Mýtus 4 %

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

/gallery/homosexualita-4-p01.jpg

Autor: Pavel Čermák

V průběhu devadesátých let museli homosexuální aktivisté ustoupit z neudržitelného údaje o desetiprocentním podílu gayů v populaci. Toto číslo (8 – 10 % mužů orientovaných výhradně homosexuálně) uvádí například ještě první české vydání MERCK MANUAL KOMPENDIUM KLINICKÉ MEDICÍNY z roku 1996, byť překladatel již v závorce poznamenává, že současná zjištění uvádějí podstatně nižší výskyt.

Nový záchytný bod si homosexuální aktivisté stanovili na úrovni čtyř procent. Například na stránkách pořadu Experiment 4% České televize se píše:

„Nejčastěji bývají uváděna 4  %, ikonizovaný údaj z Kinseyových zpráv“.

Tereza Jančová uvádí ve své diplomové práci:

„Nejvíce rozšířená představa o míře výskytu homosexuality v populaci vychází pravděpodobně z výsledků výzkumu velkého průkopníka v oblasti sexuologie Alfreda Kinseyho, který na základě anamnestického vyšetření velkých skupin mužů i žen došel k závěru, že zastoupení čistě homosexuálních osob v běžné populaci odpovídá 4 %. Toto číslo bylo pozdějšími výzkumy několikrát vyvráceno, ale přesto je v současné době dokonce určitým symbolem pro homosexuální menšinu“.

Zdeněk Sloboda v metodické příručce „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat“ pojednává téma následovně:
Homosexualita a mýtus 4% 01

Jak vysvítá z formulací ikonizovaný, je symbolem, tak si sami někteří stoupenci homosexuální ideologie dobře uvědomují, že toto číslo je podvod.

Zato Mgr. Sloboda jasně ukazuje proč je čtyř procentní podíl homosexuálů důležitý a využívá propagandistickou hodnotu tohoto čísla: …s nimi zaplníte Brno – druhé největší město v ČR – i s okresem Brno – venkov. (Pauza, aby si uvědomili to množství.) Tak hodlá rozvíjet „kritické myšlení“ žáků, jak prohlásil v úvodu svého pamfletu. Prokázal tím však jedinou věc, že je pouze drobným podvodníčkem, který věrně kráčí ve stopách velkého podvodníka Kinseyho.

Jaká je realita?

Williamsův Institut při Kalifornské univerzitě UCLA provedl srovnání několika průzkumů, jejichž výsledky jsou přehledně porovnány v následujícím sloupcovém grafu. Pět sloupců od leva jsou průzkumy uskutečněné ve Spojených státech a čtyři sloupce napravo jsou průzkumy z Kanady, Austrálie, Británie a Norska.
Homosexualita a mýtus 4% 02
Autor dochází k závěru, že ve Spojených státech je 1,7 % homosexuálů (1,1 % leseb a 2,2 % gayů), 1,7 % bisexuálů (2,2 % žen a 1,5 % mužů) a 0,3 % transgenderů, jak je zobrazeno na následujícím grafu:
Homosexualita a mýtus 4% 03
Pokud jednoduše spočítáme průměr ze čtyř neamerických průzkumů tak zjistíme, že při nich bylo zjištěno 0,93 % homosexuálů a 0,75 % bisexuálů.

Ještě jednou tedy zrekapituluji, že z porovnávaných devíti studií vyšlo zastoupení homosexuálů ve Spojených státech 1,7 % a mimo Spojené státy 0,93%. Průměr z těchto dvou čísel činí 1,3%, což je pouhá jedna třetina obvykle udávaných čtyř procent.

V České republice se v roce 1994 ve výzkumu Weisse a Zvěřiny přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tato čísla jsou tedy víceméně podobná údajům neamerických průzkumů, pokud předpokládáme, že by se část jedinců, kteří si nebyli jisti, přiřadila k homosexuální či bisexuální orientaci.

Údaje pro Americkou populaci tedy představují méně, než polovinu ikonizovaných čtyř procent a neamerické údaje dokonce méně než jednu čtvrtinu!

A při honbě za oněmi kýženými 4 % samozřejmě nemůžeme sčítat homosexuály s bisexuály. Homosexuální aktivisté totiž používají definici, která popisuje homosexualitu jako trvalou citovou a erotickou preferenci osob stejného pohlaví a jako celoživotní, neměnný a neléčitelný stav. Do této definice bisexuálové rozhodně nezapadají.

(Například definice: „Homosexualitou shodně s Benkertem rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobu stejného pohlaví.“ [Brzek, Pondělíčková–Mašlová, 1992: 19])

Pokud chceme být důslední, tak se musíme podívat ještě podrobně na výše zmíněný aspekt definice homosexuality jako celoživotního, neměnného a neléčitelného stavu. Průzkumy, se kterými pracuje Williamsův institut i průzkum Weisse a Zvěřiny, jsou založeny na tom, co o sobě při jednom průzkumu uvedou jeho účastníci. To znamená, že takto koncipované průzkumy nezachycují, zda se sexuální orientace účastníků průzkumu v průběhu jejich života nemění.

Změnu sexuální orientace po deseti letech zkoumali Mock a Eibach (2011) a zjistili, že ke změně došlo u 64 % leseb a 9,5 % gayů. Ve svém článku dále rekapitulují další podobné studie. Například Dickson (2003) zjistil, že po pěti letech si udrželo stejnou orientaci pouze 65% gayů a 40 % leseb. Diamond (2008) našel změnu po deseti letech u 67 % žen, které se prohlásily za lesby, bisexuální, nebo unlabeled. Kinnish (2005) v retrospektivní studii zjistil následující podíl shodné sexuální orientace: heterosexuálové 97 %, homosexuální muži 61 %, bisexuální muži 34 %, homosexuální ženy 35 % a bisexuální ženy 23 %.

Z uvedených údajů je zjevné, že sexuální orientace je obecně méně stabilní u žen než u mužů a méně stabilní u bisexuálních jedinců než u homosexuálních. Pokud bychom se tedy drželi definic homosexuality, kterou sami homosexuální aktivisté používají, to znamená jako celoživotní a neměnné orientace, tak bychom měli údaje o podílu leseb snížit na 0,4 %, u amerických gayů na 1,6 % a neamerických gayů ve čtyřech studiích na 0,8 %. Po této redukci počtu homosexuálů na ty, kteří nemění svou orientaci alespoň po dobu pěti až deseti let, se tedy dostáváme ke skromným 0,8 %, což je pouhá jedna pětina čísla, které si vetkli do štítu homosexuální propagandisté.

Údaje o nestabilitě sexuální orientace můžeme doložit dokonce i Kinseyho výzkumy. Kinsey byl samozřejmě spíše podvodník než vědec a věda se od něho měla už dávno distancovat. Jeho způsob sestavování souboru zpochybnili již v letech, kdy publikoval své práce, statistik John Turkey a psycholog Maslow. Ve svých výzkumech evidentně nebral ohled na vliv toho, že se mu do výzkumu sami přihlašují dobrovolníci určitých typů, případně sám vědomě vybíral jedince deviantní. ZDROJ

Přímo na stránkách Kinseyho institutu se uvádí, že Kinsey nevěřil, že je možné získat reprezentativní vzorek populace. To je však jen velmi laciná výmluva, jak ospravedlnit podvádění. ZDROJ

Kinsey však nepředpokládal, že jedním ze základních pilířů homosexuální propagandy se v budoucnu stane právě teze, že sexuální orientace je vrozená – celoživotní – neměnná – neléčitelná orientace na osoby stejného pohlaví. Ostatně to popírá i sama jeho škála, která má dokladovat, že „živý svět je kontinuum v každém svém aspektu“. Proto nemáme důvod si myslet, že by právě v této veličině své výzkumy vědomě manipuloval, a můžeme předpokládat, že jeho údaje o nestabilitě sexuální orientace mohou alespoň částečně odpovídat realitě, zejména když do jisté míry podobné závěry uvádějí i současné studie. Výsledky Kinseyho výzkumů ohledně stability (či spíše nestability) sexuální orientace jsou na následujících dvou grafech. První je pro muže, druhý pro ženy, čísla 3, 4, 5 a 6 znamenají stupně Kinseyho škály. 6 = výlučně homosexuální, 5 = výrazně homosexuální, 4= spíše homosexuální, 3 = rovnocenně homosexuální a heterosexuální.
Homosexualita a mýtus 4% 04

Homosexualita a mýtus 4% 05
Kinsey v těchto grafech nezaznamenal, zda jedinec zůstává zařazen ve stejné skupině po celý život, jestli nepřechází od homosexuality k bisexualitě a naopak. On pouze měřil početnost lidí v jednotlivých věkových skupinách škály, kterou sestavil (Kinsey scale). U současných výzkumů je možné argumentovat, že starší generace vyrostly v jiných podmínkách než mladší, kdy jsou například uzákoněna manželství homosexuálů, a proto si svojí homosexualitu neuvědomují či nepřipouští. V době před publikací Kinseyho výzkumů, to znamená ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, nepředpokládáme, že by došlo k významnému posunu veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Z toho důvodu má i dnes smysl podívat se právě na Kinseyho výzkumy, které nám ukazují na vysokou nestabilitu homosexuální orientace a zpochybňují samotnou definici homosexuality jako vrozeného – celoživotního – neměnného – neléčitelného stavu. Při důsledném sledování sexuální orientace po dobu celého života a nejen pěti až deseti let, jako ve výše zmiňovaných studiích, bychom se dostali k pouhým několika desetinám procenta, na jejichž spočítání by stačily prsty jedné ruky. ZDROJ

V závěru se ještě podíváme, jak je úspěšná homosexuální propaganda. Gallupův průzkum z roku 2011 ukázal, že průměrný Američan si myslí, že v USA je 25 % gayů a leseb. Jak vyplývá z následující tabulky, tak nejvíce zmanipulované skupiny, seřazené sestupně směrem od více zmanipulovaných k poněkud méně zmanipulovaným jsou: lidé s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, mladí, ženy, demokraté, sociální liberálové a liberálové.

Homosexualita a mýtus 4% 06
ZDROJ

Kinseyho podvody publikované v roce 1948 a 1953, které hovoří o 37 % mužů s nejméně jednou homosexuální zkušeností a o 10 % mužů převážně homosexuálních, stále žijí a formují myšlení americké veřejnosti. I skupina, která byla nejblíže skutečnosti (muži, kteří odhadli zastoupení homosexuálů na 19,4%) totiž desetinásobně přestřelila.

Stupeň zmanipulovanosti a „kompetentnost“ amerických voličů nechává nahlédnout na skutečné struktury a držitele moci za kulisami liberálně demokratických režimů.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

241)  btaletazbd (06.04.2018 12:23)

viagra japan <a href="http://viagraonl1ne.us">viagra coupon </a> buy viagra mexico <a href="http://viagraonl1ne.us">cheap generic viagra</a> viagra canada http://viagraonl1ne.us

242)  ktalethfgj (06.04.2018 13:31)

cialis for pulmonary hypertension <a href="http://psychologytweets.com">buy generic cialis online with mastercard </a> cialis high blood pressure side effect <a href="http://psychologytweets.com">buy cheapest cialis online</a> cheap cialis nz http://psychologytweets.com

243)  gtaletzdgg (06.04.2018 23:25)

professional cialis <a href="http://chabuycialis.com">cheap cialis canada </a> generic cialis from canada <a href="http://chabuycialis.com">generic cialis lowest price</a> order cialis daily http://chabuycialis.com

244)  htaletpkdg (07.04.2018 00:30)

viagra generic online pharmacy <a href="http://janxie.com">viagra online </a> find viagra <a href="http://janxie.com">order viagra from canada</a> cheap viagra online 100mg http://janxie.com

245)  kamagra oral jelly kaufen Г¶sterreich (07.04.2018 02:39)

kamagra oral jelly reviews
<a href="http://kamagrabst.com/">super kamagra opinie forum</a>
kamagra store
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra oral jelly wirkung frauen</a>
kamagra oral jelly india price
http://kamagrabst.com/
kamagra oral jelly available in india

246)  ytalettise (07.04.2018 06:02)

drug name for viagra <a href="http://viagraigow.us">order viagra from india </a> viagra dosage for men <a href="http://viagraigow.us">mail order viagra canada</a> order cheap female viagra http://viagraigow.us

247)  ptaletetyl (07.04.2018 07:06)

do you have to have a prescription for cialis <a href="http://psychologytweets.com">buy cialis online cheap </a> generic for cialis tadalafil <a href="http://psychologytweets.com">cialis generic best price</a> cialis 20mg online http://psychologytweets.com

248)  ajanta kamagra 100 chewable tablet (07.04.2018 11:46)

kamagra oral jelly amazon nederland tx
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra 100mg</a>
india kamagra 100mg chewable tablets
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra oral jelly buy online</a>
kamagra 100mg oral jelly wirkung bei frauen
http://kamagrabst.com/
kamagra 100mg tablets for sale in used cars

249)  qtaletmisc (07.04.2018 12:41)

cialis for sale cheap <a href="http://cialisonl1ne.us">brand cialis name online order </a> compare viagra and cialis <a href="http://cialisonl1ne.us">cheap cialis pills online</a> cialis generic price http://cialisonl1ne.us

250)  italetocwp (07.04.2018 13:45)

what to expect when taking viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">generic viagra online </a> online viagra usa <a href="http://istanbulexpressonline.com">order viagra online cheap</a> buy real viagra online cheap http://istanbulexpressonline.com

251)  ctaletbdfp (07.04.2018 19:06)

low price cialis <a href="http://skyrank.com">cialis for sale cheap </a> the cost of cialis <a href="http://skyrank.com">cialis online canada pharmacy</a> order generic cialis http://skyrank.com

252)  ltaleteqga (08.04.2018 00:25)

generic cialis canada online pharmacy <a href="http://cialisonl1ne.us">how to order cialis online </a> indian cialis generic <a href="http://cialisonl1ne.us">cheap cialis in australia</a> buy cialis overnight delivery http://cialisonl1ne.us

253)  jtaletkatx (08.04.2018 01:52)

canadian pharmacy viagra reviews <a href="http://janxie.com">generic viagra no prescription </a> viagra online store <a href="http://janxie.com">cheap viagra online pharmacy</a> generic viagra usa http://janxie.com

254)  DustinPer (08.04.2018 04:03)

cialis price vs viagra reddit
<a href="http://justinpro.com/#">buy generic cialis</a>
buy generic cialis online with mastercard
<a href="http://justinpro.com/#">buy generic cialis online</a>
cialis 20mg cost per pill
<a href="http://airvietnamairline.com/#">cialis generic</a>
cialis 20 mg directions for use
<a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis</a>
compare viagra versus cialis

255)  ftaletpfvw (08.04.2018 07:13)

viagra tablets uk <a href="http://viagraigow.us">buy generic viagra online </a> does generic viagra work <a href="http://viagraigow.us">buy viagra from canada</a> cheap 25mg viagra http://viagraigow.us

256)  btaletifil (08.04.2018 08:36)

buy brand cialis <a href="http://skyrank.com">mail order cialis online </a> how long until cialis works <a href="http://skyrank.com">cheap cialis soft tabs</a> cheap cialis 10mg http://skyrank.com

257)  DustinPer (08.04.2018 13:46)

cialis dosage and timing
<a href="http://justinpro.com/#">generic cialis</a>
cialis 5 mg daily cost cvs
<a href="http://justinpro.com/#">cialis</a>
cialis generic available us
<a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis online</a>
best price on 20 mg cialis brands
<a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis</a>
cialis 20 mg cost at walgreens

258)  ltaletdyar (08.04.2018 13:59)

cialis canada free sample <a href="http://cialisyugs.us">order cialis in usa </a> is cialis available over the counter <a href="http://cialisyugs.us">cheap cialis canada pharmacy</a> cheap cialis overnight http://cialisyugs.us

259)  italeteead (08.04.2018 15:14)

does cialis have a generic <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap cialis online </a> generic cialis cost <a href="http://rebeccaharrell.com">order cialis using paypal</a> order 5mg cialis online http://rebeccaharrell.com

260)  wtaletzjio (08.04.2018 20:47)

free cialis sample <a href="http://cialisonl1ne.us">best place to buy cialis </a> cialis interactions <a href="http://cialisonl1ne.us">order cialis from canadian pharmacy</a> cheap cialis pill http://cialisonl1ne.us

261)  Williamved (08.04.2018 20:50)

viagra professional chewable
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy viagra online</a>
review levitra vs viagra
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy generic viagra</a>
levitra vs viagra reddit
<a href="http://timmonssoftware.com/#">generic viagra</a>
viagra precisa de receita
<a href="http://timmonssoftware.com/#">viagra generic</a>
brand viagra without a doctor prescription usa

262)  htaletfpqa (08.04.2018 21:57)

how effective is cialis <a href="http://rebeccaharrell.com">order cialis no prescription </a> can cialis cause heartburn <a href="http://rebeccaharrell.com">cialis cheap online pharmacy</a> buy cialis usa http://rebeccaharrell.com

263)  jtaletfwiq (09.04.2018 03:44)

how long do cialis take to work <a href="http://cialisonl1ne.us">best place to buy generic cialis </a> can you buy cialis without prescription <a href="http://cialisonl1ne.us">buy cialis online with paypal</a> buy cialis usa http://cialisonl1ne.us

264)  Williamved (09.04.2018 06:42)

generic viagra soft 100mg
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy generic viagra online</a>
buying viagra online usa
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">viagra generic</a>
gold max viagra feminino onde comprar no brasil
<a href="http://timmonssoftware.com/#">generic viagra</a>
viagra posso tomar
<a href="http://timmonssoftware.com/#">buy viagra online</a>
generic name for viagra 100mg price in india

265)  ltaletrkin (09.04.2018 10:37)

cialis with prescription online <a href="http://chabuycialis.com">buy cheapest cialis online </a> que es el cialis <a href="http://chabuycialis.com">mail order cialis</a> cialis online canada cheap http://chabuycialis.com

266)  ltaletodyk (09.04.2018 11:45)

cialis dosages <a href="http://rebeccaharrell.com">cheap cialis uk </a> cialis 10 mg daily use <a href="http://rebeccaharrell.com">buy cialis daily online</a> order cialis without perscription http://rebeccaharrell.com

267)  Williamved (09.04.2018 18:15)

cialis 2.5 mg vs 5 mg reviews
<a href="http://coastalseaplanes.com/#">cialis</a>
generic viagra cialis levitra
<a href="http://coastalseaplanes.com/#">generic cialis online</a>
cialis 5mg dosing
<a href="http://northcoastgetaway.com/#">cialis generic</a>
cialis generico preço
<a href="http://northcoastgetaway.com/#">cialis generic</a>
cialis commercial metal song

268)  Williamved (10.04.2018 04:00)

viagra vs cialis vs levitra price
<a href="http://justinpro.com/#">buy cialis online</a>
viagra and cialis comparison
<a href="http://justinpro.com/#">generic cialis</a>
cialis vs levitra vs viagra which one is better
<a href="http://airvietnamairline.com/#">cialis</a>
onde comprar cialis generico no brasil
<a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis online</a>
cialis dosage information

269)  Williamved (10.04.2018 16:40)

viagra prices cvs
<a href="http://amsboatyard.com/#">buy viagra online</a>
brand viagra 50mg
<a href="http://amsboatyard.com/#">buy generic viagra online</a>
Г© necessГЎrio receita para comprar viagra
<a href="http://viagrapillq.com/#">buy generic viagra online</a>
viagra dosage for men over 70
<a href="http://viagrapillq.com/#">viagra generic</a>
viagra super active plus

270)  Williamved (11.04.2018 02:26)

generic cialis compare prices
<a href="http://justinpro.com/#">generic cialis</a>
cialis cost per pill 20 mg
<a href="http://justinpro.com/#">generic cialis</a>
how much is cialis 5 mg at walmart
<a href="http://airvietnamairline.com/#">buy generic cialis online</a>
cialis v viagra comparison
<a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis online</a>
cialis 5 mg generico prezzo in farmacia

271)  Williamved (11.04.2018 12:06)

low price generic cialis
<a href="http://justinpro.com/#">cialis generic</a>
cialis 5mg price walmart
<a href="http://justinpro.com/#">cialis</a>
generic cialis usa
<a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis online</a>
cialis viagra levitra cost comparison
<a href="http://airvietnamairline.com/#">buy cialis online</a>
cialis coupon 2017 200.00

272)  ytaletpwuv (11.04.2018 16:14)

does viagra get you high <a href="http://mphasset.com">best generic viagra online </a> where can u buy viagra <a href="http://mphasset.com">viagra effects and side effects</a> does female viagra really work http://mphasset.com

273)  Williamved (11.04.2018 20:38)

cialis 20 mg dosering
<a href="http://coastalseaplanes.com/#">generic cialis</a>
cialis soft reviews
<a href="http://coastalseaplanes.com/#">buy cialis online</a>
effectiveness of cialis vs. viagra
<a href="http://northcoastgetaway.com/#">generic cialis</a>
comprar cialis generico al mejor precio
<a href="http://northcoastgetaway.com/#">cialis</a>
best prices on generic cialis

274)  HearceTub (11.04.2018 23:09)

looking to purchase cialis pharmacy colombo cialis cheap real cialis uk <a href="http://kaivanrosendaal.com/#Cialis-Cheap-Buy-Online">Buy Cheap Cialis</a> acheter pas cher cialis jelly <a href="http://kaivanrosendaal.com/#Cheap-Cialis">buy cialis</a> cialispreisnachlass kanada cilias canada

275)  utaletrgtc (12.04.2018 00:04)

cialis approved for bph <a href="http://psychologytweets.com">where to get cialis </a> cialis south africa <a href="http://psychologytweets.com">what does cialis cost per pill</a> buy 20 mg cialis online http://psychologytweets.com

276)  HearceTub (12.04.2018 01:12)

average cialis proce cheap cialis from the usa look there cialis canada cheap <a href="http://kaivanrosendaal.com/#Cheap-Cialis">Buy Cheap Cialis usa</a> farmacia de cialis india <a href="http://kaivanrosendaal.com/#Cialis-Cheap-Buy-Online">Buy Cheap Cialis usa</a> venta cialis barata canad cialas

277)  Williamved (12.04.2018 04:11)

viagra commercial model 2016
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy viagra</a>
brand viagra cheap
<a href="http://blessingsofbirth.com/#">viagra</a>
viagra commercial super bowl
<a href="http://timmonssoftware.com/#">buy viagra online</a>
viagra side effects how long
<a href="http://timmonssoftware.com/#">buy generic viagra</a>
viagra medicine use

278)  ltaletaipc (12.04.2018 10:19)

can i buy viagra over the counter in the uk <a href="http://istanbulexpressonline.com">is it legal to buy viagra online </a> does medicare pay for viagra <a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra pricing comparison</a> how much viagra is too much http://istanbulexpressonline.com

279)  Williamved (12.04.2018 11:17)

buy cialis with dapoxetine online
<a href="http://justinpro.com/#">cialis generic</a>
cialis 20mg tablets price in pakistan
<a href="http://justinpro.com/#">generic cialis</a>
real cialis vs generic
<a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis</a>
cialis medication information
<a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis online</a>
cialis dosagem maxima

280)  qtaletvonu (12.04.2018 11:21)

viagra v cialis <a href="http://cialisyugs.us">buy cialis in uk </a> cialis v viagra review <a href="http://cialisyugs.us">cialis or viagra better</a> cialis before and after http://cialisyugs.us

«   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek