Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

81)  WilliamFeR (23.01.2020 19:39)

viagra vs cialis vs levitra <a href=" http://canpharmb3.com/#i ">viagra erection after ejaculation</a>
viagra canadian pharmacy http://canpharmb3.com/#0 canadian pharmacy meds review <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#2 ">viagra alternatives</a>
pharmacy discount card http://viagrawithoutdoctorspres.com# viagra effects <a href=" http://genericvgrmax.com/#p ">when will viagra become generic</a>
lowest price cialis http://genericvgrmax.com#

82)  JamesSeils (26.01.2020 07:00)

canadian valley pharmacy <a href=" http://canpharmb3.com/#n ">canada drugs</a>
express scripts pharmacy http://canpharmb3.com/#x daily use of cialis <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#h ">free viagra</a>
global pharmacy canada http://viagrawithoutdoctorspres.com# fastest delivery of cialis buying online <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#4 ">ed pills that work better than viagra</a>
mexican pharmacy http://canadianpharmacystorm.com/#z

83)  WilliamFeR (26.01.2020 09:30)

cheap canadian pharmacy online <a href=" http://cialisxtl.com/#k ">canadien cialis</a>
generic viagra http://cialisxtl.com/#5 viagra samples from pfizer <a href=" http://cialisxtl.com/#4 ">coupon for cialis by manufacturer</a>
canadian pharmacy world coupon code http://cialisxtl.com/#3 cialis maximum dosage <a href=" http://genericvgrmax.com/#6 ">over counter viagra walgreens</a>
revatio vs viagra http://genericvgrmax.com#

84)  WilliamFeR (26.01.2020 15:31)

cialis canadian pharmacy <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#h ">viagra canada</a>
generic cialis http://canadianpharmacystorm.com/#z my canadian pharmacy review <a href=" http://genericvgrmax.com/#o ">when will viagra become generic</a>
online viagra http://genericvgrmax.com# canadian drug stores <a href=" http://genericvgrmax.com/#7 ">when will viagra become generic</a>
canadian pharmacy cheap http://genericvgrmax.com#

85)  JamesSeils (27.01.2020 06:13)

cialis vs viagra <a href=" http://canpharmb3.com/#f ">otc viagra</a>
viagra samples http://canpharmb3.com/#y normal dose cialis <a href=" http://canpharmb3.com/#b ">generic viagra india 100mg</a>
precription drugs from canada http://canpharmb3.com/#l herbal viagra <a href=" http://genericvgrmax.com/#u ">best price 100mg generic viagra</a>
viagra coupon http://genericvgrmax.com#

86)  JamesSeils (27.01.2020 13:57)

reputable canadian pharmacy <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#3 ">when to take viagra</a>
how long does viagra last http://viagrawithoutdoctorspres.com# how to get cialis samples <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#h ">cialis prices</a>
what is cialis used for http://canadianpharmacystorm.com/#n nose congested when taking cialis <a href=" http://cialisxtl.com/#h ">cialis 30 day sample</a>
cialis online http://cialisxtl.com/#3

87)  WilliamFeR (27.01.2020 22:05)

buy viagra online <a href=" http://canpharmb3.com/#6 ">natural viagra alternatives that work</a>
generic for cialis http://canpharmb3.com/#i viagra prices <a href=" http://canpharmb3.com/#g ">100 mg viagra lowest price</a>
prices of cialis http://canpharmb3.com/#l safe canadian pharmacy <a href=" http://canpharmb3.com/#h ">viagra samples</a>
cialis canada http://canpharmb3.com/#e

88)  JamesSeils (28.01.2020 02:43)

canadian pharmacy cialis 20mg <a href=" http://genericvgrmax.com/#d ">п»їviagra</a>
free cialis http://genericvgrmax.com# viagra prescriptions over internet <a href=" http://genericvgrmax.com/#m ">viagra for women</a>
free cialis http://genericvgrmax.com# canadian pharmacy viagra <a href=" http://cialisxtl.com/#k ">cialis tolerance</a>
how long for viagra to take effect http://cialisxtl.com/#i

89)  WilliamFeR (28.01.2020 10:09)

viagra boner <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#w ">cost of viagra 100mg</a>
cialis coupons 2019 http://viagrawithoutdoctorspres.com# viagra without a doctor prescription walmart <a href=" http://genericvgrmax.com/#e ">pfizer viagra coupons from pfizer</a>
pfizer viagra coupons from pfizer http://genericvgrmax.com# canada pharmacy reviews <a href=" http://canpharmb3.com/#2 ">viagra samples from pfizer</a>
buying prescription drugs from canada http://canpharmb3.com/#y

90)  JamesSeils (28.01.2020 14:59)

canada viagra <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#k ">generic viagra without subscription walmart</a>
how to get cialis samples http://viagrawithoutdoctorspres.com# canadian world pharmacy <a href=" http://genericvgrmax.com/#l ">canada viagra</a>
viagra help http://genericvgrmax.com# canadian online pharmacy no prescription <a href=" http://cialisxtl.com/#g ">taking l-citrulline and cialis together</a>
walmart pharmacy online http://cialisxtl.com/#s

91)  WilliamFeR (28.01.2020 16:24)

free cialis medication for providers <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#v ">viagra erection after ejaculation</a>
how long does it take for viagra to work http://viagrawithoutdoctorspres.com# best price 100mg generic viagra <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#1 ">tadalafil canadian pharmacy</a>
how to get cialis samples http://canadianpharmacystorm.com/#y canada price on cialis <a href=" http://canpharmb3.com/#r ">vipps approved canadian online pharmacy</a>
how long for viagra to take effect http://canpharmb3.com/#0

92)  JamesSeils (28.01.2020 21:23)

generic viagra available in usa <a href=" http://canpharmb3.com/#g ">how much does cialis cost</a>
canadian pharmacy viagra http://canpharmb3.com/#w online canadian pharmacy review <a href=" http://cialisxtl.com/#h ">cialis 20mg price</a>
canadian online pharmacy http://cialisxtl.com/#d online canadian pharmacy reviews <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#s ">canadian drug stores</a>
how much does viagra cost http://canadianpharmacystorm.com/#p

93)  WilliamFeR (29.01.2020 04:39)

what does viagra do <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#t ">viagra erection</a>
samples of cialis http://viagrawithoutdoctorspres.com# otc viagra <a href=" http://genericvgrmax.com/#z ">female viagra pills</a>
how often to take 10mg cialis http://genericvgrmax.com# viagra without doctor prescription <a href=" http://canpharmb3.com/#5 ">cialis tolerance</a>
peoples pharmacy http://canpharmb3.com/#c

94)  WilliamFeR (29.01.2020 10:46)

take cialis with or without food <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#z ">cialis erection penis</a>
cialis professional http://canadianpharmacystorm.com/#i generic cialis tadalafil <a href=" http://genericvgrmax.com/#6 ">viagra on line</a>
viagra online http://genericvgrmax.com# canadian online pharmacy <a href=" http://genericvgrmax.com/#g ">real viagra without a doctor prescription</a>
viagra canada http://genericvgrmax.com#

95)  Jamesplosy (30.01.2020 10:00)

viagra generic name <a href=https://edmedz.com/#>levitra online buy</a> buy viagra capsules

96)  Roberttal (30.01.2020 10:06)

splitting cialis pills <a href=" https://edmedz.com/# ">where can i buy viagra</a> can you buy viagra vietnam

97)  GeorgeImalm (30.01.2020 12:55)

cialis malaysia where to buy <a href=" https://edmedz.com/# ">can you buy viagra online legally</a> viagra gel sale

98)  Johnnyhef (30.01.2020 13:16)

purchase cheap cialis soft tabs <a href=https://edmedz.com/#>buy cialis without prescriptions</a> viagra sale online ireland

99)  BryanCew (30.01.2020 13:50)

buy cialis japan https://edmedz.com viagra professional 100 mg pills

100)  Chesterviott (30.01.2020 14:20)

order generic cialis india <a href=" https://edmedz.com/# ">cheap cialis lilly</a> old do u have buy viagra

101)  Roberttal (30.01.2020 14:40)

generic viagra <a href=" https://edmedz.com/# ">discount card for cialis</a> cheapest way buy cialis

102)  Jamesplosy (30.01.2020 17:23)

buy cialis without doctor prescription <a href=https://edmedz.com/#>is it legal to buy cialis online in canada</a> generic viagra pills

103)  Roberttal (30.01.2020 19:19)

cheap viagra super p force <a href=" https://edmedz.com/# ">is cheap cialis safe</a> cialis canada discount

104)  Roberttal (30.01.2020 23:48)

cialis coupon walgreens <a href=" https://edmedz.com/# ">viagra online buy australia</a> cheap viagra pills online

105)  GeorgeImalm (31.01.2020 00:18)

online order for cialis <a href=" https://edmedz.com/# ">buy viagra safe online</a> buy levitra with paypal

106)  Johnnyhef (31.01.2020 00:36)

cialis pill <a href=https://edmedz.com/#>cheap viagra no prescription</a> buy cialis in us

107)  Jamesplosy (31.01.2020 00:38)

cialis tablet yan etkileri <a href=https://edmedz.com/#>buy viagra online genuine</a> buy cialis soft tabs online

108)  Chesterviott (31.01.2020 01:33)

quality cheap meds pills cialis <a href=" https://edmedz.com/# ">caverta cheap cialis generic viagra</a> levitra discount prices

109)  BryanCew (31.01.2020 02:48)

buy viagra australia online no prescription https://edmedz.com buy viagra rite aid

110)  Roberttal (31.01.2020 04:41)

can you buy levitra walmart <a href=" https://edmedz.com/# ">levitra vs cialis</a> best place order levitra

111)  Jamesplosy (31.01.2020 08:37)

how much are cialis pills <a href=https://edmedz.com/#>what color are cialis pills</a> buy cialis tadalafil

112)  Roberttal (31.01.2020 09:31)

best place buy viagra <a href=" https://edmedz.com/# ">buy levitra europe</a> buy viagra online usa

113)  GeorgeImalm (31.01.2020 11:27)

can you buy generic cialis usa <a href=" https://edmedz.com/# ">generic viagra pills</a> buy cialis overnight

114)  Johnnyhef (31.01.2020 12:05)

order viagra with no prescription online <a href=https://edmedz.com/#>viagra sale uk online</a> can you take 2 cialis pills

115)  Chesterviott (31.01.2020 12:56)

cheap viagra london <a href=" https://edmedz.com/# ">cheap levitra line</a> buy cialis online europe

116)  Jamesplosy (31.01.2020 17:34)

buy viagra lloyds <a href=https://edmedz.com/#>cialis pills toronto</a> viagra sale sydney

117)  Roberttal (31.01.2020 18:35)

cheap-generic-viagra.co.uk <a href=" https://edmedz.com/# ">caverta cheap cialis generic viagra</a> how to split cialis pills

118)  GeorgeImalm (31.01.2020 22:53)

cialis online order canada <a href=" https://edmedz.com/# ">buy generic viagra online canada</a> cialis discount australia

119)  Roberttal (31.01.2020 23:25)

buy cialis professional uk <a href=" https://edmedz.com/# ">where can i get cheap cialis</a> cialis buy from india

120)  Johnnyhef (31.01.2020 23:49)

buy genuine cialis <a href=https://edmedz.com/#>cheapest levitra prices</a> can you take 2 cialis pills

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek