Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

441)  StevenSycle (05.05.2018 23:18)

cialis on line no pres <a href=http://cialishg.us/#6892>buy cialis online</a> buy cialis online

442)  Russelfap (05.05.2018 23:45)

cialis side effects muscle cramps
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
brand cialis canadian pharmacy
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis 20 mg prices with prescriptions
http://cialisonlinq.com/
viagra vs cialis costs

443)  Russelfap (06.05.2018 01:05)

best prices on generic cialis 40 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
buy viagra cialis canada
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis levitra viagra price comparison
http://cialisonlinq.com/
generic cialis price comparison

444)  KevinFinly (06.05.2018 02:57)

cialis professional gГ©nГ©rique 20 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
viagra cialis canadian pharmacy
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis 20 mg coupon card
http://cialisonlinq.com/
cialis professional samples

445)  ytaletlrfk (06.05.2018 04:59)

does viagra enlarge penis <a href="http://livecopys.com">cheap generic viagra </a> natural food like viagra <a href="http://livecopys.com">viagra online prescription</a> viagra online no prior prescription http://livecopys.com

446)  dtaletshje (06.05.2018 11:00)

pfizer viagra buy online in india <a href="http://onevoicemethod.com">viagra coupons online </a> does viagra work on females <a href="http://onevoicemethod.com">buy cheap generic viagra online</a> cheapest viagra online http://onevoicemethod.com

447)  KevinFinly (06.05.2018 11:57)

buy viagra cialis levitra online
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
generico del cialis en chile
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
main ingredient in cialis
http://cialisonlinq.com/
viagra and cialis dosage

448)  Richardvew (06.05.2018 13:01)

female viagra customer review generic
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra online</a>
viagra bula medicamento
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
viagra cialis cost comparisons
http://viagrapipls.com/
viagra advertising slogans

449)  Brendanbix (06.05.2018 15:03)

precio cialis generico mexico
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis coupon card
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
cialis cost per pill 20 mg
http://cialisonlinq.com/
generic cialis from india reviews

450)  Brendanbix (06.05.2018 16:24)

generic cialis rx pharmacy india
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
cialis side effects stomach
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
price of viagra and cialis in indian rupees
http://cialisonlinq.com/
safe sites for generic cialis

451)  Richardvew (06.05.2018 16:40)

generic names for viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra online</a>
viagra 100mg preço ultrafarma
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
viagra precisa de prescricao medica
http://viagrapipls.com/
acquistare viagra generico in italia

452)  gtaletgpxu (06.05.2018 16:49)

cialis daily use reviews <a href="http://motechautomotive.com">cialis online prescription order </a> cialis super <a href="http://motechautomotive.com">cialis canada mail order</a> cialis generic canada pharmacy http://motechautomotive.com

453)  Ralphbem (06.05.2018 20:21)

cialis coupon printable 2015
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
walmart pharmacy prices cialis
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
when will generic cialis be available in the usa
http://cialisonlinq.com/
best price viagra cialis levitra

454)  ltaletqwit (06.05.2018 22:51)

price of cialis without insurance <a href="http://motechautomotive.com">buy cialis 5mg </a> how long does cialis last after taking it <a href="http://motechautomotive.com">buy cialis no prescription</a> generic cialis online http://motechautomotive.com

455)  mtaletqkwc (07.05.2018 03:43)

can you take viagra more than once a day <a href="http://onevoicemethod.com">order viagra online india </a> order viagra online overnight delivery <a href="http://onevoicemethod.com">herbal viagra pills</a> viagra from canada http://onevoicemethod.com

456)  Richardhom (07.05.2018 04:26)

cialis 20 mg best price <a href=http://cialisrt.us/#5802>tadalafil 20 mg</a> cialis 5 mg funziona

457)  Ralphbem (07.05.2018 04:55)

cialis super active 20mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
cialis generic date usa
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
generic cialis canada pharmacy
http://cialisonlinq.com/
cialis generic 2018

458)  MichaelWaimb (07.05.2018 05:49)

walmart pharmacy cialis price checklist
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
5 mg cialis side effects
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
generic cialis cipla
http://cialisonlinq.com/
cialis professional wikipedia

459)  Lamarmam (07.05.2018 05:53)

cialis price vs viagra dosage
[url=http://viagrapipls.com/]generic viagra[/url]
cialis e viagra generici
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
price viagra vs cialis
http://viagrapipls.com/
viagra bula pfizer

460)  MichaelWaimb (07.05.2018 07:11)

cialis coupons printable
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis 20 mg coupon card
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
buy generic viagra and cialis online canada
http://cialisonlinq.com/
generic cialis uk next day delivery

461)  StevenSycle (07.05.2018 09:25)

cialis cost <a href=http://cialishg.us/#9272>cialis</a> cialis online

462)  Richardhom (07.05.2018 09:27)

cialis <a href=http://cialisrt.us/#8644>cialis 20mg</a> cialis 20mg

463)  ktaletoqpa (07.05.2018 09:28)

viagra prices canada <a href="http://onevoicemethod.com">cheap generic viagra online </a> viagra pills from canada <a href="http://onevoicemethod.com">cheapest generic viagra online</a> generic viagra 100mg http://onevoicemethod.com

464)  Lamarmam (07.05.2018 09:38)

generic viagra availability in us
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
viagra generic walmart
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra</a>
viagra and cialis dose strength comparison
http://viagrapipls.com/
viagra soft pill

465)  Davidusawl (07.05.2018 13:26)

cialis 5 mg does it work
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
cialis 5 mg daily reviews
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis vs levitra side effects
http://cialisonlinq.com/
cialis coupons printable 2015

466)  Robertcup (07.05.2018 13:54)

viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9094>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription overnight delivery <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8088>viagra without prescription</a>

467)  StevenSycle (07.05.2018 14:19)

cheap cialis <a href=http://cialishg.us/#7868>cialis online</a> cialis on line no pres

468)  AnthonyVerma (07.05.2018 20:58)

cialis soft tabs 20mg kaufen
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis dosage chart
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
walmart drug prices for cialis
http://cialisonlinq.com/
will cialis side effects go away

469)  Davidusawl (07.05.2018 22:12)

cialis 5 mg does it work
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
cialis or viagra generic
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis generic release date
http://cialisonlinq.com/
cialis generic 2018

470)  AnthonyVerma (07.05.2018 22:17)

cialis generico online espaГ±a
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
cialis coupons printable 2015
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
compare cialis and viagra side effects
http://cialisonlinq.com/
cialis dose 40 mg

471)  ThomasNix (07.05.2018 23:07)

levitra vs viagra vs cialis forum
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
viagra professional wiki
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra</a>
walmart generic viagra 100mg price in indianapolis
http://viagrapipls.com/
viagra natural casero receta

472)  ThomasNix (08.05.2018 02:35)

viagra commercial actress brunette blue dress
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra online</a>
cialis price versus viagra which is better
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra online</a>
take viagra twice a day
http://viagrapipls.com/
viagra cialis generico on line

473)  HectorAbups (08.05.2018 06:18)

cialis dose reddit
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
cialis 20mg dosing instructions
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
cialis generico espaГ±a
http://cialisonlinq.com/
cialis side effects muscle pain

474)  Richardsib (08.05.2018 11:35)

cialis tadalafil 10mg tablets
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
super active cialis reviews
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
best price viagra cialis levitra
http://cialisonlinq.com/
how long does cialis side effects last

475)  Richardsib (08.05.2018 12:58)

generic cialis at walmart pharmacy usa
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
cialis generic name india
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
genericos de viagra y cialis
http://cialisonlinq.com/
cialis 20mg vs 5mg

476)  HectorAbups (08.05.2018 15:00)

levitra vs viagra vs cialis alcohol
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis side effects go away
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
is there generic cialis in the us
http://cialisonlinq.com/
cialis and viagra generic

477)  Dennisbor (08.05.2018 15:59)

viagra soft tablets
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
cialis or viagra price
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
female viagra pills in india
http://viagrapipls.com/
ez online pharmacy buy viagra usa

478)  Dennisbor (08.05.2018 19:43)

viagra without a doctor prescription
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
low cost viagra cialis 5mg
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
side effects of daily viagra use
http://viagrapipls.com/
brand viagra online australia

479)  EdwardNow (08.05.2018 23:32)

best price for cialis 5 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
cialis uses and side effects
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis tadalafil 10mg prix
http://cialisonlinq.com/
generic cialis release date

480)  Stevedot (09.05.2018 02:38)

levitra vs cialis vs viagra
<a href="http://airvietnamairline.com/">cialis</a>
maximum daily dosage of cialis
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis</a>
comparison viagra and cialis
http://airvietnamairline.com/
viagra and cialis best price

«   1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 42   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek