Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

481)  ojivuselv (07.07.2020 05:16)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin 500 Mg</a> vov.pjia.homosexualita.eu.twx.zc http://mewkid.net/when-is-xicix/

482)  uhocetitolez (21.09.2020 05:13)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> ifv.qobq.homosexualita.eu.ejf.mj http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

483)  ewerojegohu (21.09.2020 05:53)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin 500 Mg</a> hjt.prtc.homosexualita.eu.xij.yx http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

484)  ahuenboarerr (22.11.2020 12:49)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Buy Amoxicillin</a> jof.rfqe.homosexualita.eu.fxz.ps http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

485)  dikavayujex (02.12.2020 14:05)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500mg</a> txr.vfwi.homosexualita.eu.qli.kk http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

486)  acifecog (02.12.2020 14:23)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500 Mg</a> loo.avyx.homosexualita.eu.xxz.bc http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

487)  uxpezar (02.12.2020 14:24)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500 Mg</a> hgv.merc.homosexualita.eu.ykk.lm http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

488)  xnuvazoqu (02.12.2020 14:42)

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin</a> mbr.iexd.homosexualita.eu.vyg.oy http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

489)  QqpOJ (09.01.2021 19:29)

Medicament prescribing information. Drug Class. <a href="https://prednisone4u.top">can i get cheap prednisone prices</a> in Canada. Actual information about medicament. Get now.
<a href=https://azastyle.com/producto/outer180724703-sh-2/#comment-234834>Best information about drug.</a> <a href=https://ani-me-fun.com/blog/10099/#comment-942205>Best what you want to know about medication.</a> <a href=http://freeadcloud.com/detail/ad/61>Actual news about medicament.</a> 5d98d42

490)  UkaHG (10.01.2021 03:09)

Meds information sheet. Brand names. <a href="https://viagra4u.top">where can i get generic viagra no prescription</a> in US. All about medication. Get information now.
<a href=https://activity.rmu.ac.th/home/ViewActivity/754>Best what you want to know about meds.</a> <a href=http://blog.lucysombra.org/2009/12/cine/comment-page-9/#comment-117365>All about medicine.</a> <a href=https://articles.talentsofworld.com/musician/bombay-jayashri-ramnath-the-award-winning-vocalist-composer-and-teacher-of-music/#comment-13093>Some trends of medicines.</a> 4204f1_

491)  DavidKvz (11.01.2021 11:25)

Medicines information for patients. Cautions.
<a href="https://januvia4u.top">januvia without prescription</a> in Canada
All what you want to know about medicine. Get information now.

https://de.streema.com/comments/posted/?c=1270996 Actual news about meds. http://egliseepeba.org/?q=news/combattre-et-detruire-les-tempetes-de-ta-vie#comment-1234247 Actual trends of drugs. https://bibo-log.blog.ss-blog.jp/2010-10-13?comment_success=2021-01-10T02:06:38&time=1610211998 Best trends of medication. 04f1_21

492)  EryKH (08.02.2021 15:22)

Meds information sheet. Generic Name. <a href="https://viagra4u.top">how to get cheap viagra price</a> in Canada. Actual news about drugs. Read here.

493)  DavidSzs (10.02.2021 06:37)

Medication information. Short-Term Effects.
<a href="https://keppra4u.top">buy keppra</a> in the USA
All information about drugs. Get now.

494)  buy online zithromax (12.02.2021 20:53)

zithropan <a href=https://zithromaxes.com/>zithromax over the counter</a> zithromax treatment

495)  hcq (23.02.2021 01:01)

chloroquine and plaquenil <a href=https://hydroxychloroquinex.com/#>hcos</a> hydroxychloroquine classification

496)  canadian pharmacy viagra (28.02.2021 06:17)

https://genericviagragog.com generic viagra 100mg

497)  tadalafil 40 mg daily (05.04.2021 08:42)

generic tadalafil united states https://elitadalafill.com/ tadalafil dosage

498)  generic levitra vardenafil 20mg (06.04.2021 14:55)

vardenafil hcl generic https://vegavardenafil.com/ buy vardenafil

499)  administration of topical alprostadil (07.04.2021 00:27)

caverject suppository https://alprostadildrugs.com/ caverject suppository

500)  HfuXT (23.04.2021 17:43)

Pills information sheet. Short-Term Effects.
<a href="https://lyrica24x7.top">cheap pregabalin online</a> in USA
Actual information about medication. Get now.

501)  GvdIR (23.04.2021 21:10)

Drugs information for patients. What side effects?
<a href="https://toplyrica.top">where to get generic lyrica without dr prescription</a> in US
Some about drug. Get here.

502)  HdpQW (24.04.2021 00:03)

Medicament information sheet. Drug Class.
<a href="https://lyricainfo.top">where to purchase lyrica</a> in Canada
Actual information about medication. Get information now.

503)  HmhVC (26.04.2021 10:13)

Medicament information leaflet. Drug Class.
<a href="https://pregabalin24x7.top">buy cheap lyrica generic online</a> in Canada
Best about medicine. Read information here.

504)  CghGK (26.04.2021 11:10)

Medication information leaflet. What side effects?
<a href="https://lyrica24x7.top">where can i buy pregabalin no prescription</a> in Canada
All what you want to know about drugs. Get now.

505)  GdgAX (27.04.2021 05:27)

Medicament information sheet. What side effects can this medication cause?
<a href="https://lyrica24x7.top">can i order cheap lyrica without dr prescription</a> in Canada
Actual what you want to know about drug. Get information now.

506)  NxcKN (27.04.2021 07:23)

Medicines information sheet. Brand names.
<a href="https://lyricainfo.top">where to get generic lyrica without dr prescription</a> in Canada
Everything what you want to know about drug. Get information now.

507)  YvuCT (10.05.2021 20:55)

Meds information. What side effects can this medication cause? <a href="https://prednisone4u.top">cost prednisone without rx</a> in the USA. Actual about pills. Get information now.

508)  TcqIF (11.05.2021 06:54)

Drug information sheet. What side effects can this medication cause? <a href="https://prednisone4u.top">how to get cheap prednisone no prescription</a> in US. Best trends of drug. Get now.

509)  BotMN (20.05.2021 13:10)


<a href="https://edcialistop.net/">https://edcialistop.net/</a>

510)  GgePG (20.05.2021 14:11)


<a href="http://coverletterforresumetop.com/">http://coverletterforresumetop.com/</a>

511)  CcpFO (20.05.2021 15:28)


Medicines information leaflet. Short-Term Effects.
<a href="https://lexapro4u.top">where buy cheap trazodone prices</a> in the USA
Everything information about medicine. Get information here.

512)  NvvRE (20.05.2021 17:47)


<a href="http://writemyessayslqd.com/">http://writemyessayslqd.com/</a>

513)  chloroquineorigin (22.05.2021 16:06)

https://chloroquineorigin.com/ malarone buy chloroquine phosphate <a href="https://chloroquineorigin.com/ ">hcq </a> chloroquine autophagy

514)  avana (25.05.2021 22:44)

avanafil stendra <a href="https://avanaavanafil.com/#">avana 200 mg</a>

515)  mexemalay (31.05.2021 12:24)

<a href=http://fcialisj.com/>non prescription cialis online pharmacy

516)  pharmacepticacom (20.06.2021 21:51)

sildenafil versus tadalafil https://pharmaceptica.com/

517)  CdmPR (22.06.2021 02:53)


<a href="https://viagra4m.top">viagra4m.top</a>

518)  pharmaceptica (25.06.2021 13:05)

tadalafil from canada to usa https://www.pharmaceptica.com/

519)  mexemalay (29.06.2021 10:00)

<a href=http://vsprednisonev.com>buy prednisone

520)  how safe is hydroxychloroquine (13.07.2021 12:07)

chloroquine drug class https://chloroquineorigin.com/# side effects of hydroxychlor 200 mg

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek