Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

321)  Kennyfug (25.04.2018 00:21)

dlp store kamagra
<a href="http://lkkkspwql.com/">kamagra 100 oral jelly review</a>
kamagra oral jelly wirkungsdauer
<a href="http://lkkkspwql.com/">kamagra 100mg chewable tablets</a>
kamagra oral jelly kaufen

322)  Jamesraf (25.04.2018 09:12)

kamagra rendeles budapest
<a href="http://lkbkspwql.com/">kamagra 100 chewable tablets</a>
kamagra oral jelly online kaufen paypal
<a href="http://lkbkspwql.com/">buy kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra shop erfahrung

323)  ctaletotgu (25.04.2018 09:13)

what are side effects of viagra <a href="http://investinokc.com">cheap pill viagra </a> lowest price on viagra <a href="http://investinokc.com">buy viagra no prescription</a> viagra usa http://investinokc.com

324)  utaletacor (25.04.2018 12:07)

cheap canadian viagra <a href="http://mphasset.com">buy viagra online europe </a> buy generic viagra and cialis online <a href="http://mphasset.com">what if a woman takes viagra</a> what happens if a woman takes viagra medicine http://mphasset.com

325)  ttalettzci (25.04.2018 18:14)

viagra prescriptions <a href="http://onevoicemethod.com">generic viagra online usa </a> using viagra for fun <a href="http://onevoicemethod.com">cheap viagra from canada</a> cheap uk viagra http://onevoicemethod.com

326)  ytaletjsjr (25.04.2018 19:40)

pills like viagra <a href="http://mphasset.com">viagra and blood pressure </a> viagra without seeing a doctor <a href="http://mphasset.com">how to viagra work</a> viagra dosage amounts http://mphasset.com

327)  otaletuzlv (25.04.2018 19:52)

does viagra make you feel high <a href="http://kqcopy.com">viagra online sales </a> what will half a viagra do <a href="http://kqcopy.com">viagra pills</a> generic viagra in usa http://kqcopy.com

328)  Jamesevini (26.04.2018 00:54)

cialis side effects vision permanent
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
cialis 20mg tablets uk
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
buy cialis usa
http://cialispaxl.com/
cialis coupons lilly usa

329)  dtaletshnr (26.04.2018 00:59)

can i buy viagra without prescription <a href="http://onevoicemethod.com">buy generic viagra </a> natural female viagra <a href="http://onevoicemethod.com">cheap viagra sydney</a> cheap uk viagra http://onevoicemethod.com

330)  vtaletkeva (26.04.2018 02:19)

best price generic viagra <a href="http://mphasset.com">what happens if you take viagra without ed </a> teens using viagra <a href="http://mphasset.com">getting the most out of viagra</a> funny viagra stories http://mphasset.com

331)  ltaletrxtz (26.04.2018 04:44)

which is better viagra or levitra <a href="http://kqcopy.com">order prescription viagra </a> where to buy viagra over the counter uk <a href="http://kqcopy.com">cheap viagra europe</a> cheap viagra online pharmacy http://kqcopy.com

332)  otalethypo (26.04.2018 07:28)

will cialis make me last longer <a href="http://missreplicawatches.com">order generic cialis online canada </a> what is the normal dose of cialis <a href="http://missreplicawatches.com">generic cialis online usa</a> cialis coupons http://missreplicawatches.com

333)  TrevorKarse (26.04.2018 07:46)

cialis 20 mg 8 tablets
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a>
cialis vs viagra dosage comparison
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
extra super cialis uk
http://cialispaxl.com/
generic cialis best price

334)  LouisGrede (26.04.2018 07:56)

generic cialis release date
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis available in us
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis generic</a>
cialis dose reddit
http://cialisgrudj.com/
viagra and cialis dosage and costa

335)  ktaletsgmq (26.04.2018 08:51)

cialis pill price <a href="http://psychologytweets.com">professional cialis </a> cialis 5 mg effectiveness <a href="http://psychologytweets.com">i want to buy cialis</a> best online pharmacies for cialis http://psychologytweets.com

336)  LouisGrede (26.04.2018 09:19)

cialis dosage 20mg
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy generic cialis</a>
cialis generico do viagra
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy generic cialis</a>
viagra vs cialis cost per pill
http://cialisgrudj.com/
cialis commercial song 2012

337)  htaletlkzd (26.04.2018 12:45)

cialis performance <a href="http://rabbitinahat.com">order cialis no prescription </a> cialis and liver <a href="http://rabbitinahat.com">generic cialis from india</a> cheap cialis 20mg online http://rabbitinahat.com

338)  MatthewCrago (26.04.2018 12:57)

is there generic cialis in the us
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a>
best price for cialis 5 mg daily use
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a>
cialis prices costco
http://cialispaxl.com/
cialis vs viagra reddit

339)  Francisscuth (26.04.2018 18:09)

generic cialis in us when
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
cialis 20 mg uses
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
why separate bathtub in cialis commercials
http://cialispaxl.com/
cialis side effects in men

340)  mtaletnfro (26.04.2018 22:10)

alternative of viagra <a href="http://mphasset.com">viagra boots price </a> buying viagra in canada <a href="http://mphasset.com">viagra online pharmacy canada</a> viagra prescription australia http://mphasset.com

341)  otaletbkcx (26.04.2018 22:34)

does medicare cover viagra <a href="http://investinokc.com">buy viagra canada </a> viagra and blood pressure medicine <a href="http://investinokc.com">herbal viagra pills</a> viagra online bestellen http://investinokc.com

342)  Peterbaf (26.04.2018 23:12)

viagra vs cialis vs levitra prices
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis</a>
cialis dosing options
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis</a>
side effects of cialis vs viagra
http://cialisgrudj.com/
cialis coupon 2017 200 dollar

343)  Williamphymn (26.04.2018 23:20)

cialis vs viagra dosage comparison
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a>
cialis cost per pill 20 mg
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
cialis coupons printable walmart
http://cialispaxl.com/
cialis 200mg dosage

344)  Peterbaf (27.04.2018 00:32)

reviews of cialis 5mg
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis</a>
cialis generico italia farmacia
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis</a>
reviews of cialis 5mg
http://cialisgrudj.com/
generic cialis soft tabs (tadalafil) 20mg

345)  Dwighterems (27.04.2018 04:21)

cialis commercial song 2012
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
best prices on generic cialis
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis</a>
cialis with dapoxetine reviews
http://cialispaxl.com/
cialis generic prices with prescription

346)  ttaletajxx (27.04.2018 06:57)

price of 100mg viagra <a href="http://mphasset.com">viagra vs levitra vs cialis </a> name for viagra <a href="http://mphasset.com">order generic viagra online</a> buy viagra legally online http://mphasset.com

347)  Robertdiomo (27.04.2018 09:42)

cialis tadalafil 20mg online
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
how long do side effects of cialis last
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
cialis commercial metal song
http://cialispaxl.com/
levitra vs cialis vs viagra

348)  ytalettdlk (27.04.2018 10:18)

viagra france <a href="http://investinokc.com">generic viagra from canada </a> viagra uk buy <a href="http://investinokc.com">cheap viagra paypal</a> order viagra online canada http://investinokc.com

349)  Billyaxiof (27.04.2018 14:36)

side effects of daily use cialis
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy cialis</a>
cialis going generic date
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis</a>
cialis extra dosage 200mg
http://cialisgrudj.com/
price comparison viagra vs cialis

350)  AndrewNes (27.04.2018 14:55)

generic cialis available when
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
cialis soft reviews
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
is generic cialis available in us
http://cialispaxl.com/
generic cialis soft tabs 20mg

351)  Billyaxiof (27.04.2018 16:09)

cialis generic at costco
<a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis</a>
cialis 5 mg price costco
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy cialis</a>
walmart pharmacy prices for cialis
http://cialisgrudj.com/
cialis (30 pills 20 mg)

352)  Robertcup (27.04.2018 16:48)

viagra without a doctors approval <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7660>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription overnight delivery <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8122>viagra without a doctor prescription</a>

353)  staletpebb (27.04.2018 18:39)

how to use viagra 100mg <a href="http://kqcopy.com">cheapest generic viagra </a> what happens if girl takes viagra <a href="http://kqcopy.com">generic viagra soft</a> mail order viagra uk http://kqcopy.com

354)  JerryTHURO (27.04.2018 19:57)

actress in cialis commercial
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a>
generic cialis shipped fedex
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
cialis 30 lu tablet 20 mg
http://cialispaxl.com/
best cialis coupon for walgreens

355)  btaletqqnm (28.04.2018 00:24)

cialis 5mg coupon <a href="http://motechautomotive.com">buy cialis online india </a> what does cialis do <a href="http://motechautomotive.com">order generic cialis online canada</a> buy real cialis online http://motechautomotive.com

356)  JamesLiz (28.04.2018 01:08)

cialis superdosagem
<a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
black actress in cialis commercial
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a>
what will generic cialis cost
http://cialispaxl.com/
kroger pharmacy cialis price

357)  gtalettinb (28.04.2018 06:06)

cialis side affects <a href="http://motechautomotive.com">best site to order cialis </a> free cialis coupons <a href="http://motechautomotive.com">buy cialis online canada</a> cialis 5mg price http://motechautomotive.com

358)  KeithLax (28.04.2018 06:06)

generic viagra cialis levitra
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis</a>
generic for cialis daily 5 mg
<a href="http://cialisgrudj.com/">buy generic cialis online</a>
cialis retail price at cvs
http://cialisgrudj.com/
viagra vs cialis vs levitra side effects

359)  Sidneytycle (28.04.2018 06:17)

cialis generic
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis online</a>
cialis gГ©nГ©rique super active 20mg
<a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis</a>
cialis generico espaГ±a contrareembolso
http://cialispaxl.com/
price viagra vs cialis

360)  KeithLax (28.04.2018 07:28)

price of viagra and cialis per pill
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis</a>
generic cialis available in us
<a href="http://cialisgrudj.com/">cialis generic</a>
cialis coupon 2017 200 dollar
http://cialisgrudj.com/
cialis super active side effects

«   1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 49   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek