Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

401)  RichardCurgy (26.02.2020 00:06)

buy cialis online yahoo answers http://tadmedz.com cheap viagra uk sale http://cialisxtl.com buy cialis kuala lumpur

402)  JamesGat (26.02.2020 03:10)

buy viagra uk only <a href=https://www.physlink.com/directories/departments/redirect.cfm?ID=551&Jumpurl=http://tadmedz.com>cialis walmart</a> order levitra over the counter
cialis online cheap canada <a href=" http://www.labialand.com/te3/out.php?u=http://tadmedz.com ">buy cialis manila</a> best place buy generic cialis
http://guitar-love.ru/red.php?http://tadmedz.com
http://www.spindleruv-mlyn.com/redirect/lastminute/?id=13621&url=http://tadmedz.com
http://hamov.com/redirect.asp?url=http://tadmedz.com/">cash
http://kharkov.kupikupon.com.ua/deals/olga-hotel_101393/company_site?url=http://tadmedz.com
http://www.bondagezilla.com/cgi-bin/a2/out.cgi?id=20&u=http://tadmedz.com

403)  ThomasChale (26.02.2020 04:49)

buy levitra 10mg <a href=" http://tadmedz.com# ">generic cialis at walmart</a> cheap viagra 50 mg

404)  Jaihoonia (26.02.2020 08:10)

cheapest cialis online <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis reps</a> viagra professional for sale

405)  RichardCurgy (26.02.2020 08:49)

how to order levitra http://tadmedz.com buy viagra uk no prescription http://cialisxtl.com levitra online sales

406)  ThomasChale (26.02.2020 10:23)

levitra at a discount <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 20 mg best price</a> buy cialis delhi

407)  JamesGat (26.02.2020 10:53)

buy cialis and levitra <a href=http://www.sportnik.com/system/redirect?location=http://tadmedz.com>cheap viagra uk no prescription</a> cialis tadalafil 10mg tablets
levitra buy no prescription <a href=" http://www.7777movies.com/cgi-bin/atx/out.cgi?s=74&c=1&l=best&u=http://tadmedz.com ">buy viagra amazon</a> buy viagra canada online
http://lcs.freeones.com/cgi-bin/linkcountserver.pl?tr=bp&id=1424169&type=link&url=http://tadmedz.com
http://www.pornograph.jp/mkr/out.cgi?id=03376&go=http://tadmedz.com
http://www.scouttools.com/eu.aspx?url=http://tadmedz.com/
http://membership.ift-aft.org/massemail/redirect.aspx?name=Senate&url=http://tadmedz.com
http://www.cuteteenporn.com/cgi-bin/x3/out.cgi?url=http://tadmedz.com

408)  Jaihoonia (26.02.2020 15:15)

cialis sale montreal <a href=" http://tadmedz.com# ">how to get cialis samples</a> best place to buy cialis online forum

409)  ThomasChale (26.02.2020 16:46)

order cialis cheap <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 5mg coupon</a> cheap viagra with mastercard

410)  RichardCurgy (26.02.2020 17:10)

buy cialis edmonton http://tadmedz.com buy levitra overnight shipping http://cialisxtl.com fake cialis pills

411)  JamesGat (26.02.2020 18:05)

cheap herbal viagra pills <a href=http://iviano.ru/redirect?url=http://tadmedz.com>canadian online pharmacy viagra</a> can i buy cialis over the counter
cheap viagra cialis online <a href=" http://gjerrigknarkepost.com/tl.php?p=u1/rs/rs/rs/ru/rt//http://www.tadmedz.com ">buy cheap generic levitra</a> order cialis uk
http://attnt.org.tw/adgoto.asp?index_no=4&goto=http://tadmedz.com
http://arc.hec-global.net/redirect?ticket=A3poBVVc4vQJ44KmGBLyUYf4MiTbLv&url=http://tadmedz.com/
https://l2base.su/go?http://tadmedz.com
http://www.energoelektronika.info/Redirect?id=647&url=http://tadmedz.com
https://app.convertbar.com/addClick?bar_id=2960&redirect=http://tadmedz.com

412)  ThomasChale (26.02.2020 21:48)

cialis pills used <a href=" http://tadmedz.com# ">cheapest cialis web prices</a> cuanto sale el cialis

413)  Andrewwip (26.02.2020 23:11)

cialis buy france http://tadmedz.com cheap levitra in uk

414)  JamesGat (27.02.2020 01:09)

buy viagra spam <a href=https://www.bilybalet.cz/click.php?id=2&url=http://tadmedz.com>cialis cheap fast delivery</a> can you order viagra canada
buy viagra houston <a href=" http://revive.olymoly.com/ras/www/go/01.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=47__zoneid=1__cb=5c53f711bd__oadest=http://tadmedz.com ">cheap viagra 50 mg</a> cialis compare discount price
http://www.mhmboxing.com/Link.php?exl=http://tadmedz.com
http://www.hotporn7.com/crtr/cgi/out.cgi?id=48&tag=top&trade=http://tadmedz.com
http://fat--sex.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=22&trade=http://tadmedz.com
http://www.integratedfridgesfreezers.co.uk/go.php?url=http://tadmedz.com
http://www.bigvintagetube.com/cgi-bin/crtr/out.cgi?id=65&url=http://tadmedz.com

415)  RichardCurgy (27.02.2020 01:41)

generic viagra for cheap http://tadmedz.com mail order viagra online http://cialisxtl.com buy cheap cialis on line

416)  Jaihoonia (27.02.2020 03:14)

best place buy viagra yahoo <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis at a discount price</a> viagra buy india

417)  JamesGat (27.02.2020 09:47)

how to order a viagra <a href=http://gaysex-x.com/go.php?s=65&u=http://tadmedz.com>cheap cialis in australia</a> cheap-viagra.tv
cheapest levitra australia <a href=" https://fortyseven-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=15EoRXviNHlEipMC1m7sg5KgkufUVe8yDRrMtEhRXCqc-1664252990&key=YAMMID-59555726&link=http://tadmedz.com ">levitra online sales</a> cheapest levitra australia
http://www.hotporn7.com/crtr/cgi/out.cgi?id=48&tag=top&trade=http://tadmedz.com
http://headbanger.ru/go?url=http://tadmedz.com
http://www.bondagewww.com/cgi-bin/a2/out.cgi?id=48&u=http://tadmedz.com
https://www.musiconvinyl.com/includes/click.php?imailing_id=130&que=&url=http://tadmedz.com
http://shop.reitsport-birrer.ch/redirect.php?action=url&goto=tadmedz.com

418)  Jaihoonia (27.02.2020 15:24)

buy cialis brisbane <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis vs viagra effectiveness</a> viagra buy in australia

419)  ThomasChale (27.02.2020 16:58)

cheap viagra quick delivery <a href=" http://tadmedz.com# ">how long does 20mg cialis keep in system</a> how to order levitra

420)  JamesGat (27.02.2020 18:34)

order generic cialis india <a href=http://frostytube.com/te/out.php?u=http://tadmedz.com>himalayan viagra for sale</a> buy online levitra usa
viagra women sale australia <a href=" http://cincymagazine.com/Click.aspx?url=http://tadmedz.com ">viagra buy singapore</a> where can i buy viagra in new zealand
http://arc.megaticket.com/r.php?ref=http://tadmedz.com
http://www.alexika.ru/redirect/?url=http://tadmedz.com/">500
http://devichnik.su/go?http://tadmedz.com
https://rachelvandolsen-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1wN30mJVIv_GDeOs-9YlC46vCouJl8L80kg6Nn0aR1Qs-0&key=YAMMID-66619542&link=http://tadmedz.com
http://calallwestproperties.com/SearchPoint/redir.asp?reg_id=pTypes&sname=/searchpoint/search.asp&lid=2&sponsor=INC&url=http://tadmedz.com

421)  RichardCurgy (27.02.2020 21:33)

where do you buy viagra http://tadmedz.com buy levitra 1.84 pr pill http://cialisxtl.com is the viagra you buy online real

422)  ThomasChale (28.02.2020 00:12)

is it legal to order viagra online <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis before and after</a> where to buy viagra in la

423)  Andrewwip (28.02.2020 00:49)

cheap cialis 40 mg http://tadmedz.com purchase discount cialis online

424)  Jaihoonia (28.02.2020 02:10)

cheap viagra pills for sale <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis vidalista</a> cheapest cialis price

425)  JamesGat (28.02.2020 03:38)

cheapest generic cialis uk <a href=http://no-smok.net/nsmk/InterWiki?action=goto&oe=EUC-KR&url=http://tadmedz.com>buy viagra for women uk</a> cheap cialis overnight delivery
viagra buy online canada <a href=" http://www.empire-stpauli.de/guestbook/go.php?url=http://tadmedz.com ">cheap viagra no prescription online</a> order generic cialis online canada
http://www.tjjagt.dk/index.php/tools/packages/easy_news/rss?redirect_url=http://tadmedz.com
http://biblioteksbaser.dk/linkme/linksfx.asp?bibliotek=773000&base=redirect&url=http://tadmedz.com
http://gearmaker.org/index.php?thememode=full;redirect=http://tadmedz.com
https://www.salinacountryclub.com/default.aspx?p=TrackHyperlink&url=http://tadmedz.com
https://supervel.com/go?http://www.tadmedz.com

426)  RichardCurgy (28.02.2020 06:26)

levitra prix discount http://tadmedz.com cialis from india http://cialisxtl.com cheap cialis australia

427)  ThomasChale (28.02.2020 07:55)

buy levitra uk <a href=" http://tadmedz.com# ">side effects of cialis</a> profile buy cheap viagra

428)  Andrewwip (28.02.2020 12:55)

can you buy cialis over the counter in canada http://tadmedz.com is it legal to order cialis online

429)  Jaihoonia (28.02.2020 13:10)

cheap generic viagra canada <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis generic availability</a> where do they sale viagra

430)  ThomasChale (28.02.2020 14:54)

herbal viagra sale uk <a href=" http://tadmedz.com# ">is generic cialis safe</a> buy levitra in mexico

431)  RichardCurgy (28.02.2020 15:24)

cheap genuine cialis http://tadmedz.com cheap cialis online india http://cialisxtl.com buy levitra pakistan

432)  Jaihoonia (28.02.2020 22:20)

can you buy viagra at walgreens <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis generic availability</a> can i buy cialis over the counter in usa

433)  Jaihoonia (29.02.2020 06:30)

buy generic viagra cialis <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 20mg price</a> cheap viagra generic 100mg

434)  RichardCurgy (29.02.2020 09:12)

cialis for sale in manila http://tadmedz.com cheap canadian levitra http://cialisxtl.com use of cialis pills

435)  Jaihoonia (29.02.2020 14:41)

discount levitra no rx <a href=" http://tadmedz.com# ">does cialis make you bigger</a> viagra sale au

436)  RichardCurgy (29.02.2020 18:06)

levitra buy australia http://tadmedz.com viagra sale essex http://cialisxtl.com buy generic viagra professional

437)  Jaihoonia (29.02.2020 22:55)

cialis and sleeping pills <a href=" http://tadmedz.com# ">fda warning list cialis</a> can you buy real viagra online

438)  RichardCurgy (01.03.2020 03:05)

buy levitra in south africa http://tadmedz.com order cialis online with mastercard http://cialisxtl.com buy cheap viagra uk

439)  Jaihoonia (01.03.2020 06:53)

buy levitra cheap <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 100 mg lowest price</a> buy viagra cialis

440)  RichardCurgy (01.03.2020 11:57)

viagra + where to buy + .au http://tadmedz.com cheap viagra kamagra http://cialisxtl.com coupon for cialis

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek