Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

441)  Jaihoonia (01.03.2020 15:09)

buy viagra zurich <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis coupons printable</a> cheapest viagra professional

442)  RichardCurgy (01.03.2020 20:56)

order viagra http://tadmedz.com viagra cheap canada http://cialisxtl.com cheap real cialis

443)  Jaihoonia (01.03.2020 23:22)

order cialis online prescription <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 100 mg lowest price</a> viagra canada

444)  GustavoLef (02.03.2020 14:17)

cheapest cialis from india <a href=http://vclph24.com/#>buy generic viagra</a> order viagra cheap
buy cialis online for cheap http://vclph24.com buy levitra cialis viagra <a href=" http://vclph24.com/# ">ed pills</a> how to order cialis online no prescription

445)  GustavoLef (03.03.2020 03:22)

cialis buy france <a href=http://vclph24.com/#>viagra</a> buy cialis singapore
buy cialis soft tabs online http://vclph24.com buy viagra qld <a href=" http://vclph24.com/# ">cheap viagra</a> what do cialis pills do

446)  GustavoLef (03.03.2020 16:16)

cheap viagra gel <a href=http://vclph24.com/#>cheapest cialis uk</a> female pink viagra 100mg pills about
levitra for sale in uk http://vclph24.com cialis pills effects <a href=" http://vclph24.com/# ">generic cialis cheap canada</a> cheap levitra prices generic vicodin xanax

447)  GustavoLef (04.03.2020 03:46)

buy cialis online overnight <a href=http://vclph24.com/#>ed pills</a> buy levitra in usa
viagra buy online canada http://vclph24.com cheap viagra from canada online <a href=" http://vclph24.com/# ">viagra</a> cialis sale us

448)  GustavoLef (04.03.2020 16:07)

order viagra tesco <a href=http://vclph24.com/#>cheap viagra</a> buy viagra tokyo
cheap viagra au http://vclph24.com buy viagra from uk <a href=" http://vclph24.com/# ">buy generic viagra</a> cialis cheap prescription

449)  GustavoLef (05.03.2020 05:03)

buy quality viagra online <a href=http://vclph24.com/#>ed pills</a> best place buy cialis online uk
cialis pills sale canada http://vclph24.com donde sale viagra <a href=" http://vclph24.com/# ">buy viagra online</a> were buy cheap viagra

450)  GustavoLef (05.03.2020 18:02)

how much does cialis cost <a href=http://vclph24.com/#>cheap viagra</a> cvs viagra
buy levitra in india http://vclph24.com cialis buy online no prescription <a href=" http://vclph24.com/# ">buy viagra online</a> buy viagra professional online

451)  GustavoLef (06.03.2020 06:08)

does cialis pills look like <a href=http://vclph24.com/#>buy viagra</a> order viagra discreetly
viagra online order http://vclph24.com viagra prescription <a href=" http://vclph24.com/# ">generic viagra</a> cialis for sale online in canada

452)  GustavoLef (06.03.2020 17:22)

buy viagra with paypal <a href=http://vclph24.com/#>ed drugs online</a> very nice site cheap viagra
buy cialis hong kong http://vclph24.com cheap generic viagra/cialis <a href=" http://vclph24.com/# ">cheap viagra</a> cialis for sale no prescription

453)  GustavoLef (07.03.2020 04:25)

buy cialis pattaya <a href=http://vclph24.com/#>generic viagra</a> cheapest canadian cialis
order generic viagra forum http://vclph24.com cialis a prix discount <a href=" http://vclph24.com/# ">ed pills</a> buy levitra malaysia

454)  GustavoLef (07.03.2020 15:46)

viagra sale amazon <a href=http://vclph24.com/#>buy generic viagra</a> generic viagra names
order cialis canada http://vclph24.com cialis buy toronto <a href=" http://vclph24.com/# ">levitra for sale philippines</a> buy viagra hong kong

455)  GustavoLef (08.03.2020 14:23)

viagra super force 100mg 60mg pills <a href=http://vclph24.com/#>ed drugs online</a> buy viagra europe
can you buy viagra over the counter http://vclph24.com viagra online ordering <a href=" http://vclph24.com/# ">ed pills</a> daily cialis pills

456)  GustavoLef (09.03.2020 02:10)

buy cialis for daily use <a href=http://vclph24.com/#>buy viagra</a> cheapest levitra canada
buying cialis online uk http://vclph24.com buy cialis generic india <a href=" http://vclph24.com/# ">buy viagra online</a> buy viagra france

457)  GustavoLef (09.03.2020 16:48)

cialis sale london <a href=http://vclph24.com/#>vcl</a> cheap cialis brand
buy viagra cialis online canada http://vclph24.com buy viagra <a href=" http://vclph24.com/# ">ed pills</a> when does cialis go generic

458)  txkwcMer (09.03.2020 18:55)

viagra pills viagra online <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra generic </a> cheap viagra viagra online

generic viagra generic viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra online </a> buy viagra buy viagra

459)  uajmfMer (09.03.2020 20:11)

viagra pills viagra online <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra pills </a> buy viagra viagra 100mg

viagra pills cheap viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra 100mg </a> viagra pills viagra pills

460)  GustavoLef (10.03.2020 04:00)

cialis 20 mg tablets uk <a href=http://vclph24.com/#>buy viagra online</a> cheapest cialis and viagra
best place to buy levitra online http://vclph24.com buy levitra australia <a href=" http://vclph24.com/# ">ed pills</a> how to buy viagra online in canada

461)  GustavoLef (10.03.2020 15:19)

buy viagra riyadh <a href=http://vclph24.com/#>buy viagra online</a> viagra buy mastercard
cialis over the counter http://vclph24.com viagra for sale atlanta <a href=" http://vclph24.com/# ">generic viagra</a> cheap cialis generic india

462)  GustavoLef (11.03.2020 02:32)

viagra sale ebay <a href=http://vclph24.com/#>viagra online</a> safe place to buy cialis online
buy viagra delhi http://vclph24.com best place to buy generic levitra <a href=" http://vclph24.com/# ">vcl</a> buy cialis online generic

463)  pncmaMer (18.03.2020 04:57)

buy viagra viagra 100mg <a href="http://mioami.ru #">buy viagra </a> viagra generic viagra pills ufiouas0209sss

viagra generic viagra generic <a href=http://mp3vine.ru>viagra buy </a> viagra online cheap viagra

464)  pidozMer (18.03.2020 23:05)

viagra pills cheap viagra <a href="http://leosaprygin.ru/ #">generic viagra </a> viagra generic generic viagra

viagra pills viagra generic <a href=http://bmwfanat.ru/>buy viagra </a> viagra generic cheap viagra

465)  croidMer (25.03.2020 05:06)

viagra fuck viagra as joke <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">natural viagra </a> viagra online cheap generic viagra

how to use viagra for best results vietanemise viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>generic viagra 100mg </a> lowest price for viagra best female viagra

http://www.vhtui.com/home.php?mod=space&uid=115
https://www.legitgamblingsites.com/online-casinos/ignition/?unapproved=237939&moderation-hash=62fae039bf6807d1756b2d45d539e529#comment-237939
https://thekashmirimages.com/2020/03/14/iran-warns-trump-over-dangerous-actions-after-iraq-strikes/?unapproved=270364&moderation-hash=1efdff52f3cd919087700074c5b60783#comment-270364
https://nightsatthegametable.com/warhammer-40k-monday-meta-breakdown-03-09-2020/?unapproved=26669&moderation-hash=74c5f7c7f8cbb0222d1b671765f57ec4#comment-26669
https://www.youtubevideos.in/2020/03/07/the-little-mermaid-2018-movie-trailer/?unapproved=148950&moderation-hash=5d708ad40c5d099e0bdb12783c5a3d20#comment-148950

466)  kjiqfMer (25.03.2020 10:20)

mom son viagra lowest price generic viagra 100mg <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra pills </a> tricked into taking viagra stendra vs viagra

cheap viagra erection video after taking viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>viagra buy </a> pfizer viagra 100mg price gnc substitute for viagra

https://www.healthreformed.com/how-to-get-rid-of-thick-mucus-in-sinus/?unapproved=1972&moderation-hash=e169364a407e869eb4fb4c85b329505f#comment-1972
https://www.orcasound.com/2020/03/11/monster-hunter-official-teaser-posters-now-available/?unapproved=173582&moderation-hash=56235f45bb07b5ee009736e744da1630#comment-173582
https://healthyconnects.com/2020/03/10/harriet/?unapproved=290741&moderation-hash=30436a0037ec15bdfd215d1f98e4445f#comment-290741
https://hounangumi.info/contents/269413
https://www.jumlaonline.com/2020/03/10/las-vegas-nascar-race-provides-last-lap-drama-and-26/?unapproved=1767&moderation-hash=757081c3ec5889cdd6ad8262e8daaf3b#comment-1767

467)  Alcohol Substance Abuse Program (25.03.2020 11:14)

Best Inpatient Rehab Near Me http://aaa-rehab.com <a href="http://aaa-rehab.com">Drug Rehab Centers</a> http://aaa-rehab.com Best Drug Treatment Centers
http://aaa-rehab.com

468)  FrankNab (16.04.2020 23:41)

https://olej-lniany.eu

https://mootools.net/forge/profile/Autumn+broodalposo1980

https://datingsimsexgame.kanuumaa.eu
https://teendatingstats.olej-lniany.eu
https://arabsexdating.schody-zabradli.eu
https://datingsitestohavesex.jesus2go.eu
https://lovesexanddatingbook.unepresidentepourleurope.eu

469)  Danieloximi (19.06.2020 14:45)

online meds for ed <a href=http://onlinepharmacyero.com/#>buy prescription drugs from india</a>
http://onlinepharmacyero.com how to buy viagra online canada
buy cialis online europe

470)  Eliaszen (19.06.2020 21:22)

online meds for ed <a href=" http://onlinepharmacyero.com/# ">real viagra without a doctor prescription</a>
onlinepharmacyero.com discount prescription drugs

471)  MurrayLap (20.06.2020 00:07)

fast ed meds online <a href=" http://onlinepharmacyero.com/# ">buy prescription drugs</a>
onlinepharmacyero.com online meds for ed

472)  Samuelbes (24.06.2020 19:33)

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

473)  Samuelbes (24.06.2020 23:00)

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

474)  soviceg (06.07.2020 15:11)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin Without Prescription</a> iip.jzpj.homosexualita.eu.nlw.da http://mewkid.net/when-is-xicix/

475)  ekepisok (06.07.2020 15:31)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin 500mg</a> oxm.hfkg.homosexualita.eu.qkk.md http://mewkid.net/when-is-xicix/

476)  epnuvige (06.07.2020 15:50)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin 500mg</a> fea.pmvc.homosexualita.eu.zgb.vg http://mewkid.net/when-is-xicix/

477)  askatiz (06.07.2020 16:10)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Buy Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin</a> tgs.ylyl.homosexualita.eu.uve.on http://mewkid.net/when-is-xicix/

478)  exozwaqvufuk (06.07.2020 16:30)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxicillin</a> ytk.mfnt.homosexualita.eu.fuv.jj http://mewkid.net/when-is-xicix/

479)  ommeuve (06.07.2020 16:50)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxil Dose For 55 Pounds</a> dyc.qpbp.homosexualita.eu.onk.uo http://mewkid.net/when-is-xicix/

480)  agaliwimka (07.07.2020 04:55)

[url=http://mewkid.net/when-is-xicix/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xicix/">Amoxil</a> kji.embj.homosexualita.eu.fgx.kd http://mewkid.net/when-is-xicix/

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek