Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

281)  ThomasChale (14.02.2020 08:54)

buy viagra discount <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis prices</a> cheap viagra paypal payment

282)  Jaihoonia (14.02.2020 10:56)

cialis pills effects <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis without a doctor prescription</a> viagra generic buy

283)  Shawnned (14.02.2020 12:54)

where can i buy viagra in manila http://tadmedz.com buy levitra london

284)  BrandonExcib (14.02.2020 14:40)

how can i buy cheap viagra <a href=" http://tadmedz.com# ">liquid cialis source reviews</a> viagra sale calgary

285)  ThomasChale (14.02.2020 15:39)

viagra sale ireland <a href=" http://tadmedz.com# ">what are the side effects of cialis</a> where to order levitra online

286)  ThomasChale (14.02.2020 22:48)

can you really buy cialis online <a href=" http://tadmedz.com# ">online cialis</a> cheap levitra generic

287)  Jaihoonia (14.02.2020 23:40)

how much does viagra cost <a href=" http://tadmedz.com# ">5 mg cialis coupon printable</a> viagra jelly for sale

288)  Shawnned (15.02.2020 01:52)

buy 40 mg levitra http://tadmedz.com buy viagra qld

289)  BrandonExcib (15.02.2020 02:12)

order cialis <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis cost</a> cialis cheapest price canada

290)  ThomasChale (15.02.2020 05:53)

cheap viagra fast delivery <a href=" http://tadmedz.com# ">current cost of cialis 5mg cvs</a> buy viagra paypal

291)  Jaihoonia (15.02.2020 12:53)

buy cialis amazon <a href=" http://tadmedz.com# ">viagra vs cialis vs levitra</a> order viagra now

292)  BrandonExcib (15.02.2020 13:42)

cheap cialis online australia <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 30 day trial voucher</a> order viagra safely online

293)  Shawnned (15.02.2020 15:25)

best place buy cialis line http://tadmedz.com buy cialis edmonton

294)  ThomasChale (15.02.2020 20:03)

buy viagra durban <a href=" http://tadmedz.com# ">generic for cialis</a> cialis 20 mg 4 tablet fiyat

295)  BrandonExcib (16.02.2020 00:49)

donde sale viagra <a href=" http://tadmedz.com# ">coupons for cialis</a> discount levitra pills

296)  ThomasChale (16.02.2020 03:05)

viagra for men online <a href=" http://tadmedz.com# ">generic cialis bitcoin</a> viagra sale online

297)  Shawnned (16.02.2020 04:55)

viagra cheap http://tadmedz.com red viagra pills

298)  ThomasChale (16.02.2020 10:34)

buy viagra super force online <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 100 mg lowest price</a> buy cialis no prescription mastercard

299)  BrandonExcib (16.02.2020 12:25)

order generic cialis online <a href=" http://tadmedz.com# ">daily use of cialis</a> order brand name viagra online

300)  ThomasChale (16.02.2020 18:55)

where to buy levitra in canada <a href=" http://tadmedz.com# ">generic for cialis</a> discount viagra

301)  Jaihoonia (16.02.2020 20:01)

viagra usa buy <a href=" http://tadmedz.com# ">what are the side effects of cialis</a> viagra sale sydney

302)  Jamesplosy (16.02.2020 20:58)

cialis pills women http://tadmedz.com can you buy viagra tesco http://cialisxtl.com can you order viagra online in canada

303)  Shawnned (17.02.2020 00:03)

viagra online where to buy http://tadmedz.com viagra online usa

304)  BrandonExcib (17.02.2020 00:16)

cheapest pharmacy cialis <a href=" http://tadmedz.com# ">30 day cialis trial offer</a> cialis for sale in usa

305)  ThomasChale (17.02.2020 01:59)

buy levitra toronto <a href=" http://tadmedz.com# ">nose congested when taking cialis</a> cheap viagra order online

306)  Jamesplosy (17.02.2020 05:01)

buy cialis egypt http://tadmedz.com generic cialis buy uk http://cialisxtl.com mail order cialis from canada

307)  Jaihoonia (17.02.2020 06:00)

cheap cialis and viagra <a href=" http://tadmedz.com# ">best liquid cialis</a> buy cheap generic levitra

308)  ThomasChale (17.02.2020 07:29)

viagra for men sale <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis pills for sale</a> take cialis pills

309)  Shawnned (17.02.2020 11:38)

cialis uk buy http://tadmedz.com cialis uk buy

310)  BrandonExcib (17.02.2020 11:42)

liquid viagra buy uk <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis for peyronie</a> cialis canada mail order

311)  ThomasChale (17.02.2020 14:16)

viagra sale jhb <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis side effects</a> viagra new zealand buy online

312)  Jaihoonia (17.02.2020 16:11)

buy viagra tablets <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis dosage 40 mg dangerous</a> buy viagra generic online

313)  ThomasChale (17.02.2020 21:36)

cheap viagra and levitra <a href=" http://tadmedz.com# ">how long does it take cialis to take effect</a> viagra sale spain

314)  BrandonExcib (17.02.2020 23:11)

do you have to be 18 to buy viagra <a href=" http://tadmedz.com# ">normal dose cialis</a> cheap viagra next day delivery

315)  Shawnned (17.02.2020 23:30)

where do you buy viagra http://tadmedz.com real viagra sale online

316)  Jaihoonia (18.02.2020 02:03)

can you cut cialis pills in half <a href=" http://tadmedz.com# ">where to get cialis sample</a> how can i order cialis

317)  Jamesplosy (18.02.2020 04:02)

cheap viagra order online http://tadmedz.com discount levitra online http://cialisxtl.com discount levitra online

318)  ThomasChale (18.02.2020 04:40)

viagra amazon <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis before and after</a> popular pills online compra cialis italy

319)  BrandonExcib (18.02.2020 10:02)

buy levitra generic <a href=" http://tadmedz.com# ">generic cialis without prescription</a> generic cialis cheapest price

320)  ThomasChale (18.02.2020 11:51)

viagra buy bangkok <a href=" http://tadmedz.com# ">fastest delivery of cialis buying online</a> buy cheap viagra generic online

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek