)  JimmyFomia (12.05.2019 21:23)

canadian pharmacy cialis prices
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis generico espaГ±a paypal
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra forum

12431)  ThomasAbomi (12.05.2019 23:12)

cialis generic
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis soft tabs uk
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
generic cialis from india review

12432)  ThomasAbomi (13.05.2019 01:44)

cialis vs levitra vs viagra which one is better
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis dose maxima diaria
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
viagra cialis levitra online canada

12433)  JimmyFomia (13.05.2019 02:23)

levitra vs viagra vs cialis
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis side effects reviews
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis price vs viagra comparison

12434)  ThomasAbomi (13.05.2019 10:18)

viagra price versus cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis side effects dangers or levitra vs cialis vs
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis commercial black woman

12435)  JimmyFomia (13.05.2019 11:39)

cialis 25mg dosagem
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis prices compare at local pharmacies
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
generic cialis india safe

12436)  ThomasAbomi (13.05.2019 19:33)

cialis 20mg dosage instructions
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis side effects muscle aches
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis professional vs viagra professional

12437)  ThomasAbomi (13.05.2019 22:02)

cialis 5 mg vs 20 mg
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
viagra vs cialis price comparison
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
best deals on generic cialis

12438)  JimmyFomia (13.05.2019 22:47)

lowest price generic cialis tadalafil
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
viagra compared to cialis dosage
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis dosage compared to viagra dosage

12439)  ThomasAbomi (14.05.2019 07:40)

cialis professional vs cialis super active
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
how much is cialis 5 mg at walmart
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
buy generic cialis online with paypal

12440)  JimmyFomia (14.05.2019 09:07)

do cialis side effects go away
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
viagra or cialis or levitra which is better
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis 5 mg 6 tablets cost

«   1 ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... 321   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek