Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

321)  Jaihoonia (18.02.2020 11:54)

buy cialis online with prescription <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis or viagra</a> cheap viagra online canadian pharmacy

322)  Jamesplosy (18.02.2020 12:58)

where can i buy female pink viagra in the u.k http://tadmedz.com where to buy levitra in canada http://cialisxtl.com buy viagra yahoo answers

323)  BrandonExcib (18.02.2020 18:27)

viagra sale jamaica <a href=" http://tadmedz.com# ">average price cialis</a> can you buy generic cialis usa

324)  ThomasChale (18.02.2020 19:08)

buy levitra with dapoxetine <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis prices</a> can i cut cialis pills

325)  Jamesplosy (18.02.2020 21:52)

cialis discount generic http://tadmedz.com buy cialis and levitra http://cialisxtl.com cialis by mail order

326)  Jaihoonia (18.02.2020 22:36)

buy viagra cheap usa <a href=" http://tadmedz.com# ">high blood pressure and cialis</a> viagra ice cream go sale selfridges

327)  Shawnned (18.02.2020 22:38)

buy viagra online now http://tadmedz.com best place to buy cialis uk

328)  ThomasChale (19.02.2020 02:18)

cheap viagra inurl /profile/ <a href=" http://tadmedz.com# ">buy cialis</a> buy cialis tadalafil

329)  BrandonExcib (19.02.2020 02:58)

how to buy cheap viagra online <a href=" http://tadmedz.com# ">high blood pressure and cialis</a> cheap viagra meds

330)  Jamesplosy (19.02.2020 06:18)

can you buy levitra walmart http://tadmedz.com buy cheap levitra no prescription http://cialisxtl.com cheapest cialis price

331)  Jaihoonia (19.02.2020 09:08)

cialis by mail order <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 20 mg best price</a> cheap viagra cialis levitra

332)  ThomasChale (19.02.2020 09:17)

how to buy cialis online <a href=" http://tadmedz.com# ">low cost cialis</a> buy cialis malaysia

333)  Shawnned (19.02.2020 10:12)

cheapest real cialis http://tadmedz.com cialis professional sale

334)  BrandonExcib (19.02.2020 11:35)

cialis online cheap canada <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis without a doctor prescription</a> viagra pfizer buy

335)  Jamesplosy (19.02.2020 14:40)

cialis generic cheapest http://tadmedz.com mail order levitra http://cialisxtl.com viagra buy chemist

336)  Jaihoonia (19.02.2020 20:05)

cheapest cialis world <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis pills for sale</a> generic cialis online

337)  BrandonExcib (19.02.2020 21:31)

buy cialis germany <a href=" http://tadmedz.com# ">what are the side effects of cialis</a> cialis at discount price

338)  Shawnned (19.02.2020 22:19)

cheap legitimate cialis http://tadmedz.com viagra online where to buy

339)  ThomasChale (19.02.2020 23:27)

liquid viagra buy uk <a href=" http://tadmedz.com# ">5mg cialis</a> buy levitra in canada

340)  Jamesplosy (19.02.2020 23:52)

cheap levitra pills http://tadmedz.com buy viagra online yahoo answers http://cialisxtl.com buy viagra toronto

341)  ThomasChale (20.02.2020 06:38)

buy viagra forum <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 20mg</a> viagra buy in london

342)  Jaihoonia (20.02.2020 08:21)

viagra online to buy <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 30 day trial coupon</a> buy cialis online no prescription usa

343)  Jamesplosy (20.02.2020 08:42)

can you buy levitra from canada http://tadmedz.com cheap viagra order http://cialisxtl.com viagra buy in singapore

344)  BrandonExcib (20.02.2020 08:56)

viagra sale cheap <a href=" http://tadmedz.com# ">interactions for cialis</a> can you buy cialis over counter spain

345)  Shawnned (20.02.2020 11:33)

cialis buy in uk http://tadmedz.com viagra sale new zealand

346)  ThomasChale (20.02.2020 13:22)

buy viagra cialis <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis and interaction with ibutinib</a> cialis for sale in philippines

347)  Jamesplosy (20.02.2020 17:33)

cheap generic viagra canada http://tadmedz.com buy cialis brand online http://cialisxtl.com buy viagra by paypal

348)  Jaihoonia (20.02.2020 19:41)

buy brand cialis online no prescription <a href=" http://tadmedz.com# ">what are the side effects of cialis</a> order viagra online india

349)  BrandonExcib (20.02.2020 20:19)

cialis generic name <a href=" http://tadmedz.com# ">cheapest cialis</a> cialis pills for sale uk

350)  ThomasChale (20.02.2020 20:34)

buy viagra online paypal <a href=" http://tadmedz.com# ">high blood pressure and cialis</a> order cialis phone

351)  Shawnned (20.02.2020 23:32)

buy viagra qatar http://tadmedz.com cialis 20mg

352)  ThomasChale (21.02.2020 03:28)

viagra sale australia <a href=" http://tadmedz.com# ">generic for cialis</a> viagra sale england

353)  Jaihoonia (21.02.2020 06:26)

where do i buy cheap viagra <a href=" http://tadmedz.com# ">fastest delivery of cialis buying online</a> a cheap viagra

354)  BrandonExcib (21.02.2020 06:39)

cialis brand cheap <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis or viagra</a> cialis buy us

355)  Jamesplosy (21.02.2020 09:47)

order viagra nz http://tadmedz.com buy cialis boots http://cialisxtl.com where to buy cialis in canada

356)  ThomasChale (21.02.2020 10:34)

best site to order cialis <a href=" http://tadmedz.com# ">canadien cialis</a> cheap viagra in australia

357)  Shawnned (21.02.2020 11:40)

cialis buy india http://tadmedz.com viagra sale bolton

358)  Jaihoonia (21.02.2020 16:49)

download cheap viagra <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 100 mg lowest price</a> cialis tablets for sale australia

359)  ThomasChale (21.02.2020 17:21)

cheap viagra from india <a href=" http://tadmedz.com# ">otc cialis</a> viagra cheap in canada

360)  Jamesplosy (21.02.2020 18:04)

where can i buy viagra from http://tadmedz.com buy viagra online europe http://cialisxtl.com cialis at discount price

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek