Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

401)  Davidchozy (02.05.2018 09:02)

viagra retail price cvs
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra</a>
viagra soft tabs 50 mg
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra online</a>
viagra price vs cialis
http://viagrapipls.com/
viagra feminino aonde comprar

402)  StevenLop (02.05.2018 13:00)

cialis tadalafil 20mg how to use
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis coupon card programs
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
buy cheap cialis online uk
http://cialisonlinq.com/
cialis super active plus reviews

403)  Williepen (02.05.2018 20:48)

best price on generic cialis 20 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
generic cialis with dapoxetine
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
cialis 20 mg vs 5mg daily
http://cialisonlinq.com/
walmart pharmacy prices for cialis

404)  Williepen (02.05.2018 22:09)

cialis daily 5mg review blog
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
maximum dose of cialis at a time
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
generic viagra cialis canada
http://cialisonlinq.com/
cialis side effects leg cramps

405)  StevenLop (02.05.2018 22:11)

cialis 5 mg price comparison
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
cialis 5mg tablets reviews
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
side effects of daily use cialis
http://cialisonlinq.com/
cialis vs viagra cost

406)  MichaelUtind (02.05.2018 23:19)

side effects of women viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
viagra going generic date wikipedia
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
viagra natural chino en argentina
http://viagrapipls.com/
viagra naturale per uomo

407)  ptaletafuf (02.05.2018 23:28)

order viagra without prescription <a href="http://onevoicemethod.com">cheap viagra canada pharmacy </a> viagra horror stories <a href="http://onevoicemethod.com">discount viagra</a> viagra pills sale http://onevoicemethod.com

408)  MichaelUtind (03.05.2018 02:50)

generic viagra price in india
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra</a>
viagra commercial actress name football jersey
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
viagra generic 100mg
http://viagrapipls.com/
generic viagra or cialis

409)  Jacob Thomas (03.05.2018 06:15)

nRjHbF6TqAI Grow http://sblsl.com/#FYTSiAwAjC-jK7 FYTSiAwAjC, <a href="http://4golq.com">q17DR7my</a>, [url=http://icuiy.com]tLyRCZ6cgK[/url], [qy0dQrS7nP1](http://mdxi1.com "qy0dQrS7nP1"), [http://dt7xs.com GBkUIa7IuG],

410)  RodolfoSex (03.05.2018 06:33)

cialis prices usa
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis tv commercial bathtubs youtube
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis 20 mg 30 tablet eczane fiyatД±
http://cialisonlinq.com/
cialis maximum daily dose

411)  rtaletxoyn (03.05.2018 10:00)

power pill viagra <a href="http://kqcopy.com">cheap viagra pills </a> can i take 200mg of viagra <a href="http://kqcopy.com">order generic viagra</a> cheapest viagra online http://kqcopy.com

412)  Roycetix (03.05.2018 12:58)

super active cialis reviews
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
generico de cialis en chile
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
target pharmacy cialis price
http://cialisonlinq.com/
levitra vs cialis bagus mana

413)  RodolfoSex (03.05.2018 15:00)

walmart cialis prices without insurance
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
why are they in bathtubs in the cialis commercial
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
cialis 5 mg does it work
http://cialisonlinq.com/
cialis soft tablets

414)  EugeneJef (03.05.2018 16:11)

cost of viagra in india
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
cost comparison viagra cialis levitra
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
donde comprar viagra generico en espaГ±a
http://viagrapipls.com/
long term viagra side effects

415)  Robertcup (03.05.2018 18:14)

viagra without a doctor prescription online pharmacies <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5216>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription from canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7269>viagra without a doctor prescription</a>

416)  EugeneJef (03.05.2018 19:50)

desi viagra in india
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
female viagra pills fda approved
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
effectiveness of cialis vs. viagra
http://viagrapipls.com/
viagra side effects leg pain

417)  ftalethtcl (03.05.2018 20:15)

cialis with prescription online <a href="http://motechautomotive.com">buy cialis online us </a> discount cialis from canada <a href="http://motechautomotive.com">cialis by mail order</a> cheap cialis australia http://motechautomotive.com

418)  AndrewShags (03.05.2018 23:20)

buy cialis online pharmacy
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
cialis coupon 5mg cvs
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
liquid cialis dose recommendations
http://cialisonlinq.com/
cialis maximum dose

419)  utaletbamf (04.05.2018 02:14)

best place buy cialis <a href="http://rabbitinahat.com">cheap cialis pills </a> 30 day free trial cialis <a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis non prescription</a> order cialis with no prescription http://rabbitinahat.com

420)  JerrycuddY (04.05.2018 02:19)

cialis dosage 10 vs 5 mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis generic safe
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
cialis 5 mg how long does it take to work
http://cialisonlinq.com/
viagra dose vs cialis dose

421)  JerrycuddY (04.05.2018 03:37)

cialis 5 mg how long does it take to work
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
generic cialis or viagra
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis india safe
http://cialisonlinq.com/
cost of viagra vs cialis vs levitra

422)  AndrewShags (04.05.2018 07:49)

maximum daily dose of cialis
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
viagra vs cialis vs levitra cost comparison
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
cialis brand name vs generic
http://cialisonlinq.com/
cialis levitra viagra price comparison

423)  dtaletvmdl (04.05.2018 08:10)

what helps viagra work better <a href="http://lizlarssen.com">cheapest generic viagra online </a> how to get viagra prescription online <a href="http://lizlarssen.com">online order for viagra</a> buy viagra uk http://lizlarssen.com

424)  Robertovax (04.05.2018 09:02)

viagra 100mg vs cialis 20mg
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra online</a>
Г© necessГЎrio receita mГ©dica para comprar viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
viagra generico preço drogasil
http://viagrapipls.com/
viagra medicine use hindi

425)  Robertovax (04.05.2018 12:47)

viagra ideal dosage
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra online</a>
compare viagra prices in usa
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
generic vs brand name viagra
http://viagrapipls.com/
generic cialis viagra levitra

426)  otaletphhw (04.05.2018 14:22)

viagra size increase <a href="http://onevoicemethod.com">get viagra prescription online </a> viagra last how long <a href="http://onevoicemethod.com">cheap viagra pills for sale</a> viagra coupon http://onevoicemethod.com

427)  Josephdog (04.05.2018 16:35)

cialis generic 5mg india
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
walmart pharmacy cialis 5 mg cost
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis 20mg cost without insurance
http://cialisonlinq.com/
viagra vs cialis vs levitra price comparison between

428)  Justintrent (04.05.2018 17:33)

cialis single dosage and timing
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
is generic cialis available in us
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
cialis super active 20mg
http://cialisonlinq.com/
viagra cialis levitra online pharmacy

429)  Justintrent (04.05.2018 18:58)

cialis side effects reviews
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
price cialis 20mg walgreens
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
cheap cialis uk next day delivery
http://cialisonlinq.com/
cialis viagra generico online

430)  Josephdog (05.05.2018 01:16)

cialis coupon
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20 mg costco
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cost of cialis vs generic
http://cialisonlinq.com/
viagra and cialis combo dosage

431)  Harrysuini (05.05.2018 02:22)

viagra purchase uk
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra online</a>
viagra feminino natural
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
viagra generic price at cvs pharmacies
http://viagrapipls.com/
is generic viagra available in the united states

432)  Harrysuini (05.05.2018 06:04)

cialis price vs viagra comparison
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra forums
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
viagra generic walmart cost
http://viagrapipls.com/
how much does generic viagra cost at walmart

433)  Arthurdah (05.05.2018 08:42)

cialis main ingredient
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis prices costco
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
cialis soft tabs side effects
http://cialisonlinq.com/
generic cialis usa 2017

434)  MichaelScunc (05.05.2018 09:46)

cialis soft gels
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis generic tadalafil india
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
cialis super active 40 mg
http://cialisonlinq.com/
cialis 20 mg prices

435)  Arthurdah (05.05.2018 10:02)

cialis super active 20mg
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
the cost of cialis or viagra in europe
<a href="http://cialisonlinq.com/">cialis</a>
lowest cost viagra cialis canada
http://cialisonlinq.com/
cialis professional online canadian pharmacy

436)  WilliamPaicy (05.05.2018 12:44)

cialis online <a href=http://cialishg.us/#2675>cheap cialis</a> cialis online

437)  MichaelScunc (05.05.2018 18:28)

date cialis goes generic in usa
<a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
generic brand for cialis 5mg daily cialis
<a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis online</a>
cialis vs viagra for bph
http://cialisonlinq.com/
cost of generic cialis

438)  DonaldGodia (05.05.2018 19:37)

youtube viagra commercial 2015 location
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra</a>
cost of generic viagra teva generic
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
viagra effects blood pressure
http://viagrapipls.com/
effects of viagra on men

439)  mtaletiyjn (05.05.2018 23:04)

cialis best price <a href="http://missreplicawatches.com">buy cialis from canada </a> forzest vs cialis <a href="http://missreplicawatches.com">cheap cialis usa</a> cheap cialis soft http://missreplicawatches.com

440)  DonaldGodia (05.05.2018 23:17)

viagra commercial brunette
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra online</a>
dosage for generic viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
viagra preço araujo
http://viagrapipls.com/
viagra bestellen nederland

«   1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 42   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek