Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

121)  Chesterviott (01.02.2020 00:36)

order female cialis <a href=" https://edmedz.com/# ">viagra sale point pakistan</a> buy cialis online no prescription

122)  Jamesplosy (01.02.2020 02:48)

do i need a prescription to order viagra online <a href=https://edmedz.com/#>cialis pills from canada</a> cheapest cialis and viagra

123)  BryanCew (01.02.2020 03:29)

viagra buy sydney https://edmedz.com viagra women sale australia

124)  Roberttal (01.02.2020 04:22)

order cialis canada <a href=" https://edmedz.com/# ">where to buy real viagra cialis online</a> buy viagra american express

125)  GeorgeImalm (01.02.2020 08:06)

buy cheap cialis super active <a href=" https://edmedz.com/# ">buy cheap cialis online uk</a> cheap genuine levitra

126)  Roberttal (01.02.2020 10:45)

buy cialis cheap us pharmacy <a href=" https://edmedz.com/# ">cialis on line</a> cheapest canadian pharmacy cialis

127)  Johnnyhef (01.02.2020 11:21)

purchase discount cialis online <a href=https://edmedz.com/#>viagra cheap next day delivery</a> cheap viagra uk online

128)  Chesterviott (01.02.2020 12:03)

generic for viagra <a href=" https://edmedz.com/# ">buy viagra las vegas</a> buy viagra with prescription online

129)  GeorgeImalm (01.02.2020 16:54)

viagra sale spain <a href=" https://edmedz.com/# ">where to buy viagra</a> order real viagra online

130)  Roberttal (01.02.2020 17:32)

viagra sale supermarkets <a href=" https://edmedz.com/# ">buy viagra cheap uk</a> daily cialis discount

131)  Jamesplosy (01.02.2020 20:45)

buy real viagra no prescription [url=https://edmedz.com/#]cheap levitra from canada[/url] can you buy levitra walmart

132)  Johnnyhef (01.02.2020 23:37)

how to order viagra from canada <a href=https://edmedz.com/#>buy cialis united states</a> cheapest cialis pharmacy comparison

133)  Roberttal (02.02.2020 00:14)

order cialis us <a href=" https://edmedz.com/# ">where can i buy female pink viagra in the u.k</a> where can i buy viagra yahoo

134)  Chesterviott (02.02.2020 00:14)

where to order cialis online <a href=" https://edmedz.com/# ">cheap levitra online uk</a> cheap viagra order

135)  Shawnned (02.02.2020 02:12)

how to order cialis from canada https://edmedz.com female viagra buy uk

136)  GeorgeImalm (02.02.2020 03:52)

cialis for sale online <a href=" https://edmedz.com/# ">viagra super force for sale</a> buy cialis in the usa

137)  Jamesplosy (02.02.2020 05:55)

cheap cialis in nz <a href=https://edmedz.com/#>viagra online order india</a> cialis sale ireland

138)  Johnnyhef (02.02.2020 11:02)

buy real cialis cheap <a href=https://edmedz.com/#>buy cheap levitra online</a> buy real viagra no prescription

139)  Chesterviott (02.02.2020 11:35)

buy generic viagra cialis levitra <a href=" https://edmedz.com/# ">buy cialis online uk no prescription</a> cialis sale us

140)  Shawnned (02.02.2020 14:48)

buy cialis generic online https://edmedz.com buy professional viagra

141)  GeorgeImalm (02.02.2020 15:11)

levitra sale walmart <a href=" https://edmedz.com/# ">buy cialis online canada</a> buy cialis england

142)  Jamesplosy (02.02.2020 15:17)

cheap viagra for sale uk <a href=https://edmedz.com/#>can you buy viagra boots</a> viagra buy shop

143)  Roberttal (02.02.2020 21:20)

buy cialis through paypal <a href=" https://edmedz.com/# ">order viagra for women</a> buy cialis black

144)  Chesterviott (02.02.2020 22:17)

cialis from canada <a href=" https://edmedz.com/# ">where can i buy cialis or viagra on line</a> cheap viagra usa

145)  Johnnyhef (02.02.2020 23:24)

viagra sale perth <a href=https://edmedz.com/#>best place to buy viagra online generic</a> viagra online

146)  Jamesplosy (03.02.2020 01:48)

can you buy cialis over counter spain <a href=https://edmedz.com/#>viagra cheap no prescription</a> viagrabuyonline.com

147)  Roberttal (03.02.2020 05:13)

buy cialis philippines <a href=" https://edmedz.com/# ">cheap cialis in the uk</a> levitra discount canada

148)  Chesterviott (03.02.2020 09:22)

order cialis from canada <a href=" https://edmedz.com/# ">cialis price walgreens</a> buy cheap viagra online uk

149)  Jamesplosy (03.02.2020 11:11)

cialis for sale in the philippines <a href=https://edmedz.com/#>homepage</a> cialis for sale in manila

150)  Johnnyhef (03.02.2020 11:18)

buy kamagra viagra <a href=https://edmedz.com/#>cialis online order canada</a> cheapest place to get cialis

151)  Roberttal (03.02.2020 12:39)

viagra 100 mg <a href=" https://edmedz.com/# ">buy viagra riyadh</a> buy viagra riyadh

152)  GeorgeImalm (03.02.2020 14:04)

cheapest cialis <a href=" https://edmedz.com/# ">viagra cialis online order</a> buy levitra nz

153)  Shawnned (03.02.2020 15:41)

herbal viagra sale https://edmedz.com goodrx cialis

154)  Jamesplosy (03.02.2020 20:09)

viagra no prescription <a href=https://edmedz.com/#>buy cheap cialis online uk</a> order viagra pfizer online

155)  Roberttal (03.02.2020 20:16)

how to buy viagra online in the uk <a href=" https://edmedz.com/# ">can you buy cialis over counter mexico</a> cialis canada

156)  Chesterviott (03.02.2020 20:40)

is it safe to buy viagra over the internet <a href=" https://edmedz.com/# ">cialis buy generic</a> cialis 20 mg film-coated tablets tadalafil

157)  Johnnyhef (03.02.2020 22:20)

order viagra online canada <a href=https://edmedz.com/#>generic cialis cheap india</a> levitra discount drugs

158)  GeorgeImalm (04.02.2020 03:11)

buy viagra bangkok <a href=" https://edmedz.com/# ">buy viagra cialis levitra online</a> buy cialis daily use

159)  Roberttal (04.02.2020 03:40)

buy cialis soft cheap <a href=" https://edmedz.com/# ">buy levitra canada online</a> order cialis no prescription

160)  Jamesplosy (04.02.2020 04:59)

viagra sale durban <a href=https://edmedz.com/#>order levitra online</a> best site to order generic viagra

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek