Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

361)  BrandonExcib (21.02.2020 18:10)

cheap viagra uk sale <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis free trial</a> order cialis prescription

362)  Shawnned (21.02.2020 23:29)

buy viagra cialis or levitra http://tadmedz.com order cialis online from canada

363)  ThomasChale (22.02.2020 00:36)

buy viagra new zealand <a href=" http://tadmedz.com# ">current cost of cialis 5mg cvs</a> buy viagra kamagra online

364)  Jamesplosy (22.02.2020 02:30)

cialis pills for women http://tadmedz.com cialis canada cheap http://cialisxtl.com how to order cialis online safely

365)  Jaihoonia (22.02.2020 02:45)

safe place buy levitra <a href=" http://tadmedz.com# ">how to take cialis</a> phone number to order cialis

366)  BrandonExcib (22.02.2020 06:11)

buy cialis australia online <a href=" http://tadmedz.com# ">fastest delivery of cialis buying online</a> how old do you have to be to buy viagra

367)  JamesGat (23.02.2020 10:16)

buy levitra uk <a href=http://shop-rank.com/01-09/rl_out.cgi?id=atorie&url=http://tadmedz.com/>where is the best place to buy cialis</a> buy viagra yahoo answers
generic cialis for sale in the u.k <a href=" http://hacktheplanet.ru/redirect/?url=http://www.tadmedz.com ">cheap viagra canada pharmacy</a> cheap viagra au
http://www.pressebund.com/goto.php?url=tadmedz.com&quot
http://www.peachyforum.com/cgi-bin/a2/out.cgi?id=346&u=http://tadmedz.com
http://www.propertiesbynancy.com/searchpoint/redir.asp?reg_id=ptypes&sname=/searchpoint/search.asp&lid=1&sponsor=bus&url=http://tadmedz.com
http://www.divineteengirls.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=454&tag=toplist&trade=http://tadmedz.com
http://www.ranchworldads.com/adserver/adclick.php?bannerid=184&zoneid=3&source=&dest=http://tadmedz.com

368)  ThomasChale (23.02.2020 11:39)

mail order viagra canada <a href=" http://tadmedz.com# ">liquid cialis source reviews</a> buy viagra sweden

369)  RichardCurgy (23.02.2020 11:58)

cialis usa buy http://tadmedz.com cheap viagra uk buy http://cialisxtl.com cialis buy in australia

370)  Andrewwip (23.02.2020 13:48)

non generic cialis sale http://tadmedz.com buy cialis online in u.k

371)  Jaihoonia (23.02.2020 16:19)

buy viagra cheap canada <a href=" http://tadmedz.com# ">what are the side effects of cialis</a> website dieses benutzers besuchen

372)  ThomasChale (23.02.2020 17:44)

order viagra in india <a href=" http://tadmedz.com# ">buy viagra cialis</a> buy cialis in belgium

373)  RichardCurgy (23.02.2020 19:20)

order cialis from canada http://tadmedz.com buy cialis lilly http://cialisxtl.com buy viagra professional online

374)  JamesGat (23.02.2020 21:04)

cialis pills uk <a href=http://www.mywedding.bg/goto.php?url=http://tadmedz.com>order viagra canada online</a> order levitra
can cut cialis pills half <a href=" http://www.usjma.com/se/rank.cgi?mode=link&id=1172&url=http://tadmedz.com ">buy online levitra in usa</a> generic viagra buy australia
http://www.artinfo.ru/inc/adredir.asp?url=http://tadmedz.com/
http://www.mata-l-23.com/jump.php?url=http://tadmedz.com
http://big5.qikan.com/gate/big5/tadmedz.com/
http://www.cimetieres.com/rubriques/redirect.php?url=http://tadmedz.com
http://www.hotelinteractivenetwork.net/goto.aspx?url=http://tadmedz.com

375)  Dennpali (23.02.2020 23:32)

Plain to РІ these your cracking <a href="http://btadalafil.com/#">tadalafil best price</a> are an eye-opener in this clop http://btadalafil.com/

376)  ThomasChale (24.02.2020 00:27)

viagra sale supermarkets <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis reps</a> female viagra buy uk

377)  RichardCurgy (24.02.2020 02:37)

cheap viagra cialis online http://tadmedz.com viagra ice cream go sale selfridges http://cialisxtl.com buy viagra professional

378)  Jaihoonia (24.02.2020 04:54)

can cialis pills cut <a href=" http://tadmedz.com# ">generic cialis bitcoin</a> brand viagra cheap

379)  Andrewwip (24.02.2020 05:21)

where to buy cheap cialis http://tadmedz.com cheap viagra in australia

380)  JamesGat (24.02.2020 07:35)

buy cialis online from uk <a href=http://www.crankmovies.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=158&tag=toplist&trade=http://tadmedz.com>viagra prescription online</a> cheap cialis
cheap levitra india <a href=" http://blandy.my-avantages.com/link.php?link=http://tadmedz.com ">cialis where to buy - malaysia</a> buy cialis las vegas
https://www.puremetallic.com/include/select-url.php?url=http://tadmedz.com
http://ogloszeniastarachowice.pl/link.php?url=http://tadmedz.com
http://www.ad119.cn/home/link.php?url=http://tadmedz.com
http://kalassa.net/keskustelut/index.php?thememode=mobile;redirect=http://tadmedz.com
http://www.assocamerestero.org/Dati/visitexe.asp?IDDato=93523&IDUS=undefined&goto=http://tadmedz.com

381)  ThomasChale (24.02.2020 07:39)

buy legal viagra <a href=" http://tadmedz.com# ">coffee with cialis</a> buy levitra online ireland

382)  RichardCurgy (24.02.2020 10:03)

best place to buy viagra online http://tadmedz.com cheapest viagra super active http://cialisxtl.com viagra buy now pay later

383)  ThomasChale (24.02.2020 14:45)

viagra sale no prescription <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis samples request</a> canadian pharmacy cialis 20mg

384)  RichardCurgy (24.02.2020 17:12)

buy viagra over counter uk http://tadmedz.com cialis walmart http://cialisxtl.com viagra no prescription

385)  Jaihoonia (24.02.2020 17:19)

cheap cialis online pharmacy prescription <a href=" http://tadmedz.com# ">how long does 20mg cialis keep in system</a> cialis where to buy - malaysia

386)  Andrewwip (24.02.2020 19:03)

order viagra europe http://tadmedz.com can cialis pills split half

387)  JamesGat (24.02.2020 19:37)

how to get cheap cialis <a href=http://www.ainori.mobi/linklog.php?url=http://tadmedz.com/&ent=ameblo.jp/rokunanahachita/entry-11626843248.html>cheap cialis no prescription</a> cheapest generic viagra and cialis
buy levitra with paypal <a href=" http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi?id=63&trade=http://tadmedz.com ">viagra for cheap online</a> can you buy viagra boots
http://pstecaudiosource.org/accounts/php/banner/click.php?id=1&item_id=2&url=http://tadmedz.com
https://www.mainposter.com/redirect/?go=tadmedz.com
http://navi-japan.org/c/formal/out.cgi?id=kyotochi&url=http://tadmedz.com
http://san-clemente.com/adrotator/adredir.asp?url=http://tadmedz.com
http://www.scat-videos.biz/cgi-bin/out.cgi?ses=ohr2pHMkCD&id=804&url=http://tadmedz.com

388)  ThomasChale (24.02.2020 22:42)

cheap cialis fast shipping <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis headaches afterwards</a> buy viagra los angeles

389)  RichardCurgy (24.02.2020 23:13)

buy cialis shoppers drug mart http://tadmedz.com order viagra for women http://cialisxtl.com buy viagra sweden

390)  Jaihoonia (25.02.2020 04:35)

buy viagra quick delivery <a href=" http://tadmedz.com# ">low cost cialis</a> buy viagra hawaii

391)  RichardCurgy (25.02.2020 05:01)

viagra sale walgreens http://tadmedz.com how to order cialis from canada http://cialisxtl.com cialis black

392)  ThomasChale (25.02.2020 06:04)

viagra buy singapore <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis coupon code</a> buy viagra real

393)  JamesGat (25.02.2020 06:55)

levitra 20 mg cheap <a href=http://pruszkowogloszenia.pl/link.php?url=http://tadmedz.com>where to order viagra online</a> buy levitra cheap
cutting cialis pills <a href=" http://www.thecattlesite.com/click.php?type=5&id=63&url=http://tadmedz.com ">cheap brand cialis online</a> how to buy cheap viagra online
http://cubing.com.ua/out.php?link=http://www.tadmedz.com
http://clubsantafe.ru/forum/go.php?http://tadmedz.com/
http://www.homutovo-irkutsk.ru/go.php?http://tadmedz.com/
https://id.trefoil.tv/go.php?url=http://tadmedz.com
http://all-cs.net.ru/go?http://tadmedz.com

394)  Andrewwip (25.02.2020 07:44)

buy viagra gold online http://tadmedz.com old do you have buy viagra

395)  RichardCurgy (25.02.2020 14:28)

order viagra usa http://tadmedz.com can buy cialis uk http://cialisxtl.com buy viagra malaysia online

396)  ThomasChale (25.02.2020 14:46)

cheap viagra uk sale <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis canada</a> generic cialis buy online

397)  JamesGat (25.02.2020 17:28)

is there a generic cialis available in the us <a href=http://3h.kz/go.php?url=http://tadmedz.com>safe place to buy cialis online</a> buy online levitra usa
cheap cialis prescription <a href=" http://www.web-magic.ca/redir.php?U=http://tadmedz.com ">the cheapest cialis</a> best site to order cialis
http://www.caroleobanion.com/searchpoint/redir.asp?reg_id=ptypes&sname=/searchpoint/search.asp&lid=1&sponsor=res&url=http://tadmedz.com
http://www.katushkin.ru/go?url=http://tadmedz.com
http://tuob.ru/to.php?go=http://tadmedz.com
http://ohye.biz/zb41pl4/bbs/skin/ruvin_cubic_category/site_link.php?sitelink=http://tadmedz.com/&id=link&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc
http://www.lanrenmb.com/goto.php?url=tadmedz.com

398)  Jaihoonia (25.02.2020 18:21)

cheapest place to buy cialis <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis side effects</a> viagra + where to buy + .au

399)  Andrewwip (25.02.2020 22:35)

buy cialis uk suppliers http://tadmedz.com order viagra usa

400)  ThomasChale (25.02.2020 23:06)

buy viagra from india <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis side effects</a> buy viagra kamagra uk

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek