Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

241)  Johnnyhef (10.02.2020 11:56)

cheapest levitra canada <a href=https://edmedz.com/#>can buy viagra dubai</a> buy cialis online new zealand

242)  Chesterviott (10.02.2020 17:14)

where to order viagra online <a href=" http://revelationonlinedb.ru/question/female-viagra-dwdzoffrabykoi/ ">buy cialis prescription</a> cialis walmart
purchase discount cialis online <a href=http://www.qsec2.fr/ressources/>best place to buy generic cialis</a> buy viagra johor bahru
http://www.atravel.lv/site/lat/page/266
http://the-readers.com/forums/topic/acyclovir-for-hsv-pneumonia-gd78d/page/275/#post-109284
http://linked.earth/forums/topic/buy-viagra-canada/
http://www.power-ball.fi/?&print&guestbook
http://www.avtodevais.ru/alfa-romeo-mito.html

243)  Jamesplosy (10.02.2020 18:12)

cheapest viagra kamagra <a href=https://edmedz.com/#>buy viagra online australia</a> cialis viagra sale canada

244)  Roberttal (10.02.2020 19:03)

can cialis pills cut <a href=" https://edmedz.com/# ">where can i buy viagra in las vegas</a> cialis buy from india

245)  Johnnyhef (10.02.2020 22:44)

how to split pills cialis <a href=https://edmedz.com/#>order viagra in europe</a> cheap generic levitra online

246)  GeorgeImalm (11.02.2020 02:03)

can you buy viagra in thailand <a href=" https://edmedz.com/# ">buy cialis jakarta</a> cialis best buy

247)  Shawnned (11.02.2020 03:16)

cheap viagra at tesco https://edmedz.com is viagra over the counter

248)  Chesterviott (11.02.2020 03:40)

viagra cheap buy <a href=" https://www.be.com/blogs/judith/parfums-35292/hilarant-parfum-merde-1245138.html#respond ">can buy viagra vietnam</a> viagra sale melbourne
blood pressure pills and cialis <a href=http://www.radio107.ru/events/actions/68595/>buy cialis online germany</a> cialis uk buy online
https://www.carluxify.com/cardealer/index.php?pid=32&p=2&cat_id=&search=
http://www.dornodmedee.mn/i/1083/htt%3C/strong%3E%20(162.230.164.49)%3C/ht%3C/strong%3E%20(188.143.234.155)%3C/http%3C/strong%3E%20(188.143.234.155)%3C/td%3E%3Ctd%20align=right%20style=
http://mokykladarzelisvyturelis.lt/jus-klausiate/ersaanegobrtrerceecy/
http://tsweb.altervista.org/blog.php
https://lalelu-foto.de/gaestebuch/

249)  Johnnyhef (11.02.2020 10:10)

can you buy viagra online legally <a href=https://edmedz.com/#>buy cialis daily use online</a> viagra sale ebay

250)  Roberttal (11.02.2020 11:08)

cialis online buying <a href=" https://edmedz.com/# ">cheapest cialis canada .com</a> where can buy viagra

251)  Jamesplosy (11.02.2020 12:01)

cialis prices <a href=https://edmedz.com/#>canadian pharmacy viagra</a> can you buy cialis over the counter in canada

252)  GeorgeImalm (11.02.2020 13:14)

buy cheap viagra in the uk <a href=" https://edmedz.com/# ">viagra sale online australia</a> where to buy levitra online no prescription

253)  Chesterviott (11.02.2020 14:09)

cheap cialis/ viagra levitra <a href=" https://veche-r.lv/index.php/novosti/%5C%5C%5C%22%5C/index.php%5C/novosti%5C/8-dukh-vremeni-film ">brand name cialis for sale</a> viagra sale derby
viagra sale mississauga <a href=http://www.east-signs.com/blog/winsealxp-software-download_b0017.html>cheap viagra order online</a> how to buy cialis in canada
http://www.weightlossbuddy.com/blogs/gonven/archive/2011/01/07/world-cup-troy-polamalu-jersey.aspx
http://www.samsound.fr/en/livre_dor.php
http://ha6gg.hu/index.php/cikkek/23-muszaki-irasok/%5C%5C%5C%22%5C/index.php%5C/cikkek%5C/23-muszaki-irasok%5C/39-tapegyseget-mindenkinek
https://trustnorobot.blog/forum/topic/from-hal-to-hail/?part=12880#postid-258923
http://meblimaru.com.ua/product/kuhni_MDF_orange

254)  Shawnned (11.02.2020 14:22)

generic cialis buy https://edmedz.com buy viagra bangkok

255)  Roberttal (11.02.2020 19:15)

order viagra internet <a href=" https://edmedz.com/# ">buy levitra mastercard</a> buy viagra cialis

256)  Johnnyhef (11.02.2020 20:57)

cialis color of pills <a href=https://edmedz.com/#>cialis pills look like</a> cheap viagra 150 mg

257)  Jamesplosy (11.02.2020 21:37)

cheap viagra from uk <a href=https://edmedz.com/#>buy viagra pfizer online</a> cheapest cialis new zealand

258)  GeorgeImalm (12.02.2020 00:40)

buy viagra lloyds <a href=" https://edmedz.com/# ">buy levitra online usa</a> cialis buy in uk

259)  Chesterviott (12.02.2020 00:48)

generic viagra buy canada <a href=" https://taxidinamit.ru/yslygi-yslygi-nashego-taksi/tarifi/mejgorod-prigorod/ ">site es cheap viagra</a> buy viagra online australia
cialis online <a href=http://marioeclaudia.altervista.org/diario/?doing_wp_cron=1577596301.8665540218353271484375>is there a generic for viagra</a> cheapest viagra cialis levitra
http://www.metaboshop.ru/katalog/pily-metabo/stroitelnaya-diskovaya-pila-metabo-bks-400-plus-31-wnb-0194003000-55731.html
http://www.comved.com/new-online-store-is-open
http://www.institutsophia.org/week-end-kot-a-banneux-14.html?show=
https://www.310000.ru/detskoe-taksi/1225-taksi-biznes-klassa-vip.html
http://ideafix86.ru/guestbook/http:

260)  Shawnned (12.02.2020 01:51)

best place buy cialis online uk https://edmedz.com buy generic viagra super active

261)  Roberttal (12.02.2020 03:14)

viagra walgreens <a href=" https://edmedz.com/# ">buy viagra express delivery</a> cheap viagra from canada

262)  Jamesplosy (12.02.2020 07:10)

viagra buy chemist <a href=https://edmedz.com/#>safe place buy cialis online</a> buy cialis euro

263)  Jamesplosy (12.02.2020 16:20)

buy cialis from canada online http://tadmedz.com buy cheap viagra thailand http://cialisxtl.com herbal viagra sale uk

264)  ThomasChale (12.02.2020 16:25)

where can i order cialis <a href=" http://tadmedz.com# ">online cialis</a> buy viagra goa

265)  Jaihoonia (12.02.2020 19:13)

can you buy cialis online in canada <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 20 image</a> order generic viagra overnight

266)  Shawnned (12.02.2020 19:24)

do need prescription order viagra http://tadmedz.com viagra for sale in the usa

267)  ThomasChale (12.02.2020 23:31)

how to buy cialis from canada <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis coupons 2019</a> order viagra safely online

268)  Jamesplosy (12.02.2020 23:35)

cialis pills online http://tadmedz.com levitra where to buy http://cialisxtl.com cialis pills used

269)  ThomasChale (13.02.2020 06:20)

best place buy viagra <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis side effects</a> order brand cialis online

270)  Jamesplosy (13.02.2020 07:56)

discount cialis online canada http://tadmedz.com best website order viagra http://cialisxtl.com buy viagra in dubai

271)  Jaihoonia (13.02.2020 08:24)

cheapest price on cialis <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis patent expiration</a> sales cheap generic viagra com

272)  Shawnned (13.02.2020 09:20)

buy viagra edinburgh http://tadmedz.com is there a generic cialis available?

273)  BrandonExcib (13.02.2020 10:38)

best place to buy viagra online <a href=" http://tadmedz.com# ">how to take cialis</a> viagra

274)  ThomasChale (13.02.2020 12:58)

buy liquid cialis <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis prices 20mg</a> buy viagra johor bahru

275)  Jamesplosy (13.02.2020 15:40)

best place to order viagra online http://tadmedz.com order cialis canadian pharmacy http://cialisxtl.com cialis pills look like

276)  ThomasChale (13.02.2020 19:58)

cheap levitra in canada <a href=" http://tadmedz.com# ">cialis 20mg</a> can cialis pills cut

277)  Jaihoonia (13.02.2020 21:44)

cialis for sale in us <a href=" http://tadmedz.com# ">tiujana cialis</a> buy viagra england

278)  Shawnned (13.02.2020 23:00)

viagra online generic cheap http://tadmedz.com cheapest cialis pharmacy comparison

279)  BrandonExcib (14.02.2020 01:53)

order levitra <a href=" http://tadmedz.com# ">$200 cialis coupon</a> how old do you have to be to buy viagra

280)  ThomasChale (14.02.2020 02:14)

cialis discount generic <a href=" http://tadmedz.com# ">free cialis medication for providers</a> buy generic viagra professional

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek