Homosexuální zneužívání chlapců v Německu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V tomto článku bych chtěl upozornit na referát Dominiky Průchové z Jihočeské univerzity nazvaný Problematika sexuálního zneužívání chlapců v Německu.

Tento článek je jeden z mála, které se zaměřují výlučně na zneužívání chlapců, ať už o nich mluvíme jako o dětech, nebo o dospívajících. Upozorňuje na různá specifika, která se projevují v případě zneužívání chlapců oproti dívkám. Je to malá ochota chlapců o zneužívání mluvit, protože je ohrožena jejich mužnost, mužská role. Proto mnohdy raději interpretují homosexuální zneužívání (i sami pro sebe) jako vítanou sexuální zkušenost. Sex pubertální chlapce i mladé muže velmi zajímá. Poté co je někdo zacvičí a překonají počáteční ostych, začnou holdovat sexu s kdečím. To je také jedním z důvodů, proč homosexuál dokáže běžně zneužít i desítky dětí před tím, než je dopaden. Porozumění mentalitě chlapců je nezbytné pro všechny, kdo s dětmi a mládeží pracují, aby dokázali včas rozpoznat a zastavit homosexuální predátory ve svém okolí.

Opět zde vidíme několikanásobně zvýšené zastoupení zneužitých chlapců (okolo jedné třetiny), než by odpovídalo zastoupení všech mužů, kteří někdy v dospělosti okusili homosexuální styk, tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

V článku je též důležité upozornění pro chlapce, které někdy zneužíval homosexuál. Pokud u nich například při osahávání dojde k erekci, tak to neznamená, že by zneužívaný chlapec byl homosexuál!

Na ukázku uvádím několik citací z článku Dominiky Průchové. Zvýraznění tučným písmem jsem doplnil.

_____________________________________________________________________________

 

V posledních letech se nejen v Německu, ale také celosvětově začíná věnovat zvýšená pozornost sexuálnímu zneužívání chlapců. Toto téma je stále obecně podceňovaným a přehlíženým jevem. Dle německých výzkumů tvoří chlapci čtvrtinu až třetinu všech obětí pohlavního zneužití. Proč je to pro chlapce tak těžké?

Chlapci se často brání pomoci. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby chlapci mohli o zneužívání mluvit, a zároveň, aby si uchovali svou mužnost – „fenomén mužnosti“. Problém je v kulturním vnímání chlapců a mužů, jejich situace je mnohem složitější než u dívek. Chlapci bojují neustále s tím, že je společnost nechce vidět jako oběti, pojem „oběť“ vnímají chlapci jako nadávku. Zneužití často vede ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo sexuální orientaci. Dochází ke ztrátě důvěry k rodičům, i když rodiče o zneužívání nevěděli a ani neměli šanci to poznat.

U chlapců je prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání téměř

nulová. Přitom je této formě násilí vystaven až každý šestý chlapec (až každá čtvrtá dívka). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí 10–40 % dívek a 5–20 % chlapců. Zatímco u dívek se více vyskytuje zneužití v rodině, u chlapců je pachatelem častěji člověk mimo rodinu – trenér, vedoucí kroužku, učitel, soused, ale i rodinný přítel, příbuzný a v neposlední řadě i rodič nebo sourozenec.

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Chlapci většinou nechodí sami dobrovolně.

Nabídky služeb v kibs jsou od krizové intervence, přes poradenskou činnost, zážitkovou pedagogiku, až po přípravu a pomoc při soudních řízeních. Důležitou náplní činnosti kibs je informovat chlapce o základních fyziologických reakcích těla na sexuální zkušenost, aby věděli, že i když u nich došlo k reakci – tj. erekci, tak to neznamená, že se jim ten zážitek líbil a že nejsou automaticky „homosexuálové“. Musí být srozuměni s tím, že jejich reakce je zcela normální.

Věkové skupiny chlapců: 0–5 let 9 %, 6–10 let 31 %, 11–15 let 32 %, nad 16 let 28 %.

Poradenské středisko „Kind im Zentrum“ v Berlíně. Pobytové zařízení se specializuje na

v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim

udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

III. Kazuistika ROBIN (Německo)

Desetiletý chlapec přišel do poradny s kmotrou, které se svěřil, že je sexuálně zneužíván svým trenérem tenisu – ve sprše po tréninku. Později bylo zjištěno, že je zneužíván i v  rodině.

Pocity Robina: STRACH– že se to dozví rodiče, škola. Strach je pro něj každodenní rutinou. Je správný kluk, když má strach? Má děsivé sny a v noci se pomočuje. Chtěl by být utěšen, zbavit se strachu. STUD– stydí se za zranitelnost, což je rozhodující téma pro kluky. VINA – bere na sebe vinu. Ovládá ho, nebude chtít mluvit. OSAMĚLOST. NEDŮVĚRA– neví, komu může věřit. BEZRADNOST– není schopen dělat něco, co by dělal rád, co by ho bavilo. Ztrácí vlastní hodnoty. Heslo „kluk má být silný“– selhal? Selhání ve své roli. NESMÍ MLUVIT– je mu ze strany pachatele vyhrožováno, tabuizace. POCHYBY – o své orientaci – jsem homosexuál? STIGMATIZACE– jsem oběť? Musí si uvědomit, že byl oběť v minulosti, ale v budoucnosti už oběť nebude. ZTRÁTA DĚTSTVÍ– bezstarostnosti. V myšlenkách se stále vrací k traumatizaci. IZOLACE– vyčlenění své osobnosti (může vést až k psychiatrickému onemocnění). Izolace je jeho mechanismem k přežití.

Ve vztahu k rodině: ZTRÁTA POZITIVNÍHO VZORU– mužské postavy (trenér, otec). Ztráta veškerého pevného bodu v rodině. Zhroucení partnerských vztahů v rodině. Z toho vyplývá do budoucnosti problém v navazování sexuálních partnerských vztahů. Robin nedokáže tento zážitek zpracovat. PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI– za zhroucené vztahy v rodině. Robin nechce konec rodiny, i přes to, co se stalo, má všechny rád. ZTRÁTA BEZPEČNÉHO MÍSTA a rodiny, TABUIZOVÁNÍ uvnitř rodiny – chránit společenské postavení a prestiž. Zrada vůči Robinovi. Nemůže ventilovat pocity. ROZTŘÍŠTĚNÉ SEBEVĚDOMÍ– nevnímá sám sebe reálně ani pozitivně.

ZÁVĚR

V Německu není ze zákona ohlašovací povinnost, je na každém odborném pracovníkovi,

aby zvážil, co je v zájmu dítěte, a rozhodl se, jestli událost ohlásí, či nikoli. V České republice má každý občan ze zákona ohlašovací povinnost. Bohužel, počet dětí, které se podaří zachytit a jimž se dostane odborné péče, představuje jen zlomek dětí, které musí nadále toto trauma snášet. Chlapci potřebují výraznější podporu při vyjadřování svých pocitů, zejména proto, že mají strach ze ztráty mužnosti a kontroly nad situací. Reakce na zneužívání může předpovídat rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Problémem je nedostatečná pomoc a podpora pro mužské oběti sexuálního zneužívání. Doporučením je rozšiřování vědomostí, vytváření veřejného povědomí, vytvoření kompetentního systému pomoci pro chlapce a muže, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití.

_____________________________________________________________________________

 

Autorka na několika místech poznamenává, že sexuální zneužívání chlapců je přehlíženým jevem a že prevence a informovanost v oblasti rizika sexuálního zneužívání je téměř nulová. Je pochopitelné, že si netroufá napsat, proč tomu tak je, byť to všichni dobře víme.

V západním světě je upřednostňován zájem gayů na seberealizaci a snaha nedopustit jejich spojování se zneužíváním. Všem je třeba vtlouci do hlavy spojení: gay je mírumilovný.

Přirozené právo dětí na ochranu před zločinci je tak odsunuto až na druhé místo a o ohromném rozsahu zneužívání chlapců gayi se raději moc nemluví.

Není vůbec pochyb o tom, že přirozené právo a přirozený řád má v těchto závažných případech ohrožování zdraví i životů dětí přednost před pozitivním právem a dobovou justicí.

 

Dvojitá role gayů

Na jedné straně pozorujeme, že gayové byli často v dětství sexuálně zneužíváni, nebo prostě začali sexuální styky v promiskuitním prostředí podstatně dříve, než obvykle začínají heterosexuální muži. Mnozí to neměli v dětství jednoduché a jako oběti si nepochybně zaslouží pomoc společnosti, aby se dokázali vyrovnat s následky neblahých událostí.

Tou druhou, odvrácenou stranou života gayů je však to, že se sami často dopouští sexuálního zneužívání dětí a dospívajících, jak se o tom autorka také zmiňuje:

 

Na základě zážitků jsou chlapci predisponováni k následné fyzické agresi více než dívky, také může docházet k tomu, že chlapec v dětství sexuálně zneužitý se později stává pachatelem právě sexuálního zneužívání (násilí).

Pobytové zařízení se specializuje na v minulosti zneužité chlapce, kteří se stali sami pachateli tohoto násilí. Nepodařilo se jim udržet sexuální hranice, ale oni bohužel tyto hranice ani nepoznali.

 

V této temné stránce jejich životů společnost nemůže v žádném případě gaye tolerovat.

Je nutné přetrhnout řetězec sexuálního zneužívání. Pokud na to nestačí prevence a léčba, tak i za tu cenu, že velká část gayů bude ve vězení, v detenčních ústavech, registrech násilníků, pod dohledem policie a v krajních případech i vykastrovaných.

.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

12521)  JimmyFomia (04.06.2019 22:31)

walmart pharmacy cialis prices
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis generico en mexico precio
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis coupon for walgreens
<a href="http://sapsanedu.com/">viagra cialis cost comparison</a>
walmart pharmacy cialis 20mg prices
<a href="http://www.rppman.net/forum/forum.php?mode=res&id=11&res_cnt=7170&p=14">cialis 20 mg 8 tablet fiyatД±</a>

12522)  ThomasAbomi (04.06.2019 22:38)

levitra versus cialis reviews
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20mg cost without insurance
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
purchase cialis and viagra
<a href="https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuari_Discussi%C3%B3:185.136.166.126&action=edit">is generic cialis real</a>
cost viagra versus cialis
<a href="http://www.famillesmedias.org/films/detail/archive/2010/decembre012/article/another-year/?tx_pagebrowse_pi1%5Bpage%5D=34186">existe generico do cialis no brasil</a>

12523)  JimmyFomia (05.06.2019 06:30)

cialis 5mg tablets for sale
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis generic over the counter
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
low cost viagra cialis online
<a href="http://www.cuhkacs.org/%7Ebenng/Bo-Blog/guestbook.php?page=1176">cialis coupon 2017</a>
cialis super active generic
<a href="http://forum.ilscs.ir/upload/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=15&t=151&qpid=407425">cialis dosage recommendations</a>

12524)  ThomasAbomi (05.06.2019 10:52)

cialis super active 20mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cost of cialis and viagra
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis e viagra generico
<a href="http://krutoavto.ru/plugin/comments/show/?news_id=4353&page=4722">cialis dosage strengths</a>
cialis coupon walgreens
<a href="http://forum.ilscs.ir/upload/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=2&t=19&qpid=2075&setlanguage=1&cal_id=&langid=1">cialis side effects dangers or viagra</a>

12525)  JimmyFomia (05.06.2019 13:09)

cialis vs viagra reviews
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis 5mg everyday
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
viagra and cialis dosage strength comparison
<a href="http://pazinkpasauli.com/page13.php?messagePage=90319">generic cialis soft tabs suppliers</a>
cialis price with prescription
<a href="http://www.dh828.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=10414&pageno=103">cialis generic 5mg india</a>

12526)  ThomasAbomi (05.06.2019 14:03)

cialis 20 mg price cvs
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
viagra cialis comparison
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis side effects testicular pain
<a href="http://www.joekerr.com/wwwboard/messages/6783.html">cialis commercial song</a>
generic cialis brands india
<a href="http://sfgames.ru/gameF.php?id=44">cialis available generic in 2018</a>

12527)  JimmyFomia (06.06.2019 01:41)

viagra cialis levitra dose comparison
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis printable coupon 2017
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
generic cialis lowest prices
<a href="http://www.hnzoc.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=226069&pageno=42">walmart drug prices cialis</a>
will cialis go generic in 2017
<a href="http://musikmix.dk/index.php?id=6&v=654&tx_comments_pi1[page">=21127]is generic cialis safe to use</a>

12528)  ThomasAbomi (06.06.2019 01:46)

cialis generic release in us date
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis dosage instructions
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis soft 20mg
<a href="http://www.zslan.cz/index.php?p=statistiky&r=1#post-105445">cialis commercial metal song</a>
generic cialis uk
<a href="http://www.mustafadogan.net.tr/comment/reply/103">best price on generic cialis</a>

12529)  JimmyFomia (06.06.2019 09:06)

cialis coupons printable cvs
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis commercial actors
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
generic cialis price comparison
<a href="http://www.vibrotek.com/wwwboard/messages/47771.html">generische cialis professional 20 mg</a>
cialis 5mg daily
<a href="http://www.buchlovice.cz/cz/hlaseni-rozhlasu/skolni-jidelna?r=1#post-1112075">cialis coupon card program</a>

12530)  ThomasAbomi (06.06.2019 13:05)

cheap cialis uk suppliers
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis tadalafil 20 mg price in pakistan
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cost of cialis 20 mg at cvs
<a href="http://www.mama-online.ru/posting.php?mode=post&f=8&sid=b7c967b4da19d22df0b57645a10358de">lowest price generic cialis</a>
cialis tv commercial actresses
<a href="http://n-colorit.iriston.com/newscomments.php?p=130&newsid=">lowest price generic cialis tadalafil</a>

12531)  JimmyFomia (06.06.2019 15:25)

viagra and cialis generic
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
viagra vs cialis price
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis 5mg daily
<a href="http://blog.fortuna72.ru/gbook.php">lilly cialis coupon trial offer 30 day</a>
buy generic cialis online in canada
<a href="http://www.palitra-system.ru/">harga cialis tadalafil 10mg</a>

12532)  ThomasAbomi (06.06.2019 16:16)

cialis commercial rock song
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis super active tadalafil 20mg
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis side effects back pain
<a href="https://www.peremeny.ru/blog/14786">genric cialis extra dosage</a>
cialis commercial rock song
<a href="http://perekatrb.ru/forum/33-karpfishing/14373-re-karpfishing/post?do=quote">cialis professional vs viagra professional</a>

12533)  ThomasAbomi (07.06.2019 03:12)

best prices cialis generic
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis price vs viagra side effects
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
generic cialis in us when
<a href="http://www.laici.cz/index.php?strana=dotazy&stranaid=26&predmet=RE%3A+RE%3A+vagafmyiqo">cost of cialis vs viagra vs levitra</a>
walmart pharmacy cialis 5 mg cost
<a href="http://www.ansontech.com/index.php?c=zgfront&mod=front&m=bguest&postdata=eZygJ%7C4%7Ea%21W152n3b_WMlru.ZLyI6IlRob21hc3ZlcnJ5IiwiZGl6aGkiOiIiLCJlbWFpbCI6Ikplb3JiY2V4QGdtYWlsLmNvbSIsImxpdXlhbm5laXJvbmciOiJjaWFsaXMgcHJpY2UgdnMgdmlhZ3JhIGNvc3QgY29tcGFyaXNvbiBcclxuPGEgaHJlZj1cImh0dHA6XC9cL2NpYWxpc2R4dC5jb21cL1wiPmJ1eSBjaWFsaXMgb25saW5lPFwvYT4gXHJcbnByaWNlIGNvbXBhcmlzb24gb2YgMjAgbWcgY2lhbGlzIFxyXG48YSBocmVmPVwiaHR0cDpcL1wvY2lhbGlzZHh0LmNvbVwvXCIo000oYnV5IGNpYWxpcyBvbmxpbmU8XC9hPiBcclxubGV2aXRyYSB2ZXJzdXMgY2lhbGlzIHZlcnN1cyB2aWFncmEgXHJcbjxhIGhyZWY9XCJodHRwOlwvXC93d3cuZWlyaXMuY28ua3JcL21ib2FyZFwvbWJvYXJkLmFzcD9ib2FyZF9pZD1odW1vciZncm91cF9uYW1lPWplaG9uJmlkeF9udW09NTU5JnBhZ2U9MTMmY2F0ZWdvcnk9JnNlYXJjaD0mYl9jYXQ9MCZvcmRlcl9jPWJfdmlzaXQmb3JkZXJfZGE9ZGVzY1wiPnNwZWNpYWxpc3QgaW4gY3l0b3RlY2hub2xvZ3kgZXhhbTxcL2Eo000oIFxyXG5jaWFsaXMgcHJvZmVzc2lvbmFsIGZvciBzYWxlIFxyXG48YSBocmVmPVwiaHR0cDpcL1wvd3d3LnNlcm1lY28uY29tLm14XC9pbmRleC5waHBcL2NvbXBvbmVudFwvazJcL2l0ZW1cLzQ4LXBpdS1lY29ub21pY28taW5maXNzaS1pbi1wdmMtc3VwZXItcXVhbGl0YS1pbi1pdGFsaWFcL2luZGV4LnBocFwiPmJyYW5kIGNpYWxpcyBieSBsaWxseTxcL2Eo000oIiwiY29kZSI6IiIsInN1Ym1pdCI6Ij8oo00oIn0O0O0O&cl=bguest&nowmenuid=20111607">cialis pharmacy usa</a>

12534)  JimmyFomia (07.06.2019 03:12)

viagra vs cialis vs levitra bagus mana
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
generic cialis or viagra
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cytotechnology specialist
<a href="http://www.lztlsb.com/guestbook/add.htm">cialis 5 mg price walmart</a>
cialis coupons printable
<a href="http://www.szpowin.com/index.php?c=zgfront&mod=front&m=bguest&postdata=eZygJ%7C4%7Ea%21W152n3b_WMlru.ZLyI6IkppbW15c3R5cGUiLCJkaXpoaSI6IiIsImVtYWlsIjoiUm9hc29ub0dhZ0BnbWFpbC5jb20iLCJsaXV5YW5uZWlyb25nIjoiZWZmZWN0aXZlbmVzcyBvZiBjaWFsaXMgdnMgdmlhZ3JhIHZzIGxldml0cmEgY29tcGFyaXNvbiBcclxuPGEgaHJlZj1cImh0dHA6XC9cL2NpYWxpc2VjLmNvbVwvXCIo000oY2lhbGlzIGdlbmVyaWM8XC9hPiBcclxuY2lhbGlzIHNpZGUgZWZmZWN0cyBkYW5nZXJzIG9yYWwgXHJcbjxhIGhyZWY9XCJodHRwOlwvXC9jaWFsaXNlYy5jb21cL1wiPmJ1eSBnZW5lcmljIGNpYWxpczxcL2Eo000oIFxyXG5jaWFsaXMgY291cG9uIFxyXG48YSBocmVmPVwiaHR0cDpcL1wvbW9kLXRlYy5ydVwvZm9ydW1cLzYxMTc4XC80ODkzMD9tZXNzYWdlX3F1b3RlX2Zvcm09MTEwNzEwJm1lc3NhZ2Vfcm93cz0yMDQ1JnBhZ2U9MVwiPmNpYWxpcyAyMCBtZyBwcmljZXMgd2l0aCBwcmVzY3JpcHRpb248XC9hPiBcclxuY2lhbGlzIGdlbmVyaWNvIHByZdCTwqdvIHJqIFxyXG48YSBocmVmPVwiaHR0cDpcL1wvbW9kLXRlYy5ydVwvZm9ydW1cLzYxMTc4XC80ODkzMj9tZXNzYWdlX3F1b3RlX2Zvcm09MTEzMDc0Jm1lc3NhZ2Vfcm93cz0xNDA4NSZwYWdlPTNcIj5sb3dlc3QgY29zdCB2aWFncmEgY2lhbGlzIGdlbmVyaWM8XC9hPiBcclxuIiwiY29kZSI6IiIsInN1Ym1pdCI6Ij8oo00oIn0O0O0O&cl=bguest&nowmenuid=10084257">cialis commercial same guy</a>

12535)  JimmyFomia (07.06.2019 10:18)

generic cialis coming soon
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
acquisto cialis generico in italia
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis generic safe
<a href="http://www.rppman.net/forum/forum.php?mode=res&id=11&res_cnt=1963&p=15">walmart pharmacy cialis cost</a>
viagra vs cialis vs levitra price comparison table
<a href="http://wat-clan.com/index.php?site=clanwars_details&cwID=260&error=captcha#addcomment">brand cialis by lilly</a>

12536)  ThomasAbomi (07.06.2019 14:08)

how long does it take a 5 mg cialis to work
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
generic viagra cialis levitra cheap
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
247 overnight pharmacy buy cialis usa
<a href="http://www.plcelearning.com/ETLN/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=23&t=300&qpid=19160&setlanguage=1&cal_id=&langid=1">cialis 20 mg coupons</a>
cvs cialis 20mg price
<a href="http://www.myfirstworld.com/profile.asp?user=802232">generic cialis 5mg daily</a>

12537)  ThomasAbomi (07.06.2019 17:04)

when is the generic for cialis coming out
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis commercial bathtub
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
levitra or cialis or viagra
<a href="http://www.chungson.com/zh-CN/index.php">how long do cialis side effects last</a>
cialis 5 mg cost walmart
<a href="http://www.zslan.cz/in/admin/remote/remote/admin/index.php?p=statistiky&replyto=31330">generic cialis usa date</a>

12538)  ThomasAbomi (08.06.2019 04:06)

cialis vs levitra vs viagra which one is better
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
best price on 20 mg cialis brandon
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis soft tabs 40 mg
<a href="https://moodle.forthvalley.ac.uk/mahara/view/view.php?id=39956&showcomment=1117411">cialis cost per pill 20 mg</a>
cialis price vs viagra
<a href="http://autohaus-willms.eu/index.php?forum-showposts-7-p5895#1101329">low cost viagra cialis</a>

12539)  JimmyFomia (08.06.2019 04:11)

cialis 5mg price in egypt
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
generic cialis 5mg for daily use
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
generic cialis canada customs
<a href="http://www.autohaus-willms.eu/index.php?forum-showposts-21-p19411#1101568">cialis 30 tablet 20 mg</a>
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra alcohol
<a href="http://divoclub.ru/childboard/index.php?event=new&page=1">tesco pharmacy cialis price</a>

12540)  ThomasAbomi (10.06.2019 19:02)

cialis side effects reddit
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
will cialis side effects go away
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
viagra vs cialis vs levitra bagus mana
<a href="http://www.wfxdbj.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=8727&pageno=110">cost of stendra vs viagra cialis levitra</a>
cialis coupon printable cvs
<a href="http://thecapiztimes.asia/news/ordinance-curbing-rabies-deaths-junked?start=10">cialis generic levitra viagra</a>

12541)  ThomasAbomi (11.06.2019 05:58)

viagra vs cialis vs levitra chart
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis coupons 2015
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis 5mg price in india
<a href="http://www.topo.ca/nonno/weblog/ardguest.php?do=add_form&page=29">cialis 5 mg compare prices</a>
when does cialis go generic in usa
<a href="http://www.hcseal.com/message.aspx?page=7874">viagra and cialis dosage and costa</a>

12542)  JimmyFomia (11.06.2019 06:13)

what are side effects of viagra and cialis
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis generic or brand name
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis professional gГ©nГ©rique 20 mg
<a href="http://christfaithfulmessengers.com/2015/08/prayer-for-the-month-of-august/comment-page-150/?unapproved=5225890&moderation-hash=baa5e8446678b4a70a870bc3859a651f#comment-5225890">cialis 5 mg dosage</a>
cialis vs levitra reviews
<a href="http://kuzovaci.cz/up/comment/3729">comprar cialis generico sin receta en espaГ±a</a>

12543)  JimmyFomia (11.06.2019 13:27)

viagra and cialis dosage and cost
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
genericos viagra cialis
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis super active 40 mg
<a href="http://www.laici.cz/index.php?strana=dotazy&stranaid=98&predmet=RE%3A+RE%3A+RE%3A+RE%3A+rbrbrbrnnrnnenwwb">cialis 20 mg tablets price</a>
cialis available generic in 2017
<a href="http://horse.ru/posting.php?f=6&error=1&t=0">levitra vs cialis bagus mana</a>

12544)  ThomasAbomi (11.06.2019 17:14)

viagra cialis levitra dosages
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
viagra or cialis price
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis generic 2018 expire patent
<a href="http://kyoto.cuhkacs.org/%7Ebenng/Bo-Blog/guestbook.php?page=1413">viagra cialis levitra online canada</a>
cialis 20mg generic price
<a href="http://lancersreactor.org/portal/index.php?page=Article&sectionID=3&pageNo=205&s=e641570e1834ea3b0847c61efa5d73396df98de3">cialis or viagra reviews</a>

12545)  JimmyFomia (11.06.2019 19:38)

cialis vs viagra vs levitra reddit
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cost of viagra and cialis
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
viagra vs cialis dose
<a href="http://www.hbpzslw.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=22088&pageno=181">price of cialis at walmart pharmacy</a>
specialist in cytotechnology salary
<a href="http://blog.fortuna72.ru/gbook.php?err=2">free cialis coupon 2015</a>

12546)  ThomasAbomi (11.06.2019 20:12)

viagra and cialis price comparison
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
levitra vs viagra vs cialis cost
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
buy cialis or viagra
<a href="http://www.staubwolke-kempen.de/cms/front_content.php?idart=147">cialis soft tabs review</a>
cialis tadalafil 20mg reviews
<a href="http://www.red-clan.ro/index.php?site=profile&id=24&action=guestbook">cialis 5mg price in india</a>

12547)  ThomasAbomi (12.06.2019 07:51)

cialis coupon cvs
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis dosage information
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis 20mg price at walgreens
<a href="http://www.odeniigbo.com/articles.php?msg=7&id=31">cialis viagra price comparison</a>
long term side effects of cialis
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48930?message_quote_form=113496&message_rows=2047&page=2">cialis 25mg dosagem</a>

12548)  JimmyFomia (12.06.2019 08:06)

cialis 20 mg 30 tablets
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis coupons 2017
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis tadalafil 20mg australia
<a href="http://upik.jogjakota.go.id/">cialis maximum daily dosage</a>
cialis generico en farmacias de espaГ±a
<a href="http://www.justminivodkas.com/guestb/comment.php?gb_id=37096">cialis coupon for rite aid</a>

12549)  ThomasAbomi (13.06.2019 09:30)

cialis dosage and timing
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis generico en mexico precio
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 5mg dosing
<a href="https://mustafadogan.net.tr/comment/reply/103">cialis 20 mg 30 tablets</a>
extra super cialis uk
<a href="http://www.doublebsbbq.com/index.php/news-blog/123-bbq-for-fall">generic cialis from usa pharmacy</a>

12550)  JimmyFomia (13.06.2019 09:43)

prices of cialis and viagra
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis coupon 2016
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis super active vs professional
<a href="https://ttxunhuan.com/home.php?mod=space&uid=1380354">lilly cialis coupon trial offer 30 day</a>
cialis 20 mg tablets
<a href="http://www.phoenixclan.de/include.php?path=guestbook&mode=sign">comprar cialis generico espaГ±a contrareembolso</a>

12551)  JimmyFomia (13.06.2019 17:13)

cheapest generic viagra and cialis
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis dosage reddit
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis tabs 20mg
<a href="http://maron.hu/index.php/component/vitabook/?start=59025">cialis pharmacy cost</a>
cialis 5mg price walgreens
<a href="http://pandoras.realitatea.net/politica-societate/libera-exprimare-sau-exprimare-libera-18684.html">buy cialis in the united states</a>

12552)  ThomasAbomi (13.06.2019 20:59)

cialis 20mg generic
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
generic cialis in us when
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
viagra and cialis dose strength comparison
<a href="http://teploavto.ru/plugin/comments/show/?news_id=6199&page=44">cialis 20 mg tablets from michigan</a>
extra super cialis uk
<a href="http://www.damien-poyard.fr/vitabook/Page-569.html">prices of viagra cialis and levitra</a>

12553)  JimmyFomia (13.06.2019 23:17)

generic viagra cialis levitra cheap
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
difference between viagra and cialis dosage
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis soft gels
<a href="http://www.zslan.cz/in/admin/admin/remote/obr_lhl/tym/index.php?p=statistiky&replyto=32174">5 mg or 20 mg cialis after prostate surgery</a>
walmart pharmacy prices for cialis
<a href="http://www.soft3304.net/Unleak/community_bbs/wforum.cgi?no=2056&reno=1428&oya=3473&mode=msgview&page=40">cost of cialis 20 mg at walgreens</a>

12554)  ThomasAbomi (14.06.2019 11:01)

cialis coupon 2016 200 dollars
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis coupons 2017
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
generic brand for cialis 5mg
<a href="https://www.hotelindijan.hr/en/guestbook?start=18120">viagra cialis levitra dosage</a>
cialis vs viagra for bph
<a href="http://cigars.gr/forum/app.php/gallery/image/2010/page/4701">actor in cialis commercial</a>

12555)  JimmyFomia (14.06.2019 11:09)

order generic cialis online uk
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
harga cialis tadalafil 10mg
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis commercial blues song
<a href="http://www.extassy.ru/book/1.html">generic cialis from usa pharmacy</a>
cialis coupon eli lilly
<a href="http://vlad2.hiblogger.net/188668.html">cialis 2.5 mg vs 5 mg reviews</a>

12556)  JimmyFomia (14.06.2019 17:40)

generic cialis dosage and side effects
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis price vs viagra which is better
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis 5 mg tablet coupon
<a href="http://www.gochina.co.kr/service/service.php?my_cate=12&service_mode=reply&no=1041550&parent_id=812114&child_id=AAAA&depth=A">target pharmacy cialis price</a>
cialis generico in farmacia italia
<a href="http://www.sztongde.com/">black actress in cialis commercial</a>

12557)  ThomasAbomi (14.06.2019 21:19)

cialis 20 mg price comparison united states
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis maine
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis for daily use side effects
<a href="http://www.bilder.sondbachschlorbe.de/details.php?image_id=1427">cialis extra dosage</a>
cialis price at walmart pharmacy
<a href="http://www.korva.co.kr/board/index.php?var=Board&ID=&Category=02&Mode=View&Num=152341083201&start=0&S=S&val=0&Word=&Group=01">buy generic cialis online india</a>

12558)  JimmyFomia (14.06.2019 23:49)

generic cialis canada reviews
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
lilly cialis coupon trial offer 30 day
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis generic lowest prices
<a href="http://zydzi.info/kreator/page22.php?messagePage=19653">comprar viagra cialis o levitra generico</a>
cialis side effects go away
<a href="http://ancle-vele.hiblogger.net/256441.html">generic cialis uk next day delivery</a>

12559)  ThomasAbomi (15.06.2019 00:32)

cialis soft review
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20 mg manufacturer coupon
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
generic cialis best price
<a href="http://tierversuchsgegner-pulheim.de/user/index.php?action=user&id=33&show=gb">cialis viagra generic</a>
cvs cialis 20mg price
<a href="http://redroserecords.de/guestbook/comment.php?gb_id=68976">levitra or cialis or viagra</a>

12560)  ThomasAbomi (15.06.2019 12:17)

walmart pharmacy prices cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis coupons 2016
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cost of cialis vs generic
<a href="http://p2684.r2h-config.de/index.php?site=polls&pollID=1">cialis 5mg daily price in the united states</a>
generic cialis best prices
<a href="http://www.9hcq.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=1524&pageno=5">tesco pharmacy cialis price</a>

«   1 ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... 321   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek