Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

521)  hydroxychloroquine meaning (20.07.2021 17:51)

quineprox https://plaquenilx.com/# hydroxy chloroquine

522)  mexemalay (27.07.2021 00:23)

<a href=https://cialiswwshop.com/>cialis vs viagra</a>

523)  hydroxochlorquine (08.08.2021 12:53)

aralen for lupus https://chloroquineorigin.com/# hydroxy chloriquin

524)  mexemalay (12.08.2021 23:33)

<a href=https://cialiswwshop.com/>cialis on sale in usa</a>

525)  cialis 20 mg (27.08.2021 07:02)

cialis without a doctor prescription <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a>

526)  cialis tablets (06.10.2021 14:17)

cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cheap cialis</a>

527)  cialis alternative (13.10.2021 12:28)

cialis tablets <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a>

528)  cialis online (13.10.2021 13:41)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a> buy cialis usa

529)  cialis online (19.10.2021 11:25)

cialis tablets <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis coupon</a>

530)  cialis coupon (23.10.2021 09:01)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a> cialis without a doctor prescription

531)  can ubuy cialis on streets (26.10.2021 11:47)

cialis 20 mg https://cialiswithdapoxetine.com/

532)  cialis tadalafil & dapoxetine (29.10.2021 16:59)

buy cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a>

533)  can ubuy cialis on streets (01.11.2021 23:12)

cheap cialis https://cialiswithdapoxetine.com/

534)  cialis pills (05.11.2021 07:09)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> cialis 20mg

535)  buy cialis usa (08.11.2021 13:46)

cialis without a doctor prescription <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a>

536)  cheap cialis (11.11.2021 23:16)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis 20mg

537)  cialis generic (14.11.2021 10:33)

https://cialiswithdapoxetine.com/ buy cialis online

538)  cialis dosage (19.11.2021 00:24)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a> cialis online

539)  cialis without a doctor prescription (25.11.2021 21:15)

cialis dosage <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tadalafil & dapoxetine</a>

540)  cialis black is it safe (29.11.2021 16:21)

generic cialis https://cialiswithdapoxetine.com/

541)  cialis with dapoxetine overnight to (03.12.2021 06:54)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a> cialis 20mg

542)  cialis price (11.12.2021 01:43)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">best prices for cialis 20mg</a> cialis 20mg

543)  buy cialis online (12.12.2021 18:05)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis pills

544)  best prices for cialis 20mg (14.12.2021 03:50)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a> cialis dosage

545)  cialis alternative (18.12.2021 12:40)

cialis dosage <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a>

546)  cialis online (27.12.2021 18:38)

cialis generic https://cialiswithdapoxetine.com/

547)  Janknadohola (07.02.2022 00:40)

<a href="https://stromectoleth.com/">stromectol nz
</a>

548)  Janknadohola (10.02.2022 10:57)

<a href="https://stromectoleth.com/">ivermectin price canada
</a>

549)  epwewj (06.05.2022 14:14)

hcqs 400 https://keys-chloroquineclinique.com/

550)  gkuqnh (08.05.2022 03:36)

can hydroxychloroquine get you high <a href="https://keys-chloroquineclinique.com/#">hydroxychloroquine buy</a>

551)  cxhaapec (02.06.2022 08:51)

buy erythromycin online https://erythromycin1m.com/#

552)  narporie (07.10.2022 00:41)

<a href="https://candipharm.com/search?text=cephalexin_wiki">narporie</a> cephalexin wiki

553)  narporie (13.10.2022 17:14)

tetracycline pills for sale https://candipharm.com/search?text=tetracycline.pills.for.sale

554)  narporie (16.10.2022 07:17)

Dibarcanna <a href="https://candipharm.com/search?text=himplasia-30-tabs3">himplasia 30 tabs3</a> Phycle

555)  memphate (16.10.2022 15:01)

strattera reddit https://candipharm.com/search?text=strattera.reddit

556)  narporie (16.10.2022 16:22)

kamagra 100 gold https://candipharm.com/search?text=kamagra.100.gold Dibarcanna

557)  www.candipharm.com/ (12.12.2022 20:17)

canadian customs pills vitamins http://candipharm.com/#

558)  MorrisExpop (26.12.2022 23:22)

http://hydroxychloroquinex.com/ plaquenil 200 mg cost

559)  Joshuamow (06.04.2023 09:44)


<a href=https://fact1.ru/category/reczepty>Рецепты</a>
"Интересные Факты" - это интерактивный ресурс, предназначенный
для того, чтобы удивлять, вдохновлять и расширять кругозор своих
пользователей. На сайте вы найдете огромное количество увлекательных и
необычных фактов из различных областей жизни, включая науку, историю,
культуру, технологии, природу, спорт и многое другое.
<a href=https://indepthmarkets.com/systeme-io-pricing-review/#comment-63399>Шоу-бизнес Интересные Факты</a> <a href=https://www.impressivecases.com/product/apple-silicone-case-with-magsafe-for-iphone-12-pro-max-sunflower/#comment-45528>Новости Интересные Факты</a> <a href=https://arcanus.f-rpg.me/viewtopic.php?id=801&p=13#p200549>Биткойн Интересные Факты</a> <a href=https://ladonnadresses.com/spring-summer-2014/#comment-64384>Интересное Интересные Факты</a> <a href=http://www.galopp-reporter.cz/nazory/evropsky-pohar-zokeju-7-9-2017?comments>Кино Интересные Факты</a> e21b785

N0yiOUGR

560)  Robertdwess (14.05.2023 09:48)

Автомобиль является одним из самых популярных видов транспорта.
Это обусловлено комфортом, надежностью и вместительностью.
Наш автомобильный форум, предлагает огромное разнообразие тем для общения.
Тут можно найти подробную информацию по ремонту и эксплуатации
большинства популярных автомобилей.

<a href=http://bitcoads.info>Автомобильный форум</a>
<a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=4>Автомобильный форум</a>
<a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=11>GT - форум</a>
<a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=12>Джип-форум</a>
<a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=13>Гибридные автомобили</a>

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek