Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

201)  Jamesplosy (07.02.2020 08:35)

want buy cheap viagra <a href=https://edmedz.com/#>cialis discount canada</a> buy viagra in ottawa

202)  Chesterviott (07.02.2020 09:05)

cheap viagra next day <a href=" http://latinmanpower.org/yybbs2/yybbs.cgi ">buy viagra online without rx</a> cialis online cheap
buy levitra dapoxetine <a href=http://www.ww.w.futureassist.com/tr/dil-okullari/kaplan-international-boston-fenway-dil-okulu.html>how do i order cialis</a> cuanto sale el viagra
http://bepasteeltrade.nl/component/k2/item/4-inspiration-comes-from-within?limitstart=0
https://www.hodinarstvo.sk/damske-hodinky-festina-16936-2
http://www.yuanbangji.net/index.php?s=/Mobile/Guestbook/index.html
http://www.lantree.ru/katalog/oborudovanie-sisco/51291.html
https://www.hockey39.ru/news/view/2045-ct-02-noabra-2017-sostoalsa-matc-mezdu-hk-ledokol-i-hk-miks?page=4

203)  Shawnned (07.02.2020 10:39)

download cheap viagra https://edmedz.com cialis canada cheap

204)  Roberttal (07.02.2020 13:28)

very cheap viagra uk <a href=" https://edmedz.com/# ">where do i buy cheap viagra</a> order viagra ireland

205)  Jamesplosy (07.02.2020 14:40)

buy viagra australia <a href=https://edmedz.com/#>how cheap is viagra</a> viagra nz buy online

206)  GeorgeImalm (07.02.2020 14:48)

buy cialis egypt <a href=" https://edmedz.com/# ">buy cialis from canada</a> buy cialis tadalafil

207)  Johnnyhef (07.02.2020 15:57)

can you buy real cialis online <a href=https://edmedz.com/#>buy cialis from canadian pharmacy</a> best place to buy viagra online

208)  Jamesplosy (07.02.2020 20:49)

cialis cheap overnight <a href=https://edmedz.com/#>what are cialis pills used for</a> order viagra online legal

209)  Roberttal (07.02.2020 21:16)

cialis super active buy <a href=" https://edmedz.com/# ">cheap viagra next day delivery uk</a> cialis coupon cvs

210)  Chesterviott (07.02.2020 21:21)

how to buy cialis online <a href=" http://www.piotten.gbps.se/?&print&guestbook ">viagra buy online generic</a> buy viagra for cheap
cialis coupon walgreens <a href=http://jomhartanah.com/list/terrace-3sty-for-sale-6r4b-3700-sqft-at-sentosa-villakajang-kajang-selangor-1991?name=ChesterVop&email=7wnz%4066inxslb.com&messg=buy+cialis+europe+<a+href%3D%22+https%3A%2F%2Fedmedz.com%2F%23+%22>order+viagra+from+boots<%2Fa>+buy+viagra+melbourne+australia>generic cialis buy online</a> buying cialis in peru
http://mokykladarzelisvyturelis.lt/jus-klausiate/generic-viagra-oledtriaptidomcu/
http://ldkspain.ovh/viewtopic.php?f=5&t=25589
http://www.jacquesmaret.net/revue-presse/rochefort-un-eleveur-attaque-monsanto-et-son-desherbant-roundup
http://157.7.199.231/2ch/article/72.tonio#com128493
http://brain-tv.jp/bbs/light.cgi?page0=val

211)  Shawnned (07.02.2020 23:43)

cheap cialis prescription https://edmedz.com buy levitra prescription

212)  GeorgeImalm (08.02.2020 02:01)

order levitra uk <a href=" https://edmedz.com/# ">cheap viagra 100mg</a> how to use cialis pills

213)  Johnnyhef (08.02.2020 04:56)

buy viagra london <a href=https://edmedz.com/#>viagra sale singapore</a> cialis uk sale

214)  Roberttal (08.02.2020 04:59)

do you need a prescription to buy cialis <a href=" https://edmedz.com/# ">viagra coupon</a> can you buy cialis over the counter

215)  Chesterviott (08.02.2020 10:11)

buy cialis for daily use <a href=" https://www.bubbleteazone.com/product/paper-hot-cups-generic-16-oz-90mm/ ">buy generic cialis online no prescription</a> canadian pharmacy cialis
herbal viagra sale ireland <a href=http://azulonlus.it/component/k2/item/2-nibh-convallis-curabitur-enim-adipiscing-pretium-eros-id>buy cheap cialis uk</a> cheap levitra no prescription
http://zh.alssunnah.org/home-3/2014-12-29-14-01-28/
https://www.be.com/blogs/xenia/sphere-video-2020/gangnam-danse-mieux-1515610.html#respond
http://www.izhmenu.ru/catalog/sushi_bar/item_245.htm
https://www.kameliadekoracje.pl/index.php/ksiega-gosci
https://taxidinamit.ru/obslyjivanie-svadeb/1239-yslyga-lprikyri-akkymyliatorr.html

216)  Shawnned (08.02.2020 14:27)

take cialis pills https://edmedz.com buy levitra from canada

217)  GeorgeImalm (08.02.2020 15:25)

buy cialis daily dose <a href=" https://edmedz.com/# ">what does cialis pills look like</a> safe buy viagra online yahoo

218)  Johnnyhef (08.02.2020 15:51)

safe place buy levitra <a href=https://edmedz.com/#>buy cialis shoppers drug mart</a> viagra sale europe

219)  Roberttal (08.02.2020 20:17)

cialis pills toronto <a href=" https://edmedz.com/# ">viagra sale asda</a> canada levitra buy online

220)  Chesterviott (08.02.2020 21:36)

cialis canada discount <a href=" https://zaomos.news/forum/messages/forum3/topic763/message39384/?result=reply#message39384 ">cheap viagra new zealand</a> cheap cialis in australia
order viagra online illegal <a href=http://www.flashgsm.ro/Noutati-de-la-operatorii-GSM-Orange-si-Metrorex-au-lansat-biletul-prin-MMS>where can i buy viagra yahoo answers</a> order viagra in india
http://hongmachkhang.vn/kien-thuc-ve-benh/nhuc-dau-hoa-mat-chong-mat-nhung-bieu-hien-can-quan-tam.html
https://www.grahakcomplaints.in/optrica-technology--forcing-to-pay-money-918/
http://www.rangerspb.ru/a/www/guestbook.php
https://support.hypack.com/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/177/79/pos--mv--posmvdll
https://defineavcisi.info/haberler/define-avcisi-10-kisi-gozaltina-alindi/

221)  Johnnyhef (09.02.2020 02:54)

order viagra cialis online <a href=https://edmedz.com/#>cheap cialis online no prescription</a> buy cialis in usa

222)  Roberttal (09.02.2020 03:54)

buy viagra canada no prescription <a href=" https://edmedz.com/# ">buy cheap viagra uk</a> canadian pharmacy buy cialis professional

223)  GeorgeImalm (09.02.2020 04:03)

cheap viagra china <a href=" https://edmedz.com/# ">cheapest levitra</a> viagra buy online cheap

224)  Shawnned (09.02.2020 04:09)

cialis discount coupon https://edmedz.com cialis 20mg price

225)  Jamesplosy (09.02.2020 05:36)

cialis discount card <a href=https://edmedz.com/#>cheapest canadian pharmacy cialis</a> buy cialis online with mastercard

226)  Chesterviott (09.02.2020 08:48)

discount on levitra <a href=" http://mokykladarzelisvyturelis.lt/jus-klausiate/dcghennickvrh55djf/ ">cheap generic viagra online</a> viagra cheap online
legal buy viagra online uk <a href=http://ninabrodskaya.ru/foto/0/237/?PHPSESSID=b3d24302f2lrlf2mdm33orlmd6>cialis coupon discounts</a> cialis film coated tablets tadalafil
https://www.be.com/perso/sondages/1659487-entretenez-relations-amicales#respond
http://www.rybacek.cz/index.php?Act=L&Sec=F&MID=9&GID=12&Idx=0&PID=440&E=1#form
https://www.danubis.org/eng/country-resources/moldova/
https://bizlaunch.co.uk/?attachment_id=304
https://dbdnews.com/forums/topic/it-retin-a-purchase-with-casualties-particularised-sperm/#post-83139

227)  Roberttal (09.02.2020 11:26)

cheap viagra uk buy <a href=" https://edmedz.com/# ">generic viagra</a> cheap cialis in the usa

228)  Johnnyhef (09.02.2020 14:09)

cialis online best place buy <a href=https://edmedz.com/#>buy levitra no prescription uk</a> splitting cialis pills

229)  Jamesplosy (09.02.2020 14:55)

buy daily cialis <a href=https://edmedz.com/#>viagra buy shop</a> cialis discount pharmacy

230)  GeorgeImalm (09.02.2020 17:54)

cialis how to buy <a href=" https://edmedz.com/# ">can i buy cialis over the counter in canada</a> cialis pills amazon

231)  Shawnned (09.02.2020 18:47)

can i split cialis pills https://edmedz.com best place to buy cialis online reviews

232)  Roberttal (09.02.2020 19:01)

buy cheap generic levitra <a href=" https://edmedz.com/# ">cialis discount coupon</a> what color are cialis pills

233)  Chesterviott (09.02.2020 19:49)

buy cialis without doctor prescription <a href=" http://xn--42-dlchgj4car6j.xn--p1ai/allnews/otkrytie_stomatologicheskogo_kabineta/ ">order cialis no prescription online</a> how to buy cialis in uk
buy now viagra cialis <a href=https://wiki.ascomi.ro/glosar/litera-r/regenerarea-rasinilor/>how to order a viagra</a> buy cialis kl
http://duxavto.ru/catalog/peugeot-boxer/amortizator-peredniy-pezho-magn-1052/
http://travelbilet.ru/guestbook%20
http://energy4you.ru/products/vibroplita-mikasa-mvb-85-dlya-ukladki-plitki/
http://duxavto.ru/catalog/peugeot-boxer/datchik-raskhoda-vozdukha-v-vozd-1103/
http://forum.verwaltungskostensenken.it/viewtopic.php?f=2&t=809793

234)  Jamesplosy (09.02.2020 23:44)

buy kamagra viagra <a href=https://edmedz.com/#>cheapest cialis in canada</a> buy cialis in belgium

235)  Johnnyhef (10.02.2020 00:59)

cheap viagra toronto <a href=https://edmedz.com/#>where to buy cialis miami</a> is it safe to buy viagra over the internet

236)  Roberttal (10.02.2020 02:38)

cheap viagra next day <a href=" https://edmedz.com/# ">how to order viagra in australia</a> buy viagra online japan

237)  GeorgeImalm (10.02.2020 05:05)

viagra sale glasgow <a href=" https://edmedz.com/# ">order cialis online uk</a> cheap discount viagra

238)  Shawnned (10.02.2020 06:18)

how do i buy cialis https://edmedz.com viagra ice cream go sale selfridges

239)  Chesterviott (10.02.2020 06:41)

viagra sale jhb <a href=" http://mail.anime-fortress.com/viewtopic.php?p=309057#309057 ">how to cut cialis pills</a> is there a generic cialis available?
viagra buy <a href=http://parikmag-pm.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s1&name=ChesterVek&phone=89749732297&message=viagra+sale+karachi+<a+href%3D%22+https%3A%2F%2Fedmedz.com%2F%23+%22>viagrabuyonline.com<%2Fa>+prices+of+cialis>buy levitra perth</a> cheap cialis prices uk
http://creationati.fr/
http://hospitalsanrafaeltunja.gov.co/nuevo_sitio/es/boletines-informativos/
http://www.almaoso3a.com/3227/34/12/%D9%87%D9%80%D9%84+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A3%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D8%A7%D9%85+1902+%D9%85+%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86++..+%D8%9F.html
http://www.playrevista.com/Erfolgreich/index.php/bocaditos/item/270-bocaditos-de-salchichas
http://geo.uniprom.com.ua/ru/catalog/georeshetki-tensar/trekhosnye-georeshetki-tensar-triax/

240)  Roberttal (10.02.2020 10:43)

cialis online cheap from canada <a href=" https://edmedz.com/# ">tesco cheap viagra</a> cheap levitra canadian pharmacy

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek