Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

161)  Shawnned (04.02.2020 05:36)

can order levitra online https://edmedz.com buy cialis online no prescription canada

162)  Chesterviott (04.02.2020 07:07)

site es cheap viagra <a href=" https://edmedz.com/# ">how do i buy levitra</a> viagra buy forum

163)  Johnnyhef (04.02.2020 08:56)

order viagra nz <a href=https://edmedz.com/#>cheap viagra gel</a> how to order a viagra

164)  Jamesplosy (04.02.2020 14:20)

can i buy viagra in japan <a href=https://edmedz.com/#>generic levitra cheap</a> buy cialis in us

165)  GeorgeImalm (04.02.2020 16:41)

cheap viagra sale uk <a href=" https://edmedz.com/# ">buy viagra russia</a> buy 40 mg levitra

166)  Roberttal (04.02.2020 18:16)

cialis viagra levitra sale <a href=" https://edmedz.com/# ">can buy viagra london</a> viagra buy manchester

167)  Shawnned (04.02.2020 19:18)

how to buy viagra in canada https://edmedz.com cialis 20mg

168)  Jamesplosy (04.02.2020 23:27)

cialis pills toronto <a href=https://edmedz.com/#>buy viagra online generic</a> order viagra safely online

169)  Roberttal (05.02.2020 01:44)

discount cialis professional <a href=" https://edmedz.com/# ">can you buy cialis over the counter</a> buy viagra jellies

170)  Johnnyhef (05.02.2020 02:26)

order levitra from canada <a href=https://edmedz.com/#>cheapest cialis</a> buy viagra in uk

171)  GeorgeImalm (05.02.2020 04:17)

cheap viagra soft tabs <a href=" https://edmedz.com/# ">cialis manufacturer coupon 2019</a> cheap viagra with prescription

172)  Shawnned (05.02.2020 07:24)

viagra sale perth https://edmedz.com cialis 5mg

173)  Jamesplosy (05.02.2020 08:29)

buy cheap cialis online uk <a href=https://edmedz.com/#>cheap discount viagra</a> cialis buy pattaya

174)  Chesterviott (05.02.2020 08:41)

buy discount cialis online <a href=" https://patchkientz.com/ ">female pink viagra 100mg pills about</a> cialis buy pattaya
where do i buy viagra yahoo <a href=http://carbattle.net/Pictures/31/2016+Infiniti+Q50/>cialis cheap overnight</a> pfizer viagra cheap prices
http://mokykladarzelisvyturelis.lt/jus-klausiate/canada-online-pharmacy-jsxdngtriaptidooop/
http://mokykladarzelisvyturelis.lt/jus-klausiate/gfxggamowswxym/
https://cikbar.bekasikab.go.id/berita-ir-h-djuanda-kartawidjaja.html
http://www.itsprings.co.in/java/How-to-print-all-the-permutations-of-a-String-in-J
https://sk.medixa.org/choroby/vulva

175)  Roberttal (05.02.2020 09:14)

viagra cheap <a href=" https://edmedz.com/# ">cheap cialis in the uk</a> cheapest levitra canada

176)  Johnnyhef (05.02.2020 14:06)

red pill blue pill viagra <a href=https://edmedz.com/#>cheap viagra jelly uk</a> viagra sale statistics

177)  GeorgeImalm (05.02.2020 16:21)

quality cheap meds pills cialis <a href=" https://edmedz.com/# ">cialis 5mg</a> lilly cialis pills

178)  Roberttal (05.02.2020 16:48)

what cialis pills look like <a href=" https://edmedz.com/# ">viagra sale in uk</a> buy viagra where

179)  Jamesplosy (05.02.2020 16:58)

buy cialis online germany <a href=https://edmedz.com/#>buy cialis professional 20 mg</a> cialis 20mg price

180)  Shawnned (05.02.2020 19:54)

buy viagra zimbabwe https://edmedz.com cuanto sale el viagra

181)  Chesterviott (05.02.2020 20:48)

order viagra canadian pharmacy <a href=" https://helpstroi.ru/component/k2/item/15-sample-item-14.html ">cheap viagra pills</a> cialis wholesale uk
cialis discount internet <a href=http://lopsided.cz/foto/?dir=Lopsided+2013&pic=P1250123+copy&sgroup=1/>viagra buy online canada</a> viagra half pill
http://illoriant.ru/blog/podarki-dlya-muzhchin/
http://www.vimkdebydlim.cz/realitka/246/bemett-as
http://www.aerim.kr/html/board/moim00.asp?board_id=a_board5&group_name=board&idx_num=273&page=1&category=&search=&b_cat=0&order_c=idx_num&order_da=desc
http://demo.joomshaper.com/2014/blinker/index.php/blog/item/6-fatback-pancetta-corned-beef
http://www.borabud.pl/opinie-o-firmie/

182)  Roberttal (06.02.2020 00:27)

were buy cheap viagra <a href=" https://edmedz.com/# ">cialis for sale in toronto</a> viagra buy sri lanka

183)  Jamesplosy (06.02.2020 01:35)

buy levitra mexico <a href=https://edmedz.com/#>when will viagra be generic</a> ambien cialis eteamz.active.com generic link order

184)  Johnnyhef (06.02.2020 02:38)

where can i buy real cialis <a href=https://edmedz.com/#>how to buy viagra in uk</a> can you buy viagra online

185)  GeorgeImalm (06.02.2020 04:03)

viagra online buying <a href=" https://edmedz.com/# ">buy levitra toronto</a> buy generic cialis

186)  Roberttal (06.02.2020 07:47)

order cialis online with mastercard <a href=" https://edmedz.com/# ">best discount cialis</a> cialis cheapest price canada

187)  Shawnned (06.02.2020 08:31)

viagra cheap next day delivery https://edmedz.com buy viagra online usa

188)  Chesterviott (06.02.2020 08:54)

cialis canada discount <a href=" https://www.dinsic.com/ca/publicacions-clasificacio-general/path/card/llibre-qg2-quaderns_de_guitarra_2 ">cialis professional</a> buy generic viagra online
cialis online cheap from canada <a href=https://www.vipsafe.kiev.ua/metallicheskie-shkafy/shkafy-dlya-ofisa-shmr-18/1.html>cheap viagra uk sale</a> buy viagra jellies
http://www.uro-care.cz/ordinace-ricany.a1.html?page=1&r=1#posts
https://metalformingmagazine.com/magazine/article/default.asp?aid=13693
http://www.fitmomfitness.com/boards/default/index/
http://xn--80aaddbbpccn6duab2bfh.xn--p1ai/cultura/5-kino/%5C%5C%5C%22%5C/cultura%5C/5-kino%5C/215----5--scary-movie-5
https://rossnabs.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s2&name=ChesterImini&phone=86984443281&message=how+do+cialis+pills+look+like+<a+href%3D%22+https%3A%2F%2Fedmedz.com%2F%23+%22>order+levitra+cheap<%2Fa>+levitra+discount+coupon

189)  Jamesplosy (06.02.2020 09:49)

order cialis from canada <a href=https://edmedz.com/#>where can buy viagra</a> buy viagra generic online

190)  Johnnyhef (06.02.2020 14:40)

cialis sale no prescription <a href=https://edmedz.com/#>cheap cialis in sydney</a> small order cialis

191)  GeorgeImalm (06.02.2020 14:55)

how to split pills cialis <a href=" https://edmedz.com/# ">buy cialis tadalafil</a> buy discount generic cialis

192)  Roberttal (06.02.2020 15:12)

cialis color of pills <a href=" https://edmedz.com/# ">cheap viagra sale uk</a> cheap viagra generic canada

193)  Jamesplosy (06.02.2020 17:53)

cheap cialis online canada <a href=https://edmedz.com/#>buy viagra hawaii</a> can you buy viagra online

194)  Chesterviott (06.02.2020 20:43)

buy cialis 20mg online <a href=" http://www.profess.ru/products/page15/?prod_id=16908 ">viagra sale asda</a> viagra professional pills
cialis pills sale uk <a href=http://mokykladarzelisvyturelis.lt/jus-klausiate/canada-pharmacy-online-fadbrisybtjamumnd/>buy viagra australia online</a> how much does viagra cost
https://gametrade.jp/dbz-dokkan/board
http://imena.guru.ua/name/345/
http://puerto-penasco.com/bboard/posting.php?mode=reply&t=3
http://o-market.com.ua/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s1&name=ChesterExize&phone=88667111623&message=cialis+discount+price+<a+href%3D%22+https%3A%2F%2Fedmedz.com%2F%23+%22>cialis+discount+coupon<%2Fa>+viagra+without+a+doctor+prescription
http://www.vahakn.com/Guestbook/Guestbook.aspx?id=440dd33a-c542-4630-b071-33243fbd83fc

195)  Shawnned (06.02.2020 20:58)

viagra cialis online order https://edmedz.com cheap levitra line

196)  Roberttal (06.02.2020 22:34)

buy cialis australia online <a href=" https://edmedz.com/# ">buy generic viagra online</a> levitra buy no prescription

197)  Jamesplosy (07.02.2020 02:20)

cheapest levitra generic <a href=https://edmedz.com/#>buy viagra yahoo</a> can you buy cialis over counter spain

198)  Johnnyhef (07.02.2020 03:11)

viagra sale auckland <a href=https://edmedz.com/#>buy cheap viagra showuser</a> cheapest generic viagra and cialis

199)  GeorgeImalm (07.02.2020 03:18)

very nice site cheap cialis <a href=" https://edmedz.com/# ">can you buy viagra ebay</a> cheap viagra london

200)  Roberttal (07.02.2020 06:07)

order viagra <a href=" https://edmedz.com/# ">cheap cialis online canadian pharmacy</a> buy viagra canada online

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek